Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Orchestrator

Automatyczne tworzenie, dokumentowanie i testowanie planów odzyskiwania po awarii

Ceny i pakiety

Narzędzie Veeam® Availability Orchestrator pomaga przedsiębiorstwom w osiąganiu założonych poziomów usług dzięki minimalizacji przestojów — planowanych i nieplanowanych — przy użyciu niezawodnego, automatycznie testowanego i dokumentowanego planu odzyskiwania po awarii (DR) obejmującego środowiska VMware vSphere.

Na potrzeby orkiestracji narzędzie Veeam Availability Orchestrator wykorzystuje macierzystą technologię replikacji zawartą w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ i pakiecie Veeam Availability Suite™ Enterprise Plus.

Veeam Availability Orchestrator

Licencje i odnowienia

Narzędzie Veeam Availability Orchestrator jest licencjonowane w modelu subskrypcyjnym — w postaci subskrypcji rocznej albo dostępnej w obniżonej cenie subskrypcji od dwu- do pięcioletniej — przy czym jedna licencja narzędzia umożliwia orkiestrację jednej maszyny wirtualnej. Wymagany jest jedynie zakup licencji odpowiadających liczbie replikowanych maszyn wirtualnych, które ma objąć orkiestracja (minimalny zakup to 10 maszyn) — nie dla wszystkich maszyn licencjonowanych w pakiecie Veeam Availability Suite lub rozwiązaniu Veeam Backup & Replication. Opłata licencyjna obejmuje konserwację (pomoc techniczną klasy korporacyjnej i aktualizacje produktu) w okresie obowiązywania subskrypcji.