https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYXdzLWJhY2t1cC1wcmljaW5nLmh0bWwiLCJoYXNoIjoiMWJjN2RmZmItZjA4OC00YzEwLTk0ZjItYzMxZDk4Njc4ZWEzIn0

Ceny i warianty

Niezależnie od tego, czy szukasz autonomicznego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych na platformie AWS, czy kompleksowej platformy do obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych, firma Veeam® oferuje kilka metod licencjonowania funkcji backupu stworzonych dla platformy AWS. Dostępne opcje wymieniono poniżej.
Free Edition

BEZPŁATNIE


Przywracanie bez ograniczeń
BEZPŁATNY backup 10 instancji Amazon EC2
Wersja płatna

$40 USD
rocznie za instancję Amazon EC2

Pomiar wykorzystania
Opłaty za faktyczne użytkowanie

Wersja BYOL

Własna licencja klienta


Wykorzystanie własnych
licencji uniwersalnych Veeam

Szczegółowe informacje na temat licencji


FREE EDITION WERSJA PŁATNA WERSJA BYOL
Sposób wdrożenia AWS Marketplace AWS Marketplace AWS Marketplace
Sposób licencjonowania AWS Marketplace AWS Marketplace Veeam
Model licencjonowania BEZPŁATNIE Opłaty za faktyczne użytkowanie
Licencja uniwersalna Veeam
Ograniczenia

Przywracanie bez ograniczeń


Kopie zapasowe maks. 10

instancji Amazon EC2

Brak Brak
Pomoc techniczna Podstawowa (instalacja) Produkcyjna 24/7 Produkcyjna 24/7
FREE EDITION
Sposób wdrożenia AWS Marketplace
Sposób licencjonowania AWS Marketplace
Model licencjonowania BEZPŁATNIE
Ograniczenia

Przywracanie bez ograniczeń


Kopie zapasowe maks. 10
instancji Amazon EC2

Pomoc techniczna Podstawowa (instalacja)
WERSJA PŁATNA
Sposób wdrożenia AWS Marketplace
Sposób licencjonowania AWS Marketplace
Model licencjonowania Pomiar wykorzystania
Opłaty za faktyczne użytkowanie
Ograniczenia Brak
Pomoc techniczna Produkcyjna 24/7
WERSJA BYOL
Sposób wdrożenia AWS Marketplace
Sposób licencjonowania Veeam
Model licencjonowania Licencja uniwersalna Veeam
Minimalny zakup: 10
Ograniczenia Brak
Pomoc techniczna Produkcyjna 24/7

Jak uzyskać licencje typu BYOL

Licencje rozwiązania Veeam Backup for AWS w wersji BYOL mogą pochodzić z licencji uniwersalnych Veeam. Aby uzyskać nowe licencje lub wykorzystać dotychczasowe, można skontaktować się z działem sprzedaży lub otworzyć zgłoszenie serwisowe dotyczące licencjonowania.

Licencja uniwersalna Veeam to przenośna licencja subskrypcyjna, która może być stosowana „uniwersalnie” do wielu produktów Veeam chroniących dowolną kombinację obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych.

Uwaga:

Firma Veeam prowadzi sprzedaż za pośrednictwem partnerów handlowych. W sprawie szczegółowych danych cenowych oraz wycen wszystkich dostępnych produktów i wariantów, a także możliwych zniżek należy się kontaktować z partnerem. Jeśli nie masz wybranego partnera handlowego, możesz znaleźć sprzedawcę lub skontaktować się z działem sprzedaży w celu uzyskania pomocy.

Więcej informacji znajduje się w Umowie licencyjnej użytkownika oprogramowania.