Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Orchestrator

Orkiestracja odzyskiwania po awarii

Zapewnienie ciągłości działania i zgodności odzyskiwania po awarii

Orkiestracja odzyskiwania po awarii za pomocą rozwiązań Veeam

W wielu przedsiębiorstwach istnieją plany odzyskiwania po awarii, jednak ich dokumentowanie, testowanie oraz wykonywanie bywa skomplikowane i uciążliwe. W tej sytuacji strategia odzyskiwania po awarii często nie jest testowana i dezaktualizuje się, co rodzi zagrożenia dla zgodności z przepisami oraz dostępności systemów przedsiębiorstwa.

Problemy te rozwiąże NOWE narzędzie Veeam® Availability Orchestrator, które udostępni przedsiębiorstwom mechanizm orkiestracji odzyskiwania po awarii (DR) współpracujący z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™. Umożliwi ono tworzenie, dokumentowanie i testowanie planów DR w pełni przygotowanych do zatwierdzenia przez członków zarządu i inne zainteresowane podmioty oraz dowodzących zgodności z regulacjami branżowymi i zasadami audytów.

Maksymalizacja dostępności

Nowe narzędzie Veeam Availability Orchestrator pomaga przedsiębiorstwom w osiąganiu założonych poziomów usług dzięki minimalizacji przestojów — planowanych i nieplanowanych — przy użyciu niezawodnego, automatycznie testowanego i dokumentowanego planu odzyskiwania po awarii. 

Maksymalizacja dostępności
Spełnienie wymagań prawnych

Spełnienie wymagań prawnych

Dokumentacja odzyskiwania po awarii — automatycznie aktualizowana i ponownie publikowana wraz ze zmianami w środowisku — pozwala zaspokoić potrzeby dokumentacyjne związane z wymaganiami prawnymi, audytami zgodności i bibliotekami technicznymi firmy.

Więcej informacji o dokumentacji

Łatwe dowodzenie odzyskiwalności

Narzędzie pozwala na tańsze dowodzenie odzyskiwalności poprzez automatyczne operacje testowania planu DR i sprawdzania gotowości, które pozwalają uniknąć drogich procesów ręcznych, a jednocześnie nie wpływają na systemy produkcyjne.

Więcej informacji o testowaniu

Łatwe dowodzenie odzyskiwalności
Niezawodne przełączanie w tryb awaryjny i powrót po awarii

Niezawodne przełączanie w tryb awaryjny i powrót po awarii

Teraz możesz zapewnić ciągłość usług IT i działania przedsiębiorstwa dzięki zautomatyzowanemu przełączaniu w tryb awaryjny i powrotowi po awarii w ramach wielolokalizacyjnych planów odzyskiwania tworzonych na potrzeby zaplanowanych migracji, unikania awarii oraz odzyskiwania po awarii.

Więcej informacji o odzyskiwaniu

Zaawansowana replikacja

Veeam Availability Orchestrator przez wykorzystanie macierzystych funkcji replikacji zawartych w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication zapewnia dostępność wszystkich krytycznych aplikacji w środowiskach VMware vSphere. Do dyspozycji jest replikacja maszyn wirtualnych w oparciu o obrazy — wykonywana na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii — oraz wbudowana akceleracja sieci WAN, która umożliwia nawet 50-krotnie szybsze zapisywanie replik w lokalizacji zewnętrznej.

Więcej informacji o replikacji

Filmy instruktażowe online

Nagrana prezentacja

Wypróbuj

Zastosuj narzędzie Veeam Availability
Orchestrator we własnym laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety