00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Dostępność dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze

Funkcje i możliwości

Tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie, replikacja oraz inne funkcje do obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych
Co nowego w wersji 9.5
Pakiet Veeam® Availability Suite™ ułatwia dbanie o dostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Pomaga on przedsiębiorstwom w osiąganiu założonych poziomów usług, umożliwiając inteligentne zarządzanie danymi w środowiskach wirtualnych, fizycznych i chmurowych, w tym VMware vSphere i Microsoft Hyper-V.
DARMOWA WERSJA PRÓBNA

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

Szybkie odzyskiwanie

Szybkie odzyskiwanie

Sprawne odzyskiwanie potrzebnych danych w sposób wybrany przez użytkownika

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ udostępnia funkcje błyskawicznego, niezawodnego przywracania całych maszyn wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V oraz pojedynczych plików i elementów aplikacji, pozwalając skrócić docelowy czas odzyskiwania (RTO).

Jak szybko jesteś w stanie odzyskać potrzebne dane?

96% operacji odzyskiwania wykonywanych przy użyciu rozwiązań Veeam spełnia parametry RTO określone w umowach SLA, podczas gdy w innych rozwiązaniach wskaźnik ten wynosi 78%

Unikanie utraty danych

Unikanie utraty danych

Niskie wartości RPO i usprawnione odzyskiwanie po awarii

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia sprawniejsze odzyskiwanie po awarii oraz proste i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej, pozwalając obniżyć wartość docelowego punktu odzyskiwania (RPO).

Jak ograniczyć ryzyko utraty danych?

83% klientów firmy Veeam jest spokojniejszych o tworzone kopie zapasowe niż w przypadku poprzednio stosowanych rozwiązań

 • Veeam Cloud TierNOWOŚĆ — dostęp do nieograniczonej pojemności na potrzeby długoterminowego przechowywania danych dzięki wykorzystaniu macierzystej integracji z obiektową pamięcią masową na platformach Amazon S3, Azure Blob Storage i IBM Cloud Object Storage, w usługach zgodnych z technologią S3 oraz w środowisku lokalnym
 • Prostsze zarządzanie pamięcią masową na kopie zapasowe przy użyciu funkcji Scale-out Backup Repository
 • Tworzenie kopii zapasowych z dowolnej pamięci masowej oraz ultraszybki backup z migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów
 • 2-in-1: backup and replication™ — oprócz tworzenia kopii zapasowych możliwość przechowywania replik obrazów: na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub w lokalizacji zewnętrznej na potrzeby odzyskiwania po awarii; prostsze przełączanie awaryjne na replikę i powrót po awarii z maksymalnym ograniczeniem wpływu tych procesów na sferę biznesową
 • Polepszenie skalowalności i efektywności operacyjnej w ramach zarządzania środowiskami korporacyjnymi dzięki łatwym we wdrożeniu wtyczkom Veeam dla SAP HANANOWOŚĆOracle RMANNOWOŚĆ 
 • W pełni zintegrowane mechanizmy odzyskiwania po awarii z wykorzystaniem chmury oraz szybkiebezpieczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze dzięki funkcji Veeam Cloud Connect
 • Nawet 50-krotnie szybsze przesyłanie kopii zapasowych i replik do lokalizacji zewnętrznej za pomocą wbudowanej akceleracji sieci WAN
 • Obsługa klastrów pracy awaryjnej Microsoft WindowsNOWOŚĆumożliwiająca ochronę krytycznych klastrów pracy awaryjnej Microsoft Windows, klastrów pracy awaryjnej Windows opartych na serwerze SQL, grup dostępności Always-On SQL i grup dostępności baz danych Exchange
 • Spełnianie wymagań prawnych i zasad archiwizacji oraz korzystanie z protokołu NDMP i taśm WORM dzięki macierzystej obsłudze taśmULEPSZENIE
 • Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z plikowej (NFS) podstawowej pamięci masowej przy użyciu własnego klienta NFS firmy Veeam dzięki funkcji dostępu bezpośredniego w trybie NFS
 • Skrócenie okien backupu oraz zmniejszenie obciążenia pamięci masowej kopii zapasowych i wykorzystania miejsca na dysku dzięki zaawansowanej integracji z systemem ReFS
Pewność odzyskania danych

Pewność odzyskania danych

Gwarantowane odzyskanie każdego pliku, każdej aplikacji i każdego serwera wirtualnego — w dowolnej chwili

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication automatycznie testuje każdą kopię zapasową i replikę utworzoną w środowisku vSphere i Hyper-V. Dzięki temu daje pewność, że w razie potrzeby będzie można skutecznie przywrócić pliki, aplikacje oraz serwery wirtualne — szybko i bez wirusów.

 • Weryfikacja odzyskiwania danych z każdej kopii zapasowej dzięki funkcji SureBackup®.
 • Automatyczne testowanie każdego punktu przywracania w każdej replice maszyny wirtualnej przy użyciu funkcji SureReplica.
 • Unikanie złośliwych ataków, takich jak ransomware, dzięki automatycznemu skanowaniu i weryfikowaniu kopii zapasowych przy użyciu funkcji bezpiecznego przywracania w Veeam DataLabs™ NOWOŚĆ.

Czy masz stuprocentową pewność, że z Twoich kopii zapasowych uda się odzyskać dane?

71% klientów firmy Veeam informuje o wyższej niezawodności procesów backupu w porównaniu z innymi rozwiązaniami

Bezpłatnie

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Wykorzystanie potencjału danych

Wykorzystanie potencjału danych

Veeam DataLabs — sposób na zwiększenie efektywności operacyjnej i tempa tworzenia innowacji

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication ogranicza ryzyko związane z wdrażaniem aplikacji i spełnianiem wymagań prawnych, ponieważ umożliwia wykorzystanie kopii zapasowych i replik w środowisku podobnym do produkcyjnego przed faktycznym wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.

Jak ograniczyć ryzyko związane z wdrażaniem aplikacji?

84% użytkowników środowiska Veeam Virtual Lab oszczędza czas dzięki unikaniu problemów związanych z wdrożeniami

 • Tworzenie środowiska Virtual Lab bez alokowania dodatkowych zasobów w celu uruchamiania aplikacji z kopii zapasowych i replik Veeam.
 • Testowanie aplikacji na jednej lub kilku maszynach wirtualnych oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów w środowisku testowym On-Demand Sandbox™ bez wpływu na środowisko produkcyjne.
 • Korzystanie z niestandardowych skryptów i automatyzacji w celu usprawnienia procesu usuwania danych zgodnie z zapisami RODO („prawo do bycia zapomnianym”) dzięki funkcji przywracania etapowego w Veeam DataLabsNOWOŚĆ
 • Tworzenie pełnych, izolowanych kopii środowiska produkcyjnego z migawek pamięci masowej przy użyciu technologii On-Demand Sandbox for Storage Snapshots.
Pełny wgląd

Pełny wgląd

Proaktywne monitorowanie, ostrzeganie i rozwiązywanie problemów, zanim wpłyną one na działalność operacyjną

Rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE™ zapewniają kontrolę nad całym środowiskiem kopii zapasowych obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Funkcje i możliwości oferowane przez technologię dostępności Veeam pozwalają na wykrywanie problemów, przekazywanie ostrzeżeń na ich temat, a nawet wdrażanie rozwiązywań przed wystąpieniem negatywnych skutków. Rozwiązanie Veeam ONE zapewnia ochronę oraz wysoką wydajność i dostępność dzięki następującym funkcjom:

Czy masz odpowiedni wgląd w firmowe środowisko IT?

71% klientów korzystających z narzędzi Veeam do monitorowania i raportowania twierdzi, że zapewniają one większą świadomość ryzyka niż inne rozwiązania

 • Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym — powiadamianie o problemach z tworzeniem kopii zapasowych i wydajnością
 • Inteligentna diagnostyka Veeam — samodzielne identyfikowanie i rozwiązywanie typowych problemów z konfiguracją kopii zapasowych, pozwalające zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę zgłoszeń serwisowychNOWOŚĆ
 • Zautomatyzowane czynności samonaprawcze — obniżenie kosztów pomocy technicznej i skrócenie czasu reakcji w przypadku typowych problemów z tworzeniem kopii zapasowychNOWOŚĆ
 • Veeam Business View — łatwe organizowanie maszyn wirtualnych i agentów w grupy niezależnie od lokalizacji oraz bardziej efektywne śledzenie wydajności i stanuULEPSZENIE
 • Mapy ciepła — poprawa efektywności oraz planowanie i optymalizacja wykorzystania zasobów repozytoriów kopii zapasowychNOWOŚĆ 
 • Optymalizacja zasobów i śledzenie konfiguracji — ocena funkcjonowania infrastruktury i zapewnienie zgodności istniejącej konfiguracji z najlepszymi praktykami
 • Planowanie i prognozowanie mocy obliczeniowych — prognozowanie trendów wykorzystania zasobów za pomocą modelowania typu „co, jeśli” oraz śledzenie nadmiernego przydziału zasobów w infrastrukturach kopii zapasowych i wirtualnej
 • Scentralizowane wdrażanie narzędzi Veeam Agent dla Linuxadla Microsoft Windows oraz zarządzanie nimi z poziomu jednej konsoli
 • Możliwość rozbudowy środowiska — architektura rozproszona i scentralizowana konsola zarządzania
 • Wykorzystanie ścisłej integracji z platformą VMware — obsługa oprogramowania vCloud Director dla samodzielnych dzierżawców i wtyczka vSphere Web Client

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety