00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Wymagania systemowe

Veeam Availability Console — obsługiwane środowiska

Szczegółową listę wymagań systemowych i obsługiwanych konfiguracji można znaleźć w najnowszym przewodniku użytkownika narzędzia Veeam Availability Console dla usługodawców. Aby poznać wymagania dotyczące innego produktu Veeam, wybierz go z listy po prawej stronie.

Veeam Availability Console

Narzędzie Veeam Availability Console można zainstalować na komputerze, który spełnia następujące wymagania:

Procesor: nowoczesny procesor x64 (zalecane minimum 4 rdzenie)
Pamięć RAM: 4 GB (minimum), 8 GB (zalecane)
System operacyjny:  obsługiwane są tylko 64-bitowe wersje następujących systemów operacyjnych:

  • Microsoft Windows Server 2016
  • Microsoft Windows Server 2012 R2
  • Microsoft Windows Server 2012
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
  • Microsoft Windows Server 2008 SP2
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows 8.x
  • Microsoft Windows 7 SP1

Oprogramowanie:

  • Microsoft SQL Server 2016/2014/2012 (w skład instalatora wchodzi program Microsoft SQL Server 2012 Express)
  • Microsoft SQL Server 2012 Native Client (wchodzi w skład instalatora)
  • Microsoft .NET Framework 4.5.2 (wchodzi w skład instalatora)
  • Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 lub nowsze
  • Microsoft PowerShell 2.0 lub nowsze
  • Instalator Windows 4.5
  • Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 11* lub nowsza, Microsoft Edge 40 lub nowsza, Mozilla Firefox 56 lub nowsza, Google Chrome 62 lub nowsza
  • Microsoft Report Viewer 2015 (wchodzi w skład instalatora)
  • Przeglądarka plików PDF do wyświetlania raportów

*Uwaga: System Windows 8 x64 nie obsługuje przeglądarki Internet Explorer 11. W przypadku wdrożenia narzędzia Veeam Availability Console w systemie Windows 8 x64 należy zainstalować inną przeglądarkę (Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome), aby umożliwić łączność z tym narzędziem z poziomu tego komputera.

Veeam Cloud Connect

Narzędzie Veeam Availability Console integruje się z funkcją Veeam Cloud Connect i wymaga wdrożenia następujących komponentów w infrastrukturze kopii zapasowych:

Platformy: rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 2 lub nowsze
Hosty: serwer Veeam Cloud Connect
Sieć: narzędzie Veeam Availability Console obsługuje wyłącznie adresy IPv4

Agenty zarządzania

Komputery przeznaczone do uruchamiania agentów zarządzania Veeam Availability Console muszą spełniać następujące wymagania:

Procesor: architektura x86-64
Pamięć RAM: 2 GB
System operacyjny: obsługiwane są 64- i 32-bitowe wersje (jeśli istnieją) poniższych systemów operacyjnych — z wyjątkiem instalacji Server Core (podstawowe funkcje serwera) w przypadku serwerowych systemów operacyjnych:

  • Microsoft Windows Server 2016
  • Microsoft Windows Server 2012 R2
  • Microsoft Windows Server 2012
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
  • Microsoft Windows Server 2008 SP2
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows 8.x
  • Microsoft Windows 7 SP1

Oprogramowanie: Microsoft .NET Framework 4.5.2 lub nowsze

Sieć:

  • 32 Kb/s do zarządzania agentem kopii zapasowych Veeam
  • 64 Kb/s do zarządzania rozwiązaniem Veeam Backup & Replication

Zarządzanie komputery

Narzędzie Veeam Availability Console umożliwia zarządzanie następującymi produktami Veeam:

Platformy

  • Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.x lub nowsze
  • Rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 lub nowsze (dowolny poziom aktualizacji)
  • Rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.0 Update 2 lub nowsze (zgodność)

Oprogramowanie: agent zarządzania Veeam Availability Console

Sieć: w przypadku reguł zdalnego wykrywania przez sieć opartych na zakresie IP wykrywane komputery muszą mieć włączone następujące reguły zapory:

  • Udostępnianie plików i drukarek (SMB-In), port TCP 445
  • Instrumentacja zarządzania Windows (WMI-In)
  • Zdalne zarządzanie zaplanowanymi zadaniami (RPC), przychodzący ruch TCP, dynamiczne porty RPC