Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Narzędzia Veeam Agent
dla Microsoft Windows, Linuxa, IBM AIX i Oracle Solaris

Ceny i pakiety

Veeam Agents dla Microsoft WindowsLinux

Narzędzia Veeam® Agent dla Microsoft Windows i Linuxa ułatwiają zapewnianie hiperdostępności obciążeń Windows i Linux niezależnie od tego, czy znajdują się one w chmurze publicznej, czy w systemie lokalnym. W przypadku narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa dostępne są licencje Workstation i Server oraz różne opcje licencjonowania, dzięki którym klient może elastycznie wybierać wymagane funkcje.

Sposób na uniknięcie kosztów początkowych — licencje subskrypcyjne

Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa są objęte elastycznym modelem cenowo-licencyjnym, w ramach którego klient może wybrać opcję optymalnie odpowiadającą jego wymaganiom technicznym i możliwościom finansowym. Każda licencja obejmuje także konserwację w trybie 24x7 (pomoc techniczna i aktualizacje produktu).

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA NA TEMAT LICENCJONOWANIA (AGENTY VEEAM)

  • Veeam Agent dla Microsoft Windows
  • Veeam Agent dla Linuxa
Funkcjonalność
FREE
Workstation
Server
Uwagi
Typy kopii zapasowych
Cały komputer
      Umożliwia tworzenie z wnętrza gościa kopii zapasowych opartych na obrazach — na poziomie plików i woluminów.
Stan systemu
     
Poziom woluminów
     
Poziom plików
     
Odzyskiwanie na komputer bez systemu operacyjnego (bare metal)
Przywracanie na komputer o tej samej lub innej konfiguracji sprzętowej
      Umożliwia przywrócenie całego systemu na komputer o tej samej lub innej konfiguracji sprzętowej.
Przywracanie na mniejszy lub większy dysk
      Umożliwia zmianę rozmiaru woluminów podczas przywracania dzięki obsłudze opcji zmniejszania i powiększania.
Odzyskiwanie na poziomie woluminów
Odzyskiwanie na poziomie woluminów
      Umożliwia przywrócenie uszkodzonego dysku lub uszkodzonej partycji.
Odzyskiwanie na poziomie plików
Odzyskiwanie na poziomie plików
      Umożliwia przywracanie pojedynczych plików w kilka minut.
Nośnik odzyskiwania Veeam
Startowy nośnik odzyskiwania
      Umożliwia utworzenie startowego obrazu odzyskiwania komputera zawierającego narzędzia ratunkowe, których można użyć, jeśli komputer się nie uruchamia.
Zbieranie sterowników z oryginalnego systemu operacyjnego
      Umożliwia dołączanie sterowników z oryginalnego systemu operacyjnego.
Ochrona przed utratą hasła NOWOŚĆ
      Zapewnia bezproblemowe odzyskiwanie zaszyfrowanych kopii zapasowych na komputer bez systemu operacyjnego dzięki dołączeniu kluczy deszyfrujących do nośnika odzyskiwania.
Przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji
Przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji NOWOŚĆ
      Umożliwia tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych przy użyciu zaawansowanego przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji (łącznie z obcinaniem dzienników transakcji).
Indeksowanie i wyszukiwanie plików NOWOŚĆ
      Katalog plików umożliwia bezproblemowe wyszukiwanie pojedynczych plików, a przez to znajdowanie i przywracanie plików bez znajomości ich dokładnej lokalizacji czy czasu usunięcia.
Tworzenie kopii zapasowych dzienników transakcji NOWOŚĆ
      Umożliwia uzyskanie niskich wartości RPO w przypadku baz danych Microsoft SQL i Oracle.
Lokalizacje zapisu kopii zapasowych
Lokalna pamięć masowa
      Umożliwia tworzenie kopii zapasowych w pamięci masowej podłączonej lokalnie.
Nośniki USB z rotacją
      Umożliwia zapisywanie plików kopii zapasowych na kilku zewnętrznych dyskach twardych.
Folder udostępniony
      Umożliwia tworzenie kopii zapasowych w udziale SMB.
Repozytorium kopii zapasowych Veeam 4
      Umożliwia pełne korzystanie z repozytoriów kopii zapasowych Veeam jako docelowych lokalizacji zadań backupu wykonywanych przez narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows.
Repozytorium Veeam Cloud Connect NOWOŚĆ
      Umożliwia umieszczanie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej dzięki całkowicie zintegrowanym, szybkim i bezpiecznym mechanizmom tworzenia kopii w chmurze i przywracania ich z chmury za pośrednictwem wybranego usługodawcy korzystającego z technologii Veeam.
Microsoft OneDrive 5 NOWOŚĆ
Częściowa obsługa
    Umożliwia tworzenie kopii zapasowych komputera stacjonarnego lub przenośnego bezpośrednio w pamięci masowej Microsoft OneDrive. Wersja Free Edition umożliwia tylko backup systemu operacyjnego.
Ochrona urządzeń końcowych użytkowników mobilnych
Pamięć podręczna kopii zapasowych NOWOŚĆ
      Umożliwia tworzenie kopii zapasowej w lokalnej pamięci podręcznej w przypadku niedostępności określonej lokalizacji docelowej, a następnie synchronizowanie tej kopii w chwili ponownego nawiązania.
Opcje tworzenia kopii zapasowych
Syntetyczne pełne kopie zapasowe NOWOŚĆ
      Eliminuje konieczność okresowego tworzenia pełnych kopii zapasowych dzięki zastosowaniu ciągłego trybu przyrostowego, który oszczędza czas i pamięć masową.
Aktywne pełne kopie zapasowe  NOWOŚĆ
      Umożliwia przestrzeganie firmowych zasad dzięki planowaniu okresowego tworzenia aktywnych pełnych kopii zapasowych w ustawieniach zadań backupu.
Autonomiczne pełne kopie zapasowe
      Umożliwia zapisanie pełnej kopii zapasowej w dowolnej lokalizacji i o dowolnej porze niezależnie od ustawień przechowywania.
Szyfrowanie po stronie źródła NOWOŚĆ
      Umożliwia zabezpieczenie danych kopii zapasowych i transmisji w sieci dzięki szyfrowaniu po stronie źródła bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na operacje backupu.
Kompresja i deduplikacja NOWOŚĆ
      Wbudowana deduplikacja zmniejsza ilość miejsca w pamięci masowej potrzebnego na kopie zapasowe i ogranicza ruch w sieci. Różne opcje kompresji pozwalają zrównoważyć wykorzystanie pamięci masowej i wydajność.
Sterownik śledzenia zmienionych bloków (CBT) 5 NOWOŚĆ
      Umożliwia optymalizację wydajności backupu krytycznych obciążeń serwerowych.
Przechowywanie
Dni, w których był używany komputer
      Łatwa w obsłudze zasada przechowywania na podstawie dni, w których był uruchamiany komputer.
Punkty przywracania NOWOŚĆ
      Umożliwia wykorzystanie serwerowych reguł przechowywania w celu zapewnienia ochrony krytycznych aplikacji.
Harmonogram
Harmonogram dzienny i zdarzenia kopii zapasowych
      Umożliwia ochronę komputerów przenośnych i stacjonarnych w cyklu dziennym lub na podstawie czynności użytkownika przy użyciu zdarzeń kopii zapasowych.
Harmonogram typu ciągłego oraz dzienny, tygodniowy i miesięczny NOWOŚĆ
      Udostępnia wybór elastycznych opcji umożliwiających tworzenie kopii zapasowych krytycznych serwerów aplikacji z wymaganą częstotliwością.
Dostosowywane okno backupu NOWOŚĆ
      Umożliwia określanie przedziałów czasowych na wykonywanie zadań backupu, pozwalając uniknąć niepożądanego obciążenia zasobów.
Postęp i status zadań
Aplikacja na pasku zadań
      Umożliwia śledzenie bieżącego stanu zadań backupu bez korzystania z interfejsu użytkownika.
Wbudowane powiadomienia e-mail
      Umożliwia otrzymywanie raportów ze stanem zadań backupu bez potrzeby logowania się do każdej chronionej instancji Windows w celu sprawdzenia stanu jej ochrony.
Wdrażanie i konfiguracja
Dyskretna instalacja i uaktualnianie
      Umożliwia wdrażanie i uaktualnianie agentów w trybie nienadzorowanym.
Interfejs API konfiguracji NOWOŚĆ
      Umożliwia konfigurowanie agentów za pomocą prostego interfejsu wiersza poleceń.
Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication 1,3,4
Scentralizowane wdrażanie agentów Veeam i zarządzanie nimi 2,5 NOWOŚĆ
      Umożliwia wdrażanie agentów kopii zapasowych i zarządzanie nimi za pośrednictwem serwera Veeam Backup & Replication. Uwaga: Aby włączyć funkcję zarządzania agentami, należy zainstalować licencję na serwerze Veeam Backup & Replication.
Zadania zarządzane
      Umożliwia sterowanie backupem serwerów i klastrów pracy awaryjnej oraz zarządzanie tymi operacjami.
Zasady zarządzane
      Umożliwia tworzenie konfiguracji zadań backupu oraz ich rozpowszechnianie na komputerach przenośnych i stacjonarnych.
Odzyskiwanie elementów aplikacji
Częściowa obsługa
Częściowa obsługa   Umożliwia wyszukiwanie i przywracanie elementów programów Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server oraz baz danych Oracle za pomocą narzędzi Veeam Explorer™.
Eksportowanie w postaci dysku wirtualnego
      Umożliwia przywracanie dysków komputera jako plików VMDK, VHD lub VHDX.
Błyskawiczne odzyskiwanie na maszynę wirtualną Microsoft Hyper‑V NOWOŚĆ
      Umożliwia szybkie przywracanie usług przez uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z pliku kopii zapasowej utworzonego przez narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows.
Veeam Restore to Microsoft Azure NOWOŚĆ
      Umożliwia przywracanie lub migrowanie lokalnych serwerów fizycznych, stacji roboczych i urządzeń końcowych z systemem Windows bezpośrednio na platformę Microsoft Azure.
Wyszukiwanie i przywracanie jednym kliknięciem NOWOŚĆ
  Częściowa obsługa   Umożliwia przywracanie plików gości i maszyn wirtualnych jednym kliknięciem przy użyciu interfejsu webowego.
Portal samoobsługowy NOWOŚĆ
Częściowa obsługa
Częściowa obsługa
  Portal przywracania plików z automatycznym wykrywaniem kopii zapasowych i automatycznym delegowaniem na podstawie członkostwa w grupie administratorów lokalnych.
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10 i 10 April 2018 Update
      Umożliwia uaktualnianie bez obaw dzięki pełnej obsłudze najnowszych systemów operacyjnych firmy Microsoft.
Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016, 1803
     
Pomoc techniczna
Pomoc techniczna 24.7.365 NOWOŚĆ
najwyższy możliwy poziom
    Umożliwia dostęp do korporacyjnej pomocy technicznej, gdy jest ona potrzebna.

1 Wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 2 lub nowsze

2 Wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 lub nowsze

3 W ramach tej samej instalacji rozwiązania Veeam Backup & Replication nie można łączyć licencji wersji FREE z licencjami płatnymi

4 Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows FREE wymaga ważnej licencji rozwiązania Veeam Backup & Replication, aby można było używać repozytorium kopii zapasowych Veeam jako lokalizacji docelowej 

5 Wymaga zainstalowania narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.2 w systemie operacyjnym stacji roboczej

Funkcjonalność
Workstation
Server
Tworzenie kopii zapasowych
Cały komputer
   
Poziom woluminów
   
Poziom plików
   
Wbudowane funkcje migawek woluminu
   
Wbudowany sterownik śledzenia zmienionych bloków
   
Odzyskiwanie
Odzyskiwanie na komputer bez systemu operacyjnego (bare metal)
   
Odzyskiwanie na poziomie woluminów
   
Odzyskiwanie na poziomie plików
   
Eksportowanie w postaci dysku wirtualnego
   
Nośnik odzyskiwania Veeam
Startowy nośnik odzyskiwania
   
Umieszczanie plików na nośniku odzyskiwaniaNOWOŚĆ
   
Zbieranie sterowników z oryginalnego systemu operacyjnego
   
Lokalizacje zapisu kopii zapasowych
Lokalna pamięć masowa
   
Folder udostępniony
   
Repozytorium kopii zapasowych Veeam 1,2
   
Repozytorium Veeam Cloud Connect 3  NOWOŚĆ
   
Veeam Scale-out Backup Repository 3  NOWOŚĆ 
   
Opcje tworzenia kopii zapasowych
Obsługa wielu zadań
   
Szyfrowanie po stronie źródła NOWOŚĆ
   
Indeksowanie i wyszukiwanie plików 2
   
Kompresja
   
Skrypty migawkowe pre-freeze/post-thaw
   
Skrypty przed zadaniami i po zadaniach
   
Harmonogram
   
Wdrażanie i konfiguracja
Gotowe, podpisane cyfrowo pliki binarne 6  NOWOŚĆ
   
Konfigurowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie za pośrednictwem interfejsu użytkownika konsoli lub wiersza poleceń
   
Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication 1,2,3
Scentralizowane zarządzanie NOWOŚĆ
   
Serwer dystrybucji licencji
   
Eksportowanie w postaci dysku wirtualnego
   
Direct Restore to Microsoft Azure
   
Wyszukiwanie i przywracanie jednym kliknięciem
   
Obsługiwane dystrybucje
Red Hat Enterprise Linux 6.0 – 7.5
   
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4, 12 (SP1 – SP3)
   
SUSE Linux Enterprise Server for SAP 11 SP4, 12 (SP1-SP3)
   
Oracle Linux RHCK 6.0 - 7.5
   
Oracle Linux UEK R1 - R4 U7
   
Debian 6.0 – 9.4
   
Ubuntu 10.04 – 18.04
   
CentOS 6.0 - 7.5
   
Fedora 23 – 28
   
openSUSE 11.3 – 15
   
openSUSE Leap 42.2, 42.3
   
Pomoc techniczna
Pomoc techniczna 24.7.365
   

1 Narzędzie Veeam Agent dla Linuxa FREE wymaga ważnej licencji rozwiązania Veeam Backup & Replication, aby można było używać repozytorium kopii zapasowych Veeam jako lokalizacji docelowej

2 Wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 2 lub nowsze

3 Wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 lub nowsze

4 W ramach tej samej instalacji rozwiązania Veeam Backup & Replication nie można łączyć licencji wersji FREE z licencjami wersji Workstation i/lub Server

5 Pełną listę dystrybucji obsługiwanych w przypadku automatycznego wdrażania można znaleźć w przewodniku użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3

6 Pliki binarne nie są dostępne w przypadku dystrybucji Fedora, openSUSE 11.3–13.2 i Oracle systemu Linux

Kim jesteś?

small_enterprise.svg
Małe firmy
Czy chcesz dodać narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows lub Linuxa do posiadanego pakietu Veeam Backup Essentials™?
current_customer.svg
Aktualni klienci
Czy chcesz dodać narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows lub Linuxa do istniejącej instalacji rozwiązania Veeam Backup & Replication lub pakietu Veeam Availability Suite™?
service_providers.svg
Usługodawcy
Oferujemy specjalne ceny i licencje dla dostawców hostingu, usług zarządzanych i rozwiązań działających w chmurze.

Licencje i odnowienia

Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa są licencjonowane według liczby wdrożonych agentów, niezależnie od tego, czy są one wdrożone do obsługi instancji w chmurze publicznej, serwerów fizycznych, czy stacji roboczych. Klient może się zdecydować na opłacenie licencji z góry lub płatności coroczne. Licencje obejmują konserwację w trybie 24x7 (pomoc techniczna klasy korporacyjnej i aktualizacje produktu) w okresie obowiązywania subskrypcji, czyli od roku do pięciu lat. Licencje narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa do BEZPŁATNYCH wersji produktów będą dostępne zgodnie z zasadami pomocy technicznej firmy Veeam dotyczącymi produktów BEZPŁATNYCH.

Czas odnowić licencję? Zakup odnowienia kilkuletniego pozwala obniżyć koszty odnowienia licencji Veeam nawet o 10%. Już dzisiaj skontaktuj się z przedstawicielem ds. odnowień, aby omówić opcje odnowienia subskrypcji i możliwe oszczędności.