00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam Availability Console v3

Nr 1 w obszarze backupu i DRaaS w chmurze dla usługodawców

BEZPŁATNA webowa platforma do zarządzania usługami opartymi na technologiach Veeam

NOWE narzędzie Veeam® Availability Console v3 znacznie ułatwia świadczenie usług opartych na technologiach Veeam, oferując NOWE funkcje umożliwiające rozbudowę usług, współpracę z partnerami handlowymi oraz zarządzanie wykorzystaniem licencji okresowych Veeam w jednym miejscu.

Już dziś przystąp do działania!

Krok 1. Zgłoś się do udziału w programie Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) — jest on BEZPŁATNY! 
Krok 2. Po zatwierdzeniu otrzymasz BEZPŁATNY klucz okresowy.
Krok 3. Wykonaj wdrożenie we własnej infrastrukturze lub chmurze publicznej.

business_growth.svg

Pozyskiwanie nowych źródeł przychodów 

Zwiększaj przychody i oferuj dodatkową wartość przez dostarczanie klientom usług Veeam służących do zapewniania dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych oraz zarządzanie nimi.

managed_backup.svg

Centralizacja zarządzania

Maksymalizuj wydajność i efektywność dzięki centralnemu zarządzaniu kopiami zapasowymi i replikami danych klientów oraz ich monitorowaniu w webowym portalu z obsługą wielu dzierżawców.

visibility.svg

Raportowanie użycia i rozliczanie klientów

Kontroluj swoją działalność dzięki bieżącemu wglądowi w wykorzystanie licencji okresowych Veeam — zarówno w ujęciu łącznym, jak i przez poszczególnych klientów na potrzeby płynnych rozliczeń.

Jedna konsola do dbania o hiperdostępność

Prosta instalacja

Szybkie instalowanie we własnej infrastrukturze lokalnej lub w chmurze publicznej.

Zagregowane raporty dotyczące korzystania z rozwiązań Veeam

Można zarządzać raportami dotyczącymi wykorzystania licencji okresowych z poziomu jednej konsoli, a także przechodzić do szczegółowych danych na temat poszczególnych klientów.

Jedno rozwiązanie, kompleksowy zakres

Narzędzie pozwala łatwo wdrażać agenty kopii zapasowych Veeam w zdalnie wykrytych obciążeniach wirtualnych, fizycznych i chmurowych — niezależnie od lokalizacji.

Integracja i automatyzacja

Dostępna jest elastyczna integracja i automatyzacja za pośrednictwem interfejsu RESTful API oraz fabryczna integracja z systemami VMware vCloud Director i ConnectWise Manage.

Intuicyjne zdalne monitorowanie i zarządzanie

Zaawansowane funkcje umożliwiające zdalne monitorowanie wszystkich klientów i zarządzanie nimi z poziomu jednej konsoli.

Samoobsługa na potrzeby klientów i partnerów

Za pośrednictwem bezpiecznego portalu z obsługą wielu dzierżawców można w czasie rzeczywistym przekazywać informacje klientom oraz partnerom z obszaru sprzedaży i usług zarządzanych.

Czy jesteś sprzedawcą zainteresowanym wzbogaceniem oferty o zarządzane usługi tworzenia kopii zapasowych?

Narzędzie Veeam Availability Console zawiera wszystko, czego potrzebujesz do odróżnienia się od konkurencji i wykorzystania nowych strumieni przychodów — niezależnie od tego, czy używasz własnej infrastruktury, czy chmury publicznej.

Jednak najpierw musisz przystąpić do programu VCSP. Jest on przepustką do rozległego i wciąż rozwijającego się ekosystemu chmurowego Veeam, a także znakomitym sposobem na dodanie źródła cyklicznych przychodów z zarządzanych usług backupu. Przystąpienie do programu jest bezpłatne, zajmuje tylko kilka minut i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.

csp_partner_program_logo_portrait.svg
ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ

Żadnych opłat. Żadnych dokumentów. Żadnych powodów, by zwlekać!

Rozszerzenie usług na chmurę — backup i DRaaS w chmurze

Narzędzie Veeam Availability Console jest ściśle zintegrowane z funkcjami Veeam Cloud Connect Backup dla usługodawców i Veeam Cloud Connect Replication dla usługodawców, dzięki czemu umożliwia nie tylko zdalne monitorowanie infrastruktury dostępności klienta i zarządzanie nią, ale również wysyłanie kopii zapasowych i replik jego danych do własnej infrastruktury hostowanej w chmurze.

Dodatkowo NOWE narzędzie Veeam Availability Console v3 udostępnia dostawcom rozwiązań chmurowych i usług zarządzanych oraz sprzedawcom nową ścieżkę wejścia na rynek — funkcję Reseller Tier. Ten nowy mechanizm zapewnia optymalny poziom dostępu, dzięki czemu dostawcy rozwiązań chmurowych mogą oferować współpracującym dostawcom usług zarządzanych i sprzedawcom usługi chmurowe przeznaczone do odsprzedaży lub oznaczania własną marką.

Narzędzie Veeam Availability Console dzięki płynnej integracji z funkcją Veeam Cloud Connect umożliwia świadczenie kompleksowych usług BaaS (Backup as a Service)
Narzędzie Veeam Availability Console dzięki płynnej integracji z funkcją Veeam Cloud Connect umożliwia świadczenie kompleksowych usług BaaS (Backup as a Service)

Chcesz scentralizować zarządzanie rozproszonym środowiskiem Veeam?

Narzędzie Veeam Availability Console dla przedsiębiorstw ma równie duże możliwości jak wersja dla usługodawców i ułatwia wdrażanie oraz monitorowanie obciążeń — lokalnych, zdalnych i umieszczonych w chmurze hybrydowej — a także zarządzanie nimi.