https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYXZhaWxhYmlsaXR5LW9yY2hlc3RyYXRvci5odG1sIiwiaGFzaCI6Ijg0NTU3OGYzLWRkNmEtNGYzMC1hMmIxLTRlMzA3OWE1MGQzZSJ9
 

Veeam Availability Orchestrator

 • Elastyczne, szybkie odzyskiwanie dowolnych aplikacji i danych po awarii
 • Dbanie o zgodność planów odzyskiwania po awarii z przepisami
 • Znaczny wzrost efektywności operacyjnej

 • Uproszczenie planowania i realizacji na dużą skalę

Odzyskiwanie lokalizacji jednym kliknięciem i testy odzyskiwania po awarii

Narzędzie Veeam® Availability Orchestrator umożliwia skuteczne dbanie o ciągłość działania usług IT w dużej skali przez szeroko zakrojoną orkiestrację odzyskiwania z kopii zapasowych i replik Veeam oraz replik macierzowych. Pomaga ono wyeliminować ręczne, czasochłonne i powtarzalne procesy utrudniające niezbędne planowanie odzyskiwania po awarii, ponieważ pozwala automatycznie testować i dokumentować plany odzyskiwania oraz wykonywać je jednym kliknięciem — w odniesieniu do pojedynczych aplikacji lub całych lokalizacji.

Dlaczego warto orkiestrować odzyskiwanie?

Dzisiejsze nowoczesne, działające non stop firmy potrzebują usług IT dostępnych w trybie 24/7, a także możliwości szybkiego i niezawodnego odzyskania powiązanych z nimi aplikacji — niezależnie od przyczyny awarii.

Tymczasem obecne aplikacje i zbiory danych są wyjątkowo obszerne, złożone, rozproszone i współzależne. W tych warunkach pomyślne odzyskanie pojedynczej aplikacji — nie wspominając o całych lokalizacjach — jest zadaniem niezmiernie trudnym. Dlatego nieodzownym narzędziem staje się orkiestracja procesów odzyskiwania.

W ostatnim czasie firma Forrester przeprowadziła wśród decydentów IT z całego świata badanie dotyczące sposobów rozwiązywania problemów z odpornością i planowania przyszłych inicjatyw z zakresu odzyskiwania po awarii.

Najważniejsze wyzwania firm związane z obecnymi procesami ochrony danych. Źródło: ESG, 2018

Ułatwienie kompleksowego odzyskiwania po awarii i dbania o zgodność z przepisami

Maksymalizacja dostępności usług

Zapewnij działanie usług i ich odporność na czynniki zewnętrzne przez błyskawiczne, wykonywane jednym kliknięciem odzyskiwanie po awarii i operacje migracji.

Elastyczne opcje odzyskiwania

Wybierz metodę ochrony zgodną z docelowymi poziomami usług. Wykonuj odzyskiwanie z kopii zapasowych lub replik — opartych na technologiach Veeam lub macierzowych.

Wyeliminowanie procesów ręcznych

Znacznie zwiększ efektywność operacyjną dzięki orkiestracji oraz automatyzacji odzyskiwania, testowania i dokumentowania.

vao

Gwarancja pomyślnego odzyskiwania

Przewiduj i sprawdzaj rezultaty przy użyciu całkowicie zautomatyzowanych testów odzyskiwania po awarii, które nie zakłócają działania środowiska produkcyjnego ani pracy użytkowników.

Ochrona na wypadek audytów

Utrzymuj aktualną dokumentację spełniającą wymogi interesariuszy i obowiązujących przepisów.

Efektywne wykorzystanie danych

Pozbawione ryzyka prace rozwojowe i testy, wdrażanie poprawek oraz inne operacje, które pozwalają lepiej wykorzystać chronione dane i firmową infrastrukturę.

Wszystko, czego potrzeba do pomyślnego odzyskiwania po awarii

 • Niezawodne odzyskiwanie
 • Zautomatyzowane testy
 • Dynamiczna dokumentacja

Niezawodne odzyskiwanie

 • Znaczna poprawa dostępności i odporności dzięki niezawodnej, idealnie uporządkowanej orkiestracji przełączania w tryb awaryjny, powrotu po awarii, przywracania oraz migracji obejmującej jedną, kilkadziesiąt lub kilkaset aplikacji
 • Weryfikacja działania dowolnych krytycznych maszyn wirtualnych i aplikacji — takich jak Microsoft Exchange, SQL, SharePoint, IIS itd. — przy użyciu gotowych i niestandardowych skryptów, kroków oraz parametrów
 • Zapewnienie jednostkom biznesowym, właścicielom aplikacji oraz działom operacyjnym delegowanego dostępu na podstawie ról do odrębnych mechanizmów planowania i testowania orkiestracji oraz związanych z nimi zasobów
 • Wykonywanie planów z dowolnego miejsca za pomocą intuicyjnej konsoli webowej dostępnej wszędzie tam, gdzie jest połączenie internetowe — na komputerze stacjonarnym, laptopie lub tablecie

Zautomatyzowane testy

 • Wykazywanie efektywności planów orkiestracji w dowolnym momencie dzięki rygorystycznym testom, które w najmniejszym stopniu nie wpływają na systemy produkcyjne używane w działalności biznesowej
 • Pewne wprowadzanie sprawdzonych aktualizacji, poprawek oraz nowego oprogramowania dzięki niezawodnemu tworzeniu i testowaniu aplikacji z wykorzystaniem świeżych danych produkcyjnych w bezpiecznym, odizolowanym środowisku
 • Minimalizacja finansowych i organizacyjnych konsekwencji częstych testów dzięki potędze automatyzacji, obejmującej operacje zaplanowane i wykonywane na żądanie
 • Weryfikacja dopasowania planów orkiestracji do bieżącej konfiguracji środowiska oraz ich gotowości do uruchomienia przy użyciu przeprowadzanej w ciągu kilku chwil kontroli gotowości planu

Dynamiczna dokumentacja

 • Zyskanie dokładnej wiedzy na temat tego, co należy zrobić w razie poważnej awarii, dzięki planowi odzyskiwania wskazującemu głównych interesariuszy oraz precyzyjnie określającemu procesy niezbędne do szybkiego i skutecznego powrotu do normalnej pracy
 • Szybkie prezentowanie członkom kierownictwa, audytorom i organom regulacyjnym (np. z obszaru RODO) stanu wcześniejszych i obecnych planów, testów i operacji odzyskiwania oraz ich zgodności z przepisami i zasadami
 • Wbudowane funkcje śledzenia zmian we wszystkich planach orkiestracji, umożliwiające kontrolowanie wszystkich modyfikacji planów i zmian w środowisku, łącznie z informacjami na temat autora i treści zmiany
 • Wykazywanie zgodności z umowami SLA dzięki udokumentowanym wartościom docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania (RPO) oraz proaktywne usuwanie błędów za pomocą praktycznych, łatwych w użyciu raportów i danych analitycznych automatycznie generowanych po każdym teście, każdym przełączeniu w tryb awaryjny i każdej operacji odzyskiwania

Jak możemy pomóc?

Dział sprzedaży
Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software
Pomoc techniczna
Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam
Fora społeczności Veeam
Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Jeśli masz konto, zaloguj się
Użyj wyłącznie znaków alfabetu łacińskiego, cyfr i symboli specjalnych &+-._!'`()
Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi przez firmę Veeam zgodnie z Polityką prywatności.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości dotyczących produktów, usług i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi przez firmę Veeam zgodnie z Polityką prywatności.

Dziękujemy za zainteresowanie produktami Veeam!

Wysłaliśmy e-mail weryfikacyjny na adres:
 
Wykonaj dalsze kroki, by zacząć korzystać z rozwiązania Veeam
 1. Pobierz produkt
 2. Aktywuj klucz licencyjny

error icon

Oops! Something went wrong.

Please go back try again later.