Wereldwijd marktleider

Veelgestelde vragen over supportverlenging

Hieronder vindt u de algemene richtlijnen voor verlenging van Veeam-support:

 • In Veeam-productlicenties is 24.7.365 Production-support inbegrepen.
  • Legacy productlicenties per socket zijn inclusief Production- of Basic-support, afhankelijk van wat is aangeschaft.
  • Premium-support kan tegen een extra vergoeding worden toegevoegd voor grote enterpriseklanten.
 • Neem contact op met een verlengingsmedewerker voor informatie over de nieuwste prijzen en lopende onderhoudskosten.
  • Op dit moment zijn de jaarlijkse kosten voor permanente (perpetual) verlenging gelijk aan 27% van de adviesprijs van de volledige nieuwe licentie voor Production-support op het moment van verlenging. De jaarlijkse kosten voor verlenging van legacy licenties per socket met Basic-support zijn gelijk aan 22% van de adviesprijs voor de volledige nieuwe licentie. De adviesprijs is exclusief eventuele lokale belastingen zoals btw.
 • Veeam geeft mogelijk kortingen voor verlenging van abonnementen ten behoeve van de publieke sector of het onderwijs. Er gelden geen sectorkortingen voor verlenging van permanente (perpetual) onderhoudscontracten. Neem contact op met het Veeam Renewals Team voor kortingen die in uw regio beschikbaar zijn.
 • Voor supportverlengingen die in het huidige jaar verlopen, is verlenging met één volledig jaar vereist.
 • Abonnementscontracten zijn beperkt tot maximaal vijf jaar voor alle orders vanaf de huidige datum. Onderhoudscontracten zijn beperkt tot maximaal drie jaar voor alle orders vanaf de huidige datum. Nieuwe licentieorders (inclusief één jaar support) of orders voor jaarlijkse verlenging kunnen worden aangeschaft met maximaal twee jaar prepaid onderhoud. Let op: onderhouds-SKU's kunnen niet bij elkaar worden opgeteld om de periode van support te verlengen.
 • Ga als Starter-klant naar deze pagina.
Hoe migreer ik van een traditionele permanente licentie per socket naar een compleet, portable VUL-abonnement (Veeam Universal License)?
Klanten kunnen van een permanente licentie per socket naar VUL-licenties migreren door migratie-SKU's aan te schaffen. Door aanschaf van deze SKU's wordt het contract van een permanente licentie per socket omgezet naar een Veeam Universal License en in de meestal gevallen wordt de supporttermijn met één jaar verlengd. Migraties van licenties per socket naar VUL moeten worden uitgevoerd voor het volledige aantal sockets in de omgeving van de klant. De aanschaf van nieuwe VUL-licenties ter vervanging van permanente socketlicenties zonder gebruik van de geautoriseerde migratie-SKU is niet toegestaan. Na migratie worden alle offertes uitgebracht op basis van VUL-SKU's. Neem voor meer informatie over migratie en prijzen contact op met uw preferred reseller of het Veeam Renewals Team.
Waarom moet ik migreren naar een VUL-licentie?
Wanneer u uw socket-licentie naar VUL migreert, profiteert u bovendien van grotere licentieportabiliteit voor flexibele, hybride en multi-cloud omgevingen. Met een VUL-licentie kunt u niet alleen back-ups maken van VMware vSphere- en Microsoft Hyper-V-VM's, maar ook van enterprise-applicaties voor Microsoft, Oracle, SAP HANA en andere workloads waaronder NAS (vanaf v10). Meer informatie vindt u hier. De VUL-functionaliteit is onmiddellijk na het verwerken van de inkooporder beschikbaar. 
Mijn support is vervallen. Wat kan ik verwachten?

Na afloop van de abonnementslicentieperiode zijn zowel de productback-upfunctie als support pas weer beschikbaar na verlenging van het abonnement.

Na afloop van een onderhoudscontract voor een permanente (perpetual) socketlicentie is gebruik mogelijk van de versie die op de vervaldatum is geïnstalleerd, maar is support niet beschikbaar.

Een klant zonder onderhoudscontract heeft geen toegang meer tot productupdates, nieuwe productreleases en tijdige technische support en kan geen licenties op de Licensing-portal beheren. Er worden geen nieuwe licentiesleutels voor de verlopen contracten uitgegeven totdat onderhoud is verlengd (inclusief samenvoegen van licenties, versieupgrades en versiedowngrades).

Kan ik mijn contract vóór de vervaldatum verlengen?

Jazeker. Het is niet nodig om aanschaf van de verlenging uit te stellen tot de vervaldatum van het contract. Door vroegtijdige verlenging is toegang tot alle voordelen van support gewaarborgd.

De supportperiode wordt verlengd vanaf de vervaldatum.

Wat gebeurt er als ik mijn contract verleng nadat support is vervallen?

Met een actief supportcontract is gegarandeerd dat u volledig van alle voordelen kunt profiteren:

 • Nieuwe grote releases, nieuwe features en kleine productupdates GRATIS
 • Licenties beheren en samenvoegen
 • Deskundige technische support van Veeam
 • Compabiliteitsreleases voor VMware vSphere en Microsoft Hyper-V

Voor verlenging van een permanent (perpetual) contract na de vervaldatum worden 25% herinstallatiekosten in rekening gebracht. De kosten zijn inbegrepen in SKU's voor verlopen verlenging. De support wordt verlengd vanaf de vervaldatum van het oorspronkelijke contract.

Bij verlenging van een vervallen abonnementscontact worden geen aanvullende herinstallatiekosten in rekening gebracht. De support wordt verlengd vanaf de datum waarop de inkooporder is verwerkt. 

Nadat de support meer dan één jaar is verlopen, komt de klant in aanmerking voor verlenging tegen de kosten voor achterstallig onderhoud en herinstallatiekosten of voor aanschaf van nieuwe licenties tegen de catalogusprijs met schriftelijke toestemming van Veeam. Neem contact op met het Veeam Renewals Team om te bepalen welke vervolgstap het beste is. 

Kan ik een upgrade voor mijn contract aanschaffen vóór de einddatum ervan?
Jazeker. Voor het abonnementsmodel en permanente (perpetual) model zijn productupgrades beschikbaar. Voor het permanente (perpetual) model per socket zijn ook versie-upgrades beschikbaar. Klanten die hun product upgraden, moeten het prijsverschil voor support tussen het vorige en het nieuwe product betalen.
Welke datum wordt beschouwd als de begindatum van de support, nadat de verlenging is aangeschaft?

Permanente (perpetual) contracten
Permanente (perpetual) onderhoudscontracten worden verlengd vanaf de vervaldatum van support.

Voorbeeld: de support van een klant verloopt in december 2022.Bij aanschaf van een verlenging in oktober 2022 loopt de nieuwe supportperiode van december 2022-december 2023. Dezelfde aanpak wordt gebruikt bij licenties waarvan de support is verlopen. Als de support van de klant is verlopen in december 2021 en de jaarlijkse verlenging wordt aangeschaft in april 2022, loopt de nieuwe supportperiode van december 2021 - december 2022. 

Abonnementscontracten
Actieve abonnementscontracten worden verlengd vanaf de vervaldatum van support. Verlopen abonnementscontracten worden verlengd vanaf de datum waarop de inkooporder is verwerkt.

Wanneer begint de support voor nieuwe licenties? Kunnen we de begindatum van de support uitstellen als de klant dit wenst?
Support voor nieuwe licenties begint op de datum waarop Veeam een inkooporder accepteert van distributie en de nieuwe licentiesleutel(s) aan de klant levert. Het is niet mogelijk om de begindatum van de support uit te stellen.
Wanneer krijgt een klant een nieuw licentiebestand na verlenging?

Veeam heeft maximaal 48 uur nodig (weekends niet meegerekend) om de inkooporder te verwerken nadat deze van distributie is ontvangen.

Zie het onderwerp over het installeren van licenties in onze Help Center-gids als u hulp nodig heeft bij het bijwerken van uw huidige licentie.

Hoe kan ik upgraden naar een nieuwere versie van mijn software?
Ga naar het Veeam Help Center en zoek in de gebruikershandleiding naar uw product (bijvoorbeeld Upgrading to Veeam Backup & Replication v11).
Ik heb momenteel een VIL-contract. Moet ik het product opnieuw installeren nadat ik het met VUL heb verlengd?
Dat hangt ervan af. Als u in het bezit was van een Enterprise Plus VIL, kunt u de VIL-licentie gewoon vervangen door een VUL-licentie. Meer hoeft u niet te doen. Of bekijk deze korte video, Veeam Backup & Replication v10 License Upgrade, in ons blog voor meer informatie over het upgraden van uw bestaande licentie. Als u eerder in het bezit was van een Standard- of Enterprise-versie, moet u mogelijk een aantal instellingen aanpassen omdat met VUL een upgrade wordt uitgevoerd naar alle functies van de Enterprise Plus-versie. 
Ik beschik momenteel over een legacy Veeam Agent-contract. Welke opties voor verlenging heb ik?
Veeam Agents for Microsoft Windows en Linux zijn nu een module van Veeam Backup & Replication. Voor verlenging kunt u kiezen uit het VUL-productaanbod, afhankelijk van de grootte van uw omgeving, de behoefte aan monitoringfuncties en andere Veeam-producten waarover u al beschikt. Neem contact op met het Veeam Renewals Team voor advies over de beste verlengingsoptie voor uw omgeving.
Als ik gebruikmaak van een samengevoegd licentiebestand voor socketcontracten met Basic- en Production-support, welk supportniveau ontvang ik dan? 
Om in aanmerking te komen voor Production-support moeten alle sockets met een Production-licentie voor een product worden gelicentieerd voor Production-support, anders wordt standaard Basic-support geactiveerd.
Wat moet ik doen wanneer ik de SKU's van een Veeam-medewerker ontvang?
Wanneer u SKU's van een Veeam-medewerker ontvangt, moet u uw reseller om een officiële offerte vragen.
Welke versiefeatures ontvang ik als ik zowel socket- als VUL-licenties gebruik in één centraal beheerde console?
Bij centraal beheerde (samengevoegde) socket- en VUL-licenties bepaalt de socketlicentiesleutel de productversie van de complete samengevoegde omgeving, dus STD/ENT-versiesockets overschrijven de complete (ENT+ niveau) VUL-functies. Bekijk hier de vergelijking van versies. 
Welk supportniveau ontvang ik als ik zowel socket- als VUL-licenties gebruik in één centraal beheerde console?
De socketlicentiesleutel bepaalt het supportniveau en de support-ID van de complete samengevoegde omgeving. Als u Production-support wilt voor de samengevoegde omgeving, moet u Production-support voor socketlicenties aanschaffen, anders wordt standaard Basic-support geactiveerd.

De looptijden van licenties op elkaar afstemmen

Meerdere aankopen of contracten kunnen worden samengevoegd met één vervaldatum, zodat het verlengingsproces voor alle partijen wordt vereenvoudigd en support voor de klant is gewaarborgd. Veeam biedt SKU's per socket voor jaarlijkse en maandelijkse verlenging van onderhoudscontracten, evenals VUL-SKU's voor jaarlijkse en maandelijkse productverlenging. Maandelijkse SKU’s mogen alleen worden gebruikt om contracten samen te voegen en zodanig op elkaar af te stemmen dat ze in dezelfde maand verlopen.

Om contracten op elkaar af te stemmen (samen te voegen) moet het aantal benodigde maanden worden vermenigvuldigd met het aantal sockets in het contract dat wordt samengevoegd. Voor VUL-contracten moet het aantal benodigde maanden worden vermenigvuldigd voor elke 10 VUL-licenties in het contract dat wordt samengevoegd. 

Voorbeeld van het samenvoegen van onderhoudscontracten voor een klant met Veeam Backup & Replication Enterprise Plus-versie met twee aankopen:

Eerste aankoop

3 sockets

Vervaldatum van support: november 2021

Tweede aankoop

2 sockets

Vervaldatum van support: maart 2022

Swipe om meer van de tabel weer te geven
SKU’s om de support samen te voegen tot november 2022:
V-VBRPLS-VS-P0PAR-00 Aantal: 3
Jaarlijkse verlenging onderhoud met 24/7 Production-support (met opwaardering naar 24/7)
- Veeam Backup & Replication Enterprise Plus
Jaarlijkse SKU: 3 = 3 sockets x 1 jaar (november 2021-november 2022)
V-VBRPLS-VS-P0PMR-00 Aantal: 16
Maandelijkse verlenging onderhoud met 24/7 Production-support (met opwaardering naar 24/7)
- Veeam Backup & Replication Enterprise Plus
Maandelijkse SKU: 16 = 2 sockets x 8 maanden (maart 2022-november 2022)
Swipe om meer van de tabel weer te geven
Voor vragen of opmerkingen over verlenging van Veeam of voor het bevestigen van SKU's voor het samenvoegen van support, kunt u altijd contact opnemen met het team door hier een formulier met een verlengingsaanvraag in te vullen.