Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over supportverlenging

Dit zijn de algemene richtlijnen voor verlenging van Veeam-support:

 • Elke nieuwe permanente licentie die wordt aangeschaft, is inclusief één jaar Basic-support en -onderhoud.
 • De jaarlijkse verlengingskosten van Basic-onderhoud door Veeam® zijn gelijk aan 20% van de regionale adviesprijs voor nieuwe licenties op het moment van verlenging voor elk product dat via een permanente licentie is aangeschaft.
 • Bij supportverlenging geeft Veeam geen kortingen voor gebruik in de publieke sector of voor educatief of intern gebruik (deze kortingen zijn alleen van toepassing bij de aanschaf van nieuwe licenties).
 • Let op: een klant die momenteel geen onderhoudscontract heeft, krijgt pas nieuwe licentiesleutels nadat het onderhoudscontract is verlengd, inclusief licentiesamenvoegingen, versie-upgrades en versiedowngrades.
 • Prepaid SKU's (Stock Keeping Units) kunnen met korting worden aangeschaft tijdens de eerste zes maanden van een nieuw licentiecontract. Na deze periode zijn standaard jaarlijkse verlengings-SKU's vereist.
 • Onderhoudscontracten zijn beperkt tot maximaal vijf jaar voor alle orders (nieuwe licenties (inclusief één jaar support) of jaarlijkse verlenging en maximaal vier jaar prepaid onderhoud kunnen worden aangeschaft). Let op: SKU's kunnen niet bij elkaar worden opgeteld om de periode van support te verlengen.
 • Klanten die productversies upgraden waarvan in het productcontract nog toekomstige supportjaren zijn opgenomen, moet ook upgrade-SKU's voor het jaarlijks versieonderhoud aanschaffen. Deze upgrades gelden steeds voor een jaar en zijn vergelijkbaar met SKU's voor verlenging van het onderhoud. Het is niet nodig om een upgrade aan te schaffen ter ondersteuning van een contract voor hetzelfde jaar als de aanschaf van de upgrade.
 • SKU's voor extra jaren prepaid Production-support hebben ook uitgebreide support (24x7) in het eerste jaar.
 • Voor verlenging van support die meer dan 1 maand geleden vervallen is, worden herinstallatiekosten in rekening gebracht ten bedrage van 25% van de jaarlijkse verlengingskosten. Kosten zijn inbegrepen in SKU's voor verlopen verlenging, die vereist zijn voor verlenging van contracten die op het moment van aanschaf meer dan 1 maand verlopen zijn. Verlopen SKU's waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht, mogen alleen met goedkeuring van Veeam worden gebruikt. In gevallen waar de support meer dan 13 maanden geleden is verlopen, kunt u contact opnemen met het Veeam Renewals Team om de benodigde SKU's te bevestigen.
 • Om in aanmerking te komen voor Production-support, moeten alle sockets met Production-licentie voor een product worden gelicentieerd op de Production-niveaus. Anders gaat de support standaard naar Basic-niveaus.
 • Los clientes cuyos contratos de soporte hayan vencido, deberán renovar sus licencias con el SKU de licencia de renovación y soporte anual correspondiente, SKU co-term (consolidación de periodos) o volver al contrato de mantenimiento (con una cuota de restablecimiento del 25 %) según se aplique. Sin embargo, los clientes cuyos contratos de soporte hayan vencido hace más de dos años podrán adquirir nuevas licencias al precio actual en lugar del soporte anual y licencia de renovación con la aprobación previa por escrito de Veeam. Por favor, póngase en contacto con su comercial de Veeam para obtener más información.

Welke datum wordt beschouwd als de begindatum van de support, nadat de verlenging is aangeschaft?

De support wordt verlengd vanaf de vervaldatum van de support. Bijvoorbeeld: de support van een klant verloopt in december 2015. Met jaarlijkse verlenging, die is aangeschaft in oktober 2015, is de nieuwe supportperiode december 2015 – december 2016.

Dezelfde aanpak wordt gebruikt bij licenties waarvan het supportcontract is verlopen. Als het supportcontract van de klant is verlopen in juni 2015, en de jaarlijkse verlenging wordt aangeschaft in oktober 2015, dan is de nieuwe supportperiode juni 2015 – juni 2016.

Wanneer begint de support voor nieuwe licenties? Kunnen we de begindatum van de support uitstellen als de klant dit wenst?

De support voor nieuwe licenties begint op de datum waarop Veeam een inkooporder ontvangt van distributie. Het is niet mogelijk om de begindatum van de support uit te stellen.

Wanneer krijgt een klant een nieuw licentiebestand nadat de verlenging is aangeschaft?

Veeam heeft maximaal 24 uur nodig (weekends niet meegerekend) om de inkooporder te verwerken nadat deze van distributie is ontvangen.

Als er nog geen nieuwe belangrijke release is uitgebracht, kan het oude licentiebestand van de klant nog worden gebruikt. Het nieuwe licentiebestand hoeft niet te worden geïnstalleerd. Het is wel raadzaam dat klanten altijd de ontvangen licentiebestanden opslaan.

Volg de onderstaande stappen als het nieuwe licentiebestand moet worden geïnstalleerd:

 1. Sla het licentiebestand op het systeem op, waarop de Veeam-software is geïnstalleerd
 2. Open de Veeam-console
 3. Selecteer op de werkbalkde optie "Help"
 4. Selecteer "License Information"
 5. Kies "Install License"

Er worden door Veeam drie niveaus van support aangeboden:

Supportprogramma – Plaatselijke kantooruren bij de klant

Evaluatiesupportma - vr. 8.00 - 17.00 uur
Basic-supportma - vr. 8.00 - 20.00 uur
Production-support24x7x365

Voor meer informatie over het supportbeleid van Veeam gaat u naar de webpagina Veeam Support.

De looptijden van licenties op elkaar afstemmen

Meerdere aankopen of contracten kunnen worden samengevoegd met één vervaldatum, zodat het verlengingsproces voor alle partijen wordt vereenvoudigd en support voor de klant gewaarborgd is. Veeam biedt SKU's aan voor zowel jaarlijkse als maandelijkse verlenging van onderhoudscontracten. Maandelijkse SKU's mogen alleen worden gebruikt om contracten samen te voegen en zodanig op elkaar af te stemmen dat ze in dezelfde maand verlopen.

Om contracten op elkaar af te stemmen, moet het aantal benodigde maanden worden vermenigvuldigd met het aantal sockets in het contract dat wordt samengevoegd.

Voorbeeld van het samenvoegen van onderhoudscontracten voor een klant met Veeam Backup & Replication Enterprise voor VMware™ met twee aankopen:

Eerste aankoop: drie sockets waarbij de support verloopt in november 2015.

Tweede aankoop: twee sockets waarbij de support verloopt in maart 2016.

SKU's om de support samen te voegen tot 2016:

V-VBRENT-VS-P01AR-00Aantal: 3Jaarlijkse verlenging van het onderhoudscontract - Veeam Backup & Replication Enterprise voor VMware
V-VBRENT-VS-P01MR-00Aantal: 16Maandelijkse verlenging van het onderhoudscontract - Veeam Backup & Replication Enterprise voor VMware

Jaarlijkse SKU's: 3 = 3 sockets x 1 jaar (november 2015 – november 2016)

Maandelijkse SKU's: 16 = 2 sockets x 8 maanden (maart 2016 – november 2016)

Voor vragen of opmerkingen over verlenging van Veeam-onderhoudscontracten of als u SKU's wilt bevestigen voor het samenvoegen van supportcontracten, kunt u altijd contact opnemen met het Renewals Team via renewals@veeam.com.