+31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET
NL

Wat is er nieuw in Veeam Backup 
voor Microsoft Office 365

Wat is er nieuw in Veeam Backup
voor Microsoft Office 365 v3

Met Veeam® Backup voor Microsoft Office 365 v3 houdt u controle over uw Office 365-gegevens met back-up en herstel van Exchange, SharePoint en OneDrive for Business. Hieronder worden de belangrijkste nieuwe features en functionaliteiten vermeld die in Veeam Backup for Microsoft Office 365 v3 zijn opgenomen:
Uitbreidingen van de back-up van SharePoint Online en OneDrive for Business
 • Tot 30x snellere back-ups voor SharePoint Online en OneDrive for Business door inzet van SharePoint Change API, waardoor de benodigde tijd voor incrementele back-ups van SharePoint Online en OneDrive for Business tot een paar minuten of zelfs seconden wordt beperkt. Deze aanzienlijk snellere back-up resulteert in veel betere RPO’s (Recovery Point Objectives) en maakt meer frequente back-ups van SharePoint en OneDrive for Business mogelijk.
 • Door optimalisatie van de repositorydatabase voor de opslag van SharePoint- en OneDrive for Business-items neemt de grootte van de back-uprepository aanmerkelijk af.
 • Back-upflexibiliteit voor SharePoint Online wordt bereikt door nieuwe opties voor insluiting en uitsluiting van items. Persoonlijke sites binnen een organisatie kunnen nu bulksgewijs van/bij een back-up worden uitgesloten of ingesloten via de GUI, PowerShell of RESTful API.
 • Dankzij granulariteit van back-ups voor OneDrive for Business kunnen gebruikers specifieke OneDrive-mappen via PowerShell of RESTful API van/bij een back-up uitsluiten of insluiten.
Office 365-organisatiebeheer en -beveiliging
 • Verbeterde beveiliging van Office 365-back-up en -herstel met meervoudige verificatie. Omdat Microsoft moderne verificatiemethoden ondersteunt, kunnen gebruikers organisaties toevoegen met serviceaccounts waarvoor in Office 365 meervoudige verificatie (MVV) is ingeschakeld. MVV is het basisbeveiligingsbeleid voor Azure Active Directory en Office 365 en de standaardverificatiemethode voor Office 365. Het zorgt voor een extra beveiligingslaag door meervoudige verificatie voor een Office 365-gebruikersaccount te gebuiken. Voor het werken met accounts waarvoor MVV is ingeschakeld, maakt Veeam Backup voor Microsoft Office 365 gebruik van een aangepaste Azure Active Directory-toepassing met een toepassingsgeheim of een toepassingscertificaat, in combinatie met de naam van de serviceaccount met het appwachtwoord (dat bij het inschakelen van MVV is gemaakt). Dankzij ondersteuning voor meervoudige verificatie kan Veeam Backup voor Microsoft Office 365 v3 veilig verbinding maken met Office 365 via een account waarvoor MVV is ingeschakeld, zodat back-up en herstel veilig kan worden uitgevoerd.
 • Flexibele bescherming van services binnen uw Office 365-organisatie, waaronder exclusieve serviceaccounts voor Exchange Online en SharePoint Online. Met het oog op Office 365-abonnementen, waaronder Abonnement 1 en Abonnement 2, voegt Veeam Backup voor Microsoft Office 365 v3 meer flexibiliteit toe, wat bescherming van specifieke services binnen uw Office 365-organisatie mogelijk maakt. Bedrijven kunnen nu exclusief hun Exchange Online-services, SharePoint Online-services (inclusief OneDrive for Business) of beide beschermen.
  Voor een nog betere beveiliging van het beheer kunt u via dezelfde serviceaccount of andere serviceaccounts verbinding maken met de Exchange Online- en SharePoint Online-gedeelten van uw Office 365-organisatie. Dit maakt granulair beheer mogelijk van machtigingen die voor back-up en herstel van Office 365 zijn vereist en die aan elke exclusieve account worden verleend.
 • Dankzij ondersteuning van internetproxy voor Veeam Backup voor Microsoft Office 365-componenten kunt u voldoen aan uw beveiligingsvereisten en de lokale wet- en regelgeving. De internetproxyinstellingen kunnen via GUI, PowerShell of RESTful API worden aangepast voor uw back-upbeheerserver en de remote back-upproxy’s ervan. Door de flexibele configuratie wordt praktisch elk scenario van het gebruik van internetproxy’s binnen uw infrastructuur mogelijk.
Inzicht in en beheer van Office 365-gegevensbeveiliging
 • Geïntegreerde Office 365-gegevensbeveiligingsrapporten geven inzicht in uw Office 365-gegevensbeveiliging. Elk van de drie geïntegreerde rapporten kan worden gegenereerd vanuit de product-GUI, PowerShell of RESTful API en is beschikbaar in PDF- of CSV-formaat.

  Het licentieoverzichtsrapportbevat uitgebreide informatie over licenties die voor iedere beveiligde gebruiker in de organisatie worden gebruikt, evenals de top vijf van organisaties qua licentiegebruik.

  Het opslagverbruiksrapport geeft weer hoeveel opslag wordt verbruikt door de repository’s van de geselecteerde organisatie, evenals de top vijf van organisaties qua opslagverbruik. De historische gegevens die voor dit rapport worden gebruikt, worden onderhouden op basis van de retentioninstellingen voor de sessiegeschiedenis.

  Het mailboxbeveiligingsrapport bevat informatie over alle beveiligde en niet-beveiligde gebruikersmailboxen binnen de geselecteerde organisaties.
 • Dankzij inzicht in objecten in een back-up via RESTful API kunt u objecten identificeren die in een specifieke back-uprepository zijn opgeslagen, waaronder organisaties, gebruikers, groepen en sites.
 • Met opslagverbruik per tenant via RESTful API of PowerShell, ontwikkeld met serviceproviders in gedachten, kunt u vaststellen hoeveel ruimte door een tenant-organisatie in een opgegeven repository wordt verbruikt.
 • Trek licenties in die per abuis worden verbruikt of onnodig aan gebruikers zijn toegewezen. Met de nieuwe PowerShell-cmdlets kan dat onmiddellijk en hoeft u niet meer 31 dagen te wachten. 
 • Maak licenties inzichtelijk via RESTful API en PowerShell door gebruikers te identificeren die licenties verbruiken.
Repositoryfuncties en -uitbreidingen
 • Retention op basis van snapshots is een uitbreiding van de beschikbare typen retention, vergelijkbaar met hoe back-ups op imageniveau werken. Met dit type retention worden items waarvan een back-up is gemaakt uit een repository verwijderd zodra het laatste herstelpunt waarvan ze deel uitmaken, buiten de retentionperiode valt. Het standaardtype retention dat Veeam Backup voor Microsoft Office 365 biedt is vergelijkbaar met de klassieke documentarchivering en heet nu ‘retention op itemniveau’. Instellingen voor het type retention worden per repository gedefinieerd en kunnen na toepassing niet meer worden gewijzigd.
 • Met een nieuwe PowerShell-cmdlet kan nu een schatting van de grootte van de repository worden gemaakt. Met behulp van granulaire parameters kunnen gebruikers schatten welke repositorygrootte is vereist voor back-up van de gehele organisatie of de geselecteerde Exchange Online-, SharePoint Online- of OneDrive for Business-objecten, inclusief archiefmailboxen en persoonlijke sites. 
 • Dankzij automatische schaling van repositorydatabases wordt opslagbeheer voor grotere omgevingen eenvoudiger, doordat een einde wordt gemaakt aan de bestandsgroottelimiet van 64 TB (per jaar) voor Extensible Storage Engine (ESE) van Microsoft. Bij het bereiken van de limiet wordt automatisch een nieuwe database in de repository gemaakt; u hoeft dus niet meer handmatig een nieuwe repository te beheren.
Uitbreidingen van back-up en herstel
 • Herstel van OneNote-items is verbeterd: OneNote-bestanden worden in de eigen indeling van de server hersteld met ondersteuning van paginaversies.
 • Dankzij verbeterde zoekopties in de wizard voor back-uptaken kunnen gebruikers nu naar objecten in een organisatie zoeken met behulp van parameters zoals weergavenaam, e-mailalias en kantoorlocatie.
 • Dankzij on-demand back-uptaken kunnen gebruikers nu back-uptaken zonder planning maken en deze uitvoeren wanneer nodig.
Algemeen
 • De mogelijkheid om een organisatie te hernoemen, ontwikkeld met serviceproviders in gedachten, stelt gebruikers in staat om een goed overzicht te houden van meerdere tenant-organisaties die op de Veeam Backup voor Microsoft Office 365-console worden weergegeven, door elke organisatie een aangepaste naam te geven via de GUI, PowerShell of RESTful API.
 • De verbeterde GUI van de upgradewizard geeft meer inzicht in de laatste status van productupdates.

Wat is er nieuw in Veeam Backup
voor Microsoft Office 365 v2

Algemeen
 • Volledige ondersteuning van PowerShell en REST API voor automatisch back-up en herstel, inclusief alle functies van de geïntegreerde Veeam Explorers™.
 • Installatie van afzonderlijke componenten tijdens de configuratie van Veeam Backup voor Microsoft Office 365.
 • Ondersteuning van uitgebreide logboekregistratie voor Veeam Backup voor Microsoft Office 365-controllers en -proxyservers voor het verzamelen en exporteren van detailgegevens over specifieke bewerkingen zodat problemen eenvoudiger kunnen worden opgelost.
 • Er is nu een optie voor controle op updates aan de gebruikersinterface toegevoegd en er wordt automatisch een melding weergegeven wanneer updates beschikbaar zijn voor Veeam Backup voor Microsoft Office 365.
 • Selectie van kleurenschema voor Veeam Backup voor Microsoft Office 365-console en voor de gebruikersinterface van Veeam Explorers: u kunt nu zelf de gewenste kleuren instellen.
 • Opties voor automatische controle en update voor de Veeam Backup voor Microsoft Office 365-services en -proxy's.
Microsoft Office 365 SharePoint Online en on-premises SharePoint
 • Gegevensbescherming voor SharePoint Online, on-premises en hybride infrastructuren.
 • Flexibele back-up en herstelopties voor SharePoint Online-sites, persoonlijke sites en groepsites, inclusief:
  • Klassieke en moderne SharePoint-thema's
  • Machtigingen voor SharePoint-objecten
  • Basis-, publicatie- en wikipagina's
 • Veeam Explorer voor Microsoft SharePoint:
  • SharePoint-sites, -bibliotheken, -lijsten en -documenten herstellen naar SharePoint Online
  • SharePoint-sites, -bibliotheken, -lijsten en -documenten herstellen naar on-premises SharePoint
  • Een SharePoint-object als bijlage via e-mail verzenden
  • Een SharePoint-object opslaan als bestand
  • Meerdere SharePoint-objecten opslaan als zip-bestand
  • Een object naar een eerdere versie herstellen
  • Een SharePoint-object voor een tenant herstellen (serviceproviderfunctionaliteit)
  • Sjablonen in aangepaste lijst herstellen
Microsoft Office 365 OneDrive for Business
 • Gegevensbescherming voor Microsoft OneDrive for Business.
 • Snel en efficiënt back-ups maken en herstel uitvoeren van Office 365 OneDrive for Business-accounts, inclusief
  • OneDrive"-gebruikers en -groepen
  • Uitgebreide attributen en gedeelde toegang
  • Microsoft OneNote-notitieblokken
 • Veeam Explorer voor Microsoft OneDrive for Business:
  • Gebruikers, mappen of bestanden (inclusief OneNote-notities) herstellen naar OneDrive for Business
  • Een OneDrive for Business-bestand als bijlage via e-mail verzenden
  • OneDrive for Business-bestanden en -mappen opslaan
  • Meerdere bestanden of mappen als zip-bestand opslaan
  • Bestanden herstellen naar een eerdere versie
  • Gebruikers, bestanden of mappen herstellen en overschrijven
  • Herstellen maar originele gebruikers, mappen of bestanden behouden
  • Herstellen met uitgebreide attributen en aangepaste besturingselementen voor toegang
  • Herstellen zonder uitgebreide attributen en aangepaste besturingselementen voor toegang
  • Een OneDrive for Business-bestand, -map of -gebruiker voor een tenant herstellen (serviceproviderfunctionaliteit)
  • Gegevens in Microsoft Teams herstellen* 

* U kunt Microsoft Teams beveiligen wanneer de onderliggende opslag van de Teams-gegevens plaatsvindt binnen SharePoint Online of Exchange Online. Gegevens van Teams kunnen worden beveiligd en hersteld, maar dat geldt niet voor tabbladen en kanalen van Teams. Na herstel kan het item handmatig opnieuw worden gekoppeld.

Aanvullende herstelfuncties
 • Met een optie voor het vergelijken en herstellen van mailboxen in Veeam Explorer voor Microsoft Exchange kunt u een gehele map of mailbox in de productieomgeving en de back-up met elkaar vergelijken en alleen dat wat ontbreekt of is gewijzigd naar productie terugzetten.
 • Dankzij logboekregistratie van complete sessies voor alle bewerkingen die in de geïntegreerde Veeam Explorers zijn uitgevoerd, is direct een gedetailleerde audit beschikbaar van de back-up-, herstel-, export- en verkenningsactiviteiten met het oog op compliance en auditing.
 • Verkenning van status op een specifiek tijdstip is nu beschikbaar voor Mail Backup as a Service-implementaties voor het verkennen van back-ups van tenants met een van de geïntegreerde Veeam Explorers. Tenants kunnen een willekeurig tijdstip selecteren om hun gegevens in de status van dat tijdstip te bekijken (serviceproviderfunctionaliteit).
 • eDiscovery wordt nu via Cloud Connect ondersteund om te zoeken in Exchange-, SharePoint- en OneDrive-items die door gebruikers van tenants zijn verwijderd of gewijzigd (serviceproviderfunctionaliteit).
Verbeterde back-upflexibiliteit en back-upopties
 • De mogelijkheid om afzonderlijke gebruikers, groepen gebruikers of de gehele organisatie te selecteren bij het maken van een back-uptaak.
 • Ondersteuning voor beveiligingsgroepen en distributielijsten in Office 365 en dynamische distributiegroepen voor hybride scenario's.
 • Ondersteuning voor Office 365-groepsmailboxen.
 • Back-up van de on-premises mailbox voor journaalopname.