Veeam Availability Console — obsługiwane środowiska

Szczegółową listę wymagań systemowych i obsługiwanych konfiguracji można znaleźć w najnowszym przewodniku użytkownika narzędzia Veeam Availability Console dla usługodawców. Aby poznać wymagania dotyczące innego produktu Veeam, wybierz go z listy po prawej stronie.

Veeam Availability Console

Narzędzie Veeam® Availability Console można zainstalować na komputerze, który spełnia następujące wymagania:

windows_logo.svg

Sprzęt

 • Procesor: nowoczesny procesor x64 (minimum 4 rdzenie) 
 • Pamięć RAM: 4 GB (minimum), 8 GB (zalecane)

System operacyjny
Obsługiwane są tylko 64-bitowe wersje następujących systemów operacyjnych:

 • Microsoft Windows Server 2019
 • Microsoft Windows Server 2016 
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 
 • Microsoft Windows Server 2012 
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 
 • Microsoft Windows Server 2008 SP2 
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.x
 • Microsoft Windows 7 SP1

Oprogramowanie

 • Microsoft SQL Server 2019/2017/2016/2014/2012 (w skład instalatora wchodzą programy SQL 2012 Express i SQL 2016 Express) 
 • Microsoft SQL Server 2012 Native Client (wchodzi w skład instalatora) 
 • Microsoft .NET Framework 4.6 (wchodzi w skład instalatora) 
 • Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 lub nowsze 
 • Instalator Windows 4.5
 • Microsoft PowerShell 3.0 lub nowsze 
 • Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge 44 lub nowsza, Mozilla Firefox 66 lub nowsza, Google Chrome 73 lub nowsza 
 • Microsoft Report Viewer 2015 (wchodzi w skład instalatora) 
 • Przeglądarka plików PDF do wyświetlania raportów

*Uwaga: System Windows 8 x64 nie obsługuje przeglądarki Internet Explorer 11. W przypadku wdrożenia narzędzia Veeam Availability Console w systemie Windows 8 x64 należy zainstalować inną przeglądarkę (Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome), aby umożliwić łączność z tym narzędziem z poziomu danego komputera.

Veeam Cloud Connect

Narzędzie Veeam Availability Console integruje się z funkcją Veeam Cloud Connect i wymaga wdrożenia następujących komponentów w infrastrukturze kopii zapasowych:

veeam_green_logo.svg

Platformy

 • Veeam Backup & Replication™
 • VMware vCloud Director

Oprogramowanie

 • Veeam Backup & Replication 9.5 Update 2 
 • Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3.x 
 • Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4.x (zalecane) 
 • VMware vCloud Director 8.1 lub nowsze
 • VMware vCloud Director 9.x

Agenty zarządzania

Komputery przeznaczone do uruchamiania agentów zarządzania Veeam Availability Console muszą spełniać następujące wymagania:

windows_logo.svg

Sprzęt

 • Procesor: architektura x86-64
 • Pamięć RAM: 2 GB

System operacyjny
Obsługiwane są 64- i 32-bitowe wersje (jeśli istnieją) poniższych systemów operacyjnych — z wyjątkiem instalacji Server Core (podstawowe funkcje serwera) w przypadku serwerowych systemów operacyjnych:

 • Microsoft Windows Server 2019 
 • Microsoft Windows Server 2016 
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 
 • Microsoft Windows Server 2012 
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 
 • Microsoft Windows Server 2008 SP2 
 • Microsoft Windows 10 
 • Microsoft Windows 8.x 
 • Microsoft Windows 7 SP1 

Oprogramowanie

 • Microsoft .NET Framework 4.6 lub nowsze

Sieć

 • 32 Kb/s w przypadku zarządzania narzędziem Veeam Agent dla Microsoft Windows
 • 64 Kb/s w przypadku zarządzania rozwiązaniem Veeam Backup & Replication

Zarządzanie komputery

Narzędzie Veeam Availability Console umożliwia zarządzanie następującymi produktami Veeam:

veeam_green_logo.svg

Platformy
Obsługiwane są 64- i 32-bitowe wersje (jeśli istnieją) poniższych systemów operacyjnych — z wyjątkiem instalacji Server Core (podstawowe funkcje serwera) w przypadku serwerowych systemów operacyjnych:

 • Veeam Agent dla Microsoft Windows 3.0 
 • Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.x 
 • Rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 (dowolny poziom aktualizacji) 
 • Rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.0 Update 2 lub nowsze (zgodne) 

Oprogramowanie

 • Veeam Management Agent

Sieć

W przypadku reguł zdalnego wykrywania przez sieć opartych na zakresie IP wykrywane komputery muszą mieć włączone następujące reguły zapory:

 • Udostępnianie plików i drukarek (SMB-In), port TCP 445 
 • Instrumentacja zarządzania Windows (WMI-In)
 • Zdalne zarządzanie zaplanowanymi zadaniami (RPC i RPC-EPMAP), ruch przychodzący, TCP, dynamiczne porty RPC