https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYXZhaWxhYmlsaXR5LXN1aXRlLWZhcS5odG1sIiwiaGFzaCI6IjBkOGY4Y2VkLTE3ZDItNDU3YS1iOTAyLWI2YWU5ZTQzMWRjMCJ9

Często zadawane pytania

 • Często zadawane pytania dotyczące pakietu Veeam Availability Suite i produktów pokrewnych
 • Licencjonowanie
Co to jest Veeam Availability Suite?

Pakiet Veeam® Availability Suite™ to sztandarowy produkt firmy Veeam, który umożliwia dbanie o dostępność wszystkich obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Łączy on funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE™. Ponadto małe i średnie firmy mogą się zdecydować na pakiet Veeam Backup Essentials, który udostępnia te same funkcje co pakiet Veeam Availability Suite, ale jego zawartość i cena bardziej odpowiadają potrzebom mniejszych przedsiębiorstw.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NOWYCH FUNKCJACH!

Jakie obciążenia można chronić za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication?

Możliwości rozwiązania Veeam Backup & Replication są stale poszerzane i obecnie obejmuje ono wiele funkcji, które wcześniej były dostępne w innych produktach. Na dzień dzisiejszy za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication można chronić następujące obciążenia:

 • Środowisko wirtualne: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
 • Środowisko fizyczne: Microsoft Windows i Linux
 • Chmura: instancje AWS i maszyny wirtualne Microsoft Azure
 • Aplikacje korporacyjne: SAP HANA i Oracle RMAN
 • Udziały plików NAS
Jakie funkcje są dostępne w poszczególnych wersjach produktu?
Różne wersje rozwiązań Veeam Backup & Replication i Veeam ONE oraz narzędzi Veeam Agent dla Linuxa i Veeam Agent dla Microsoft Windows zawierają różny zestaw funkcji. Więcej informacji można znaleźć w porównaniu wersji.
Czy zaawansowane funkcje monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby kopii zapasowych można uzyskać bez kupowania pakietu Veeam Availability Suite?
Funkcje monitorowania zapewniane przez rozwiązanie Veeam ONE wchodzą w skład zarówno pakietu Veeam Availability Suite, jak i pakietu Veeam Backup Essentials. Funkcje te są dostępne tylko w środowiskach, w których wdrożono co najmniej wersję 6.5 rozwiązań Veeam Backup & Replication oraz Veeam ONE. Aby móc korzystać ze wszystkich zintegrowanych funkcji, należy mieć tę samą wersję obu tych rozwiązań. Rozwiązanie Veeam ONE jest także dostępne jako autonomiczny produkt do monitorowania środowiska.
Jakie obciążenia można monitorować za pomocą rozwiązania Veeam ONE? 
Dzięki wprowadzeniu wersji 10 użytkownicy mogą nie tylko monitorować chronione maszyny wirtualne vSphere i Hyper-V oraz narzędzia Veeam Agent, ale także monitorować ochronę maszyn wirtualnych Nutanix i udziałów plików NAS.

Hypervisory

Czy do ochrony środowisk VMware vSphere potrzebny jest inny produkt niż do środowisk Microsoft Hyper-V?
Nie. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje wiele hypervisorów i nasze licencje nie są już związane z określonym hypervisorem. Licencje uniwersalne Veeam (VUL) umożliwiają ochronę środowisk vSphere, Hyper-V i Nutanix AHV, natomiast licencje „na gniazdo” — ochronę wyłącznie środowisk vSphere i Hyper-V.
Co zrobić, jeśli moje środowisko wirtualne obejmuje zarówno platformę VMware vSphere, jak i Microsoft Hyper-V?
Licencje Veeam już nie są związane z hypervisorem. Na początku wystarczy kupić odpowiednią liczbę licencji wieczystych (dla gniazd) lub instancji subskrypcji, które są potrzebne w firmowym środowisku wirtualnym. W środowisku VMware vSphere i/lub Microsoft Hyper-V można używać dowolnej liczby i kombinacji kupionych licencji. 

Narzędzia Veeam Agent

Co to są narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa?

Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa — kluczowe komponenty platformy firmy Veeam do zarządzania danymi w chmurze hybrydowej — to niewielkie agenty kopii zapasowych, których zadaniem jest kompleksowy backup oraz odzyskiwanie obciążeń fizycznych i chmurowych działających na serwerach, stacjach roboczych, komputerach stacjonarnych, laptopach itp. Są one zarządzane z poziomu jednej konsoli.

Wszystkie wersje narzędzi Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa są sprzedawane i licencjonowane w modelu licencji uniwersalnych Veeam (VUL) oraz dostępne w każdym produkcie objętym tym modelem, czyli pakiecie Veeam Availability Suite, rozwiązaniu Veeam Backup & Replication i pakiecie Veeam Backup Essentials. Narzędzia Veeam Agent mogą być centralnie zarządzane za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication, a także wdrażane jako autonomiczne produkty.

Czy w przypadku korzystania z bezpłatnych wersji narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa można tworzyć kopie zapasowe w repozytorium Veeam?

Tak, bezpłatne wersje narzędzi Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa umożliwiają tworzenie kopii zapasowych w repozytorium Veeam obsługiwanym przez licencjonowany serwer Veeam Backup & Replication. Jednak kopii zapasowych w repozytorium Veeam nie mogą jednocześnie tworzyć bezpłatna i płatna wersja agentów Veeam — należy się zdecydować na używanie wyłącznie agentów bezpłatnych lub wyłącznie agentów płatnych.

Wszystkie wersje narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows można wdrożyć w trybie serwerowym, aby uzyskać dostęp do specjalnych funkcji serwerowych (takich jak przetwarzanie uwzględniające specyfikę aplikacji, indeksowanie i wyszukiwanie plików, funkcje harmonogramu i przechowywania odpowiednie dla serwerów itp.). Z tego względu narzędzie to stanowi optymalny wybór, jeśli chodzi o backup serwerów wielu aplikacji korporacyjnych.

Więcej informacji na temat trybów wdrażania narzędzi Veeam Agent:

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA: VEEAM AGENT DLA MICROSOFT WINDOWS

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA: VEEAM AGENT DLA LINUXA

Jakie funkcje są dostępne w poszczególnych wersjach produktu?
Narzędzia Veeam Agent są neutralne pod względem wersji funkcjonalnej (edycji), ale mają pewne szczególne funkcje przeznaczone dla serwerów i stacji roboczych. Dostępne możliwości ochrony serwerów i stacji roboczych przedstawiono w porównaniu wersji.
Czy istnieje minimalna wielkość zakupu licencji narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa?
Nowe licencje VUL mogą być używane zarówno do autonomicznych wdrożeń samych narzędzi Veeam Agent, jak i w sytuacji, gdy narzędzia Veeam Agent są zarządzane za pośrednictwem serwera Veeam Backup & Replication. Minimalna wielkość zakupu licencji wynosi 10 sztuk, a szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych zasadach licencjonowania.
Czy przejście na model VUL oznacza wzrost ceny narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows lub Veeam Agent dla Linuxa?
Nie, tak naprawdę koszt jest niższy! Chociaż wspomniane posunięcie może sugerować, że narzędzia Veeam Agent kosztują więcej, w rzeczywistości zawsze były one neutralne pod względem wersji produktu. Niedawne obniżki kosztów sprawiły, że obecnie ochrona narzędzi Veeam Agent jest bardziej opłacalna, a zatem ochrona każdego serwera lub stacji roboczej kosztuje mniej.
Potrzebuję tylko jednej lub dwóch licencji agenta. Dlaczego muszę kupować 10?
Firma Veeam zmieniła zasady sprzedaży licencji subskrypcyjnych: obecnie sprzedawana jest pula licencji przenośnych, a nie tylko pojedyncze licencje związane z określonym produktem. Minimalna wielkość zamówienia licencji uniwersalnych Veeam (VUL) wynosi 10 instancji (sztuk). Na szczęście licencji VUL można używać do wielu obciążeń w następujących produktach i funkcjach: Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication, Veeam ONE, wtyczki korporacyjne dla SAP HANA i Oracle, kopie zapasowe Nutanix AHV, kopie zapasowe urządzeń pamięci NAS (Network Attached Storage) itd. 
Co to są narzędzia Veeam Agent dla IBM AIXOracle Solaris?

Narzędzia Veeam Agent dla IBM AIXOracle Solaris to agenty kopii zapasowych, których celem jest zapewnianie dostępności obciążeń IBM AIX i Oracle przez tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych serwerów fizycznych oraz serwerów działających jako partycje logiczne lub strefy. Są to autonomiczne produkty objęte odrębną licencją (nie VUL), które nie wchodzą w skład rozwiązania Veeam Backup & Replikacja ani pakietu Veeam Availability Suite.

Licencje Server narzędzi Veeam Agent dla IBM AIXOracle Solaris obejmują pomoc techniczną w trybie 24.7.365 przez cały okres licencji — od roku do pięciu lat. 

Pierwsza wersja jest autonomicznym produktem bez możliwości integracji z innymi produktami Veeam, w tym Veeam Backup & Replication, oraz bez możliwości wysyłania kopii zapasowych do repozytorium Veeam. Niedługo powinny się pojawić aktualizacje, które umożliwią zintegrowanie tych produktów UNIX-owych z innymi produktami i licencjami Veeam.

Wersja Community

Co to jest wersja Community?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition stanowi znakomite wprowadzenie do pełnego wachlarza funkcji rozwiązania Veeam Backup & Replication. Jest także dostępne rozwiązanie Veeam ONE Community Edition. Wersja Community udostępnia bezpłatnie te same funkcje co rozwiązanie Veeam Backup & Replication Standard dla maksymalnie 10 licencji. Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition zawiera podobne funkcje co rozwiązanie Veeam ONE i jest także dostępne bezpłatnie dla maksymalnie 10 licencji.

Zapoznaj się z porównaniem funkcji wersji Community.

Czy wersja Community rozwiązań Veeam Backup & Replication i Veeam ONE zastąpiła ich wersje bezpłatne (Free Edition)?
Tak, stało się to w wersji Update 4. Jeśli klient obecnie korzysta z rozwiązania Veeam Backup Free Edition lub Veeam ONE Free Edition, na jego koncie nic się nie zmieni. Klient pobrał dany produkt i jego kod pozostanie na komputerze. Jeśli jednak klient postanowi przejść na wersję Update 4 lub nowszą, aby móc korzystać z nowych funkcji, na koncie zostanie wykonana konwersja i pojawi się na nim wersja Community.

BaaS i DRaaS

Jak dostawcy usług chmurowych i zarządzanych mogą używać pakietu Veeam Availability Suite do świadczenia usług typu BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service)?

Korzystając z pakietu Veeam Availability Suite i innych powiązanych produktów, dostawcy usług chmurowych i zarządzanych mogą świadczyć zróżnicowaną gamę usług, obejmującą ochronę danych w środowisku IaaS (Infrastructure as a Service, zdalne usługi zarządzane dotyczące lokalnych wdrożeń u klientów oraz backup i DRaaS w lokalizacji zewnętrznej. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZASTOSOWAŃ U USŁUGODAWCÓW

Czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia obsługę wielu dzierżawców?

Tak! W określonych zastosowaniach jest dostępna obsługa wielu dzierżawców. Jeśli na przykład rozwiązanie Veeam Backup & Replication jest używane w środowisku IaaS, dostępna jest integracja z oprogramowaniem vCloud Director. Ponadto w sytuacji, gdy firma świadczy w swoim środowisku chmurowym usługi backupu i DRaaS w lokalizacji zewnętrznej, funkcja Veeam Cloud Connect macierzyście integruje się z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication w środowisku lokalnym klienta oraz przekazuje kopie zapasowe i repliki za pośrednictwem obsługującej wielu dzierżawców bramy chmurowej Cloud Connect. Funkcja Veeam Cloud Connect także zapewnia integrację z oprogramowaniem vCloud Director.

WIĘCEJ INFORMACJI O FUNKCJI VEEAM CLOUD CONNECT

Czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication można integrować z narzędziami do zdalnego monitorowania i zarządzania?

Tak! Narzędzie Veeam Availability Console — specjalnie stworzone dla dostawców usług chmurowych i zarządzanych — współpracuje z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication, narzędziami Veeam Agents oraz funkcją Veeam Cloud Connect, umożliwiając zdalne monitorowanie i zarządzanie. 

WIĘCEJ INFORMACJI O NARZĘDZIU VEEAM AVAILABILITY CONSOLE

Ogólne informacje o licencjonowaniu produktów Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj, a zasady licencjonowania firmy Veeam są dostępne tutaj.
Jakie są zasady licencjonowania pakietu Veeam Availability Suite i produktów pokrewnych?

Pakiet Veeam Availability Suite, rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE oraz pakiet Veeam Backup Essentials są licencjonowane na dwa sposoby:

 1. W postaci przenośnej licencji uniwersalnej Veeam (VUL) obejmującej produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7
 2. W postaci licencji przypisanej do gniazda procesora z usługami konserwacji na poziomie podstawowym lub produkcyjnym

Ze względu na charakter środowiska lub obciążenia niektóre funkcje mogą być dostępne tylko w przypadku licencji uniwersalnych.

Licencje uniwersalne VUL to przenośne licencje subskrypcyjne sprzedawane w pakietach, które mogą być używane wymiennie w wielu produktach i obciążeniach. Dostępne są licencje VUL o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie pakietu licencji z góry lub na płatności coroczne. Uzyskaj więcej informacji na temat przenośnych licencji VUL.

Licencje „na gniazdo” są przypisane do gniazd procesorów na hostach obsługujących maszyny wirtualne (wyłącznie VMware vSphere i Microsoft Hyper-V), które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora.

W celu dokonania zakupu należy się skontaktować z preferowanym sprzedawcą, znaleźć sprzedawcę produktów Veeam na danym obszarze lub przesłać zapytanie do działu sprzedaży firmy Veeam.

Jakie są zasady licencjonowania narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa?

Oba te produkty są licencjonowane w systemie licencji uniwersalnych Veeam (VUL) przy użyciu dowolnej pozycji SKU VUL. Nie ma już pozycji SKU z samą licencją narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows czy Veeam Agent dla Linuxa.

W odniesieniu do narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa model licencji uniwersalnych Veeam zaczyna obowiązywać w chwili odnowienia umowy lub przejścia na wersję v3. Więcej informacji na temat licencji VUL można znaleźć tutaj.

Co mam zrobić w przypadku uaktualniania wcześniejszej wersji do produktu Veeam Availability Suite / Veeam Backup & Replication / Veeam Backup Essentials / Veeam ONE 9.5 Update 4?
Dotychczasowi klienci z licencjami subskrypcyjnymi sprzed 1 lutego 2019 r. muszą zaktualizować plik licencyjny w ciągu 90 dni, aby wykonać uaktualnienie typu in-place produktu Veeam Availability Suite / Veeam Backup & Replication / Veeam ONE 9.5 Update 4. Nowy model licencji uniwersalnych Veeam (VUL) zaczyna obowiązywać z chwilą instalacji wersji Update 4 lub odnowienia okresu subskrypcji.
Czy można pozostać przy bieżącej wersji licencji (sprzed wersji 9.5 Update 4)?
Tak, klient może pozostać przy bieżącej wersji licencji, jeśli nie chce wykonywać uaktualnienia i korzystać z ulepszeń dostępnych wyłącznie w wersji Update 4. Klienci, którzy potrzebują określonych funkcji — na przykład agentów dla Windows i Linuxa, tworzenia kopii zapasowych takich aplikacji korporacyjnych jak SAP HANA lub Oracle RMAN albo ochrony obciążeń w chmurze — muszą korzystać z licencji VUL. Zwracamy uwagę, że po odnowieniu klient otrzyma plik licencji VUL zgodny wyłącznie z wersją Update 4. Jeśli klient nadal nie chce instalować wersji Update 4, może złożyć wniosek o starszy plik licencyjny, tworząc zgłoszenie licencyjne na stronie my.veeam.com.
Jeśli nie przejdę na wersję Update 4, czy dotychczasowy plik licencyjny produktu Veeam Availability Suite / Veeam Backup & Replication / Veeam Backup Essentials z subskrypcją w modelu „na maszynę wirtualną” nadal będzie działać?

W bieżącym okresie subskrypcji dotychczasowy plik licencyjny będzie działać bez zmian. Jednak ta opcja licencjonowania jest już niedostępna, dlatego sugerujemy rozważenie następujących opcji odnowienia:

 1. Odnów pomoc techniczną do produktu Veeam Availability Suite / Veeam Backup & Replication / Veeam ONE w ramach nowego modelu, aby zyskać możliwość centralnego zarządzania wszystkimi chronionymi obciążeniami.
 2. Jeśli potrzebujesz możliwości centralnego zarządzania wieloma produktami Veeam, radzimy jak najszybciej zaktualizować plik licencyjny. Wszystkie produkty muszą być objęte ważną umową o usługi konserwacji Veeam. 

Więcej informacji na temat scalania produktów jest dostępnych tutaj, a liczbę potrzebnych instancji można obliczyć tutaj. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem omówić dostępne możliwości, skontaktuj się z działem odnowień firmy Veeam.

Mam licencję wieczystą produktu Veeam Availability Suite / Veeam Backup & Replication / Veeam Backup Essentials w modelu „na gniazdo”, do której są dołączone bezpłatne instancje. Czy mogę ich używać do tworzenia kopii zapasowych fizycznych serwerów i stacji roboczych?
Bezpłatne instancje, które są udostępniane dotychczasowym klientom korzystającym z licencji „na gniazdo” (jedna instancja na każde gniazdo procesora, maksymalnie sześć instancji), pozwalają wypróbować ochronę przy użyciu narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa, wtyczek aplikacji korporacyjnych SAP HANA i Oracle RMAN itp. Instancje te są bezpłatne i nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań. Jednak licencja próbna wygaśnie z chwilą, gdy klient kupi dodatkowe licencje VUL do tego samego środowiska.
Mam licencję wieczystą produktu Veeam Availability Suite / Veeam Backup & Replication / Veeam Backup Essentials w modelu „na gniazdo” i potrzebuję centralnego zarządzania obejmującego narzędzia Veeam Agent. Czy mogę uzyskać scalony plik licencyjny do mojej infrastruktury?
Tak. Na potrzeby bieżącego okresu pomocy technicznej można wygenerować scalony plik licencyjny na stronie my.veeam.com. Instrukcja scalania plików licencyjnych znajduje się tutaj.
Czy mogę mieć zarówno licencje VUL przypisane do obciążenia (subskrypcyjne), jak i przypisane do gniazd (wieczyste)?

Klient może mieć centralnie zarządzanie środowisko obejmujące zarówno licencje wieczyste, jak i licencje subskrypcyjne. Wszystkie licencje muszą dotyczyć tych samych produktów (w przypadku licencji wieczystych wymagana jest także zgodność wersji funkcjonalnych, czyli edycji). Jeśli klient chroni maszyny wirtualne VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V za pomocą licencji wieczystych „na gniazdo”, wszystkie maszyny vSphere/Hyper-V w danym środowisku muszą być chronione w modelu licencjonowania „na gniazdo” — licencje VUL mogą być używane do każdego innego typu obciążenia niebędącego maszyną wirtualną.

Ważna uwaga: W przypadku scalania licencji „na gniazdo” i VUL należy pamiętać, że wersja scalonego środowiska i dostępne w nim funkcje zależą od licencji „na gniazdo”. Przykładowo: jeśli klient scali przypisane do gniazd licencje pakietu Veeam Availability Suite Enterprise z licencjami VUL pakietu Veeam Availability Suite Enterprise Plus, w środowisku zostaną utrzymane funkcje wersji Enterprise. Aby uzyskać funkcje wersji Enterprise Plus, klient powinien a) przeprowadzić migrację licencji „na gniazdo” do licencji VUL lub b) uaktualnić licencje „na gniazdo” do preferowanej wersji (prawdopodobnie będzie to wersja Enterprise Plus).

Jak scalić pliki licencyjne?
Jeśli klient chce mieć możliwość centralnego zarządzania środowiskiem, może być konieczne scalenie plików licencyjnych. Wówczas klient musi mieć ważną umowę o usługi konserwacji dotyczącą OBU rodzajów komponentów — objętych licencjami „na gniazdo” i VUL. Więcej informacji na temat scalania licencji można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy. W razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Veeam.
Co się stanie, jeśli po przejściu na wersję Update 4 łączna liczba moich licencji pakietu Veeam Backup Essentials (subskrypcyjnych w modelu „na maszynę wirtualną”) i licencji narzędzi Veeam Agent przekroczy 50?

Jeśli instalacja produktu służy do zarządzania środowiskiem obejmującym więcej niż 50 instancji, podczas odnawiania subskrypcji można wybrać jedną z poniższych możliwości zależnie od potrzeb biznesowych:

 • Jeśli jest wymagane centralne zarządzanie, zalecamy odnowienie subskrypcji z BEZPŁATNYM uaktualnieniem do pakietu Veeam Availability Suite. Jest to jednorazowa oferta umożliwiająca odnowienie na okres od roku do pięciu lat w cenie pakietu Veeam Backup Essentials. Kolejne odnowienie po upływie tego okresu zostanie wycenione według obowiązującej w danym czasie pełnej ceny pakietu Veeam Availability Suite.
 • Jeśli nie jest wymagane centralne zarządzanie, można podzielić subskrypcję pakietu Veeam Backup Essentials na kilka licencji (po maksymalnie 50 instancji każda) i w tej postaci ją odnowić.

Jeśli chodzi o bieżący okres subskrypcji, można nieodpłatnie wygenerować nowy plik licencyjny na potrzeby posiadanych obciążeń. Uwaga! Opcja umożliwiająca centralne zarządzanie w sytuacji, gdy liczba instancji przekracza 50, będzie dostępna tylko do najbliższego odnowienia.

Ponieważ pakiet Veeam Backup Essentials (VBE) jest produktem dla małych i średnich firm oferowanym w znacznie niższej cenie, wszystkie jego nowe i odnowione licencje są objęte pewnymi ograniczeniami scalania, jednak licencje pakietu VBE przypisane do gniazd można scalać z licencjami VUL pakietu VAS. Klientów, którzy osiągnęli maksymalny limit licencji, zachęcamy do przejścia na pakiet VAS lub rozwiązanie VBR.

Jeśli chcesz z wyprzedzeniem omówić dostępne możliwości, skontaktuj się z działem odnowień firmy Veeam.

Czy któreś komponenty produktu, na przykład serwery kopii zapasowych, serwery proxy kopii zapasowych lub repozytoria kopii zapasowych, są licencjonowane oddzielnie?
Nie, komponenty produktu nie są licencjonowane oddzielnie. W ramach licencji na określoną liczbę gniazd lub maszyn wirtualnych można wdrożyć dowolną liczbę tych komponentów.
Korzystam z produktu Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Essentials lub Veeam Backup Starter i chcę wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite. Jak to zrobić?

Klienci z licencjami rozwiązania Veeam Backup & Replication (lub innego produktu) w modelu „na gniazdo”, którzy mają aktualną umowę o usługi konserwacji, oraz klienci z licencjami subskrypcyjnymi mogą wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite po cenie uwzględniającej ich pierwotną inwestycję. W celu zgłoszenia prośby o uaktualnienie należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.

Właściciele licencji „na gniazdo” w ramach uaktualnienia otrzymają roczną podstawową pomoc techniczną. Umowy o konserwację dotyczące rozwiązań Veeam Backup & Replication oraz Veeam ONE powinny mieć wspólny termin, aby było możliwe zastosowanie jednej daty ważności usług pomocy technicznej dla wszystkich komponentów pakietu Veeam Availability Suite. Klientów zainteresowanych uaktualnieniem licencji subskrypcyjnej/VUL informujemy, że pomoc techniczna jest wliczona w cenę.

Aby móc korzystać ze wszystkich zintegrowanych funkcji wersji 9.5, należy mieć wersję 9.5 obu tych rozwiązań.

Obecnie korzystam wyłącznie z rozwiązania Veeam ONE i chcę przejść na pakiet Veeam Availability Suite. Jak to zrobić?
Klienci z licencjami wieczystymi rozwiązania Veeam ONE, którzy mają aktualną umowę o usługi konserwacji, mogą wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite po cenie uwzględniającej ich pierwotną inwestycję w rozwiązanie Veeam ONE. Klienci z licencjami instancyjnymi mogą używać istniejących instancji do innych produktów, w tym do pakietu Veeam Availability Suite, oraz kupować dodatkowe instancje odpowiednio do potrzeb.
Co zrobić w przypadku pakietu Veeam Backup Essentials lub innego produktu objętego limitem rozmiaru środowiska, jeśli moje środowisko wirtualne przekroczy rozmiar maksymalny?
Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub działem odnowień firmy Veeam, aby omówić możliwości uaktualnienia.
Co się stanie z licencją rozwiązania Veeam ONE, jeśli uaktualnię pakiet Veeam Backup Essentials do rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Jeśli klient uaktualnia pakiet Veeam Backup Essentials do rozwiązania Veeam Backup & Replication, licencja rozwiązania Veeam ONE traci ważność, a klient traci prawo do korzystania z pomocy technicznej i konserwacji do rozwiązania Veeam ONE. Klient musi podpisać i przesłać oświadczenie o skasowaniu kopii rozwiązania Veeam ONE i powinien zaprzestać korzystania z niego.
Obecnie moje przedsiębiorstwo ma pakiet Veeam Backup Essentials. Czy mogę kupić licencje pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Tak, jednak w celu uzyskania scalonego klucza (obejmującego licencje pakietu Veeam Backup Essentials) klient powinien uaktualnić wszystkie licencje do pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication. Zapoznaj się z zasadami licencjonowania.
Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?
Uaktualnienie do innej wersji można wykonać w portalu licencji Veeam.
Jak uaktualnić licencję do najnowszej wersji?
Do zainstalowania wersji 9.5 Update 4 potrzebny jest nowy plik licencyjny, nawet jeśli klient nie zamierza uaktualniać posiadanej edycji produktu. Zaktualizowany plik licencyjny wersji 9.5 można pobrać w portalu licencji Veeam.
Jak odnowić pomoc techniczną do licencji wieczystych?
Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.
Co to jest automatyczna aktualizacja licencji?
Począwszy od wersji v7 z poprawką Patch 4, rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje automatyczne aktualizacje licencji. Gdy ta funkcja jest włączona, serwer kopii zapasowych Veeam (lub serwer Veeam Backup Enterprise Manager, jeśli został wdrożony) z wyprzedzeniem łączy się z portalem licencji Veeam, aby otrzymać nową licencję przed wygaśnięciem licencji obecnie obowiązującej. Więcej informacji na temat włączania tej funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication dla vSpheredla Hyper-V.

Nie udało Ci się znaleźć potrzebnych informacji?

Więcej szczegółów zawiera dokumentacja techniczna, która jest dostępna tutaj