Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Veeam dla Amazon Web Services

Transformacja backupu na platformie AWS dzięki integracji z Amazon S3, Glacier i EC2

KUPON AWS NA 250 USD

Oferta specjalna na ochronę obciążeń AWS

AKTUALNOŚCI: Veeam rozszerza ofertę rozwiązań dla wielu chmur podczas VeeamON 2018

Płynna integracja w środowisku AWS

Firma Veeam® zapewnia płynną integrację z platformą AWS, umożliwiając zwiększenie innowacyjności i sprawności biznesowej dzięki wykorzystaniu środowiska AWS jako rozszerzenia firmowego centrum danych. Rozwiązanie Veeam pozwala przechowywać podstawowe kopie zapasowe w środowisku lokalnym, co skraca czas RTO, oraz obniżyć koszty przez archiwizowanie dodatkowych kopii zapasowych na platformach Amazon S3 i Glacier. Korzystając z produktów firmy N2WS, należącej do grupy Veeam, można ograniczyć ryzyko i dbać o dostępność typowo chmurowych obciążeń AWS dzięki funkcjom backupu i przywracania instancji Amazon EC2. 

Niezależnie od tego, czy kopie zapasowe mają być zapisywane na platformie AWS, czy z niej wysyłane, Veeam stanie na wysokości zadania.

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie na platformie AWS

Wspieranie przedsiębiorstw we wdrażaniu platformy AWS i zarządzaniu danymi w jej obrębie
  • Backup na platformach S3 i Glacier
  • Backup instancji EC2
  • Backup na platformie VMware Cloud on AWS

Obniżenie kosztów dzięki archiwizacji kopii zapasowych na platformach S3 i Glacier

Chcąc osiągnąć hiperdostępność, przedsiębiorstwa dążą do zwiększenia sprawności operacyjnej przez rozszerzenie lub wymianę infrastruktury taśmowej na sprawdzoną pamięć masową w chmurze.

Dzięki połączeniu możliwości pakietu Veeam Availability Suite™ oraz jednej z dwóch zaawansowanych integracji z wirtualnymi bibliotekami taśm (VTL) — bramy AWS Storage Gateway lub biblioteki StarWind Cloud VTL dla AWS i Veeam — można wykorzystać obiektową pamięć masową AWS jako skalowalną i ekonomiczną alternatywę dla taśm. Nie ma żadnych zmian w procesach u użytkowników, a przy wysyłaniu danych na platformę S3 można stosować te same reguły co w przypadku taśm. Dodatkowo platforma Glacier umożliwia długoterminowe przechowywanie danych i dalszą redukcję kosztów. 

Obejrzyj szczegółową prezentację techniczną

PODRĘCZNIK WDROŻENIA FUNKCJI AWS VTL

Ograniczanie ryzyka dzięki funkcjom tworzenia kopii zapasowych i przywracania obciążeń Amazon

AWS to solidna platforma chmurowa, dzięki której klienci mogą tworzyć i wdrażać aplikacje biznesowe bez nakładów finansowych i czasowych związanych z posiadaniem lokalnego centrum danych. Jednak niezależnie od stosowanej platformy — chmurowej lub lokalnej — odpowiedzialność za firmowe aplikacje i dane wciąż spoczywa na Tobie.

Należąca do grupy Veeam firma N2WS oferuje ochronę danych klasy korporacyjnej, specjalnie stworzoną na potrzeby obciążeń AWS. Rozwiązanie do backupu, odzyskiwania i odzyskiwania po awarii (DR) pod nazwą Cloud Protection Manager obejmuje pełną obsługę instancji Amazon EC2, woluminów EBS oraz klastrów RDS, Redshift i Aurora, rozszerzając i ulepszając macierzyste migawki Amazon oraz umożliwiając szybkie i niezawodne odzyskiwanie całych serwerów/instancji, określonych woluminów, a nawet pojedynczych plików w czasie liczonym w sekundach.

OFERTA SPECJALNA: 3-MIESIĘCZNY BEZPŁATNY DOSTĘP DO ROZWIĄZANIA N2WS CLOUD PROTECTION MANAGER

Korzystanie z rozwiązań Veeam z zakresu hiperdostępności oraz połączonych możliwości platformy VMWare vSphere, technologii vSAN i NSX, środowisk wielochmurowych oraz usług AWS

W miarę jak przedsiębiorstwa przyspieszają wdrażanie środowisk wielochmurowych, chcą prosto i efektywnie przenosić obciążenia do chmury, a jednocześnie móc maksymalnie wykorzystać inwestycje w technologie centrów danych definiowanych programowo.

Wkrótce użytkownicy platformy VMware Cloud on AWS będą mogli korzystać z pakietu Veeam Availability Suite. Rozszerzy on macierzyste funkcje VMware Cloud on AWS oraz umożliwi specjalistom IT redukcję kosztów, zwiększenie sprawności operacyjnej i zapewnienie ciągłości działania w środowiskach wielochmurowych.

PRZECZYTAJ ZAPOWIEDŹ

Większe możliwości dzięki rozwiązaniu Veeam dla Amazon Web Services

fuel-business-innovation.png

Fuel business innovation

ensure-data-protection.png

Ensure data Availability

reduce-costs.png

Pobudzanie innowacji

Zapewnienie dostępności danych

Reduce operational costs

Obniżenie kosztów operacyjnych

Więcej informacji o rozwiązaniu Veeam dla AWS

blog.jpg

BLOG

Firma Veeam zapowiada pakiet Veeam Availability Suite dla VMware Cloud on AWS

Więcej informacji

613036478

PODRĘCZNIK WDROŻENIA

Veeam Backup & Replication i brama AWS VTL Gateway — podręcznik wdrożenia

Pobierz

532121238

WEBINARIUM

Dostępność dzięki wirtualnym bibliotekom taśm w chmurze: pamięć masowa na platformie AWS jako alternatywa dla taśm za sprawą rozwiązań Veeam

Zobacz

whitepaper.jpg

E-BOOK

Wybór właściwego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych AWS

Więcej informacji

Najlepsze rozwiązanie do backupu na platformie AWS: 1-miesięczny BEZPŁATNY dostęp + kupon AWS o wartości 250 USD