Backup i odzyskiwanie na platformie AWS

Tworzenie kopii zapasowych w macierzystym formacie AWS dla łatwej, ekonomicznej i pewnej ochrony danych

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWS

Amazon Web Services (AWS) to solidna platforma chmurowa, która pozwala tworzyć i wdrażać aplikacje bez konieczności utrzymywania własnej infrastruktury. Jak jednak wynika z określonego przez AWS modelu wspólnej odpowiedzialności, obowiązek zabezpieczenia oraz ochrony firmowych aplikacji i danych spoczywa na kliencie.

Veeam® udostępnia macierzyste, w pełni zautomatyzowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii, które umożliwiają łatwą ochronę danych Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) i Amazon Relational Database Services (Amazon RDS) oraz zarządzanie nimi. Rozwiązanie to — zaprojektowane z myślą o opłacalności, bezpieczeństwie i skalowalności — pozwala wyeliminować ryzyko utraty danych na platformie AWS i jednocześnie uzyskać spore oszczędności!

Product Launch - VBAWS v3 - Overview video - EN

Więcej niż podstawowy backup i odzyskiwanie na platformie AWS

Uproszczenie backupu i odzyskiwania

Zautomatyzuj backup i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWS, aby ułatwić ochronę danych na dużą skalę obejmującą wszystkie aplikacje i dane na platformie AWS.

Najwyższy stopień kontroli nad kosztami

Obniż koszty korzystania z chmury przy użyciu pierwszego w branży narzędzia do zarządzania kosztami i opcji przechowywania długoterminowego.

Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami

Zabezpiecz dane na platformie AWS i przeciwdziałaj atakom ransomware oraz innym cyberzagrożeniom.

Rezygnacja z produktów cząstkowych

Skutecznie chroń i przenoś dane w chmurze hybrydowej oraz środowisku wielu chmur i zarządzaj nimi z poziomu wspólnej warstwy sterowania.

Macierzysty format, ekonomiczność, bezpieczeństwo, przystosowanie do chmury hybrydowej

Funkcje typowo chmurowe

Funkcje bezagentowego tworzenia kopii zapasowych na dużą skalę specjalnie opracowane dla platform Amazon EC2 i Amazon RDS.

Automatyzacja na podstawie zasad

W pełni konfigurowalne zasady i harmonogramy pozwalają zautomatyzować operacje backupu oraz odzyskiwania na platformie AWS.

Backup sieci Amazon VPC

Twórz i odzyskuj kopie zapasowe wszystkich ustawień VPC na potrzeby rozwiązywania problemów, odzyskiwania po awarii oraz prac rozwojowych i testów.

Spójność aplikacji

Przechwytywanie wszystkich danych działających aplikacji przekłada się na zerowe straty danych podczas backupu i odzyskiwania.

Błyskawiczne odzyskiwanie

Odzyskuj całe instancje, woluminy, bazy danych i sieci VPC oraz pojedyncze pliki w czasie rzędu sekund.

Obliczanie kosztów kopii zapasowych

Pierwszy w branży kalkulator kosztów kopii zapasowych, pozwalający uniknąć nieoczekiwanych wydatków.

Przenoszenie do pamięci Amazon S3

Zapisuj kopie zapasowe w pamięci masowej Amazon S3, aby umożliwić bardziej ekonomiczne przechowywanie długoterminowe i zachowanie zgodności z przepisami.

Backup między kontami/regionami

Odizoluj kopie zapasowe od środowiska produkcyjnego, aby zabezpieczyć się przed atakami ransomware i cyberzagrożeniami.

Kontrola dostępu na podstawie ról

Przydzielaj role i uprawnienia dostępu, aby zmaksymalizować efektywność operacyjną oraz wzmocnić zabezpieczenia. 

Interfejs RESTful API

Zintegruj oraz zautomatyzuj operacje backupu i odzyskiwania na platformie AWS z innymi aplikacjami.

Przenośność aplikacji i danych

Płynnie przenoś dane między platformą AWS, środowiskiem lokalnym i innymi chmurami publicznymi.

Wspólna warstwa sterowania

Zunifikuj zadania ochrony i zarządzania danymi dotyczące chmury oraz środowisk wirtualnego i fizycznego.

Najnowsze wydanie

Backup w usłudze Amazon RDS

Zautomatyzuj backup baz danych Amazon RDS dzięki elastycznym zasadom oraz szybkiemu odzyskiwaniu baz do stanu z określonej chwili w czasie rzędu sekund.

Backup sieci Amazon VPC

Twórz kopie zapasowe konfiguracji i ustawień sieci VPC na potrzeby rozwiązywania problemów i odzyskiwania całych infrastruktur.

Kontrola dostępu na podstawie ról

Przydzielaj role i uprawnienia dostępu, aby zmaksymalizować efektywność operacyjną oraz wzmocnić zabezpieczenia.

Sposób działania

 • Migawki i kopie zapasowe
 • Replikacja
 • Odzyskiwanie na platformie AWS
 • Odzyskiwanie poza platformą AWS
 1. Planowanie na podstawie zasad automatyzuje tworzenie migawek Amazon EC2 i Amazon RDS oraz zarządzanie nimi.
 2. Migawki są przenoszone do niedrogiej pamięci masowej Amazon S3 przy użyciu automatycznie tworzonych i usuwanych procesów roboczych.
 3. Kopie zapasowe ustawień sieci Amazon VPC są tworzone w bazie danych appliance rozwiązania Veeam Backup for AWS.
 4. Ustawienia sieci Amazon VPC mogą być automatycznie kopiowane do pamięci masowej Amazon S3.
 1. Planowanie na podstawie zasad automatyzuje tworzenie migawek Amazon EC2 i Amazon RDS oraz zarządzanie nimi.
 2. Migawki są replikowane do docelowego regionu AWS.
 1. Odzyskiwanie całej instancji lub całego woluminu z migawki do pierwotnej lub nowej lokalizacji.
 2. Odzyskiwanie całej instancji lub całego woluminu z kopii zapasowej do pierwotnej lub nowej lokalizacji.
 3. Odzyskiwanie na poziomie plików z migawki.
 4. Odzyskiwanie na poziomie plików z kopii zapasowej.
 5. Odzyskiwanie bazy danych do pierwotnej lub nowej lokalizacji.
 6. Przywracanie całej sieci VPC (do pierwotnej lub nowej lokalizacji) albo jej atrybutów (do pierwotnej lokalizacji) z bazy danych appliance.
 7. Przywracanie całej sieci VPC (do pierwotnej lub nowej lokalizacji) albo jej atrybutów (do pierwotnej lokalizacji) z pamięci masowej Amazon S3.
 1. Powielanie kopii zapasowej w środowisku lokalnym.
 2. Błyskawiczne odzyskiwanie maszyny wirtualnej — strumieniowe przesyłanie danych z pamięci masowej Amazon S3.
 3. Odzyskiwanie na maszynę wirtualną w środowisku lokalnym.
 4. Odzyskiwanie na maszynę wirtualną Azure.

Warianty i ceny

  Veeam Backup for AWS

VEEAM AVAILABILITY SUITE™ 

(OBEJMUJE VEEAM BACKUP & REPLICATION™)

  Autonomiczne, ekonomiczne rozwiązanie do backupu i odzyskiwania w obrębie platformy AWS Jedna platforma do scentralizowanej ochrony danych i zarządzania nimi w wielu chmurach oraz obsługi mobilności w chmurze

Backup w macierzystym formacie AWS

   
Automatyzacja na podstawie zasad    
Odzyskiwanie pełne i na poziomie plików    
Backup/archiwizacja w pamięci Amazon S3    
Kalkulator kosztów kopii zapasowych    
Zabezpieczenia między kontami/regionami    
Scentralizowane zarządzanie w wielu chmurach / chmurze hybrydowej    

Przenośność danych, mobilność i brak uzależnienia od chmury

   
Zaawansowane monitorowanie i analizy    

Przenośna licencja uniwersalna Veeam (VUL)

   

Ekonomiczna licencja autonomiczna

   

Elastyczne opcje cenowe dotyczące backupu i odzyskiwania po awarii na platformie AWS

Rozwiązania Veeam do backupu w macierzystym formacie AWS są dostępne w elastycznych wariantach, których ceny umożliwiają ochronę dowolnych środowisk — począwszy od BEZPŁATNYCH funkcji backupu i odzyskiwania na platformie AWS przeznaczonych dla 10 instancji AWS.

Autonomiczny produkt

Wersja bezpłatna

BEZPŁATNIE

 

 

BEZPŁATNY backup 10 instancji
Najwyższy możliwy poziom pomocy technicznej

Autonomiczny produkt

Wersja płatna

40 USD

rocznie za instancję

 

Pomiar wykorzystania
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Chmura hybrydowa / wiele chmur

Wersja BYOL

VUL

 

 

Przenośna licencja uniwersalna Veeam
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Zunifikuj backup i odzyskiwanie na platformie AWS z pozostałymi obciążeniami!

Veeam Backup & Replication

Jedno rozwiązanie umożliwiające prostą, niezawodną i elastyczną ochronę WSZYSTKICH danych w środowisku chmurowym, wirtualnym i fizycznym

Często zadawane pytania

Dlaczego warto tworzyć kopie zapasowe obciążeń AWS?
Chociaż na platformie AWS można zdefiniować różne stopnie odporności, nie obejmują one tworzenia kopii zapasowych danych. Zgodnie ze stosowanym przez AWS modelem wspólnej odpowiedzialności to klient musi zadbać o zabezpieczenie i ochronę swoich danych, niezależnie od tego, czy korzysta z modelu IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) czy SaaS (Software as a Service). Podobnie jak w środowisku lokalnym trzeba zadbać o ochronę aplikacji i danych, aby przeciwdziałać czynnikom mogącym spowodować ich utratę, takim jak przypadkowe usunięcie, cyberzagrożenia bezpieczeństwa, ataki ransomware, przestoje itp. Firma Veeam udostępnia łatwe w obsłudze, ekonomiczne i bezpieczne rozwiązanie do backupu i odzyskiwania na platformie AWS, dzięki któremu można się zabezpieczyć przed każdym scenariuszem utraty danych w chmurze.
Jak tworzyć kopie zapasowe obciążeń Amazon EC2?
 1. Tworząc macierzyste migawki AWS instancji Amazon EC2. Chociaż tę czynność można wykonywać ręcznie lub za pomocą samodzielnie opracowanych skryptów, najlepszą metodą jest zastosowanie odrębnego rozwiązania, które potrafi zautomatyzować tworzenie migawek punktowych na podstawie zasad. Zapewnia to łatwą obsługę, skalowalność oraz wgląd w to, co jest, a co nie jest chronione w firmowym środowisku, a ponadto umożliwia zautomatyzowane zarządzanie cyklem istnienia, upraszczając obsługę migawek.
 2. Tworząc kopie zapasowe na poziomie obrazu. Chociaż macierzyste migawki są znakomitym rozwiązaniem, które pozwala osiągnąć niskie wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania (RPO), stanowią też pojedynczy punkt awarii w strategii ochrony danych i mogą się stać bardzo kosztowne. Dlatego oprócz migawek należy tworzyć kopie zapasowe na poziomie obrazu, które zawierają całe obrazy instancji Amazon EC2 z określonej chwili. Takie kopie zapasowe należy przekazywać do repozytorium Amazon S3, co pozwala znacznie obniżyć koszty pamięci masowej i zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi długoterminowego przechowywania danych.
 3. Replikując migawki. Można się zdecydować na replikowanie migawek i ich zapisywanie w dowolnym innym regionie AWS w ramach konta AWS. Przydaje się to podczas odzyskiwania danych po awarii jednego z regionów AWS oraz podczas migracji.
Jak tworzyć kopie zapasowe obciążeń Amazon RDS?
 1. Tworząc macierzyste migawki AWS instancji Amazon RDS. Chociaż tę czynność można wykonywać ręcznie lub za pomocą samodzielnie opracowanych skryptów, najlepszą metodą jest zastosowanie odrębnego rozwiązania, które potrafi zautomatyzować tworzenie migawek punktowych na podstawie zasad. Zapewnia to łatwą obsługę, skalowalność oraz wgląd w to, co jest, a co nie jest chronione w firmowym środowisku, a ponadto umożliwia zautomatyzowane zarządzanie cyklem istnienia, upraszczając obsługę migawek.
 2. Replikując migawki. Można się zdecydować na replikowanie migawek i ich zapisywanie w dowolnym innym regionie AWS w ramach konta AWS. Przydaje się to podczas odzyskiwania danych po awarii jednego z regionów AWS oraz podczas migracji.
Jak tworzyć kopie zapasowe obciążeń Amazon VPC?
Dane Amazon VPC bywają niesamowicie złożone i są kluczowym elementem każdego środowiska AWS. Tworzenie kopii zapasowych sieci Amazon VPC ma krytyczne znaczenie, ponieważ umożliwia usuwanie błędów konfiguracji, odzyskiwanie danych po awarii, a także wykonywanie testów i klonowanie. Ochrona powinna objąć wszystkie dane Amazon VPC, w tym między innymi podsieć, bramę NAT, elastyczne adresy IP, grupę zabezpieczeń, połączenie VPN itd.

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam