Veeam Availability Platform

Nowa generacja rozwiązań zapewniających dostępność

Veeam Availability Platform for the Hybrid Cloud udostępnia rozwiązania nowej generacji zapewniające dostępność obciążeń, która umożliwia realizację koncepcji Always-On Enterprise™. Platforma ta wyposaża firmy każdej wielkości w narzędzia do zapewniania dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych oraz chmurowych za sprawą następujących funkcji:

  • Ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa: docelowe poziomy usług odzyskiwania wynoszące mniej niż 15 minut w przypadku WSZYSTKICH aplikacji oraz danych, a także orkiestracja planów odtwarzania
  • Elastyczność lokowania obciążeń: dostępność obciążeń w każdej chmurze i lokalizacji, co umożliwia maksymalne wykorzystanie inwestycji w infrastrukturę IT oraz zwiększenie jej elastyczności
  • Zgodność z przepisami oraz pełny wgląd w środowisko: proaktywne monitorowanie, raportowanie, testowanie i dokumentowanie działań w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami firmy i organów nadzorczych
Ciągłość działalności | Sprawność | Analizy i wgląd

Veeam Availability Suite

Veeam Availability Suite™ to sztandarowy produkt firmy Veeam zapewniający dostępność obciążeń wirtualnych i w chmurze prywatnej za pośrednictwem rozwiązań Veeam Backup & Replication™ i Veeam ONE™. Pakiet Veeam Availability Suite pozwala na prowadzenie działalności bez przerw (Always-On Enterprise) przez wykorzystanie wirtualizacji serwerów, nowoczesnej pamięci masowej i platform chmurowych. Dzięki temu umożliwia przestrzeganie umów SLA przewidujących docelowy czas i punkt odzyskiwania (RTPO™) na poziomie poniżej 15 minut dla WSZYSTKICH aplikacji i danych.

NOWOŚĆ Veeam Agent for Microsoft Windows

Veeam Agent dla Microsoft Windows to produkt oparty na technologii wprowadzonej w rozwiązaniu Veeam Endpoint Backup™ FREE. Zapewnia dostępność obciążeń fizycznych oraz w chmurze publicznej hostowanych na serwerach i stacjach roboczych z systemem Windows — zarówno lokalnie, jak i w chmurze publicznej. 

NOWOŚĆ Veeam Agent for Linux

Veeam Agent dla Linuxa zapewnia dostępność obciążeń fizycznych oraz w chmurze publicznej hostowanych na serwerach z systemem Linux — zarówno lokalnie, jak i w chmurze publicznej.

NOWOŚĆ Veeam Availability Console

Veeam Availability Console to platforma w chmurze dla usługodawców i do rozproszonych środowisk korporacyjnych. Ta konsola do zarządzania wykorzystuje rozwiązanie Veeam Cloud Connect, aby ułatwić przedsiębiorstwom zarządzanie zdalnymi biurami i innymi rozproszonymi lokalizacjami. Wykorzystując technologię wprowadzoną w produkcie Veeam Managed Backup Portal, umożliwia także usługodawcom świadczenie usług tworzenia kopii zapasowych i replikacji przy użyciu technologii Veeam, a partnerzy i sprzedawcy mogą dzięki temu rozwinąć nową działalność usługową.

NOWOŚĆ Veeam Availability Orchestrator

Veeam Availability Orchestrator umożliwia koordynację odzyskiwania po awarii w przedsiębiorstwie. Obejmuje to koordynację kopii zapasowych i replik Veeam na podstawie zdefiniowanego planu odzyskiwania po awarii, testowanie odzyskiwania po awarii na podstawie zasad, a także zapewnianie zgodności z zasadami i przepisami oraz dokumentowanie działań.

Veeam Cloud Connect

Funkcja Veeam Cloud Connect usprawnia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie obciążeń w chmurze, udostępniając w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę tworzenia, replikowania i przywracania kopii zapasowych z chmury oraz do chmury.