Backup i odzyskiwanie
na platformie AWS

Funkcje backupu, odzyskiwania oraz odzyskiwania po awarii w macierzystym formacie AWS, stworzone z myślą o prostocie, skalowalności, oszczędnościach i bezpieczeństwie

Backup i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWS

Amazon Web Services (AWS) to solidna platforma chmurowa, która pozwala tworzyć i wdrażać aplikacje bez konieczności utrzymywania własnej infrastruktury. Jak jednak wynika z określonego przez AWS modelu wspólnej odpowiedzialności, obowiązek zabezpieczenia oraz ochrony firmowych aplikacji i danych spoczywa na kliencie.

Rozwiązanie Veeam® udostępnia w pełni zautomatyzowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii w macierzystym formacie AWS, które umożliwiają łatwą ochronę danych Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon EFS i Amazon VPC oraz zarządzanie nimi. Rozwiązanie
to — zaprojektowane z myślą o prostocie, skalowalności, oszczędnościach i bezpieczeństwie — pozwala łatwo wyeliminować ryzyko utraty danych w usługach AWS i jednocześnie uzyskać spore oszczędności!

Stworzone dla AWS

Prostota zgodnie z zasadą „ustaw i zapomnij”

Wyeliminuj procesy ręczne, skrypty i agenty, korzystając z automatycznej obsługi macierzystych migawek na podstawie zasad.

Szybkie i elastyczne odzyskiwanie

Osiągaj niemal zerowe wartości RTO dzięki szybkiemu odzyskiwaniu za pomocą kreatora — od całych instancji po pojedyncze pliki.

Najniższe koszty backupu

Znacznie obniż koszty korzystania z platformy AWS bez szkody dla realizacji celów związanych z przechowywaniem danych i przestrzeganiem przepisów.

Większe bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Zabezpiecz dane przed atakami ransomware, cyberzagrożeniami i złośliwymi podmiotami oraz przestrzegaj najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa na platformie AWS.

Jedna platforma

Centralnie zarządzaj backupem na platformie AWS razem z innymi środowiskami chmurowymi, wirtualnymi, fizycznymi, SaaS i Kubernetes.

Mobilność w chmurze

Twórz kopie zapasowe oraz odzyskuj i migruj pliki, elementy aplikacji i instancje w DOWOLNYM środowisku bez dodatkowych opłat.

Macierzysty format, ekonomiczność, bezpieczeństwo, przystosowanie do chmury hybrydowej

Funkcje typowo chmurowe

Funkcje bezagentowego tworzenia kopii zapasowych specjalnie opracowane dla obciążeń Amazon EC2, Amazon RDS i Amazon EFS.

Automatyzacja na podstawie zasad

W pełni konfigurowalne zasady automatyzują tworzenie migawek i kopii zapasowych oraz zarządzanie cyklem istnienia danych.

Backup sieci Amazon VPC

Twórz i odzyskuj kopie zapasowe wszystkich ustawień VPC na potrzeby rozwiązywania problemów, odzyskiwania po awarii oraz prac rozwojowych i testów.

Spójność aplikacji

Przechwytywanie wszystkich danych działających aplikacji przekłada się na zerowe straty danych podczas backupu i odzyskiwania.

Odzyskiwanie w ciągu sekund

Szybko odzyskuj firmowe dane — od całych instancji, woluminów baz danych i systemów plików po pojedyncze pliki.

Obliczanie kosztów kopii zapasowych

Pierwszy w branży kalkulator kosztów kopii zapasowych, pozwalający prognozować wydatki i unikać nieoczekiwanych kosztów.

Backup w usłudze Amazon S3

Automatycznie twórz kopie zapasowe w usłudze Amazon S3, aby uniknąć kosztownego przechowywania migawek.

Archiwizacja w usłudze Amazon S3 Glacier

Przenoś starsze dane do usług Amazon S3 Glacier i S3 Glacier Deep Archive na potrzeby ich przechowywania oraz przestrzegania przepisów.

Backup między kontami/regionami

Odizoluj kopie zapasowe od środowiska produkcyjnego, aby zabezpieczyć się przed atakami ransomware i cyberzagrożeniami.

Szyfrowanie

Szyfruj kopie zapasowe i łatwo kontroluj dostęp, aby zabezpieczyć zapisane w nich dane przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Jedna platforma

Centralnie zarządzaj backupem na platformie AWS razem z obciążeniami chmurowymi, wirtualnymi, fizycznymi, SaaS i Kubernetes.

Mobilność w chmurze

Twórz kopie zapasowe, odzyskuj dane i wykonuj migracje między środowiskiem chmurowym, wirtualnym oraz fizycznym bez dodatkowych opłat.

Najnowsze wydanie

Backup w usłudze Amazon EFS

Teraz funkcje backupu i odzyskiwania w macierzystym formacie AWS obejmują także usługę Amazon EFS, oferując pełną automatyzację i bezpieczeństwo nawet największych systemów plików.

Najtańsza archiwizacja

Automatycznie przenoś dane do usług Amazon S3 Glacier i S3 Glacier Deep Archive, aby maksymalnie obniżyć koszty ich przechowywania oraz przestrzegania przepisów.

Maksymalne bezpieczeństwo

Płynnie kontroluj bezpieczny dostęp do zaszyfrowanych danych kopii zapasowych dzięki integracji z usługą Amazon KMS, która ułatwia zarządzanie i stosowanie zabezpieczeń.

Sposób działania

 • Migawki i kopie zapasowe
 • Repliki migawek
 • Pełne odzyskiwanie na platformie AWS
 • Odzyskiwanie na poziomie plików na platformie AWS
 • Odzyskiwanie poza platformą AWS
 1. Harmonogram oparty na zasadach automatyzuje tworzenie migawek Amazon EC2, Amazon RDS i Amazon EFS w macierzystym formacie AWS oraz zarządzanie nimi (w tym przechowywanie i usuwanie).
 2. Kopie zapasowe obrazów utworzone z macierzystych migawek są przenoszone do niedrogiej obiektowej pamięci masowej Amazon S3. Dynamiczne procesy robocze* na potrzeby wykonywania tych operacji są tworzone i usuwane automatycznie.
 3. Kopie zapasowe mogą być także przenoszone do usług Amazon S3 Glacier i S3 Glacier Deep Archive, co umożliwia dalszą redukcję kosztów przy jednoczesnym spełnieniu wymogów dotyczących przechowywania danych i zgodności z przepisami.
 4. Kopie zapasowe ustawień sieci Amazon VPC są tworzone w bazie danych appliance rozwiązania Veeam Backup for AWS.
 5. Ustawienia sieci Amazon VPC mogą być automatycznie kopiowane do pamięci masowej Amazon S3.

*Wdrażanie procesów roboczych Veeam na osobnym koncie kopii zapasowych (tym samym, na którym jest wdrożony appliance) pozwala oddzielić operacje backupu od operacji produkcyjnych. Żaden problem w środowisku produkcyjnym nie powinien zakłócić operacji backupu.

 1. Harmonogram oparty na zasadach automatyzuje tworzenie migawek Amazon EC2, Amazon RDS i Amazon EFS w macierzystym formacie AWS oraz zarządzanie nimi (w tym przechowywanie i usuwanie).
 2. Migawki w macierzystym formacie AWS są replikowane w lokalizacji docelowej, która może się znajdować w tym samym lub innym regionie.
 1. Odzyskiwanie całej instancji lub całego woluminu z migawki w macierzystym formacie AWS
  do pierwotnej lub nowej lokalizacji
 2. Odzyskiwanie całej instancji lub całego woluminu z kopii zapasowej w pamięci Amazon S3
  do pierwotnej lub nowej lokalizacji
 3. Odzyskiwanie całej instancji lub całego woluminu ze zarchiwizowanej kopii zapasowej w pamięci Amazon S3 Glacier lub S3 Glacier Deep Archive do pierwotnej lub nowej lokalizacji
 4. Przywracanie całej sieci VPC (do pierwotnej lub nowej lokalizacji) albo jej atrybutów (do pierwotnej lokalizacji) z bazy danych appliance
 5. Przywracanie całej sieci VPC (do pierwotnej lub nowej lokalizacji) albo jej atrybutów (do pierwotnej lokalizacji) z pamięci Amazon S3
 1. Odzyskiwanie danych na poziomie plików z migawki w macierzystym formacie AWS i ich przywracanie do pierwotnej lokalizacji przy użyciu usługi Amazon Kinesis
 2. Odzyskiwanie danych na poziomie plików z migawki w macierzystym formacie AWS i ich pobieranie lokalne
 3. Odzyskiwanie danych na poziomie plików z kopii zapasowej w pamięci masowej Amazon S3, Amazon S3 Glacier lub S3 Glacier Deep Archive i ich przywracanie do pierwotnej lokalizacji przy użyciu usługi Amazon Kinesis
 4. Odzyskiwanie danych na poziomie plików z kopii zapasowej w pamięci masowej Amazon S3, Amazon S3 Glacier lub S3 Glacier Deep Archive i ich pobieranie lokalne
 1. Powielanie kopii zapasowej z pamięci Amazon S3 do repozytorium w środowisku lokalnym
 2. Natychmiastowe odzyskiwanie maszyny wirtualnej — tworzenie instancji maszyny wirtualnej
  w środowisku lokalnym i strumieniowe przesyłanie danych z kopii zapasowej w pamięci Amazon S3
 3. Odzyskiwanie/migracja z kopii zapasowej w pamięci Amazon S3 do środowiska lokalnego
 4. Odzyskiwanie/migracja z kopii zapasowej w pamięci Amazon S3 do maszyny wirtualnej Azure lub Google Cloud Platform (GCP)

Warianty

  Veeam Backup for AWS
Veeam Backup & Replication™
  Autonomiczne rozwiązanie przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwanie obciążeń AWS wyłącznie na platformie AWS Rozwiązanie nr 1 do backupu i odzyskiwania, które pozwala zunifikować ochronę danych i zarządzanie nimi w chmurze hybrydowej oraz środowisku wielu chmur

Backup i odzyskiwanie na platformie AWS

   
Kontrolowanie kosztów    
Bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów    
Nieograniczona przenośność danych    
Zarządzanie w chmurze
hybrydowej / wielu chmurach
   

Elastyczne opcje cenowe dotyczące backupu i odzyskiwania po awarii na platformie AWS

Rozwiązania Veeam do backupu w macierzystym formacie AWS są dostępne w elastycznych wariantach, których ceny umożliwiają ochronę dowolnych środowisk — począwszy od BEZPŁATNYCH funkcji backupu i odzyskiwania na platformie AWS przeznaczonych dla 10 instancji AWS.

Autonomiczny produkt

Wersja bezpłatna

BEZPŁATNIE

 

 

BEZPŁATNY backup 10 instancji
Najwyższy możliwy poziom pomocy technicznej

Autonomiczny produkt

Wersja płatna

40 USD

rocznie za instancję

 

Pomiar wykorzystania
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Chmura hybrydowa / wiele chmur

Wersja BYOL

VUL

 

 

Przenośna licencja uniwersalna Veeam
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Zunifikuj backup i odzyskiwanie na platformie AWS z pozostałymi obciążeniami!

Veeam Backup & Replication

Jedno rozwiązanie umożliwiające prostą, niezawodną i elastyczną ochronę WSZYSTKICH danych w środowisku chmurowym, wirtualnym i fizycznym

Usługi BaaS dla AWS

Często zadawane pytania

Czy AWS tworzy kopie zapasowe danych?
Nie. Chociaż na platformie AWS można zdefiniować różne stopnie odporności, nie obejmują one tworzenia kopii zapasowych danych. Zgodnie z określonym przez AWS modelem wspólnej odpowiedzialności obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych spoczywa na kliencie.
Dlaczego warto tworzyć kopie zapasowe danych AWS?
Jak wynika z określonego przez AWS modelu wspólnej odpowiedzialności, obowiązek tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych na platformie AWS spoczywa na kliencie. Podobnie jak w środowisku lokalnym trzeba zadbać o ochronę aplikacji i danych, aby przeciwdziałać czynnikom mogącym spowodować ich utratę, takim jak przypadkowe usunięcie, cyberzagrożenia bezpieczeństwa, ataki ransomware i przestoje. Firma Veeam udostępnia łatwe w obsłudze, ekonomiczne i bezpieczne rozwiązanie do backupu i odzyskiwania na platformie AWS, dzięki któremu można się zabezpieczyć przed każdym scenariuszem utraty danych w chmurze.
Jakie usługi AWS obsługuje i chroni rozwiązanie Veeam?
 • Backup Amazon EC2
 • Backup Amazon RDS
 • Amazon EFS
 • Backup Amazon VPC
 • Amazon S3
 • AWS Outposts

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam