Veeam Service Provider Console for the Enterprise

Veeam Service Provider Console for the Enterprise — często zadawane pytania

Co to jest Veeam Service Provider Console for the Enterprise?

Narzędzie Veeam® Service Provider Console for the Enterprise to działająca w chmurze platforma przeznaczona do rozproszonych, opartych na chmurze hybrydowej środowisk korporacyjnych obejmujących wielu dzierżawców. Dzięki wykorzystaniu technologii Veeam Cloud Connect ta konsola zarządzania oferuje następujące zalety:

  • Zapewnienie sprawnego działania całego rozproszonego przedsiębiorstwa dzięki łatwemu wdrażaniu usług backupu i odzyskiwania po awarii opartych na technologiach Veeam oraz zarządzaniu nimi w celu ochrony rozproszonych centrów danych, zdalnych biur i oddziałów terenowych oraz użytkowników mobilnych
  • Obniżenie stopnia złożoności operacyjnej przez scentralizowane zarządzanie infrastrukturą ochrony danych Veeam oraz związanymi z nią usługami i agentami — do obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych — w jednym webowym interfejsie użytkownika
  • Zwiększenie wydajności przez automatyzację i integrację za pomocą kompleksowych interfejsów API, a także przestrzeganie umów SLA dzięki funkcjom proaktywnego monitorowania i ostrzegania w odniesieniu do usług dostępności opartych na technologiach Veeam
Dla kogo jest przeznaczone to narzędzie?
Narzędzie Veeam Service Provider Console for the Enterprise jest przeznaczone dla rozproszonych środowisk korporacyjnych, w których występuje potrzeba zdalnego zarządzania całą infrastrukturą kopii zapasowych Veeam i jej monitorowania z centralnej lokalizacji.
Co obejmuje narzędzie?

Narzędzie Veeam Service Provider Console for the Enterprise oferuje bogatą gamę funkcji, które ułatwiają zarządzanie środowiskiem rozproszonym i jego bieżącą obsługę.

  • Uproszczona konfiguracja działów z możliwością łatwego dodawania i różnicowania wielu środowisk klientów oraz centralnego zarządzania nimi
  • Elastyczne opcje wykrywania i wdrażania ułatwiające identyfikację wszystkich komponentów środowiska oraz wdrażanie rozwiązań do zapewniania dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych opartych na technologiach Veeam — zarówno lokalnie, jak i zdalnie
  • Zaawansowane zdalne monitorowanie i zarządzanie kopiami zapasowymi oraz replikami Veeam w wielu lokalizacjach z poziomu jednego rozbudowanego interfejsu webowego bez potrzeby korzystania z sieci VPN
  • Usprawnione mechanizmy raportowania i rozliczeń zapewniające kompleksowy wgląd w czasie rzeczywistym w środowiska, obciążenia, dane o użyciu i informacje rozliczeniowe dotyczące poszczególnych działów
  • Integracja danych narzędzia Veeam Service Provider Console z istniejącymi portalami, aplikacjami i procesami roboczymi za pośrednictwem interfejsu RESTful API oraz automatyzacja typowych codziennych zadań
  • Samodzielne zarządzanie i monitorowanie przez autoryzowanych administratorów i użytkowników w bezpiecznym portalu z obsługą wielu dzierżawców
Gdzie można wdrożyć to narzędzie?
Narzędzie Veeam Service Provider Console for the Enterprise można wdrożyć w firmowej infrastrukturze prywatnej. Możliwe jest także wdrożenie go w chmurze publicznej. 
Czy istnieją jakieś wymagania?
Narzędzie Veeam Service Provider Console for the Enterprise jest przeznaczone do dużych, rozproszonych geograficznie przedsiębiorstw, które mają ważną umowę Microsoft Enterprise Agreement (EA) lub VMware Enterprise License Agreement (ELA).
Jakimi produktami można zarządzać za pomocą narzędzia Veeam Service Provider Console for the Enterprise?
Aktualna wersja narzędzia Veeam Service Provider Console for the Enterprise umożliwia zdalne zarządzanie rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ v9 U1 lub nowszym i narzędziem Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.0 oraz monitorowanie ich działania. Wersja Update 1 umożliwia monitorowanie agentów Veeam zarządzanych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication — w tym narzędzia Veeam Agent dla Linuxa. Wprowadzenie pełnej obsługi narzędzia Veeam Agent dla Linuxa jest planowane na 2018 r.
Czy to narzędzie jest zintegrowane z innymi produktami Veeam?
Narzędzie Veeam Service Provider Console for the Enterprise jest BEZPŁATNYM autonomicznych produktem ściśle zintegrowanym z funkcją Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw. W zależności od typu licencji narzędzia Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw klient może albo zdalnie zarządzać usługami dostępności opartymi na technologiach Veeam i je monitorować (wersja bezpłatna), albo wysyłać kopie zapasowe i repliki do repozytorium/hosta w chmurze (wersja płatna).
Czy narzędzie Veeam Service Provider Console można zintegrować z innymi produktami niż Veeam?
Narzędzie Veeam Service Provider Console można integrować z dowolnymi istniejącymi portalami, aplikacjami innych firm oraz procesami roboczymi za pośrednictwem interfejsu RESTful API. Ponadto narzędzie to integruje się z platformą Swagger API, zapewniając usługodawcom łatwy sposób wizualizacji, eksploracji i interakcji z interfejsem RESTful API.
Jakie są zasady pomocy technicznej do narzędzia Veeam Service Provider Console for the Enterprise?
Chociaż Veeam Service Provider Console for the Enterprise jest produktem BEZPŁATNYM, dostępna jest pomoc techniczna w trybie 24.7.365.

Czy masz inne szczegółowe pytania?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.