https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYXZhaWxhYmlsaXR5LW9yY2hlc3RyYXRvci1mYXEuaHRtbCIsImhhc2giOiJmMjU2ZWRjMS02YTViLTRjYTEtOWUzMi0wODVmYWJhYzI4ZGMifQ

Często zadawane pytania

Co to jest Veeam Availability Orchestrator?

Korzystając z narzędzia Veeam® Availability Orchestrator, działy IT dzisiejszych przedsiębiorstw mogą dbać o ich nieprzerwane funkcjonowanie oraz zwiększanie tempa działalności dzięki niezawodnej i prostej w obsłudze orkiestracji backupu i odzyskiwania po awarii, zautomatyzowanym testom oraz zapewnieniu zgodności z przepisami.

  • Zapewnianie ciągłości i odpornościusług IT w dowolnej skali dzięki rozszerzonej orkiestracji planów odzyskiwania i migracji obejmujących dowolną aplikacje i dowolne dane — w dowolnym momencie
  • Wykazywanie niezawodności dzięki zautomatyzowanym testomplanów odzyskiwania i migracji, poprawek i uaktualnień aplikacji, działań DevOps itp. bez zakłócania działalności przedsiębiorstwa
  • Dbanie o zgodność z przepisami i zasadamidzięki rygorystycznym raportom i przydatnym w praktyce dokumentom, które mogą być tworzone, dostosowywane i aktualizowane według cyklicznego harmonogramu
Co obejmuje narzędzie Veeam Availability Orchestrator?
  • Veeam Availability Orchestrator
  • Veeam Backup & Replication™ Enterprise Plus (Embedded1)
  • Veeam ONE™ (Embedded1)
  • Microsoft SQL Server Express

1 Produkty w wersji Embedded Orchestrator są licencjonowane wyłącznie w celu zapewnienia obsługi narzędzia Veeam Availability Orchestrator i nie są przeznaczone do pełnego wykorzystanie produkcyjnego.

Jakie produkty Veeam obsługuje narzędzie Veeam Availability Orchestrator?
Narzędzie Veeam Availability Orchestrator umożliwia orkiestrację macierzystych funkcji tworzenia kopii zapasowych i replikacji maszyn wirtualnych VMware vSphere dostępnych w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication — autonomicznie lub w ramach pakietu Veeam Availability Suite™.
Jakie wersje rozwiązania Veeam Backup & Replication obsługuje narzędzie Veeam Availability Orchestrator?
Narzędzie Veeam Availability Orchestrator v1 wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 lub nowszego. Narzędzie Veeam Availability Orchestrator v2 wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4 lub nowszego.
Czy istnieją jakieś wymagania?
Wymagane jest rozwiązanie Veeam Backup & Replication lub pakiet Veeam Availability Suite w wersji Enterprise Plus, ponieważ narzędzie Veeam Availability Orchestrator wymaga interfejsów API obecnych w tej wersji na potrzeby integracji.

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.
Jakie są zasady licencjonowania narzędzia Veeam Availability Orchestrator?
Narzędzie Veeam Availability Orchestrator wymaga licencji dla orkiestrowanej instancji — stanowiącej element wprowadzonego przez firmę Veeam modelu licencjonowania subskrypcyjnego nowej generacji — przy czym jedna orkiestrowana instancja odpowiada jednej maszynie wirtualnej. Licencji dla orkiestrowanych instancji nie można przenosić na inne produkty Veeam. Licencje dla orkiestrowanych instancji obejmują produkcyjną pomoc techniczną 24x7 i są sprzedawane w pakietach po 10 sztuk. Firma Veeam oferuje elastyczne warunki subskrypcji o okresie od roku do pięciu lat, umożliwiając płatność z góry lub dokonywanie płatności corocznych.
Czy klient musi kupić licencję dla każdej maszyny wirtualnej w swoim środowisku?
Nie, wystarczy kupić licencje odpowiadające liczbie kopii zapasowych i/lub replik maszyn wirtualnych, które ma objąć orkiestracja. Sprzedaż odbywa się w pakietach po 10 sztuk.
Ile orkiestrowanych instancji jest potrzebnych, jeśli zależy mi na orkiestracji zarówno kopii zapasowej, jak i repliki maszyny wirtualnej?
Jedna. Orkiestrowane instancje są przypisane do maszyn wirtualnych, a jedna orkiestrowana instancja odpowiada jednej maszynie wirtualnej — niezależnie od tego, w ilu planach orkiestracji ta maszyna jest uwzględniona.
Czy można usunąć niepotrzebną już maszynę wirtualną z narzędzia Veeam Availability Orchestrator i zastosować jej licencję do innej maszyny?
Tak, narzędzie Veeam Availability Orchestrator umożliwia licencjonowanie dynamiczne, czyli stosowanie licencji z uwzględnieniem maszyn wirtualnych dodawanych do planu przełączania awaryjnego lub z niego usuwanych.

Masz więcej pytań?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.