Directe verkooplijn: +31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Nederlands

Wat is er nieuw in Veeam Backup 
voor Microsoft Office 365 v2

Met Veeam Backup voor Microsoft Office 365 v2 houdt u controle over uw Office 365-data met back-up en herstel voor Exchange, SharePoint en OneDrive for Business. Hieronder een lijst met de belangrijkste nieuwe features en functionaliteiten die in Veeam Backup voor Microsoft Office 365 v2 zijn opgenomen:

Algemeen

 • Volledige ondersteuning van PowerShell en REST API voor automatisch back-up en herstel, inclusief alle functies van de geïntegreerde Veeam Explorers™.
 • Installatie van afzonderlijke componenten tijdens de configuratie van Veeam Backup voor Microsoft Office 365.
 • Ondersteuning van uitgebreide logboekregistratie voor Veeam Backup voor Microsoft Office 365-controllers en -proxyservers voor het verzamelen en exporteren van detailgegevens over specifieke bewerkingen zodat problemen eenvoudiger kunnen worden opgelost.
 • Er is nu een optie voor controle op updates aan de gebruikersinterface toegevoegd en er wordt automatisch een melding weergegeven wanneer updates beschikbaar zijn voor Veeam Backup voor Microsoft Office 365.
 • Selectie van kleurenschema voor Veeam Backup voor Microsoft Office 365-console en voor de gebruikersinterface van Veeam Explorers: u kunt nu zelf de gewenste kleuren instellen.
 • Opties voor automatische controle en update voor de Veeam Backup voor Microsoft Office 365-services en -proxy's.

Microsoft Office 365 SharePoint Online en on-premises SharePoint

 • Gegevensbescherming voor SharePoint Online, on-premises en hybride infrastructuren.
 • Flexibele back-up en herstelopties voor SharePoint Online-sites, persoonlijke sites en groepsites, inclusief:
  • Klassieke en moderne SharePoint-thema's
  • Machtigingen voor SharePoint-objecten
  • Basis-, publicatie- en wikipagina's
 • Veeam Explorer voor Microsoft SharePoint:
  • SharePoint-sites, -bibliotheken, -lijsten en -documenten herstellen naar SharePoint Online
  • SharePoint-sites, -bibliotheken, -lijsten en -documenten herstellen naar on-premises SharePoint
  • Een SharePoint-object als bijlage via e-mail verzenden
  • Een SharePoint-object opslaan als bestand
  • Meerdere SharePoint-objecten opslaan als zip-bestand
  • Een object naar een eerdere versie herstellen
  • Een SharePoint-object voor een tenant herstellen (serviceproviderfunctionaliteit)
  • Sjablonen in aangepaste lijst herstellen

Microsoft Office 365 OneDrive for Business

 • Gegevensbescherming voor Microsoft OneDrive for Business.
 • Snel en efficiënt back-ups maken en herstel uitvoeren van Office 365 OneDrive for Business-accounts, inclusief
  • OneDrive"-gebruikers en -groepen
  • Uitgebreide attributen en gedeelde toegang
  • Microsoft OneNote-notitieblokken
 • Veeam Explorer voor Microsoft OneDrive for Business:
  • Gebruikers, mappen of bestanden (inclusief OneNote-notities) herstellen naar OneDrive for Business
  • Een OneDrive for Business-bestand als bijlage via e-mail verzenden
  • OneDrive for Business-bestanden en -mappen opslaan
  • Meerdere bestanden of mappen als zip-bestand opslaan
  • Bestanden herstellen naar een eerdere versie
  • Gebruikers, bestanden of mappen herstellen en overschrijven
  • Herstellen maar originele gebruikers, mappen of bestanden behouden
  • Herstellen met uitgebreide attributen en aangepaste besturingselementen voor toegang
  • Herstellen zonder uitgebreide attributen en aangepaste besturingselementen voor toegang
  • Een OneDrive for Business-bestand, -map of -gebruiker voor een tenant herstellen (serviceproviderfunctionaliteit)
  • Gegevens in Microsoft Teams herstellen* 

* U kunt Microsoft Teams beveiligen wanneer de onderliggende opslag van de Teams-gegevens plaatsvindt binnen SharePoint Online of Exchange Online. Gegevens van Teams kunnen worden beveiligd en hersteld, maar dat geldt niet voor tabbladen en kanalen van Teams. Na herstel kan het item handmatig opnieuw worden gekoppeld. 

Aanvullende herstelfuncties

 • Met een optie voor het vergelijken en herstellen van mailboxen in Veeam Explorer voor Microsoft Exchange kunt u een gehele map of mailbox in de productieomgeving en de back-up met elkaar vergelijken en alleen dat wat ontbreekt of is gewijzigd naar productie terugzetten.
 • Dankzij logboekregistratie van complete sessies voor alle bewerkingen die in de geïntegreerde Veeam Explorers zijn uitgevoerd, is direct een gedetailleerde audit beschikbaar van de back-up-, herstel-, export- en verkenningsactiviteiten met het oog op compliance en auditing.
 • Verkenning van status op een specifiek tijdstip is nu beschikbaar voor Mail Backup as a Service-implementaties voor het verkennen van back-ups van tenants met een van de geïntegreerde Veeam Explorers. Tenants kunnen een willekeurig tijdstip selecteren om hun gegevens in de status van dat tijdstip te bekijken (serviceproviderfunctionaliteit).
 • eDiscovery wordt nu via Cloud Connect ondersteund om te zoeken in Exchange-, SharePoint- en OneDrive-items die door gebruikers van tenants zijn verwijderd of gewijzigd (serviceproviderfunctionaliteit).

Verbeterde back-upflexibiliteit en back-upopties

 • De mogelijkheid om afzonderlijke gebruikers, groepen gebruikers of de gehele organisatie te selecteren bij het maken van een back-uptaak.
 • Ondersteuning voor beveiligingsgroepen en distributielijsten in Office 365 en dynamische distributiegroepen voor hybride scenario's.
 • Ondersteuning voor Office 365-groepsmailboxen.
 • Back-up van de on-premises mailbox voor journaalopname.