00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL

Wymagania systemowe

Veeam Availability Console — obsługiwane środowiska

Szczegółową listę wymagań systemowych i obsługiwanych konfiguracji można znaleźć w najnowszym przewodniku użytkownika narzędzia Veeam Availability Console dla usługodawców. Aby poznać wymagania dotyczące innego produktu Veeam, wybierz go z listy po prawej stronie.

Veeam Availability Console

Narzędzie Veeam Availability Console można zainstalować na komputerze, który spełnia następujące wymagania:

Procesor: nowoczesny procesor x64 (zalecane minimum 4 rdzenie)
Pamięć RAM: 4 GB (minimum), 8 GB (zalecane)
System operacyjny:  obsługiwane są tylko 64-bitowe wersje następujących systemów operacyjnych:

 • Microsoft Windows Server 2016
 • Microsoft Windows Server 2012 R2
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
 • Microsoft Windows Server 2008 SP2
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.x
 • Microsoft Windows 7 SP1

Oprogramowanie:

 • Microsoft SQL Server 2016/2014/2012 (w skład instalatora wchodzą programy Microsoft SQL Server 2012 i Microsoft SQL Server 2012 Express)
 • Microsoft SQL Server 2012 Native Client (wchodzi w skład instalatora)
 • Microsoft .NET Framework 4.6 (wchodzi w skład instalatora)
 • Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 lub nowsze
 • Microsoft PowerShell 2.0 lub nowsze
 • Instalator Windows 4.5
 • Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 11* lub nowsza, Microsoft Edge 40 lub nowsza, Mozilla Firefox 56 lub nowsza, Google Chrome 62 lub nowsza
 • Microsoft Report Viewer 2015 (wchodzi w skład instalatora)
 • Przeglądarka plików PDF do wyświetlania raportów

*Uwaga: System Windows 8 x64 nie obsługuje przeglądarki Internet Explorer 11. W przypadku wdrożenia narzędzia Veeam Availability Console w systemie Windows 8 x64 należy zainstalować inną przeglądarkę (Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome), aby umożliwić łączność z tym narzędziem z poziomu tego komputera.

Veeam Cloud Connect

Narzędzie Veeam Availability Console integruje się z funkcją Veeam Cloud Connect i wymaga wdrożenia następujących komponentów w infrastrukturze kopii zapasowych:

Platformy: rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 2 lub nowsze
Hosty: serwer Veeam Cloud Connect
Sieć: narzędzie Veeam Availability Console obsługuje wyłącznie adresy IPv4

Agenty zarządzania

Komputery przeznaczone do uruchamiania agentów zarządzania Veeam Availability Console muszą spełniać następujące wymagania:

Procesor: architektura x86-64
Pamięć RAM: 2 GB
System operacyjny: obsługiwane są 64- i 32-bitowe wersje (jeśli istnieją) poniższych systemów operacyjnych — z wyjątkiem instalacji Server Core (podstawowe funkcje serwera) w przypadku serwerowych systemów operacyjnych:

 • Microsoft Windows Server 2016
 • Microsoft Windows Server 2012 R2
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
 • Microsoft Windows Server 2008 SP2
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.x
 • Microsoft Windows 7 SP1

Oprogramowanie: Microsoft .NET Framework 4.6 lub nowsze

Sieć:

 • 32 Kb/s do zarządzania agentem kopii zapasowych Veeam
 • 64 Kb/s do zarządzania rozwiązaniem Veeam Backup & Replication

Zarządzanie komputery

Narzędzie Veeam Availability Console umożliwia zarządzanie następującymi produktami Veeam:

Platformy

 • Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.x lub nowsze
 • Rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 lub nowsze (dowolny poziom aktualizacji)
 • Rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.0 Update 2 lub nowsze (zgodność)

Oprogramowanie: agent zarządzania Veeam Availability Console

Sieć: w przypadku reguł zdalnego wykrywania przez sieć opartych na zakresie IP wykrywane komputery muszą mieć włączone następujące reguły zapory:

 • Udostępnianie plików i drukarek (SMB-In), port TCP 445
 • Instrumentacja zarządzania Windows (WMI-In)
 • Zdalne zarządzanie zaplanowanymi zadaniami (RPC), przychodzący ruch TCP, dynamiczne porty RPC