Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability dla Nutanix AHV

Najlepsze rozwiązanie do zapewniania dostępności chmury Nutanix Enterprise Cloud

Veeam Availability dla Nutanix AHV — często zadawane pytania

Co to jest Veeam Availability dla Nutanix AHV?
Rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV to appliance proxy kopii zapasowych, który działa jako koordynator między platformą AHV oraz rozwiązaniem Veeam Backup and Replication™ w celu tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych AHV i ich przywracania.
Czy rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV integruje się z innymi produktami Veeam?
Tak, rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV jest zintegrowane z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication, a więc umożliwia odzyskiwanie elementów aplikacji za pomocą narzędzi Veeam Explorer™, szybkie i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze, przechowywanie długoterminowe dzięki macierzystej obsłudze taśm i nie tylko.
Czy rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV może być używane jako autonomiczny produkt, czy wymaga innych produktów Veeam?
Rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV wymaga serwera kopii zapasowych Veeam oraz repozytorium kopii zapasowych Veeam służącego jako docelowa lokalizacja zapisu kopii zapasowych maszyn wirtualnych AHV. Te komponenty można wdrożyć za pośrednictwem rozwiązania Veeam Backup & Replication, które jest dołączone w ograniczonej wersji zawierającej tylko funkcje przeznaczone dla rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV.
Co zrobić, jeśli nie mam rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Jeśli klient jeszcze nie ma wdrożonego rozwiązania Veeam Backup & Replication, może skorzystać z dołączonej licencji jego ograniczonej wersji Enterprise Plus, która zawiera wyłącznie funkcje przeznaczone dla rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV.
Czy jest wymagana określona wersja rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Nie, jednak bezpłatna licencja rozwiązania Veeam Backup & Replication dołączona do rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV zawiera funkcjonalność wersji Enterprise Plus. Jeśli klient już ma zainstalowaną niższą wersję rozwiązania Veeam Backup & Replication, ale w celu tworzenia kopii zapasowych AHV chce korzystać z funkcji dostępnych w wersji Enterprise Plus, musi wdrożyć nową instancję rozwiązania Veeam Backup & Replication na potrzeby kopii zapasowych AHV.
Co zrobić, jeśli moje środowisko wirtualne obejmuje inne hypervisory?
Obsługa tworzenia kopii zapasowych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V jest dostępna za pośrednictwem rozwiązania Veeam Backup & Replication.
Czy kopie zapasowe tworzone za pomocą rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV są spójne aplikacyjnie?
Tak. Rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV wykorzystuje integrację z narzędziami Nutanix Guest Tools (NGT) i migawki oparte na usłudze Nutanix VSS w celu tworzenia spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Microsoft Windows i Linux. Jeśli na maszynie wirtualnej nie są zainstalowane narzędzia NGT, tworzone są kopie zapasowe typu crash-consistent. W przypadku maszyn wirtualnych, na których nie są zainstalowane narzędzia NGT, ale jest wymagana spójność aplikacji, a także w przypadku aplikacji, w których narzędzia NGT nie zapewniają wymaganego poziomu spójności, oraz w przypadku baz danych (np. SQL lub Oracle) firma Veeam zaleca korzystanie z metody hybrydowej, czyli rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV oraz narzędzia Veeam Agent w wersji Server. Do kupionego rozwiązania bezpłatnie dołączana jest równoważna liczba licencji narzędzia Veeam Agent w wersji Server wyłącznie na potrzeby maszyn wirtualnych AHV.
Czy istnieją jakieś wymagania systemowe?
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 U3A lub nowsze
System Nutanix AOS 5.1.1 lub nowszy

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.
Jak jest licencjonowane rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV?

Rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV jest licencjonowane w modelu subskrypcyjnym. Licencja ma postać subskrypcji rocznej lub dostępnych w obniżonej cenie subskrypcji od dwu- do pięcioletnich. Klient może się zdecydować na opłacenie całej subskrypcji z góry lub na płatności coroczne.

Wszystkie licencje subskrypcyjne są sprzedawane według liczby maszyn wirtualnych i obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Co wchodzi w skład rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV?
  • Veeam Availability dla Nutanix AHV
  • Równoważna liczba licencji narzędzia Veeam Agent w wersji Server
  • Veeam Backup & Replication Enterprise (z zerowymi licznikami)
Obecnie chronię obciążenia VMware vSphere i Microsoft Hyper-V za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication. Czy mogę przenieść swoje licencje na rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV?
Tak, dotychczasowi klienci mogą bezpłatnie przenieść posiadane licencje rozwiązania Veeam Backup & Replication Enterprise Plus lub narzędzia Veeam Agent w wersji Server do rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV — w stosunku 1:1 (jeśli przeniesienie dotyczy porównywalnych licencji). W przypadku innych scenariuszy prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Veeam w celu uzyskania wskazówek.
Obecnie chronię obciążenia AHV przy użyciu narzędzia Veeam Agent w wersji Server. Czy mogę przenieść swoje licencje na rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV?
Tak. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.