https://login.veeam.com/nl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vbmwvd2hhdHMtbmV3LW9uZS1tb25pdG9yaW5nLXRvb2wuaHRtbCJ9
+31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET
NL

Wat is er nieuw in Veeam ONE 9.5?

Veeam® ONE™ 9.5, onderdeel van Veeam Availability Suite™, biedt volledig inzicht in uw gehele IT-omgeving, inclusief virtuele en door Veeam beveiligde cloud-based en fysieke workloads. Met ondersteuning voor zowel Veeam Backup & Replication™, Veeam Agents voor Microsoft Windows en Linux als virtuele omgevingen biedt Veeam ONE diepgaande, intelligente monitoring, rapportage en automatisering via interactieve tools, zodat u attent wordt gemaakt op problemen en deze kunt oplossen voordat er sprake is van operationele gevolgen. Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste nieuwe features en functies die in Veeam ONE 9.5 en de daarop volgende updates zijn opgenomen.

Veeam ONE 9.5 Update 4: Wat is er nieuw?

Veeam ONE 9.5 Update 4 biedt talloze nieuwe uitbreidingen en bugfixes. Hieronder worden de belangrijkste uitbreidingen vermeld.
Belangrijkste kenmerken
 • Veeam Intelligent Diagnostics. Verbeter de beschikbaarheid, bespaar tijd en verminder interacties met support dankzij proactieve identificatie en signalering van bekende infrastructuurproblemen met voorbereide workarounds en oplossingen.
 • Herstelacties. Verbeter responstijden en verminder downtime door automatisering van handmatige routineprocessen voor het oplossen van veelvoorkomende problemen met betrekking tot back-up en de virtuele infrastructuur, zoals het verwijderen van snapshots en niet-gerealiseerde RPO’s.
 • Business View 2.0. Maak virtuele en agent-based infrastructuren meer inzichtelijk door VM’s en computers eenvoudig in zakelijke groepen op te nemen om aan specifieke bedrijfsbehoeften te voldoen, met een vernieuwde categorisatie-engine die in Veeam ONE Monitor is geïntegreerd.
 • Monitoring op applicatieniveau. Waarborg de beschikbaarheid van bedrijfskritische applicaties op virtuele machines via verbeterde, proactieve functionaliteit voor monitoring op applicatieniveau, inclusief opties voor het traceren van de status van afzonderlijke applicaties en voor het beheer van guestservices en -processen.
Algemeen

Implementatie

 • Ondersteuning voor Microsoft Windows Server 2019. Alle Veeam ONE-componenten kunnen op het Windows Server 2019-platform worden geïnstalleerd.

Alerts

 • Speciale view voor alerts over taken en schijven. Elke schijf- en taakalert wordt onafhankelijk gestart.
 • Verbeterde engine voor melding van alerts. Alle triggers van specifieke alertobjecten hebben nu een unieke ID die kan worden gebruikt voor integratie met applicaties van derden.
 • Verbeterde SNMP-monitoring. Het MIB-bestand (Management Information Base) bevat nu beschrijvingen en Veeam SNMP-ID’s.
 • Verbeteringen van de bruikbaarheid van de modellering van alerts. U kunt eenvoudig de scope van objecten voor modellering wijzigen, en ook specifieke alerts kiezen.
 • “Veeam ONE Reporter service state”-alert. Met dit alert wordt zelfmonitoring van het systeem verbeterd, omdat gebruikers worden geïnformeerd over hoge belasting van de Veeam ONE Reporter-service om stabiliteit van de workload te garanderen.

Business View-categorisatie

 • Eén console voor categorisatie. Het is nu mogelijk om categorisatie via Veeam ONE Monitor uit te voeren en te controleren. Ook de categorisatieworkflow is vereenvoudigd.
 • Vereenvoudigde categorisatieworkflow. Categorieën en groepen kunnen nu via één wizard worden gemaakt en met de virtuele infrastructuur worden gesynchroniseerd.
 • Ondersteuning voor meervoudige kardinaliteit. Afzonderlijke objecten kunnen nu in meerdere groepen binnen één categorie worden opgenomen.
 • Verbeterde synchronisatie met virtuele infrastructuren. Business View-categorieën en -groepen kunnen worden gesynchroniseerd met VMware vSphere-tags en aangepaste Microsoft Hyper-V-attributen.
 • Ondersteuning voor Veeam Agents. Computers die met Veeam Agents zijn beveiligd, kunnen op basis van diverse parameters worden gecategoriseerd naar zakelijke behoeften.
 • Groepseigenaar. Aan elke groep gecategoriseerde objecten kan een eigenaar worden toegewezen die alerts ontvangt over de status van de objecten.

Rapportage

 • Nieuwe lay-out van rapporten. Alle rapporten hebben een vernieuwd, modern ontwerp.
 • Verbeterde mogelijkheden voor aanmelding. Aanmelden bij Veeam ONE Reporter is nu mogelijk met de notatie gebruikersnaam@domein.
 • Verbeterde branding van rapporten. De bestandsextensies JPEG, BMP, GIF en TIFF zijn nu toegestaan. Geen eisen aan imagegrootte meer.
 • Snellere dashboard-generering. De genereringstijd van dashboards is drastisch verminderd.
Back-up

Monitoring

 • Verbeterde “Backup Repositories”-weergave. Veeam ONE biedt nu informatie over externe repository’s en capaciteitsniveaus in scale-out back-uprepository’s.
 • Verbeterde "Cloud Gateway”-weergave. Veeam ONE biedt nu informatie over gatewaypools.
 • Verbeterd beheer van objecten in de infrastructuur. Hosts en servers kunnen nu parallel worden toegevoegd en verwijderd.

Alerts

 • Nieuw “Restore activity”-alert. Met dit nieuwe alert worden gebruikers gewaarschuwd wanneer een herstelactiviteit plaatsvindt.
 • Nieuw “Storage snapshot creation failure”-alert. Met dit nieuwe alert worden gebruikers gewaarschuwd wanneer een geïntegreerde opslag er niet in slaagt een door een Veeam-back-uptaak geïnitieerd opslagsnapshot te maken.
 • Diagnosealerts voor de back-upinfrastructuur. Deze reeks alerts maakt deel uit van de functie Veeam Intelligent Diagnostics, waarmee detectie van veelvoorkomende onjuiste configuraties en potentiële problemen in de back-upinfrastructuur mogelijk is. 

Rapportage

 • Nieuw “Backup Infrastructure Audit”-rapport. Configuratiewijzigingen in een back-upomgeving worden in dit rapport bijgehouden als een lijst van events met gedetailleerde informatie over elke wijziging van iedere gebruiker.
 • Nieuw “Backup Objects Change Tracking”-rapport. Dit rapport biedt gedetailleerde informatie over configuratiewijzigingen in de back-upinfrastructuur, en toont zowel vorige als huidige instellingen.
 • Nieuw “Computer Backup Status”-rapport. Dit rapport geeft informatie over de dagelijkse back-upstatus voor alle computers die met Veeam Agents zijn beveiligd.
 • Nieuw “Computers with no Archive Copy”-rapport. Dit rapport toont agents die geen secundaire back-upkopie hebben.
 • Nieuw “Agent Backup Job and Policy History”-rapport. Dit rapport geeft historische informatie over back-uppolicy’s en -taken van Veeam Agents.
 • Verbeterd “Protected Computers”-rapport. De RPO-parameter kan nu in minuten worden ingesteld.
 • Verbeterd “Backup Custom Infrastructure”-rapport. Aan de lijst met rapportobjecten zijn computers toegevoegd die met Veeam Agents worden beveiligd. Er is een parameter voor de geolocatie toegevoegd voor VM’s en back-uprepository’s. Aan de lijst met rapportparameters zijn extra VM- en taakparameters toegevoegd.
 • Verbeterd “Protected VMs”-rapport. In de rapportdetails wordt nu een reden vermeld waarom onbeveiligde VM’s geen herstelpunt hebben of de RPO hebben overschreden. De RPO-parameter kan nu in minuten worden ingesteld. Verder is het rapport uitgebreid met een taakfilter en informatie over onafhankelijke schijven.
 • Verbeterd “Backup Billing”-rapport. Aan het rapport is een sectie met een samenvatting toegevoegd.
 • Verbeterd “Veeam Backup Files Growth”-rapport. Aan het rapport zijn gegevens over compressie- en deduplicatieratio toegevoegd.
 • Verbeterd “Configuration Job Change Tracking”-rapport. Voor de naamgeving van taakparameters in het rapport worden nu gebruiksvriendelijke labels gebruikt.
 • Verbeterd “Recovery Verification Overview”-rapport. Aan het rapport is de optie “Group by” toegevoegd, naast de scopeoptie “Business View”.
 • Verbeterd “Backup Inventory”-rapport. Nieuwe typen Veeam Backup & Replication-objecten zoals gatewaypools, externe repository’s en capaciteitsniveaus van scale-out back-uprepository’s worden nu ondersteund. In de rapportdetails wordt ook informatie over Veeam-instancelicenties gegeven.
 • Verbeterd “Cloud Connect Inventory”-rapport. Nieuwe typen Veeam Backup & Replication-objecten zoals gatewaypools, externe repository’s en capaciteitsniveaus van scale-out back-uprepository’s worden nu ondersteund. In de rapportdetails wordt ook informatie over Veeam-instancelicenties gegeven. Aan het rapport zijn opslaggegevens uit het hardwareplan toegevoegd.
 • Verbeterd “Latest Job Status”-rapport. Aan het detailrapport is de back-updatum toegevoegd.
 • Verbeterd “Capacity Planning for Backup Repositories”-rapport. Aan het rapport is een optie toegevoegd waarmee de diepte van de analyse kan worden geselecteerd.
 • Verbeterd “Infrastructure Chargeback”-rapport. De Qatarese rial is als valutaoptie toegevoegd.
 • Verbeterd “Tape GFS Configurations”- en “Tape GFS Backup Files”-rapport. In de rapportdetails wordt nu informatie over dagelijkse increments gegeven.
 • Verbeterd “Job History”-rapport (historische informatie over back-uptaken). Aan de rapportparameters is de optie voor het kopiëren van bestanden toegevoegd.
 • Verbeterd “Job Configuration Dump”-rapport. Aan het rapport is informatie over back-up-naar-tape- en bestand-naar-tape-taken toegevoegd.
 • Verbeterd “Data Sovereignty Overview”-rapport. Alle objecten worden nu met de gedefinieerde locatie in het rapport opgenomen. Ook is een optie voor weergeven/verbergen van objecten in de back-upinfrastructuur aan de rapportparameters toegevoegd.
 • Verbeterd “Latest Job Status”-rapport. Aan het rapport is een taaktype-filter toegevoegd, evenals informatie over back-up-naar-tape- en bestand-naar-tape-taken.
 • Verbeterd “Backup Files Growth”-rapport. De intervaloptie is aan de rapportparameters toegevoegd.

Dashboards en widgets

 • Nieuwe heatmap voor “Repository Free Space”-widget. Dit interactieve dashboard geeft een overzicht van de vrije ruimte die in de back-uprepository’s beschikbaar is.
 • Nieuwe heatmap voor “Proxy Usage”-widget. Dit interactieve dashboard geeft een overzicht van de workloads van back-upproxyservers zodat taakschema’s en configuraties van back-upproxy’s geoptimaliseerd kunnen worden.
 • Nieuwe heatmap voor “Repository Usage”-widget. Dit interactieve dashboard geeft een overzicht van de workloads van back-uprepository's zodat taakschema’s en configuratie van back-uprepository's geoptimaliseerd kunnen worden.
 • Verbeterde “Protected VMs Overview”-widget. Deze widget signaleert nu het aantal niet-beveiligde virtuele machines van een gebruiker.

Schaalbaarheid

 • Verbeterde schaalbaarheid van de engine voor gegevensverzameling van Veeam Backup & Replication. Back-upgegevens worden nu in parallelle threads opgehaald.
VMware vSphere

Rapportage

 • Verbeterd “Custom Infrastructure”-rapport. Aan de parameterlijst voor virtuele machines is de parameter voor het type netwerkadapter toegevoegd. De parameter voor het inrichten van virtuele schijven houdt nu rekening met vertraagde of directe thick provisioning.
 • Verbeterde “VMs Uptime”- en “Power off VMs”-rapporten. Aan de rapporten zijn absolute uptime- en downtimewaarden toegevoegd.
 • Verbeterd “Datastore Space Usage History”-rapport. Aan het rapport zijn de topdatastores met de meeste en de minste beschikbare ruimte toegevoegd.
 • Verbeterd “Datastore Capacity”-rapport. In het detailrapport is de lay-out vernieuwd van de ruimte die door de datastore wordt gebruikt.
 • Verbeterd “Raw Performance Data”-rapport. Aan de rapportparameters is een optie From/To toegevoegd.
 • Verbeterde “VM Performance”-, “Host Performance”- en “Custom performance”-rapporten. Aan de rapportparameters is een optie voor de periode toegevoegd.

Dashboards en widgets

 • Verbeterde “What if Lose 1 Host in a Cluster”-widget. Het is nu mogelijk om het aantal mislukte hosts voor analyse te selecteren.

Schaalbaarheid

 • Verbeterde schaalbaarheid van de engine voor gegevensverzameling. vSphere-gegevens worden nu in parallelle threads opgehaald. 
Microsoft Hyper-V

Monitoring

 • Ondersteuning van Microsoft Hyper-V 2019. Veeam ONE biedt nu volledige ondersteuning voor Microsoft Hyper-V 2019.

Alerts

 • Alert over de aan/uit-status van VM’s. Dit nieuwe alert geeft aan of een VM actief en functioneel is.

Rapportage

 • Nieuw “Host Uptime”-rapport. Dit rapport geeft een overzicht van de uptime van hosts, inclusief een lijst met hosts met de laagste en hoogste uptimewaarden.
 • Verbeterd “VMs Uptime”-rapport. Aan de rapportdetails zijn downtime, herstarts en aantal alerts toegevoegd. Daarnaast kunnen gebruikers een inzoomrapport genereren met informatie over alerts en herstarts.
 • Verbeterd “Raw Performance Data”-rapport. Aan de rapportparameters is een optie From/To toegevoegd.
 • Verbeterde “VM Performance”-, “Host Performance”- en “Custom performance”-rapporten. Aan de rapportparameters is een optie voor de periode toegevoegd.

Schaalbaarheid

 • Verbeterde Hyper-V-gegevensverzameling. Hyper-V-gegevens worden nu sneller en stabieler verzameld.

Overig

 • Toepassing van handmatige gegevensretention. Gegevensretention kan nu handmatig worden toegepast voor het verwijderen van SQL-gegevens.

Veeam ONE 9.5 Update 3: Wat is er nieuw?

Veeam ONE 9.5 Update 3 biedt talloze uitbreidingen en bugfixes. Hieronder een lijst met de belangrijkste uitbreidingen:
Algemeen
 • Monitoring en rapportage van back-ups van Veeam Agents. Veeam ONE biedt nu monitoring en rapportage voor Veeam Agent voor Microsoft Windows en Veeam Agent voor Linux.
 • Ondersteuning voor locatietags. In vooraf gedefinieerde rapporten van Veeam ONE en in de gebruikersinterface van Monitor worden nu locatietags ondersteund voor VM's, hosts en computers die in Veeam Backup & Replication zijn geconfigureerd om gegevensonafhankelijkheid mogelijk te maken. 
 • Ondersteuning voor Microsoft SQL Server 2017. Veeam ONE biedt nu volledige ondersteuning voor Microsoft SQL Server 2017.
 • Ondersteuning voor Microsoft Windows Server 2016 versie 1709. Veeam ONE biedt nu volledige ondersteuning voor Microsoft Windows Server 2016, versie 1709.
Monitoring
 • Monitoring van Veeam Agent-taken. In Veeam ONE is nu monitoring mogelijk van Veeam Agent-back-uptaken die op Veeam Backup & Replication-servers zijn geconfigureerd.
 • Monitoring van Veeam Agent-beleidsregels. In Veeam ONE is nu monitoring mogelijk van Veeam Agent-back-uptaken die op Veeam Backup & Replication-servers zijn geconfigureerd.
 • Uitbreiding van verzameling van Veeam-back-upgegevens. Met Update 3 verloopt de gegevensverzameling bij Veeam Backup & Replication-servers veel sneller, vooral bij grootschalige implementaties.
 • Uitbreiding van Hyper-V-gegevensverzameling. Met Update 3 verloopt de gegevensverzameling uit Microsoft Hyper-V veel stabieler, vooral bij grootschalige implementaties. 
 • Alert voor belasting van Veeam ONE-server. Met deze alert worden gebruikers gewaarschuwd over zware belasting van de Veeam ONE-server om stabiliteit van de workload te garanderen.
 • Nieuwe VM-meetgegevens. In Veeam ONE zijn nu nieuwe tellers beschikbaar: een voor de ruimte die door een VM per datastore wordt gebruikt, en een voor de ruimte die door een VM per datastore beschikbaar wordt gesteld. Hiermee wordt bepaald hoeveel ruimte een VM en de bijbehorende bestanden in de datastore innemen.
 • Instellingen voor pad van prestatiecache. In Veeam ONE kunnen gebruikers nu de locatie van de prestatiecache in de Monitor Client-gebruikersinterface wijzigen.
Rapportage
 • Rapport over beveiligde computers. In dit rapport worden alle beveiligde en niet-beveiligde computers vermeld waarop een Veeam Agent draait.
 • Overzicht van gegevensonafhankelijkheid. Dit rapport vermeldt alle beveiligde objecten, back-ups en replica’s, gegroepeerd op een locatietag.
 • Schendingen van gegevensonafhankelijkheid. Dit rapport toont potentiële schendingen van de gegevensonafhankelijkheid voor alle beveiligde objecten.
 • Rapportage op basis van locatie. Veeam ONE biedt nu een optie om rapporten te genereren op basis van de locatietags die in Veeam Backup & Replication zijn geconfigureerd.
 • Uitbreiding van aangepast rapport voor back-upinfrastructuur. “Last Run Duration (sec)” (duur laatste run in seconden) is aan de lijst met rapportparameters toegevoegd. 
Veeam Cloud & Service Providers
 • Uitbreiding van Veeam Cloud Connect-inventarisrapport. In dit rapport wordt nu het gebruik van licentiecodes per VM weergegeven. 
 • Uitbreiding van vCloud Director-integratie. In Veeam ONE worden aanmeldgegevens van de gebruiker nu in de cache opgeslagen voor snellere aanmelding bij Monitor Client. 
 • Aanmeldgegevens van tenants in de cache. Met deze functie wordt tijd bespaard: telkens wanneer een tenant zich aanmeldt hoeven de machtigingen niet meer via de infrastructuur te worden gecontroleerd.

Veeam ONE 9.5 Update 1: Wat is er nieuw?

Veeam ONE 9.5 Update 1 bevat een aantal belangrijke uitbreidingen en bugfixes, waaronder:
Algemeen
 • Ondersteuning voor VMware vSphere 6.5. In Veeam ONE is nu rapportage en monitoring van vSphere 6.5-hosts en vCenter Server mogelijk. 
 • Ondersteuning voor Aziatische landinstellingen. De Veeam ONE-console kan nu in besturingssystemen met Aziatische landinstellingen worden geïnstalleerd. Update 1 is met praktisch alle veelgebruikte Aziatische landinstellingen door Veeam QC getest en door lokale Veeam-teams op de betreffende locaties gevalideerd.
Monitoring
 • Vraag naar geheugen voor Hyper-V 2016 VM's. In Veeam ONE wordt nu de vraag naar geheugen weergegeven voor VM’s die met statisch geheugen zijn geconfigureerd.
Rapportage
 • Uitbreiding van aangepast rapport voor back-upinfrastructuur. Aan de lijst met rapportparameters zijn meer eigenschappen van Veeam-back-upobjecten toegevoegd.
 • Uitbreiding van rapport over VM-back-upstatus. In dit rapport is het nu mogelijk om VM’s op basis van back-uptaken te filteren.
Lees meer over de verbeteringen van Veeam ONE 9.5 Update 1 in het volgende knowledge base-artikel.

Wat is er nieuw in Veeam ONE 9.5: Algemene functionaliteit

Implementatie
 • Ondersteuning voor Windows Server 2016: Alle Veeam ONE-componenten kunnen op een Windows Server 2016-platform worden geïnstalleerd. 
 • Ondersteuning voor SQL Server AlwaysOn: Het is nu mogelijk een Veeam ONE-database in een SQL AlwaysOn Availability Group te implementeren. 
 • HTTP-verbinding voor websites: Standaard gebruiken Veeam ONE-websites nu HTTP-verbindingen voor alle nieuwe installaties.
Engine voor gegevensverzameling
 • Modus voor verzamelen van back-upgegevens: In deze modus verzamelt Veeam ONE alleen Veeam Backup & Replication-gegevens. Prestatiegegevens van de virtuele infrastructuur worden overgeslagen. Hierdoor kunt u de schaalbaarheid van uw Veeam ONE-server verbeteren. 
 • Uitbreiding van geavanceerde modus voor schaalbaarheid: In deze modus worden prestatiegegevens verzameld die in vooraf gedefinieerde alerts en rapporten worden gebruikt. Hierdoor kunnen gebruikers de schaalbaarheid van de Veeam ONE-server verbeteren. 
 • Granulaire selectie van prestatiegegevens: Met de uitgebreide engine voor gegevensverzameling kunnen gebruikers nu individuele prestatiegegevens selecteren voor elk gemonitord objecttype (zoals VM’s, hosts, datastores) om de schaalbaarheid van de Veeam ONE-server te verbeteren.
Dashboards en widgets
 • Uitbreiding van engine voor het delen van dashboards: Met de uitgebreide engine voor het delen van dashboards is het mogelijk andere Windows-gebruikers toegang tot specifieke dashboards te verlenen in plaats van volledige toegang tot alle dashboards.
Alerts
 • Alert voor detectie van ransomware: Met deze nieuwe alert worden gebruikers gewaarschuwd wanneer op gemonitorde VM's sprake is van abnormaal CPU-gebruik en hoge schrijfsnelheden op de datastore wegens potentiële ransomwareactiviteiten. 
 • Alert voor schijfcache: Met deze interne alert kunnen gebruikers fouten traceren die optreden tijdens het schrijven van prestatiegegevens naar een map op de schijf. 
 • Custom Alarm Builder: Vooraf gedefinieerde en aangepaste alerts kunnen nu worden gebruikt als triggers voor een andere aangepaste alert wat geavanceerde logica voor probleemdetectie mogelijk maakt. 
 • Uitbreiding van logica voor onderdrukking van alerts: Dankzij een nieuwe engine is het mogelijk om latency-alerts te onderdrukken voor alle VM’s in dezelfde datastore als een VM-back-up. 
 • Opties voor onderdrukking van alerts: Gebruikers kunnen nu alerts onderdrukken op basis van periode en back-uptaken. Eerder was het alleen mogelijk om één optie te selecteren. 
 • Uitbreiding van logica voor het maken van alerts: Het wijzigen van alertinstellingen verloopt nu veel gebruikersvriendelijker om te voorkomen dat niet-opgeslagen instellingen onbedoeld verloren gaan. 
 • Uitbreiding van engine voor modellering van alerts: In de engine voor modellering van alerts is nu selectie van een bepaald object in het bereik mogelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met alerts waarvoor meerdere regels zijn opgegeven, en worden instellingen voor het onderdrukken van alerts aangehouden. 
 • Uitbreiding van engine voor toewijzing van alerts: Alerts die uit een andere Veeam ONE-server zijn geïmporteerd, kunnen nu met één klik aan virtuele en back-upinfrastructuurobjecten worden toegewezen.
 • Uitbreiding van logica voor toewijzing van VM-alerts: Alle VM-alerts kunnen nu aan een datastore en hostobjecten worden toegewezen. Eerder konden gebruikers alleen VM-objecten selecteren. 
 • Ondersteuning voor alertdefinities die in eerdere versies van Veeam ONE zijn geconfigureerd: Alertdefinities die in v8 zijn gemaakt, kunnen nu in latere versies van Veeam ONE worden geïmporteerd. Deze optie kan worden gebruikt als alertdefinities naar een andere installatie moeten worden gemigreerd.
Monitoring
 • Uitbreiding van tabblad met overzicht van VM's: Dit tabblad bevat nu informatie over de ruimte die door virtuele VM-schijven voor elk datastore-object wordt verbruikt. 
 • Optie voor granulaire monitoring per VM: In Veeam ONE 9.5 kunnen gebruikers specifieke VM’s voor monitoring selecteren. 
 • Uitbreiding van detectie van prestatieproblemen: Prestatiealerts worden nu alleen geactiveerd wanneer een prestatiegegeven gedurende een opgegeven periode consistent boven de drempelwaarde blijft. Eerder werden alerts geactiveerd op basis van het gemiddelde gebruik gedurende een opgegeven periode. 
 • Uitbreiding van afhandeling van onderbrekingen van de netwerkverbinding: Korte onderbrekingen van de netwerkverbinding hebben geen invloed meer op de voortgang van gegevensverzameling. 
Rapportage
 • Chargebackrapport op basis van VM-configuratie: Met dit rapport wordt een VM-audit uitgevoerd en worden op basis van de huidige configuratie de VM’s met de hoogste en de laagste kosten geïdentificeerd. 
 • Chargebackrapport op basis van VM-prestaties: Met dit rapport wordt een VM-audit uitgevoerd en worden op basis van CPU- en geheugenprestaties de VM’s met de hoogste en de laagste kosten geïdentificeerd. 
 • Chargebackrapport op basis van hostconfiguratie: Met dit rapport wordt een audit van de infrastructuurkosten uitgevoerd en worden op basis van de hardwarekosten en huidige VM-configuraties de VM’s met de hoogste en de laagste kosten geïdentificeerd. 
 • Chargebackrapport op basis van gebruik van hostresources: Met dit rapport wordt een VM-audit op de beschikbare hostresources (CPU en geheugen) uitgevoerd en worden op basis van de hostconfiguratie de VM’s met de hoogste en de laagste kosten geïdentificeerd. 
 • Verbeterde genereringstijd voor rapporten: In Veeam One 9.5 kost het genereren van rapporten aanzienlijk minder tijd.
Business View-categorisatie
 • Native ondersteuning voor vSphere-tags: Het onderdeel Business View van Veeam ONE is volledig opnieuw geconfigureerd voor het gebruik van vSphere-tags in plaats van aangepaste attributen. 
 • Groter aantal ondersteunde categorieën: Gebruikers kunnen nu 50 categorieën maken. 
Implementatieprojecten
 • Uitbreiding van engine voor implementatieprojecten: Bij het modelleren van een disaster recovery-situatie (DR) of uitvoeren van een capaciteitsplanning is de selectie van VM’s niet meer beperkt tot één site. U kunt nu VM’s uit de volledige infrastructuur voor het rapport selecteren. 
Overig
 • Rapport over licentiegebruik per VM: Met behulp van een ingebouwde rapportage-engine kunnen serviceproviders nu rapporten over licentiegebruik genereren. 
 • Bijgewerkte gebruikersinterface van Veeam ONE Monitor Client: De Veeam ONE-gebruikersinterface is vernieuwd en is dankzij nieuwe pictogrammen en stijlen nog NOC-vriendelijker geworden. 
 • Verbeterde responstijd van de gebruikersinterface van Veeam ONE Monitor Client: De gebruikersinterface wordt nu incrementeel bijgewerkt voor elk navigatievenster. 
 • Gewijzigde naam van Veeam ONE Monitor Client-proces: De naam van het Veeam ONE Monitor Client-proces is gewijzigd om conflicten te voorkomen tijdens een upgrade waarin bestaande applicaties voorkomen die dezelfde naam gebruiken. 
 • Optie voor automatisch aanmelden bij Veeam ONE Monitor Client: Gebruikers kunnen de Veeam ONE Monitor Client nu starten met parameters voor automatisch aanmelden (aanbevolen voor NOC-views). 
 • Uitbreiding van proces voor aanmelding bij websites: Toegang tot de gebruikersinterface van Veeam ONE Reporter en Veeam ONE Business View is nu mogelijk met hergebruik van reeds ingevoerde Windows-aanmeldgegevens. 
 • Uitbreiding van opties voor retention policy: In 9.5 heeft de retention policy een afzonderlijke instelling voor prestatiegegevens, events en Veeam-back-upgegevens. 
 • Uitbreiding van gedrag van zoekopdrachten: In 9.5 worden bij zoekopdrachten onmiddellijk objecten uitgefilterd en wordt een zoekfilter toegepast bij het schakelen tussen objecten in de virtuele infrastructuur en de Business View-structuur. 
 • Verbetering van de bruikbaarheid van de gebruikersinterface: In Veeam ONE Monitor Client wordt nu een voortgangsbalk weergegeven voor alle bewerkingen en taken die door een gebruiker worden uitgevoerd. 
 • Uitbreiding van Veeam ONE-supportfunctie: Het is nu mogelijk individuele prestatiegegevens voor monitoring te selecteren. Deze optie kan het beste worden gebruikt wanneer maximale flexibiliteit en optimale schaalbaarheid vereist zijn. 
 • Taak voor onderhoud van de Veeam ONE-database: Veeam ONE 9.5 biedt een ingebouwde taak voor databaseonderhoud. 
 • Verbetering van de bruikbaarheid van overzichtsviews in Veeam ONE Monitor Client: Het is nu mogelijk items in de legenda van een cirkeldiagram te gebruiken voor het filteren van alerts. 

Wat is er nieuw: Back-up

Dashboards en widgets
 • Uitbreiding van Veeam Backup & Replication-widgetpakket: Alle widgets kunnen nu worden geconfigureerd op basis van de rapportage-interval “laatste zeven dagen”. 
Alerts
 • Uitbreiding van alert voor VM zonder back-ups: Deze alert ondersteunt nu Business View-groepen en elimineert fout-positieve detectie wanneer een VM naar een andere groep wordt gemigreerd. 
 • Alert voor overdrachtstijdvak van back-uptaken: Met deze alert is het mogelijk om te traceren wanneer een back-uptaak langer duurt dan het geconfigureerde overdrachtstijdvak.
Rapportage
 • Rapport met aangepaste gegevens voor back-upinfrastructuur: Met dit rapport kunt u een Veeam-back-uprapport met aangepaste parameters, filters, objecten en eigenschappen samenstellen. Dit rapport is vooral ideaal als maximale flexibiliteit is vereist. 
 • Rapport voor GFS-back-upbestanden op tape: Dit rapport bevat informatie over historische back-ups die zijn opgeslagen op pools met GFS-tapemedia. 
 • Uitbreiding van rapport met overzicht van huidige status van back-upalerts: Gebruikers kunnen nu nieuwe parameters selecteren om alerts op type te filteren. 
 • Uitbreiding van rapport over herstelactiviteiten van operators: Er zijn nu nieuwe perioden (zoals gisteren, vorige week of vorige maand) beschikbaar voor selectie. 
 • Uitbreiding van rapport over VM-back-upstatus: Gebruikers kunnen nu back-uptaken in de rapportagescope selecteren en de laatste zeven dagen als rapportageperiode instellen. 
 • Uitbreiding van rapport met historische informatie over back-uptaken: Het detailrapport vermeldt nu de back-uptransportmodus voor elke verwerkte VM. 
 • Uitbreiding van back-upinventarisrapport: Dit rapport bevat nu het type Veeam Backup & Replication-licentie (bijvoorbeeld huur of abonnement).
 • Uitbreiding van rapport over groei van Veeam-back-upbestanden: Dit rapport bevat nu compressie- en deduplicatiepercentages voor elk gemaakt back-upbestand, waardoor analyse van soorten back-upgegevens in de gehele keten van back-upbestanden mogelijk is. 
 • Uitbreiding van rapport met overzicht van SureBackup®-taken: In het rapport wordt nu de taakduur van elke SureBackup-taak weergegeven.
Overig
 • Update van structuur van Veeam Backup & Replication-pakket: Dit pakket is in afzonderlijke subpakketten opgesplitst om de bruikbaarheid en de rapport-zoekfunctie te verbeteren. 
 • Uitbreiding van Veeam Backup & Replication-detectie-engine: Als in de Veeam ONE-console al een Veeam Backup & Replication-server is geregistreerd die met Veeam Backup Enterprise Manager wordt beheerd, en gebruikers proberen de Veeam Backup Enterprise Manager aan de back-upconsole toe te voegen, plaatst Veeam ONE de geregistreerde back-upserver automatisch onder het Veeam Backup Enterprise Manager-knooppunt. Dit helpt duplicaties en onjuiste configuraties in Veeam-back-uprapporten te voorkomen.

Wat is er nieuw: Veeam Cloud Connect

Monitoring
 • Uitbreiding van view van belangrijkste tenants: In deze view worden nu de tenants weergegeven die gebruikmaken van Veeam Cloud Connect-replicatietaken.
Alerts
 • Alert voor VM-back-ups in cloudrepository: Met deze alert kunnen serviceproviders traceren hoeveel VM-back-ups in de cloudrepository zijn opgeslagen.
Rapportage
 • Rapport over replicatie door Veeam Cloud Connect-gebruikers: Dit rapport bevat gegevens over replicatieactiviteiten en quotaverbruik van Veeam Cloud Connect-gebruikers gedurende de afgelopen periode. 
 • Uitbreiding van rapport over back-ups door Veeam Cloud Connect-gebruikers: Dit rapport heeft een nieuwe lay-out en nieuwe parameters (overgedragen gegevens) die voor rapportage zijn toegevoegd. 
 • Uitbreiding van Cloud Connect-inventarisrapport: Dit rapport bevat nu nieuwe typen licenties voor Veeam Backup & Replication-server. 
 • Rapport over compatibiliteit van back-ups van tenants. Dit rapport toont productversies van alle back-upservers van tenants om incompatibiliteit te voorkomen. 

Wat is er nieuw: Microsoft Hyper-V

Monitoring
 • Monitoring van guestschijven: In Veeam ONE is het nu mogelijk om gegevens op te vragen over de capaciteit en beschikbare ruimte van in-guest volumes. De gegevens worden voor elke VM op het overzichtstabblad weergegeven. 
 • Tracking van Veeam-back-upactiviteiten: Het is nu mogelijk om tijdens activiteiten van Veeam Backup & Replication alle alerts te onderdrukken. 
 • Mogelijkheid om afgeschermde VM's en beveiligde Hyper-V-hosts te monitoren: Veeam ONE is nu in staat om prestatiegegevens te monitoren voor VM's die met BitLocker zijn beveiligd. 
Alerts
 • Alert voor guestschijven: Met deze nieuwe alert worden gebruikers gewaarschuwd wanneer op guestschijven onvoldoende ruimte beschikbaar is of wanneer deze de vooraf gedefinieerde drempelwaarde overschrijden. 
 • Uitbreiding van alert voor huidige geheugenbelasting: Deze alert is bijgewerkt met nieuwe standaardwaarden uit best practices, waardoor de drempelwaarden flexibeler kunnen worden ingesteld. 
 • Uitbreiding van alert voor gemiddelde geheugenbelasting van hosts: Deze alert is bijgewerkt met nieuwe standaardwaarden uit best practices, waardoor de drempelwaarden flexibeler kunnen worden ingesteld. 
 • Alert voor afsluiten van VM door host: Deze alert wordt geactiveerd wanneer een VM door een Hyper-V-host wordt afgesloten. Gebruikers kunnen met de alert werken door deze in de Veeam ONE Monitor Client in te schakelen. 
 • Alert voor afsluiten van VM door guest: Deze alert wordt geactiveerd wanneer een VM door een guestbesturingssysteem wordt afgesloten. Gebruikers kunnen met de alert werken door deze in de Veeam ONE Monitor Client in te schakelen.
Rapportage
 • Rapport over beschikbare ruimte op guestschijven: Met dit rapport worden VM-guestschijven geanalyseerd, met weergave van hun capaciteit, de hoeveelheid beschikbare ruimte en trends in het gebruik van schijfruimte. Verder wordt voorspeld over hoeveel dagen een schijf de opgegeven drempelwaarde bereikt. 
 • Rapport met overzicht van huidige status van alerts: Dit rapport bevat een evaluatie van de status van de infrastructuur, waardoor gebruikers problemen eenvoudiger kunnen oplossen. 
 • Uitbreiding van rapport over te grote VM's: Toegevoegd is informatie over het werkelijke geheugengebruik van VM’s met statische geheugenconfiguratie (alleen Hyper-V 2016). Dit maakt een betere meting van verspilde resources mogelijk en zorgt voor meer precieze aanbevelingen.
Dashboards en widgets
 • Uitbreiding dashboard van Hyper-V-infrastructuur: Aan het dashboard is een widget over verspilde resources toegevoegd.

Wat is er nieuw: VMware vSphere

Rapportage
 • Uitbreiding van rapport met overzicht van huidige status van alerts: Veeam ONE 9.5 bevat nu een overzichtssectie en nieuwe parameters om alerts op type te filteren. 
 • Uitbreiding van rapport over overbodige bestanden: Het aantal overbodige bestanden voor elke datastore is aan het rapport toegevoegd. 
 • Uitbreiding van rapport over beschikbare ruimte op guestschijven: Aan het detailrapport zijn relatieve en absolute waarden voor het gebruik van schijfruimte toegevoegd. 
 • Uitbreiding van rapport met overzicht van VMware-infrastructuur: Aan de details van het rapport zijn gegevens over hosttoewijzingen (CPU, geheugen, opslag) toegevoegd.
vCloud Director
 • Ondersteuning voor meerdere vCloud Director-servers: In Veeam ONE is het nu mogelijk om meerdere vCloud Director-infrastructuren te monitoren via dezelfde vCenter Server.