https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYXZhaWxhYmlsaXR5LXN1aXRlLWZlYXR1cmVzLmh0bWwifQ

Funkcje i możliwości

Pakiet Veeam® Availability Suite™ ułatwia dbanie o dostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Pomaga on przedsiębiorstwom w osiąganiu założonych poziomów usług w środowiskach wirtualnych, fizycznych i chmurowych, w tym VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Poniżej przedstawiono główne funkcje tego produktu w podziale na grupy — dotyczą one zarówno pakietu Veeam Availability Suite, jak i pakietu Veeam Backup Essentials™.

Tworzenie kopii zapasowych i replikacja

Zweryfikowana ochrona danych i unikanie ich utraty

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ umożliwia sprawniejsze odzyskiwanie po awarii oraz proste i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej, pozwalając obniżyć wartość docelowego punktu odzyskiwania (RPO).

83% klientów firmy Veeam jest spokojniejszych o tworzone kopie zapasowe niż w przypadku poprzednio stosowanych rozwiązań.

 • Prostsze zarządzanie pamięcią masową kopii zapasowych przy użyciu repozytorium Scale-out Backup Repository
 • Tworzenie kopii zapasowych z dowolnej pamięci masowej oraz ultraszybki backup z pamięci masowej czołowych producentów dzięki integracji z migawkami pamięci masowej
 • Tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych maszyn wirtualnych na poziomie obrazu z zaawansowanym przetwarzaniem uwzględniającym specyfikę aplikacji
 • Nawet 50-krotnie szybsze przesyłanie danych do lokalizacji zewnętrznej dzięki wbudowanej akceleracji sieci WAN
 • Integracja z aplikacjami korporacyjnymi przy użyciu wtyczek Veeam dla SAP HANA i Oracle RMANNOWOŚĆ
 • Replikowanie maszyn wirtualnych na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii z krótkim czasem RTO dzięki zaawansowanej replikacji
 • Spełnianie wymagań prawnych i zasad archiwizacji oraz korzystanie z protokołu NDMP i taśm WORM dzięki macierzystej obsłudze taśmULEPSZENIE

Inteligentne odzyskiwanie

Szybkie, granularne, niezawodne odzyskiwanie

Kopie zapasowe są nic nie warte bez możliwości odzyskania danych. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia funkcje błyskawicznego, niezawodnego przywracania — obejmujące lokalne obciążenia wirtualne i fizyczne, środowiska hybrydowe oraz chmury publiczne — umożliwiając realizację niemal dowolnego scenariusza odzyskiwania. Co więcej, Veeam pozwala precyzyjnie odzyskiwać wymagane dane — na poziomie plików i elementów aplikacji — oraz wykonywać operacje eDiscovery. Dzięki rozwiązaniom Veeam przedsiębiorstwo może osiągnąć wymagane niskie wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO).

96% operacji odzyskiwania wykonywanych przy użyciu rozwiązań Veeam spełnia parametry RTO określone w umowach SLA, podczas gdy w innych rozwiązaniach wskaźnik ten wynosi 78%.

Mobilność w chmurze

Elastyczność dzięki możliwości przenoszenia danych w całym środowisku wielochmurowym

Wykorzystaj chmurę do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania (w tym odzyskiwania po awarii) dzięki szybkim, dwukierunkowym mechanizmom przenoszenia danych. Rozwiązania Veeam działają niezależnie od rodzaju chmury i dostawcy, co sprawia, że są łatwe w obsłudze i umożliwiają elastyczne zaspokajanie rosnących potrzeb z zakresu zarządzania danymi w chmurze.

Ponad 81% przedsiębiorstw ma strategię wielu chmur, dlatego dbanie o dostępność w różnych lokalizacjach ma krytyczne znaczenie.

Zarządzanie danymi kopii

Wykorzystanie firmowych danych w celu przyspieszenia rozwoju działalności

Dane przechowywane w kopiach zapasowych i replikach często nie są wykorzystywane, a przecież stanowią cenny zasób pozwalający przyspieszyć tempo tworzenia innowacji w firmie. Dzięki technologii Veeam DataLabs™ można wykorzystać dane pochodzące ze środowiska produkcyjnego, aby skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i dostarczania aplikacji, a także testować poprawki, aktualizacje i nowe funkcje, jednocześnie zapewniając zgodność z przepisami i zasadami. Środowisko Veeam DataLabs udostępnia szereg funkcji ułatwiających pełne wykorzystanie potencjału firmowych danych.

 • Odwzorowywanie środowiska produkcyjnego w celu testowania luk w zabezpieczeniach, rozwiązywania problemów z nowymi funkcjami, zapewniania zgodności z przepisami, a nawet prowadzenia szkoleń dla pracowników dzięki funkcji On-Demand Sandbox™
 • Wykorzystanie migawek pamięci masowej czołowych producentów do łatwego rozwiązywania problemów ze środowiskiem produkcyjnym za pomocą funkcji On-Demand Sandbox for Storage SnapshotsULEPSZENIE
 • Korzystanie z niestandardowych skryptów i automatyzacji w celu usprawnienia procesu usuwania danych zgodnie z zapisami RODO („prawo do bycia zapomnianym”) dzięki funkcji przywracania etapowego w Veeam DataLabsNOWOŚĆ 
 • Weryfikowanie odzyskiwalności kopii zapasowych za pomocą funkcji SureBackup® i SureReplica
 • Ochrona przed wirusami i oprogramowaniem ransomware za pomocą funkcji bezpiecznego przywracania

Monitorowanie i analizy

Wzrost efektywności i obniżenie kosztów dzięki kompleksowemu wglądowi w środowisko

Rozwiązane Veeam ONE™ płynnie integruje się z całym firmowym środowiskiem IT, umożliwiając pełny wgląd w obciążenia wirtualne, fizyczne i chmurowe. Zawiera ono funkcje monitorowania i raportowania oraz inteligentne narzędzia, które zapewniają automatyzację i kontrolę potrzebną do dbania o dostępność przez ochronę przed potencjalnymi problemami, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.

71% klientów korzystających z narzędzi Veeam do monitorowania i raportowania twierdzi, że zapewniają one większą świadomość ryzyka niż inne rozwiązania.

 • Unikanie przestojów i dotrzymywanie umów SLA dzięki funkcjom całodobowego monitorowania, raportowania, ostrzegania oraz zarządzania w czasie rzeczywistym w środowisku kopii zapasowych i wirtualnym
 • Samodzielne identyfikowanie i rozwiązywanie typowych problemów z konfiguracją kopii zapasowych przy użyciu inteligentnej diagnostyki VeeamNOWOŚĆ
 • Zautomatyzowane czynności samonaprawczeNOWOŚĆ obniżające koszty pomocy technicznej i skracające czas reakcji w przypadku typowych problemów z tworzeniem kopii zapasowych
 • Łatwe organizowanie maszyn wirtualnych i agentów w grupy — niezależnie od lokalizacji — w celu bardziej efektywnego śledzenia wydajności i stanu przy użyciu modułu Veeam Business View ULEPSZENIE
 • Poprawa efektywności i optymalizacja wykorzystania zasobów repozytoriów kopii zapasowych za pomocą map ciepłaNOWOŚĆ
 • Pełny obraz aktualnej sytuacji w środowisku dzięki raportowi z oceny infrastruktury, wydajności i konfiguracji
 • Optymalizacja zasobów i śledzenie konfiguracji — ocena działania infrastruktury z perspektywy najlepszych praktyk
 • Planowanie i prognozowanie mocy obliczeniowych, pokazujące trendy wykorzystania z modelowaniem typu „co, jeśli” i śledzeniem nadmiernego przydziału zasobów
 • Scentralizowane wdrażanie narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa z poziomu jednej konsoli

Orkiestracja i automatyzacja

Skuteczna integracja i automatyzacja ułatwiająca dotrzymywanie umów SLA

Firma Veeam udostępnia kilka funkcji automatyzacji, które upraszczają i przyspieszają różne zadania, w tym tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie, replikację i przełączanie w tryb awaryjny, a jednocześnie umożliwiają dokumentowanie tych procesów na potrzeby audytów i przestrzegania przepisów. 

 • Orkiestracja odzyskiwania, automatyzacja testów i dynamiczne tworzenie dokumentacji w całym środowisku wirtualnym: narzędzie Veeam Availability Orchestrator (do nabycia osobno) eliminuje nieefektywne i kosztowne procesy ręczne, a jednocześnie minimalizuje przestoje oraz ich wpływ na działalność firmy
 • Obsługa automatyzacji zadań przy użyciu interfejsu wiersza poleceń i RESTful API