Directe verkooplijn: +31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET | Engels, Frans, Duits, Russisch

NEW Veeam Agent for Microsoft Windows FREE

Eenvoudige, GRATIS back-up voor Windows — waar dan ook!

Veeam Agent for Microsoft Windows biedt een eenvoudige oplossing voor het maken van back-ups van Windows-desktops en -laptops. Met Veeam Agent for Microsoft Windows kunt u uw pc eenvoudig back-uppen naar een externe harde schijf, NAS-share (network-attached storage) of een Veeam Backup & Replication™-repository. En als uw systeem vastloopt, uw harde schijf het begeeft of een bestand beschadigd raakt of per ongeluk wordt verwijderd, kunt u de gegevens die u nodig hebt binnen enkele minuten herstellen. Alsof er niets is gebeurd.
Download GRATIS
Gratis voor een onbeperkt aantal endpoints

Veeam Agent voor Microsoft Windows, dat is gebouwd op de technologie die is geïntroduceerd in Veeam Endpoint Backup™ FREE, is een eenvoudige, GRATIS stand-alone agent die back-up en herstel biedt voor Windows-servers en -workstations die in de public cloud draaien, voor fysieke Windows-servers en -workstations en endpoints die on-premises draaien.

Met Veeam Agent voor Microsoft Windows kunt u:

 • Gebruikmaken van de hybride cloud om uw mogelijkheden voor on-premises back-up en herstel uit te breiden
 • Al uw data beschermen tegen onverwachte hardwarestoring en bestandscorruptie
 • Met zelfvertrouwen upgraden dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Windows-besturingssystemen
Nieuwe generatie beschikbaarheid voor virtuele, fysieke en cloud-based workloads om de Always-On Enterprise mogelijk te maken.

Wat is er nieuw in v2

Kijk wat er nieuw is in Veeam Agent for Microsoft Windows

Veeam Agent voor Microsoft Windows biedt volledig vernieuwde functionaliteit met tal van features en mogelijkheden die uniek zijn voor een GRATIS oplossing voor desktop-back-up en gegevensherstel.

Veeam Agent voor Microsoft Windows biedt:

 • Actieve volledige back-upsNIEUW: voldoe aan uw bedrijfsbeleid door periodieke, actieve volledige back-ups te plannen in een back-uptaak
 • Direct Restore to Microsoft AzureNIEUW: herstel of migreer back-ups van on-premises fysieke Windows-servers en endpoints rechtstreeks naar Microsoft Azure
 • Instant Recovery naar Microsoft Hyper-V-VMNIEUW: herstel snel de dienstverlening aan gebruikers door een VM te starten rechtstreeks vanaf een agentback-upbestand
 • Encryptie aan de bronzijdeNIEUW: beveilig back-upgegevens en netwerkoverdrachten met encryptie aan de bronzijde zonder dat dit een nadelige invloed heeft op back-upverwerking
 • Synthetische volledige back-upsNIEUW: u heeft geen periodieke volledige back-ups meer nodig doordat u progressieve back-ups maakt waarmee u tijd en opslagruimte bespaart
 • Windows Server 2016-ondersteuningNIEUW: u krijgt volledige ondersteuning voor Microsoft Windows Server 2016
 • Workstation-vriendelijke planning en retentieNIEUW: u beschikt over gebruikersvriendelijke plannings- en retentieopties op basis van dagen met geslaagde back-ups

Volledige ondersteuning voor Windows 10 en Windows Server 2016

en_win10_comp_blue.png
Upgrade uw Windows-laptops, -desktops en -servers met vertrouwen! Veeam Agent voor Microsoft Windows is door Microsoft gecertificeerd als Windows 10-compatibel en biedt tevens volledige ondersteuning voor Windows Server 2016.

Gratis Windows-back-up voor desktops en laptops

Ook in de huidige zeer gevirtualiseerde omgevingen zullen er altijd fysieke endpoints (d.w.z. desktops en laptops) blijven die moeten worden geback-upt. Maar wat is de beste oplossing? Tal van bestaande back-uptools voor endpoints zijn namelijk duur of ineffectief.

Net als in de virtuele wereld is bij back-ups eigenlijk herstel het allerbelangrijkste. Veeam heeft een krachtige, gebruiksvriendelijke en GRATIS oplossing ontwikkeld, waarmee het back-uppen van een endpoint kinderspel is, terwijl herstel flexibel en probleemloos kan worden uitgevoerd.

Video met algemene informatie en installatieprocedure

Wat krijgt u - back-upfeatures

Veeam biedt snelle, image-based back-ups op blokniveau voor volledige back-ups en back-ups op volumeniveau, en anders op bestandsniveau. Met echte incrementele back-ups worden alleen blokken gekopieerd die sinds de laatste back-up gewijzigd zijn. Hierdoor kunnen back-ups op volumeniveau uiterst efficiënt wijzigingen in grote bestanden verwerken. Er zijn verschillende back-upopties:

 • Volledige back-up: maak image-based back-ups voor uw hele pc terwijl overbodige bestanden, zoals de inhoud van de Prullenbak, tijdelijke en wisselbestanden, automatisch worden uitgesloten
 • Back-up op volumeniveau: gebruik back-ups op blokniveau voor bepaalde stations of volumes op uw computer (bijv. systeemvolume en gegevensvolume)
 • Back-up op bestandsniveau: kies afzonderlijke bestandsmaskers en mappen om te back-uppen; met de ingebouwde wizard kunt u snel en gemakkelijk standaard systeemmappen en persoonlijke bestanden opnemen
U krijgt een overzicht van uw recente back-ups in het Control Panel.
Veeam Agent voor Microsoft Windows helpt bovendien de back-upprestaties te optimaliseren door:
 • Tunen van de back-up-engine: dankzij snellere back-upprestaties op bestandsniveau, betere uitsluitingslogica en de mogelijkheid om slechte blokken over te slaan hebben hardware- of softwareproblemen geen nadelige invloed op de back-uptaken van uw pc's en laptops
 • Back-upbeperking: verlaagt de prioriteit van het back-uptaakproces als de pc druk bezig is met andere taken
 • Bescherming tegen CryptoLocker voor usb-opslag: bescherm usb-opslagbestemmingen tegen potentiële CryptoLocker-bedreigingen door ze automatisch uit te werpen na een geslaagde taakrun
 • E-mailmeldingen: configureer e-mailmeldingen door alleen uw e-mailadres op te geven; zo blijft u op de hoogte van de geschiedenis van uw laptopback-ups zonder dat u het Control Panel hoeft te openen
 • Flexibele configuratie: maak bestandsmaskers om specifieke bestandstypen op te nemen of uit te sluiten van uw back-ups, definieer retentieperioden, back-upschema's en maak gaandeweg een inschatting van de omvang van het back-upbestand
 • Planning: activeer back-uptaken op basis van specifieke events, bijvoorbeeld wanneer back-upopslag wordt aangesloten, wanneer de pc wordt vergrendeld of wanneer een gebruiker zich afmeldt; deze functie is slim genoeg om niet vaker dan nodig een back-up te starten

Veeam Agent for Microsoft Windows downloaden

Bescherming tegen CryptoLocker voor usb-opslag

Herstelfeatures

Herstelopties

Veeam biedt u diverse gebruiksvriendelijke herstelopties, allemaal vanaf dezelfde back-up op imageniveau. Deze opties zijn onder meer:

 • Bare-metal herstelbewerking: herstel uw complete systeem naar dezelfde of naar andere hardware
 • Herstel op volumeniveau: herstel een harde schijf die het begeven heeft of een beschadigde partitie
 • Herstel op bestandsniveau: herstel afzonderlijke bestanden in enkele minuten vanaf ELK back-uptype!
Herstel afzonderlijke bestanden vanaf ELK back-uptype in enkele minuten!

Opstartbare herstelmedia

Met Veeam Agent for Microsoft Windows kunt u een herstelimage van uw computer maken op verschillende soorten media, zoals:

 • Verwisselbare opslagapparaten (bijv. usb-sticks en SD-kaarten)
 • Cd, dvd, blu-rayschijf
 • ISO-image

De herstelimage biedt een alternatieve manier om uw computer op te starten. Als het computersysteem dat op de computer is geïnstalleerd, om een of andere reden weigert op te starten, kunt u het besturingssysteem opstarten vanaf de herstelimage en gebruikmaken van de meegeleverde hersteltools.

Ingebouwde hersteltools

Veeam Endpoint Backup FREE heeft fabriekseigen diagnostische tools evenals enkele handige diagnostische tools van Microsoft Windows. Hiermee kunt u problemen opsporen en verhelpen en geavanceerde beheertaken uitvoeren, zoals:

 • Wachtwoord opnieuw instellen: stel het wachtwoord opnieuw in voor de ingebouwde administratoraccount
 • Opstartherstel: verhelp systeemproblemen waardoor Windows mogelijk niet opstart (bijv. ontbrekende of beschadigde systeembestanden, beschadigde opstartsector) Meer informatie
 • Geheugencontrole: controleer het systeemgeheugen van uw computer en detecteer potentiële problemen na de volgende herstart van het systeem. Meer informatie
 • Opdrachtprompt: start de Microsoft Windows-opdrachtprompt (cmd.exe)
 • en MEER!

Veeam Agent for Microsoft Windows downloaden

Herstelmogelijkheden vanuit één back-up

Integratie met Veeam Backup & Replication*

Als u Veeam Backup & Replication gebruikt in uw virtuele VMware vSphere- of Microsoft Hyper-V-omgeving, kunt u back-up repository's van Veeam optimaal benutten als doellocaties voor uw Veeam Agent for Microsoft Windows-taken, die voor elk beveiligd endpoint in een aparte map worden opgeslagen. Terwijl u met Veeam Backup & Replication werkt, kunt u ook:
 • Guestbestanden en applicatie-items herstellen vanaf endpointback-upbestanden met Veeam Explorers™ for Microsoft Active Directory,  ExchangeSharePoint en SQL Server
 • De inhoud van fysieke schijven vanaf back-up exporteren naar virtuele-schijfbestanden (VMDK/VHD/VHDX)
 • Gebruikmaken van basismonitoring en -beheer voor alle binnenkomende back-ups, inclusief e-mailmeldingen over endpoint-back-upstatus
 • Endpoint-back-ups offsite kopiëren naar schijf, tape of zelfs de cloud met Backup Copy- en Backup to Tape-taken
 • Eindgebruikersbevoegdheden toewijzen aan afzonderlijke Veeam-back-up repository's
 • Verkeersbeperkende instellingen toepassen op Veeam Agent for Microsoft Windows-taken
 • en MEER!

*Vereist Veeam Backup & Replication 9.5 update 2 of later

Meer informatie over Veeam Backup & Replication

Veeam Agent for Microsoft Windows en Veeam Backup & Replication combineren

Ondersteunde systeemomgevingen

Veeam Agent for Microsoft Windows ondersteunt desktops en laptops waarop 32- en 64-bitsversies van Microsoft Windows worden uitgevoerd, zoals Windows 7 SP1 – 10 en Windows Server 2008 R2 SP1 – 2012 R2. Meer informatie over hardware- en softwarevereisten vindt u in de productdatasheet of de gebruikershandleiding.

Beschikbaarheid voor public clouds en fysieke workloads

Veeam Agent voor Microsoft Windows

Downloaden

Veeam Agent voor Microsoft Windows FREE

Ontvang meer gratis producten

Gratis tools voor monitoring en rapportage