https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYXZhaWxhYmlsaXR5LXN1aXRlLWZhcS5odG1sIiwiaGFzaCI6ImM4OGU5NzFmLTAyNTUtNDc3Zi05OWUxLTM1NjM1NzM3MTBjMiJ9

Często zadawane pytania

 • Często zadawane pytania dotyczące pakietu Veeam Availability Suite i produktów pokrewnych
 • Licencjonowanie
Co to jest Veeam Availability Suite?

Pakiet Veeam® Availability Suite™ to sztandarowy produkt firmy Veeam, który umożliwia dbanie o dostępność wszystkich obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Łączy on funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE™. Ponadto małe i średnie firmy mogą się zdecydować na pakiet Veeam Backup Essentials, który udostępnia te same funkcje co pakiet Veeam Availability Suite, ale jego zawartość i cena bardziej odpowiadają potrzebom mniejszych przedsiębiorstw.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NOWYCH FUNKCJACH!

Jakie obciążenia można chronić za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication?

Możliwości rozwiązania Veeam Backup & Replication są stale poszerzane i obecnie obejmuje ono wiele funkcji, które wcześniej były dostępne w innych produktach. Na dzień dzisiejszy za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication można chronić następujące obciążenia:

 • Środowisko wirtualne: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
 • Środowisko fizyczne: Microsoft Windows i Linux
 • Chmura: instancje AWS i maszyny wirtualne Microsoft Azure
 • Aplikacje korporacyjne: SAP HANA i Oracle RMAN
 • Udziały plików NAS
Jakie funkcje są dostępne w poszczególnych wersjach produktu?
Różne wersje rozwiązań Veeam Backup & Replication i Veeam ONE oraz narzędzi Veeam Agent dla Linuxa i Veeam Agent dla Microsoft Windows zawierają różny zestaw funkcji. Więcej informacji można znaleźć w porównaniu wersji.
Czy zaawansowane funkcje monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby kopii zapasowych można uzyskać bez kupowania pakietu Veeam Availability Suite?
Funkcje monitorowania zapewniane przez rozwiązanie Veeam ONE wchodzą w skład zarówno pakietu Veeam Availability Suite, jak i pakietu Veeam Backup Essentials. Funkcje te są dostępne tylko w środowiskach, w których wdrożono co najmniej wersję 6.5 rozwiązań Veeam Backup & Replication oraz Veeam ONE. Aby móc korzystać ze wszystkich zintegrowanych funkcji, należy mieć tę samą wersję obu tych rozwiązań. Rozwiązanie Veeam ONE jest także dostępne jako autonomiczny produkt do monitorowania środowiska.
Jakie obciążenia można monitorować za pomocą rozwiązania Veeam ONE? 
Dzięki wprowadzeniu wersji 10 użytkownicy mogą nie tylko monitorować chronione maszyny wirtualne vSphere i Hyper-V oraz narzędzia Veeam Agent, ale także monitorować ochronę maszyn wirtualnych Nutanix i udziałów plików NAS.

Hypervisory

Czy do ochrony środowisk VMware vSphere potrzebny jest inny produkt niż do środowisk Microsoft Hyper-V?
Nie. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje wiele hypervisorów i nasze licencje nie są już związane z określonym hypervisorem. Licencje uniwersalne Veeam (VUL) umożliwiają ochronę środowisk vSphere, Hyper-V i Nutanix AHV, natomiast licencje „na gniazdo” — ochronę wyłącznie środowisk vSphere i Hyper-V.
Co zrobić, jeśli moje środowisko wirtualne obejmuje zarówno platformę VMware vSphere, jak i Microsoft Hyper-V?
Licencje Veeam już nie są związane z hypervisorem. Na początku wystarczy kupić odpowiednią liczbę licencji wieczystych (dla gniazd) lub instancji subskrypcji, które są potrzebne w firmowym środowisku wirtualnym. W środowisku VMware vSphere i/lub Microsoft Hyper-V można używać dowolnej liczby i kombinacji kupionych licencji. 

Narzędzia Veeam Agent

Co to są narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa?

Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa — kluczowe komponenty platformy firmy Veeam do zarządzania danymi w chmurze hybrydowej — to niewielkie agenty kopii zapasowych, których zadaniem jest kompleksowy backup oraz odzyskiwanie obciążeń fizycznych i chmurowych działających na serwerach, stacjach roboczych, komputerach stacjonarnych, laptopach itp. Są one zarządzane z poziomu jednej konsoli.

Wszystkie wersje narzędzi Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa są sprzedawane i licencjonowane w modelu licencji uniwersalnych Veeam (VUL) oraz dostępne w każdym produkcie objętym tym modelem, czyli pakiecie Veeam Availability Suite, rozwiązaniu Veeam Backup & Replication i pakiecie Veeam Backup Essentials. Narzędzia Veeam Agent mogą być centralnie zarządzane za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication, a także wdrażane jako autonomiczne produkty.

Czy w przypadku korzystania z bezpłatnych wersji narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa można tworzyć kopie zapasowe w repozytorium Veeam?

Tak, bezpłatne wersje narzędzi Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa umożliwiają tworzenie kopii zapasowych w repozytorium Veeam obsługiwanym przez licencjonowany serwer Veeam Backup & Replication. Jednak kopii zapasowych w repozytorium Veeam nie mogą jednocześnie tworzyć bezpłatna i płatna wersja agentów Veeam — należy się zdecydować na używanie wyłącznie agentów bezpłatnych lub wyłącznie agentów płatnych.

Wszystkie wersje narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows można wdrożyć w trybie serwerowym, aby uzyskać dostęp do specjalnych funkcji serwerowych (takich jak przetwarzanie uwzględniające specyfikę aplikacji, indeksowanie i wyszukiwanie plików, funkcje harmonogramu i przechowywania odpowiednie dla serwerów itp.). Z tego względu narzędzie to stanowi optymalny wybór, jeśli chodzi o backup serwerów wielu aplikacji korporacyjnych.

Więcej informacji na temat trybów wdrażania narzędzi Veeam Agent:

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA: VEEAM AGENT DLA MICROSOFT WINDOWS

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA: VEEAM AGENT DLA LINUXA

Jakie funkcje są dostępne w poszczególnych wersjach produktu?
Narzędzia Veeam Agent są neutralne pod względem wersji funkcjonalnej (edycji), ale mają pewne szczególne funkcje przeznaczone dla serwerów i stacji roboczych. Dostępne możliwości ochrony serwerów i stacji roboczych przedstawiono w porównaniu wersji.
Czy istnieje minimalna wielkość zakupu licencji narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa?
Nowe licencje VUL mogą być używane zarówno do autonomicznych wdrożeń samych narzędzi Veeam Agent, jak i w sytuacji, gdy narzędzia Veeam Agent są zarządzane za pośrednictwem serwera Veeam Backup & Replication. Minimalna wielkość zakupu licencji wynosi 10 sztuk, a szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych zasadach licencjonowania.
Czy przejście na model VUL oznacza wzrost ceny narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows lub Veeam Agent dla Linuxa?
Nie, tak naprawdę koszt jest niższy! Chociaż wspomniane posunięcie może sugerować, że narzędzia Veeam Agent kosztują więcej, w rzeczywistości zawsze były one neutralne pod względem wersji produktu. Niedawne obniżki kosztów sprawiły, że obecnie ochrona narzędzi Veeam Agent jest bardziej opłacalna, a zatem ochrona każdego serwera lub stacji roboczej kosztuje mniej.
Potrzebuję tylko jednej lub dwóch licencji agenta. Dlaczego muszę kupować 10?
Firma Veeam zmieniła zasady sprzedaży licencji subskrypcyjnych: obecnie sprzedawana jest pula licencji przenośnych, a nie tylko pojedyncze licencje związane z określonym produktem. Minimalna wielkość zamówienia licencji uniwersalnych Veeam (VUL) wynosi 10 instancji (sztuk). Na szczęście licencji VUL można używać do wielu obciążeń w następujących produktach i funkcjach: Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication, Veeam ONE, wtyczki korporacyjne dla SAP HANA i Oracle, kopie zapasowe Nutanix AHV, kopie zapasowe urządzeń pamięci NAS (Network Attached Storage) itd. 
Co to jest Veeam Agent for IBM AIX?
Narzędzie Veeam Agent for IBM AIX to agent kopii zapasowych, którego celem jest zapewnianie dostępności obciążeń IBM AIX przez tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych partycji logicznych IBM. Veeam Agent for IBM AIX jest dostępny wyłącznie jako komponent przeznaczony do odrębnego pobrania i wdrożenia, który można połączyć z serwerem Veeam Backup & Replication na potrzeby scentralizowanych operacji zarządzania licencjami, wysyłania powiadomień i przywracania. Veeam Agent for IBM AIX jest licencjonowany w modelu licencji uniwersalnej Veeam (VUL) i kupowany z dowolnym produktem objętym tym modelem (Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication lub Veeam Backup Essentials) albo w programie licencji okresowych VCSP. Nie jest już dostępna osobna licencja przeznaczona wyłącznie dla narzędzia Veeam Agent for IBM AIX.
Co to jest Veeam Agent for Oracle Solaris v2?
Narzędzie Veeam Agent for Oracle Solaris to agent kopii zapasowych, którego celem jest zapewnianie dostępności obciążeń Oracle Solaris przez tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych serwerów fizycznych oraz serwerów działających jako strefy Oracle Solaris. Narzędzie Veeam Agent for Oracle Solaris v2 jest dostępne jako autonomiczny produkt przeznaczony do odrębnego pobrania. Jest jednak licencjonowane w modelu VUL z dowolnym produktem objętym tym modelem (Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication lub Veeam Backup Essentials) albo w programie licencji okresowych VCSP. Nie jest już dostępna osobna licencja przeznaczona wyłącznie dla narzędzia Veeam Agent for Oracle Solaris v2.

Backup i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWS

Czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWS?
Za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication można centralnie wdrożyć urządzenie Veeam Backup for AWS lub nawiązać połączenie z istniejącym urządzeniem, aby chronić instancje Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) przez tworzenie macierzystych migawek i (opcjonalnie) wykonywanie kopii zapasowych w usłudze Amazon S3 (Simple Storage Service). Ponadto kopie zapasowe można powielać w pamięci masowej w środowisku lokalnym. Opcje odzyskiwania obejmują odzyskiwanie pełne i na poziomie plików na platformach AWS i Microsoft Azure oraz w środowisku lokalnym.
Jakie są zasady licencjonowania?
Do licencjonowania funkcji backupu i odzyskiwania danych w macierzystym formacie AWS można używać licencji VUL. Każda instancja Amazon EC2 wymaga jednej licencji niezależnie od tego, czy ochrona jest realizowana przy użyciu macierzystych migawek, kopii zapasowych w usłudze Amazon S3, kopii powielanych w środowisku lokalnym czy kombinacji tych trzech opcji.
Czy backup i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWS wchodzi w skład wszystkich wersji rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Nie, funkcja ta nie jest dostępna w wersjach Community i Starter.
Co jest potrzebne do korzystania z funkcji backupu i odzyskiwania w macierzystym formacie AWS w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication?

Veeam Backup for Nutanix AHV

Co to jest Veeam Backup for Nutanix AHV?

Komponent AHV Proxy to centralnie wdrażany, specjalnie opracowany appliance proxy mający na celu zapewnienie lepszej integracji z interfejsem Nutanix API. Udostępnia on funkcje śledzenia zmienionych bloków na platformie Acropolis, bezagentowego tworzenia spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych z elastycznym odzyskiwaniem granularnym oraz macierzystej interakcji z narzędziami Nutanix Guest Tools. 

WIĘCEJ INFORMACJI O KOMPONENCIE Veeam Backup for Nutanix AHV

Jakie są obecne zasady licencjonowania komponentu Veeam Backup for Nutanix AHV
Komponent Veeam Backup for Nutanix AHV to pakiet do bezpłatnego pobrania, a sam appliance proxy nie wymaga dodatkowej licencji. Veeam Backup for Nutanix AHV korzysta z wprowadzonego przez firmę Veeam modelu przenośnych licencji subskrypcyjnych pod nazwą VUL. Każde chronione obciążenie AHV zużywa jedną licencję VUL.
Czy komponent Veeam Backup for Nutanix AHV może być używany jako autonomiczny produkt, czy wymaga innych produktów Veeam?
Tak, w celu zapewnienia optymalnych rezultatów zazwyczaj jest on używany z rozwiązaniami Veeam Backup & Replication i Veeam ONE, ale można go także wdrożyć niezależnie oraz używać do zarządzania przywracaniem migawek i orkiestracją, jeśli rozwiązanie Veeam Backup & Replication nie jest dostępne.
Czy można przejść na kopie zapasowe Nutanix AHV z innego produktu Veeam?
Tak, dzięki stosowanemu przez firmę Veeam modelowi przenośnych licencji subskrypcyjnych pod nazwą VUL. Kopie zapasowe można swobodnie przenosić między wszystkimi obciążeniami objętymi licencjami VUL. 

Wersja Community

Co to jest wersja Community?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition stanowi znakomite wprowadzenie do pełnego wachlarza funkcji rozwiązania Veeam Backup & Replication. Jest także dostępne rozwiązanie Veeam ONE Community Edition. Wersja Community udostępnia bezpłatnie te same funkcje co rozwiązanie Veeam Backup & Replication Standard dla maksymalnie 10 licencji. Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition zawiera podobne funkcje co rozwiązanie Veeam ONE i jest także dostępne bezpłatnie dla maksymalnie 10 licencji.

Zapoznaj się z porównaniem funkcji wersji Community.

Czy wersja Community rozwiązań Veeam Backup & Replication i Veeam ONE zastąpiła ich wersje bezpłatne (Free Edition)?
Tak, stało się to w wersji Update 4. Jeśli klient obecnie korzysta z rozwiązania Veeam Backup Free Edition lub Veeam ONE Free Edition, na jego koncie nic się nie zmieni. Klient pobrał dany produkt i jego kod pozostanie na komputerze. Jeśli jednak klient postanowi przejść na wersję Update 4 lub nowszą, aby móc korzystać z nowych funkcji, na koncie zostanie wykonana konwersja i pojawi się na nim wersja Community.

BaaS i DRaaS

Jak dostawcy usług chmurowych i zarządzanych mogą używać pakietu Veeam Availability Suite do świadczenia usług typu BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service)?

Korzystając z pakietu Veeam Availability Suite i innych powiązanych produktów, dostawcy usług chmurowych i zarządzanych mogą świadczyć zróżnicowaną gamę usług, obejmującą ochronę danych w środowisku IaaS (Infrastructure as a Service, zdalne usługi zarządzane dotyczące lokalnych wdrożeń u klientów oraz backup i DRaaS w lokalizacji zewnętrznej. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZASTOSOWAŃ U USŁUGODAWCÓW

Czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia obsługę wielu dzierżawców?

Tak! W określonych zastosowaniach jest dostępna obsługa wielu dzierżawców. Jeśli na przykład rozwiązanie Veeam Backup & Replication jest używane w środowisku IaaS, dostępna jest integracja z oprogramowaniem vCloud Director. Ponadto w sytuacji, gdy firma świadczy w swoim środowisku chmurowym usługi backupu i DRaaS w lokalizacji zewnętrznej, funkcja Veeam Cloud Connect macierzyście integruje się z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication w środowisku lokalnym klienta oraz przekazuje kopie zapasowe i repliki za pośrednictwem obsługującej wielu dzierżawców bramy chmurowej Cloud Connect. Funkcja Veeam Cloud Connect także zapewnia integrację z oprogramowaniem vCloud Director.

WIĘCEJ INFORMACJI O FUNKCJI VEEAM CLOUD CONNECT

Czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication można integrować z narzędziami do zdalnego monitorowania i zarządzania?

Tak! Narzędzie Veeam Service Provider Console — specjalnie stworzone dla dostawców usług chmurowych i zarządzanych — współpracuje z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication, narzędziami Veeam Agents oraz funkcją Veeam Cloud Connect, umożliwiając zdalne monitorowanie i zarządzanie. 

WIĘCEJ INFORMACJI O NARZĘDZIU VEEAM SERVICE PROVIDER CONSOLE

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj. Zasady licencjonowania firmy Veeam są dostępne tutaj.
Jakie są zasady licencjonowania pakietu Veeam Availability Suite i produktów pokrewnych?

Pakiet Veeam Availability Suite, rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE oraz pakiet Veeam Backup Essentials są licencjonowane na trzy sposoby:

 1. W postaci przenośnej licencji VUL, obejmującej produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24.7.365 — z wyjątkiem rozwiązania Veeam Backup Starter, które obejmuje podstawową pomoc techniczną
 2. W postaci licencji „na gniazdo” z podstawową lub produkcyjną pomocą techniczną
 3. W postaci licencji okresowej VCSP (Veeam Cloud and Service Provider), dostępnej wyłącznie dla uczestników naszego programu partnerskiego VCSP

Ze względu na charakter środowiska lub obciążenia niektóre funkcje mogą być dostępne tylko w przypadku licencji VUL.

VUL to przenośna licencja subskrypcyjna sprzedawana w pakietach. Tego rodzaju licencje mogą być używane wymiennie w wielu produktach i obciążeniach. Dostępne są licencje o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie pakietu licencji z góry lub na płatności coroczne. Więcej informacji na temat przenośnych licencji VUL można uzyskać tutaj.

Licencje „na gniazdo” są przypisane do gniazd procesorów na hostach obsługujących maszyny wirtualne VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora.

W celu dokonania zakupu należy się skontaktować z preferowanym sprzedawcą, znaleźć sprzedawcę produktów Veeam na danym obszarze lub przesłać zapytanie do działu sprzedaży firmy Veeam.

Jakie są zasady licencjonowania narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa?
Oba produkty wchodzą w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication, a ponadto można je pobrać osobno. Są licencjonowane w modelu VUL z dowolnym produktem objętym tym modelem (Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication lub Veeam Backup Essentials) albo w programie licencji okresowych VCSP. Nie jest już dostępna osobna jednostka licencyjna przeznaczona wyłącznie dla narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows czy narzędzia Veeam Agent dla Linuxa.
Jak jest licencjonowane narzędzie Veeam Agent for IBM AIX v2?
Veeam Agent for IBM AIX jest dostępny wyłącznie jako komponent przeznaczony do odrębnego pobrania i wdrożenia, który można połączyć z serwerem Veeam Backup & Replication na potrzeby scentralizowanych operacji zarządzania licencjami, wysyłania powiadomień i przywracania. Veeam Agent for IBM AIX jest licencjonowany w modelu licencji uniwersalnej Veeam (VUL) i kupowany z dowolnym produktem objętym tym modelem (Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication lub Veeam Backup Essentials) albo w programie licencji okresowych VCSP. Nie jest już dostępna osobna licencja przeznaczona wyłącznie dla narzędzia Veeam Agent for IBM AIX.
Jakie są zasady licencjonowania narzędzia Veeam Agent for Oracle Solaris v2?
Narzędzie Veeam Agent for Oracle Solaris jest dostępne jako autonomiczny produkt przeznaczony do odrębnego pobrania. Jest jednak licencjonowane w modelu VUL z dowolnym produktem objętym tym modelem (Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication lub Veeam Backup Essentials) albo w programie licencji okresowych VCSP. Nie jest już dostępna osobna licencja przeznaczona wyłącznie dla narzędzia Veeam Agent for Oracle Solaris.
Co mam zrobić w przypadku uaktualniania wcześniejszej wersji do produktu Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Essentials lub Veeam ONE?
Wszyscy dotychczasowi klienci, niezależnie od typu licencji, muszą zaktualizować plik licencyjny natychmiast po wykonaniu uaktualnienia do wersji 10. Z chwilą zainstalowania wersji 10 zaczyna obowiązywać nowy model VUL.
Czy można pozostać przy bieżącej wersji licencji i nie wykonywać uaktualnienia?
Tak, klient może pozostać przy bieżącej wersji licencji, ale nie będzie mógł zainstalować ani używać przydatnych funkcji dostępnych w najnowszej wersji. 
Mam licencję „na gniazdo” produktu Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication lub Veeam Backup Essentials, do której są dołączone bezpłatne licencje VUL. Co można chronić za ich pomocą?
Bezpłatne licencje VUL są przyznawane wszystkim klientom korzystającym licencji „na gniazdo” na zasadzie „jedna licencja VUL na każde gniazdo procesora” (z zachowaniem maksimum sześciu instancji) oraz umożliwiają m.in. ochronę obciążeń fizycznych lub chmurowych przy użyciu narzędzi Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa, wtyczek aplikacji korporacyjnych SAP HANA i Oracle RMAN, rozwiązania Veeam Backup dla AWS, udziałów plików oraz maszyn wirtualnych Nutanix AHV. Natomiast wszystkie maszyny wirtualne VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V muszą być chronione przy użyciu licencji „na gniazdo”.
Mam licencję „na gniazdo” produktu Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication lub Veeam Backup Essentials i potrzebuję centralnego zarządzania obejmującego narzędzia Veeam Agent. Czy mogę uzyskać scalony plik licencyjny do mojej infrastruktury?
Narzędzia Veeam Agent można scalić z licencją „na gniazdo” produktu Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication lub Veeam Backup Essentials. Na potrzeby bieżącego okresu pomocy technicznej można wygenerować scalony plik licencyjny na stronie my.veeam.com. Instrukcja scalania plików licencyjnych znajduje się tutaj.
Czy mogę mieć zarówno licencje VUL przypisane do obciążeń, jak i licencje przypisane do gniazd?

Klient może mieć centralnie zarządzane środowisko obejmujące zarówno licencje VUL, jak i licencje „na gniazdo”. Licencje VUL i „na gniazdo” rozwiązania Veeam Backup & Replication oraz pakietu Veeam Availability Suite można ze sobą scalić. Ponadto przypisane do gniazd licencje pakietu Veeam Backup Essentials można scalić z licencjami VUL rozwiązania Veeam Backup & Replication i pakietu Veeam Availability Suite. Jeśli klient chroni maszyny wirtualne VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V za pomocą licencji „na gniazdo”, wszystkie maszyny vSphere/Hyper-V w danym środowisku muszą być chronione w modelu licencjonowania „na gniazdo” — licencje VUL mogą być używane do każdego innego typu obciążenia niebędącego maszyną wirtualną.

Ważna uwaga: W przypadku scalania licencji „na gniazdo” i VUL należy pamiętać, że wersja scalonego środowiska i dostępne w nim funkcje zależą od licencji „na gniazdo”. Jeśli na przykład klient scali przypisane do gniazd licencje pakietu Veeam Availability Suite Enterprise z licencjami VUL pakietu Veeam Availability Suite Enterprise Plus, w środowisku zostaną utrzymane funkcje wersji Enterprise. Aby uzyskać funkcje wersji Enterprise Plus, klient powinien a) przeprowadzić migrację licencji „na gniazdo” do licencji VUL lub b) uaktualnić licencje „na gniazdo” do preferowanej wersji (prawdopodobnie będzie to wersja Enterprise Plus).

Jak scalić pliki licencyjne?

Jeśli klient chce mieć możliwość centralnego zarządzania środowiskiem, może być konieczne scalenie plików licencyjnych. Wówczas klient musi mieć ważną umowę o usługi konserwacji dotyczącą obu rodzajów komponentów — objętych licencjami „na gniazdo” i VUL. Więcej informacji na temat sposobu scalania licencji można znaleźć w tym artykule bazy wiedzyW razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Veeam.

Firma Veeam oferuje dwie elastyczne opcje instalowania i scalania licencji: 1) instalację licencji w produkcie oraz 2) scalenie licencji w portalu. Instalacja licencji w produkcie może być wykonywana w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication i umożliwia użytkownikom oddzielne instalowanie zarówno licencji „na gniazdo”, jak i instancyjnych. Klucze uprzednio scalonych licencji „na gniazdo” i licencji instancyjnych wersji Update 4 można pobrać jako osobne pliki licencyjne na potrzeby instalacji licencji w produkcie w wersji 10. 

Scalanie licencji w portalu odbywa się w portalu klientów firmy Veeam i umożliwia scalenie wielu licencji instancyjnych w jeden plik licencji instancyjnej. Ponadto użytkownik może scalić wiele licencji „na gniazdo” w jeden plik licencji „na gniazdo”.

zasadach licencjonowania firmy Veeam można znaleźć pełne informacje na temat funkcji monitorowania dostępnych w rozwiązaniu Veeam ONE w zależności od rodzaju scalenia licencji rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Co zrobić w przypadku pakietu Veeam Backup Essentials lub innych produktów objętych limitem rozmiaru środowiska, jeśli moje środowisko wirtualne przekroczy maksymalny rozmiar?
Jeśli chcesz omówić dostępne możliwości lub ewentualne promocje, skontaktuj się z działem odnowień firmy Veeam.
Co się stanie, jeśli po scaleniu wszystkich moich licencji subskrypcyjnych pakietu Veeam Backup Essentials w modelu „na maszynę wirtualną” oraz licencji narzędzi Veeam Agent liczba licencji przekroczy 50?

Pakiet Veeam Backup Essentials jest produktem dla małych i średnich firm oferowanym w znacznie niższej cenie. Jeśli ograniczenie wielkości środowiska zostanie przekroczone, zachęcamy do przejścia na pakiet Veeam Availability Suite lub rozwiązanie Veeam Backup & Replication. Jeśli instalacja produktu służy do zarządzania środowiskiem obejmującym więcej niż 50 instancji, podczas odnawiania subskrypcji można wybrać jedną z poniższych opcji zależnie od potrzeb biznesowych:

 • Jeśli jest wymagane centralne zarządzanie, zalecamy uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite.
 • Jeśli nie jest wymagane centralne zarządzanie, można podzielić subskrypcję na kilka licencji pakietu Veeam Backup Essentials (po maksymalnie 50 instancji każda) i w tej postaci je odnowić.

Jeśli chcesz omówić dostępne możliwości lub ewentualne promocje, skontaktuj się z działem odnowień firmy Veeam.

Korzystam z produktu Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Essentials lub Veeam Backup Starter i chcę wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite. Jak to zrobić?
Klienci korzystający z rozwiązania Veeam Backup & Replication lub innych produktów mogą wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite po cenie uwzględniającej ich pierwotną inwestycję. Klienci z licencjami „na gniazdo” muszą mieć aktualną umowę o usługi konserwacji. W celu zgłoszenia prośby o uaktualnienie należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.
Obecnie korzystam wyłącznie z rozwiązania Veeam ONE i chcę przejść na pakiet Veeam Availability Suite. Jak to zrobić?
Klienci korzystający z rozwiązania Veeam ONE, którzy mają aktualną umowę o usługi konserwacji, mogą wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite po cenie uwzględniającej ich pierwotną inwestycję w rozwiązanie Veeam ONE. 
Co się stanie z licencją rozwiązania Veeam ONE, jeśli uaktualnię pakiet Veeam Backup Essentials do rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Jeśli klient uaktualnia pakiet Veeam Backup Essentials do rozwiązania Veeam Backup & Replication, licencja rozwiązania Veeam ONE traci ważność, a klient traci prawo do korzystania z pomocy technicznej i konserwacji do rozwiązania Veeam ONE. Klient musi podpisać i przesłać oświadczenie o skasowaniu kopii rozwiązania Veeam ONE oraz powinien zaprzestać korzystania z niego. Jeśli doszło do pomyłki, prosimy o kontakt z działem odnowień firmy Veeam w celu wykonania uaktualnienia do pakietu Veeam Availability Suite.
Obecnie moje przedsiębiorstwo ma pakiet Veeam Backup Essentials. Czy mogę kupić licencje pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Tak. Jednak w celu uzyskania scalonego klucza (obejmującego licencje pakietu Veeam Backup Essentials) klient powinien uaktualnić wszystkie licencje do pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication. Więcej informacji można znaleźć w zasadach licencjonowania.
Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?
Aby wykonać uaktualnienie do innej wersji funkcjonalnej, należy utworzyć zapytanie handlowe.
Jak uaktualnić licencję do najnowszej wersji?

Wersja 10 wymaga nowego pliku licencyjnego, nawet jeśli klient nie zamierza uaktualniać posiadanej edycji rozwiązania. Zaktualizowany plik licencyjny wersji 10 można pobrać w portalu licencji Veeam.

Uwaga: w przypadku użytkowników licencji okresowych VCSP procedura wygląda inaczej. Instrukcje można znaleźć na stronie VCSP Launch Resource Center w portalu ProPartner. 

Jak odnowić pomoc techniczną do licencji wieczystych?
Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.
W zakresie licencjonowania obecnie korzystam z modelu cenowego licencji okresowych VCSP. Czy zaszły jakieś zmiany dotyczące mojej instalacji? 

Tak. Podczas wykonywania uaktualnienia do wersji 10 konieczne będzie zainstalowanie nowej licencji VUL.

Nowy model licencji zmienia jednostki wykorzystania, przy czym ich wymagana liczba jest dopasowywana do licencji okresowej VCSP danego produktu. Jeśli przykładowo rozwiązanie Veeam Backup & Replication Enterprise Plus ma obsługiwać 50 maszyn wirtualnych, w systemie VUL potrzebnych będzie 650 licencji.

Ponadto rozszerzono uprawnienia dotyczące rozwiązania Veeam ONE. Aby lepiej wspierać świadczenie usług dodatkowych, obecnie rozwiązanie Veeam ONE ma osobny plik licencyjny i umożliwia monitorowanie dowolnego obciążenia Veeam Backup & Replication niezależnie od zainstalowanej wersji czy typu licencji.

Informacje na temat uzyskiwania licencji uniwersalnych Veeam (VUL) i ich wdrażania w swoim środowisku można znaleźć na stronie VCSP Launch Resource Center w portalu ProPartner. 

Nie udało Ci się znaleźć potrzebnych informacji?

Więcej szczegółów zawiera dokumentacja techniczna, która jest dostępna tutaj