https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYXZhaWxhYmlsaXR5LW9yY2hlc3RyYXRvci1mYXEuaHRtbCIsImhhc2giOiI3MTE2ZWY0Yy1jZTVjLTQ3MDgtYTViMC01ZjI1Zjg3NzVmYzUifQ
 

Często zadawane pytania

Co to jest Veeam Availability Orchestrator?

Narzędzie Veeam® Availability Orchestrator udostępnia niezawodny, skalowalny i łatwy w obsłudze mechanizm orkiestracji oraz automatyzacji, który został specjalnie opracowany pod kątem potrzeb dzisiejszych firm w zakresie ciągłości działania i odzyskiwania po awarii. Eliminując nieefektywne, czasochłonne i narażone na błędy ręczne procesy testowania i odzyskiwania, Veeam Availability Orchestrator umożliwia wdrożenie zaplanowanej, wypróbowanej i pewnej strategii odzyskiwania po awarii opartej na replikach i kopiach zapasowych, która uodparnia firmowe środowisko IT na czynniki zewnętrzne.

 • Znaczny wzrost efektywności operacyjnej
  Wyeliminuj powtarzalne procesy ręczne dzięki kompleksowym funkcjom orkiestracji i automatyzacji, które umożliwiają odzyskiwanie po awarii jednym kliknięciem oraz wykonywanie migracji.
 • Maksymalizacja dostępności usług
  Osiągaj docelowe poziomy usług dotyczące aplikacji i jednocześnie zmniejszaj wydatki, korzystając z elastycznej, pełnej obsługi replikacji i backupu.
 • Zwiększ pewność dotyczącą planów odzyskiwania po awarii
  Teraz możesz stale weryfikować odzyskiwalność oraz zgodność planów odzyskiwania po awarii z przepisami za pomocą zautomatyzowanych, nieinwazyjnych testów oraz dokumentacji.
Co to jest DR Pack?

DR Pack to nowy, atrakcyjny wariant narzędzia Veeam Availability Orchestrator, dzięki któremu można je dodać do nowego lub wcześniejszego zakupu pakietu Veeam Availability Suite™ lub rozwiązania Veeam Backup & Replication™, aby zapewnić ciągłość działania wszystkich firmowych maszyn wirtualnych (a nie tylko tych krytycznych)!

Cena już od 30 USD za maszynę wirtualną sprawia, że obecnie jest to najprostsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie do zapewniania ciągłości działania i odzyskiwania po awarii!

Łączna liczba kupowanych licencji DR Packu musi być zgodna z łączną liczbą maszyn wirtualnych VMware vSphere licencjonowanych w pakiecie Veeam Availability Suite lub rozwiązaniu Veeam Backup & Replication. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z cenami lub skontaktuj się z działem sprzedaży.

Co obejmuje narzędzie Veeam Availability Orchestrator?
 • Veeam Availability Orchestrator
 • Veeam Backup & Replication™ Enterprise Plus (Embedded1)
 • Veeam ONE™ (Embedded1)
 • Microsoft SQL Server Express

1 Produkty w wersji Embedded Orchestrator są licencjonowane wyłącznie w celu zapewnienia obsługi narzędzia Veeam Availability Orchestrator i nie są przeznaczone do pełnego wykorzystania produkcyjnego.

Jakie produkty obsługuje narzędzie Veeam Availability Orchestrator?
Narzędzie Veeam Availability Orchestrator umożliwia orkiestrację macierzystych funkcji tworzenia kopii zapasowych i replikacji maszyn wirtualnych VMware vSphere chronionych za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication — autonomicznie lub w ramach pakietu Veeam Availability Suite™. Począwszy od narzędzia Veeam Availability Orchestrator v3, możliwa jest także bezpośrednia orkiestracja maszyn wirtualnych VMware vSphere umieszczonych w pamięci masowej NetApp ONTAP.
Jakie platformy Veeam Backup & Replication obsługuje narzędzie Veeam Availability Orchestrator?

Narzędzie Veeam Availability Orchestrator v1 wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 lub nowszego. Narzędzie Veeam Availability Orchestrator v2 wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4 lub nowszego. Narzędzie Veeam Availability Orchestrator v3 wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication v10 lub nowszego.

Wymagane jest rozwiązanie Veeam Backup & Replication lub pakiet Veeam Availability Suite w wersji Enterprise lub Enterprise Plus, ponieważ narzędzie Veeam Availability Orchestrator sprawdza obecność tych wersji za pośrednictwem wewnętrznego interfejsu API.

Jaką wersję produktów NetApp ONTAP obsługuje narzędzie Veeam Availability Orchestrator v3?
NetApp ONTAP 9.x i nowsze. Narzędzie Veeam Availability Orchestrator v3 obsługuje zarówno synchroniczną, jak i asynchroniczną replikację SnapMirror.

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.
Jakie są zasady licencjonowania narzędzia Veeam Availability Orchestrator?

Dostępne są dwie możliwości licencjonowania narzędzia Veeam Availability Orchestrator:

 • DR Pack to nowy, atrakcyjny wariant narzędzia Veeam Availability Orchestrator, dzięki któremu można je dodać do nowego lub wcześniejszego zakupu pakietu Veeam Availability Suite™ lub rozwiązania Veeam Backup & Replication™, aby zapewnić ciągłość działania wszystkich firmowych maszyn wirtualnych (a nie tylko tych krytycznych)!
  Cena już od 30 USD za maszynę wirtualną sprawia, że obecnie jest to najprostsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie do zapewniania ciągłości działania i odzyskiwania po awarii!
  Łączna liczba kupowanych licencji DR Packu musi być zgodna z łączną liczbą maszyn wirtualnych VMware vSphere licencjonowanych w pakiecie Veeam Availability Suite lub rozwiązaniu Veeam Backup & Replication. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z cenami lub skontaktuj się z działem sprzedaży.
 • Autonomiczny produkt: narzędzie Veeam Availability Orchestrator można także kupić jako autonomiczny produkt, przeznaczony wyłącznie do krytycznych maszyn wirtualnych. Tego rodzaju licencje są dostępne w postaci subskrypcji o okresie od roku do 5 lat.

Wszystkie licencje subskrypcyjne są sprzedawane według liczby maszyn wirtualnych w pakietach po 10 sztuk. Licencji narzędzia Veeam Availability Orchestrator nie można przenosić na inne produkty Veeam, a ogólnych licencji uniwersalnych Veeam nie można stosować w narzędziu Veeam Availability Orchestrator. W cenę wszystkich zakupów wliczona jest produkcyjna pomoc techniczna w trybie 24x7. Ceny lokalne można znaleźć tutaj.

Czy jest wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication?
Jeśli klient orkiestruje odzyskiwanie z replik lub kopii zapasowych Veeam, wymagane jest rozwiązanie Veeam Backup & Replication albo pakiet Veeam Availability Suite w wersji Enterprise lub Enterprise Plus. Jeśli klient orkiestruje odzyskiwanie z migawek NetApp ONTAP, nie są wymagane dodatkowe licencje rozwiązania Veeam Backup & Replication.
Ile orkiestrowanych instancji jest potrzebnych, jeśli zależy mi na orkiestracji zarówno kopii zapasowej, jak i repliki maszyny wirtualnej?
Jedna. Orkiestrowane instancje są przypisane do maszyn wirtualnych, a jedna orkiestrowana instancja odpowiada jednej maszynie wirtualnej — niezależnie od tego, w ilu planach orkiestracji ta maszyna jest uwzględniona.
Czy można usunąć niepotrzebną już maszynę wirtualną z narzędzia Veeam Availability Orchestrator i zastosować jej licencję do innej maszyny?
Tak, narzędzie Veeam Availability Orchestrator umożliwia licencjonowanie dynamiczne, czyli stosowanie licencji z uwzględnieniem maszyn wirtualnych dodawanych do planu przełączania awaryjnego lub z niego usuwanych.

Masz więcej pytań?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.