Wymagania systemowe 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, całe oprogramowanie innych firm musi być na poziomie najnowszej aktualizacji i/lub poprawki.

Veeam Service Provider Console

Narzędzie Veeam® Service Provider Console można zainstalować na komputerze, który spełnia następujące wymagania:

Sprzęt

 • Procesor: nowoczesny procesor x64 (minimum 4 rdzenie) 
 • Pamięć RAM: 8 GB (zalecenie)

Oprogramowanie

 • Microsoft SQL Server 2019/2017/2016/2014/2012 (w skład instalatora wchodzą programy SQL Server Express 2012 SP4 i SQL Server Express 2016 SP2)
 • Microsoft SQL Server 2012 Native Client
  (wchodzi w skład instalatora)
 • Microsoft SQL Server 2014 System CLR Types (wchodzi w skład instalatora)
 • Microsoft .NET Framework 4.7.2
  (wchodzi w skład instalatora)
 • Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 lub nowsze
 • Instalator Windows 5.0
 • Microsoft ASP.NET Core Module V2 (wchodzi w skład instalatora)
 • Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ 2015 Update 3 (wchodzi w skład instalatora)
 • Microsoft PowerShell 5.0 lub nowsze
 • Microsoft Edge (najnowsza wersja), Mozilla Firefox (najnowsza wersja), Google Chrome (najnowsza wersja)
 • Microsoft Report Viewer 2015 (wchodzi w skład instalatora)
 • Przeglądarka plików PDF do wyświetlania raportów

System operacyjny
Obsługiwane są tylko 64-bitowe wersje następujących systemów operacyjnych:

 • Microsoft Windows Server 2022
 • Microsoft Windows Server 2019
 • Microsoft Windows Server 2016 
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10 (od wersji 1803 do wersji 20H2, 21H1)
 • Microsoft Windows 10 — wersje LTSC (1507, 1607, 1809)
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 7 SP1

Uwaga: narzędzia Veeam Service Provider Console nie można zainstalować na komputerze z systemem Microsoft Windows Server Core.

Veeam Cloud Connect

Narzędzie Veeam Service Provider Console integruje się z funkcją Veeam Cloud Connect i wymaga wdrożenia następujących komponentów w infrastrukturze kopii zapasowych:

Platformy

 • Veeam Backup & Replication™
 • VMware Cloud Director

Oprogramowanie

 • Microsoft PowerShell 5.0 lub nowsze

Infrastruktura

 • Veeam Backup & Replication v11a (zalecenie)
 • Veeam Backup & Replication v11
 • Veeam Backup & Replication v10 lub nowsza kompilacja
 • Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4a lub nowsza kompilacja (zgodność)
 • VMware Cloud Director 10.x (do wersji 10.2)
 • VMware Cloud Director 9.7
 • VMware Cloud Director 9.5

Wtyczki

Platformy

 • VCSP Pulse
 • Veeam Backup & Replication
 • Veeam Agent for Microsoft Windows
 • Veeam Agent for Linux
 • Veeam Agent for Mac
 • Veeam Backup for Microsoft Office 365
 • ConnectWise Automate
 • ConnectWise Manage
 • Grafana

 

Infrastruktura

 • Veeam Backup & Replication v11a (zalecenie) 
 • Veeam Backup & Replication v11
 • Veeam Backup & Replication v10 lub nowsza kompilacja 
 • Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4a lub nowsza kompilacja (zgodność)
 • Veeam Agent for Microsoft Windows v5 lub nowsza kompilacja 
 • Veeam Agent for Microsoft Windows v4 (zgodność) 
 • Veeam Agent for Linux v5 lub nowsza kompilacja 
 • Veeam Agent for Mac v1 lub nowsza kompilacja
 • Veeam Backup for AWS v4 za pośrednictwem wtyczki rozwiązania Veeam Backup & Replication 
 • Veeam Backup for AWS v3 za pośrednictwem wtyczki rozwiązania Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup for AWS v2 za pośrednictwem wtyczki rozwiązania Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup for Microsoft Azure v3 za pośrednictwem wtyczki rozwiązania Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup for Microsoft Azure v2a za pośrednictwem wtyczki rozwiązania Veeam Backup & Replication 
 • Veeam Backup for Microsoft Azure v2 za pośrednictwem wtyczki rozwiązania Veeam Backup & Replication  
 • Veeam Backup for Nutanix AHV v3 za pośrednictwem wtyczki rozwiązania Veeam Backup & Replication 
 • Veeam Backup for Nutanix AHV v2.x za pośrednictwem wtyczki rozwiązania Veeam Backup & Replication 
 • Veeam Backup for Microsoft 365 v6 
 • Veeam ONE v11a 
 • ConnectWise Automate v20 lub nowsza 
 • ConnectWise Manage 2020.1 lub nowsza 
 • Grafana v6.5 lub nowsza 

Agenty zarządzania

Komputery przeznaczone do uruchamiania agentów zarządzania Veeam Service Provider Console muszą spełniać następujące wymagania:

Sprzęt

 • Procesor: architektura x86-64
 • Pamięć RAM: 2 GB

System operacyjny Windows
Obsługiwane są 64- i 32-bitowe wersje (jeśli istnieją) poniższych systemów operacyjnych — z wyjątkiem instalacji Server Core w przypadku serwerowych systemów operacyjnych:

 • Microsoft Windows Server 2022
 • Microsoft Windows Server 2019
 • Microsoft Windows Server 2016 
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
 • Microsoft Windows 11 (obsługa eksperymentalna)
 • Microsoft Windows 10 (od wersji 1803 do wersji 20H2, 21H1)
 • Microsoft Windows 10 — wersje LTSC (1507, 1607, 1809)
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 7 SP1

Oprogramowanie

 • Microsoft .NET Framework 4.6 lub nowsze (komputery z systemem Windows)

Sieć

 • 32 Kb/s w przypadku zarządzania narzędziem Veeam Agent for Microsoft Windows 
 • 32 Kb/s w przypadku zarządzania narzędziem Veeam Agent for Linux 
 • 32 Kb/s w przypadku zarządzania narzędziem Veeam Agent for Mac 
 • 64 Kb/s w przypadku zarządzania rozwiązaniem Veeam Backup & Replication 
 • 64 Kb/s w przypadku zarządzania rozwiązaniem Veeam Backup for Microsoft Office 365
 • 64 Kb/s w przypadku zarządzania rozwiązaniem Veeam ONE

Sprzęt

 • Procesor: architektura x86-64
 • Pamięć RAM: 2 GB

System operacyjny Linux

 • Jądro systemu Linux 2.6.32–5.7.7.

Obsługiwane są 64- i 32-bitowe wersje (jeśli istnieją) następujących systemów operacyjnych:

 • Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04, 20.04*, 20.10*, 21.04
 • RHEL 6.0–8.4 
 • CentOS 6.0–8.4 (tylko CentOS Linux 8.4)  
 • Oracle Linux 6–8.4 
 • Oracle Linux 6 (od wersji UEK R1)–Oracle Linux 8.4 (do wersji UEK R6) 
 • SLES 12 SP2–15 SP3 
 • SLES for SAP 12 SP2–15 SP3 
 • Fedora 32–34 
 • openSUSE Leap 15.3
 • openSUSE Tumbleweed

1 Pod warunkiem korzystania z jądra dostarczonego z daną dystrybucją; obowiązują następujące ograniczenia:

 • Dystrybucja Fedora jest obsługiwana do wersji jądra 5.7.7 włącznie.
 • Dystrybucja openSUSE Tumbleweed jest obsługiwana do wersji jądra 5.7.7 włącznie.
 • Nie jest obsługiwane jądro systemu Linux 2.6.32-754.6.3 w dystrybucjach CentOS / RHEL i Oracle Linux (RHCK).
 • W dystrybucjach Ubuntu 20.04 i 20.10 z jądrem w wersji 5.8 lub nowszej obsługiwany jest wyłącznie tryb tworzenia kopii zapasowych na poziomie plików.

Sprzęt

 • Procesory Intel
 • Procesory ARM (obsługa eksperymentalna za pośrednictwem emulatora Rosetta)

macOS

 • Wersja 10.13 lub nowsza kompilacja
 • Wersja 11.12–11.13

Sieć

 • 2 Kb/s w przypadku zarządzania narzędziem Veeam Agent for Mac

Zarządzanie komputery

Narzędzie Veeam Service Provider Console umożliwia zarządzanie następującymi produktami Veeam:

Platformy

 • Veeam Agent for Microsoft Windows 5.0
 • Veeam Agent for Microsoft Windows 4.0 (zgodność)
 • Veeam Agent for Linux 5.0
 • Veeam Agent for Mac 1.0
 • Veeam Backup & Replication v11a
 • Veeam Backup & Replication v11
 • Veeam Backup & Replication 10.x
 • Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4 lub nowsze  
 • Veeam Backup for AWS v4 za pośrednictwem wtyczki rozwiązania Veeam Backup & Replication 
 • Veeam Backup for AWS v3 za pośrednictwem wtyczki rozwiązania Veeam Backup & Replication 
 • Veeam Backup for AWS v2 za pośrednictwem wtyczki rozwiązania Veeam Backup & Replication 
 • Veeam Backup for Microsoft Azure v3 za pośrednictwem wtyczki rozwiązania
  Veeam Backup & Replication 
 • Veeam Backup for Microsoft Azure v2 za pośrednictwem wtyczki rozwiązania
  Veeam Backup & Replication 

Sieć

W przypadku reguł zdalnego wykrywania przez sieć opartych na zakresie adresów IP wykrywane komputery muszą mieć włączone następujące reguły zapory:

 • Udostępnianie plików i drukarek (SMB-In), port TCP 445
 • Instrumentacja zarządzania Windows (WMI-In)
 • Zdalne zarządzanie zaplanowanymi zadaniami (RPC i RPC-EPMAP), ruch przychodzący, TCP, dynamiczne porty RPC
 • Port TCP 6180 (wymagany do nawiązania połączenia z bramami Cloud Connect)
 • Port TCP 22 (wymagany do nawiązania połączenia SSH z komputerami z systemem operacyjnym Linux)

Oprogramowanie

 • Veeam Management Agent

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Jeśli masz konto, zaloguj się
Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Thank you for your interest in Veeam products!
We've sent a verification code to:
 • Incorrect verification code. Please try again.
An email with a verification code was just sent to
Didn't receive the code? Click to resend in sec
Didn't receive the code? Click to resend

Dziękujemy za zainteresowanie produktami Veeam!

Wysłaliśmy e-mail weryfikacyjny na adres:
 
Wykonaj dalsze kroki, by zacząć korzystać z rozwiązania Veeam
 1. Pobierz produkt
 2. Aktywuj klucz licencyjny

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.