Zapoznaj się z historiami sukcesu naszych klientów
Zapoznaj się z historiami sukcesu naszych klientów

Veeam zapewnia firmom z listy Fortune 500 dostępność 24.7.365

AVAILABILITY for the Always-On Enterprise

Chcąc umożliwić transformację cyfrową, 74% firm z listy Fortune 500 korzysta z rozwiązań Veeam,
aby zapewnić dostępność wszystkich danych i aplikacji w trybie 24.7.365

Veeam zapewnia firmom z listy Fortune 500
dostępność 24.7.365

AVAILABILITY
for the Always-On Enterprise

Chcąc umożliwić transformację cyfrową, 74% firm z listy Fortune 500 korzysta z rozwiązań Veeam, aby zapewnić dostępność wszystkich danych i aplikacji w trybie 24.7.365

Transformacja cyfrowa — nowy standard

Gwałtowne tempo wprowadzania innowacji technicznych prowadzi do zderzenia światów cyfrowego i fizycznego oraz wymusza przekształcenia działalności przedsiębiorstw we wszystkich branżach. Ten proces transformacji cyfrowej może wynieść Twoją firmę na wyżyny lub doprowadzić do jej upadku. Dlaczego? Ponieważ w cyfrowym świecie klienci oczekują dostępności w trybie 24.7.365.

66% przedsiębiorstw wskazuje, że realizacja inicjatyw z obszaru transformacji cyfrowej jest utrudniona wskutek nieplanowanych przestojów.

pic-city.jpg

Tajny przepis na sukces? Dostępność 24.7.365

pic-itguy.jpg
Gdy niemal wszystkie aplikacje mają krytyczne znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa, bezwzględnym warunkiem jego istnienia staje się dostępność. Jednak tradycyjne systemy tworzenia kopii zapasowych po prostu nie sprawdzają się w sytuacji, kiedy coraz większa liczba aplikacji musi być dostępna w trybie 24.7.365.

Skutki niedostatecznej dostępności mogą być katastrofalne

Jak wynika z raportu Veeam® Global Availability Report, opracowanego na podstawie odpowiedzi ponad 1000 decydentów IT z całego świata, 82% przedsiębiorstw nie jest w stanie zaspokoić obecnego zapotrzebowania na dostępność w trybie 24.7.365. Ten deficyt dostępności generuje w firmach średnie koszty na poziomie 21,8 miliona USD rocznie, często powodując także nieodwracalny uszczerbek na wizerunku marki i zaufaniu klientów. Ponadto deficyt dostępności tłumi innowacyjność, ponieważ 66% przedsiębiorstw wskazuje, że realizacja inicjatyw z obszaru transformacji cyfrowej jest utrudniona wskutek nieplanowanych przestojów.

Średnie roczne koszty przestojów wynoszą 82% miliona USD.

pic-guy.jpg

Veeam wie, jakie możliwości daje przedsiębiorstwom dostępność 24.7.365

pic-skyscraper.jpg
Rozwiązania Veeam zapewniają ciągłą dostępność i nieprzerwane działanie aplikacji biznesowych. Dzięki temu przedsiębiorstwo jest w stanie szybko reagować na nieprzewidziane zdarzenia, zapewniając wszystkim użytkownikom potrzebne funkcje i usługi, oraz wykorzystywać nowe możliwości, zanim zrobi to konkurencja.

74% firm z listy Fortune 500 przeszło z tradycyjnych systemów tworzenia kopii zapasowych na rozwiązania Veeam

 

Co może osiągnąć przedsiębiorstwo
dzięki dostępności 24.7.365?

Przykłady globalnych firm, które wdrożyły model działalności bez przerw

 

How much can enterprises achieve
with 24.7.365 Availability?

Lessons from global brands on becoming an Always On Enterprise

telefonica Gwarancja dostępności sieci dla 49 milionów klientów
volvo Zwiększenie dostępności w 70 punktach dealerskich
gatwick Zapewnienie płynnej obsługi 42 milionów klientów
jysk Umożliwienie ekspansji sieci detalicznej dzięki pełnej ciągłości działania

Przykład firmy Volvo

Zwiększenie dostępności w 70 punktach dealerskich
Szybkie odzyskiwanie
Sprawne odzyskiwanie potrzebnych danych w sposób wybrany przez użytkownika
Wysoka dostępność
Gwarantowane odzyskanie każdego pliku, każdej aplikacji i każdego serwera wirtualnego — za każdym razem
Niższe koszty
Koniec z drogimi wymianami sprzętu i wysokimi kosztami operacyjnymi

Problem

Ze względu na dynamiczny wzrost ilości danych u dealerów Volvo w Belgii i Luksemburgu tworzenie kopii zapasowych na taśmach stało się zbyt kosztowne. Ponadto długie czasy odzyskiwania danych w głównym systemie zarządzania negatywnie odbijały się na skuteczności działań handlowych dealerów.

Rozwiązanie

Volvo chciało zapewnić stuprocentową dostępność w punktach dealerskich, tak aby ich pracownicy mogli skoncentrować się na tym, co wychodzi im najlepiej, czyli na sprzedaży i serwisowaniu samochodów Volvo. Wdrożenie rozwiązania Veeam Backup & Replication™ spowodowało, że dealerzy mogą teraz pracować na pełnych obrotach, mając świadomość, że ich dane są bezpieczne dzięki kopiom zapasowym zapisywanym poza siedzibą firmy i mogą być błyskawicznie odzyskiwane.

Efekt

System zarządzania dealerami Volvo jest teraz dostępny w trybie 24.7.365, co usprawnia funkcjonowanie działu IT i obniża koszty operacyjne. Inwestycja w jedyne rozwiązanie, które według analiz Volvo gwarantowało odzyskanie danych w ciągu czterech godzin, pozwoliło znacznie obniżyć ryzyko utraty danych.

Przykład firmy Telefonica

Gwarancja dostępności sieci dla 49 milionów klientów
49 milionów klientów
Sieć dostępna w trybie 24/7
Lider rynku
W czołówce transformacji cyfrowej dzięki dostępności
Optymalizacja
Centrum danych i procesy biznesowe

Problem

Firma Telefonica Germany należy do największych dostawców usług telekomunikacyjnych w Niemczech, ale na tym jej ambicje się nie kończą. Kiedyś procesy tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych były zawodne i czasochłonne, stanowiąc zagrożenie dla rozwoju i wizerunku firmy. Operatorowi zależało również na połączeniu dwóch odrębnych centrów danych w jedno.

Rozwiązanie

W firmie Telefonica Germany wdrożono pakiet Veeam Availability Suite™, który pomaga w zapewnieniu dostępności sieci, gwarantując łączność klientom i stanowiąc platformę realizacji ambitnych planów rozwoju działalności.

Efekt

Obecnie sieć Telefonica Germany jest dostępna w trybie 24.7.365 i otrzymuje najwyższe noty w badaniach zadowolenia klientów. W ciągu trzech lat firma obniżyła koszty o 25%, oszczędzając 1000 godzin na rozwiązywaniu problemów. Obecnie Telefonica Germany jest o krok bliżej do pozycji czołowego dostawcy cyfrowych usług telekomunikacyjnych w Niemczech.

Przykład lotniska Gatwickk

Zapewnienie płynnej obsługi 42 milionów klientów
Globalny zasięg
42 miliony klientów z 80 krajów
Dostępność 24.7.365
Unikanie przestojów, strat danych i opóźnień w ruchu pasażerów
Szybkie odzyskiwanie
Parametry odzyskiwania zgodne z umowami SLA

Problem

Port lotniczy Gatwick obsługuje rocznie 42 miliony klientów. Jego procesy są obsługiwane przez 25 ważnych systemów. Ponieważ infrastruktura IT odgrywa jakąś rolę w niemal każdej czynności wykonywanej na lotnisku, awaria może doprowadzić do przestojów, utraty danych, opóźnień i szkód wizerunkowych. W Gatwick potrzebna była elastyczna i solidna zapasowa infrastruktura IT.

Rozwiązanie

Aby obniżyć ryzyko przestojów i utraty danych oraz zapewnić szybkość i stuprocentową skuteczność odzyskiwania, kierownictwo portu lotniczego Gatwick wdrożyło rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ i narzędzie Veeam Explorer™. Korzystając z opracowanej przez firmę Veeam funkcji Instant VM Recovery™, można w ciągu kilku minut przywracać całe maszyny wirtualne, pliki gości i elementy aplikacji ze zwykłych kopii zapasowych.

Efekt

Dział IT portu lotniczego Gatwick wykorzystał atuty zwirtualizowanych platform i pamięci masowej do przyspieszenia backupu 250 maszyn wirtualnych w dwóch centrach danych — obejmujących łącznie 38 TB danych — oraz znacznego uproszczenia tych procesów. Dzięki temu Gatwick jest obecnie najefektywniejszym lotniskiem jednopasowym na świecie.

Przykład JYSK NORDIC

Umożliwienie ekspansji sieci detalicznej dzięki pełnej ciągłości działania
Wsparcie rozwoju działalności
Budowa sprawnej infrastruktury obejmującej 100 sklepów w 18 krajach
Proaktywna alokacja zasobów
Zapewnienie optymalnej wielkości obciążeń IT do obsługi 10 000 pracowników
Nieprzerwane dostarczanie usług
Pomoc w realizacji zamówień w trybie 27.4.365

Problem

JYSK NORDIC to jedna z czołowych sieci meblowych w Europie Północnej. Obecnie ma ona 100 sklepów i prowadzi dynamiczną ekspansję na nowych obszarach. Firma musi utrzymywać dostępność w trybie 24.7.365 na potrzeby 10 000 pracowników i milionów klientów na całym świecie, a także sprawnie reagować na dynamiczne zmiany biznesowe.

Rozwiązanie

Dzięki rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ firma JYSK NORDIC może działać non stop bez obawy o przestoje, a wbudowana w to rozwiązanie akceleracja sieci WAN pozwala przesyłać kopie zapasowe do centrali. Ponadto za pomocą pakietu Veeam Management Pack™ firma skutecznie radzi sobie z ciągłym wzrostem ilości danych, mając całościowy wgląd w środowisko fizyczne i wirtualne dzięki raportom dotyczącym planowania mocy obliczeniowych.

Efekt

Rozwiązania Veeam zwiększają efektywność centrum danych firmy JYSK NORDIC oraz ułatwiają jej identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, zanim wpłyną one na działalność biznesową. Dzięki możliwości skutecznego zaspokajania potrzeb coraz większego grona klientów JYSK NORDIC rozbudowuje swoje centra dystrybucji w 18 krajach. Obecnie jest liderem rynku i globalną marką cieszącą się zaufaniem milionów klientów.

Dokument opracowany przez firmę Gartner jest dostępny na życzenie w firmie Veeam. Firma Gartner nie popiera żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawianych w jej publikacjach badawczych oraz nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali wyłącznie dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej działu badawczego i nie należy ich traktować jako stwierdzeń dotyczących stanu faktycznego. Firma Gartner wyklucza wszelkie gwarancje, wyrażone wprost lub dorozumiane, dotyczące swoich badań, w tym wszelkie gwarancje pokupności i przydatności do określonego celu.

GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w USA i innych krajach i został tutaj użyty za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.