Veeam Backup for AWS

Backup i odzyskiwanie na platformie AWS

Funkcje backupu, odzyskiwania oraz odzyskiwania po awarii w macierzystym formacie — stworzone z myślą o bezpieczeństwie i oszczędnościach

 • Ochrona wszystkich firmowych danych na platformie AWS w macierzystym formacie
 • Niemal zerowe wartości RTO, od całych instancji po pojedyncze pliki
 • Niedrogi backup ułatwiający realizację celów dotyczących przechowywania danych i zgodności z przepisami
WDRÓŻ BEZPŁATNIE JUŻ TERAZ

BEZPŁATNY backup 10 instancji

Zamów prezentację

Skontaktuj się z inżynierem systemowym

W pełni automatyczny backup w macierzystym formacie

Amazon Web Services (AWS) to platforma chmurowa, która umożliwia tworzenie i wdrażanie aplikacji. Jak jednak wynika z określonego przez AWS modelu wspólnej odpowiedzialności, obowiązek ochrony i zabezpieczenia danych spoczywa na kliencie.

Rozwiązanie Veeam® udostępnia w pełni zautomatyzowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii w macierzystym formacie AWS, które umożliwiają ochronę danych Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Relational Database Service (RDS), EFS i Virtual Private Cloud (VPC) oraz zarządzanie nimi.

Veeam Backup for AWS
Set it and forget it

Skonfiguruj i zapomnij!

Automatyzacja macierzystych
migawek na podstawie zasad

Lowest cost backup

Najniższe koszty backupu

Znacznie niższe rachunki za
kopie zapasowe na platformie AWS

One platform

Jedna platforma

Centralne zarządzanie backupem na platformie AWS razem z innymi środowiskami

Fast and flexible recovery

Szybkie i elastyczne odzyskiwanie

Niemal zerowe wartości RTO dzięki szybkiemu odzyskiwaniu za pomocą kreatora

Greater security and compliance

Większe bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Ochrona danych i przestrzeganie najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa platformy AWS

Cloud mobility

Mobilność w chmurze

Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych
oraz migracje w DOWOLNYM środowisku

FUNKCJE

Macierzysty format, bezpieczeństwo i przystosowanie do chmury hybrydowej

Dzięki zaawansowanym funkcjom rozwiązania Veeam można łatwo chronić dane na platformie AWS, zarządzać nimi i je kontrolować.
 cloud-native
Funkcje typowo chmurowe

Bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie po awarii specjalnie dla obciążeń Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon RDS i Amazon EFS.

 application
Spójność aplikacji

Przechwytywanie wszystkich danych działających aplikacji przekłada się na zerowe straty danych podczas backupu i odzyskiwania.

Back up to amazon s3
Backup w usłudze Amazon S3

Automatycznie zapisuj kopie zapasowe w usłudze Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), aby uniknąć kosztownego przechowywania migawek.

Encryption
Szyfrowanie

Szyfruj kopie zapasowe i łatwo kontroluj dostęp przy użyciu usługi AWS KMS, aby zabezpieczyć dane kopii przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Policy based automation
Automatyzacja na podstawie zasad

W pełni konfigurowalne zasady automatyzują tworzenie migawek i kopii zapasowych oraz zarządzanie cyklem istnienia danych.

Recover in seconds
Odzyskiwanie w ciągu sekund

Szybko odzyskuj firmowe dane — od całych instancji, woluminów, baz danych i systemów plików po pojedyncze pliki.

Unify management
Unifikacja zarządzania

Jedna platforma umożliwiająca zarządzanie backupem na platformie AWS razem z innymi środowiskami chmurowymi, wirtualnymi, fizycznymi, SaaS i Kubernetes.

Archive to amazon s3 glacier
Archiwizacja w usłudze Amazon S3 Glacier

Przenoś starsze dane do usług Amazon S3 Glacier i S3 Glacier Deep Archive na potrzeby ich przechowywania oraz przestrzegania przepisów.

Amazon vpc backup
Backup sieci Amazon VPC

Twórz i odzyskuj kopie zapasowe wszystkich ustawień VPC na potrzeby rozwiązywania problemów, odzyskiwania po awarii oraz prac rozwojowych i testów.

Backup cost calculation
Obliczanie kosztów kopii zapasowych

Pierwszy w branży kalkulator kosztów kopii zapasowych, pozwalający prognozować wydatki i unikać nieoczekiwanych kosztów.

Data portability
Przenośność danych

Łatwo przenoś dane między dowolnymi obsługiwanymi środowiskami w ramach odzyskiwania po awarii, operacji „lift and shift”, prac rozwojowych, testów itp. bez opłat na rzecz firmy Veeam.

Cross account region backup
Backup między kontami/regionami

Odizoluj kopie zapasowe od środowiska produkcyjnego, aby zabezpieczyć się przed atakami ransomware i cyberzagrożeniami.

Najnowsze wydanie

Zapoznaj się z najnowszą wersją, aby mieć pewność, że Twoja firma jest na bieżąco.

 • Backup baz Amazon Aurora

  Twórz kopie zapasowe baz danych Amazon Aurora w macierzystym formacie z możliwością ich błyskawicznego odzyskiwania.

 • Udoskonalony backup obciążeń EFS

  Rozszerzone indeksowanie plików sprawia, że przywracanie obciążeń Amazon EFS jest szybkie i łatwe.

 • Backup i przywracanie konfiguracji

  Twórz kopie zapasowe rozwiązania Veeam Backup for AWS i jego konfiguracji.

Jak rozwiązanie Veeam tworzy kopie zapasowe na platformie AWS

Wiemy, że poszukiwanie najlepszej kopii zapasowej może przyprawić o gól głowy. Dlatego uprościliśmy sposób działania naszych rozwiązań, aby ułatwić Ci pracę!
 1. Tworzenie migawek Amazon EC2, RDS i EFS w macierzystym formacie AWS oraz zarządzanie nimi (w tym przechowywanie i usuwanie) odbywa się automatycznie.
 2. Kopie zapasowe tworzone na podstawie obrazów są przenoszone do obiektowej pamięci masowej Amazon S3. Operacje te są automatycznie rozpoczynane i kończone przez dynamiczne procesy robocze*.
 3. Kopie zapasowe mogą być przenoszone do usług Amazon S3 Glacier i S3 Glacier Deep Archive zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przechowywania oraz przestrzegania przepisów.
 4. Kopie zapasowe ustawień sieci Amazon VPC są tworzone w bazie danych appliance rozwiązania Veeam Backup for AWS.
 5. Ustawienia sieci Amazon VPC mogą być automatycznie kopiowane do pamięci masowej Amazon S3.

*Wdrażanie procesów roboczych Veeam na osobnym koncie kopii zapasowych (tym samym, na którym jest wdrożony appliance) pozwala oddzielić operacje backupu od operacji produkcyjnych. Żaden problem w środowisku produkcyjnym nie powinien zakłócić operacji backupu.

 1. Tworzenie migawek Amazon EC2, RDS i EFS w macierzystym formacie AWS oraz zarządzanie nimi (w tym przechowywanie i usuwanie) odbywa się automatycznie.
 2. Migawki w macierzystym formacie AWS są replikowane w lokalizacji docelowej, która może się znajdować w tym samym lub innym regionie.
 1. Odzyskiwanie całej instancji lub całego woluminu z migawki w macierzystym formacie AWS do pierwotnej lub nowej lokalizacji
 2. Odzyskiwanie całej instancji lub całego woluminu z kopii zapasowej w pamięci Amazon S3 do pierwotnej lub nowej lokalizacji
 3. Odzyskiwanie całej instancji lub całego woluminu ze zarchiwizowanej kopii zapasowej w pamięci Amazon S3 Glacier lub S3 Glacier Deep Archive do dowolnej lokalizacji
 4. Przywracanie całej sieci VPC (do pierwotnej lub nowej lokalizacji) albo jej atrybutów (do pierwotnej lokalizacji) z bazy danych appliance
 5. Przywracanie całej sieci VPC (do pierwotnej lub nowej lokalizacji) albo jej atrybutów (do pierwotnej lokalizacji) z pamięci Amazon S3
 1. Odzyskiwanie danych na poziomie plików z migawki w macierzystym formacie AWS i ich przywracanie do pierwotnej lokalizacji przy użyciu usługi Amazon Kinesis
 2. Odzyskiwanie danych na poziomie plików z migawki w macierzystym formacie AWS (z pobieraniem lokalnym)
 3. Odzyskiwanie danych na poziomie plików z kopii zapasowej w pamięci masowej Amazon S3, Amazon S3 Glacier lub S3 Glacier Deep Archive i ich przywracanie do pierwotnej lokalizacji przy użyciu usługi Amazon Kinesis
 4. Odzyskiwanie danych na poziomie plików z kopii zapasowej w pamięci masowej Amazon S3, Amazon S3 Glacier lub S3 Glacier Deep Archive (z pobieraniem lokalnym)
 1. Powielanie kopii zapasowej z pamięci Amazon S3 do repozytorium w środowisku lokalnym
 2. Instant VM Recovery® — tworzenie instancji maszyny wirtualnej w środowisku lokalnym i strumieniowe przesyłanie danych z kopii zapasowej w pamięci Amazon S3
 3. Odzyskiwanie/migracja z kopii zapasowej w pamięci Amazon S3 do środowiska lokalnego
 4. Odzyskiwanie/migracja z kopii zapasowej w pamięci Amazon S3 do maszyny wirtualnej Azure lub Google Cloud

Ceny i warianty

Rozwiązania Veeam do backupu w macierzystym formacie AWS są dostępne w elastycznych wariantach, których ceny umożliwiają ochronę dowolnych środowisk — począwszy od BEZPŁATNYCH funkcji backupu i odzyskiwania na platformie AWS przeznaczonych dla 10 instancji AWS.

Autonomiczny produkt

Free Edition

BEZPŁATNIE

 

 

BEZPŁATNY backup 10 instancji
Bez ograniczeń funkcjonalności

Autonomiczny produkt

Wersja płatna

40 USD

rocznie za instancję

 

Pomiar wykorzystania
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Chmura hybrydowa / wiele chmur

Wersja BYOL

VUL

 

 

Przenośna licencja uniwersalna Veeam
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

  Veeam Backup for AWS
Veeam Backup & Replication™
  Autonomiczne rozwiązanie przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania obciążeń AWS wyłącznie na platformie AWS Rozwiązanie nr 1 do backupu i odzyskiwania, które pozwala zunifikować ochronę danych oraz zarządzanie nimi w chmurze hybrydowej i środowisku wielu chmur
Backup i odzyskiwanie na platformie AWS    
Kontrolowanie kosztów    
Bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów    
Nieograniczona przenośność danych    
Zarządzanie w chmurze hybrydowej / wielu chmurach    
Przeciągnij, aby wyświetlić większy obszar tabeli

Zunifikuj backup i odzyskiwanie na platformie AWS z pozostałymi obciążeniami!

Vbr img

Veeam Backup & Replication

Jedno rozwiązanie umożliwiające prostą, niezawodną i elastyczną ochronę WSZYSTKICH danych w środowisku chmurowym, wirtualnym i fizycznym.

Usługi BaaS (Backup as a Service) dla platformy AWS

Clouds cloud user baa s person provider

UŻYTKOWNICY

Potrzebujesz pomocy w backupie na platformie AWS?

Nasza globalna sieć usługodawców udostępnia usługi backupu danych AWS w modelu BaaS (Backup as a Service) oparte na technologiach Veeam. Teraz możesz zlecić zadania związane z ochroną danych ekspertom i w pełni skoncentrować się na potrzebach swojej firmy. (Albo pójść na długi, spokojny lunch — nic nam do tego!)
Clouds cloud providers connectors spread structure

USŁUGODAWCY

AWS — BaaS dla usługodawców

W firmie Veeam zyskasz prawdziwego partnera, który pomoże Ci świadczyć zyskowne usługi backupu danych AWS w modelu BaaS z wykorzystaniem technologii Veeam. Do programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) możesz dołączyć bezpłatnie! W programie zyskasz dostęp do wyjątkowych produktów, cen i korzyści opracowanych specjalnie z myślą o działalności usługowej.

Bądź na bieżąco dzięki najnowszej wiedzy i trendom dotyczącym rozwiązań Veeam i platformy AWS  

Aws data backup for dummies

Backup danych AWS
dla bystrzaków

Najlepszy przewodnik po backupie na platformie AWS!

Przeczytaj
Veeam and aws customer reference book
Veeam i AWS — referencje klientów

Dowiedz się, jak rozwiązania Veeam i platforma AWS chronią krytyczne dane i aplikacje.

Przeczytaj
Veeam and aws solution brief

Opis rozwiązania Veeam + AWS

Twórz i odzyskuj kopie zapasowe danych przy użyciu rozwiązań pamięci masowej opartych na technologiach Veeam i AWS.

Przeczytaj
Comics

Veeam i AWS w komiksie

Dowiedz się, jak dzięki rozwiązaniom Veeam i AWS możesz przeciwdziałać atakom ransomware i zostać bohaterem!

Przeczytaj

Więcej informacji o tworzeniu i odzyskiwaniu kopii zapasowych na platformie AWS

Czy AWS tworzy kopie zapasowe danych?
Nie. Chociaż na platformie AWS można zdefiniować różne stopnie odporności, nie obejmują one tworzenia kopii zapasowych danych. Zgodnie z określonym przez AWS modelem wspólnej odpowiedzialności obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych spoczywa na kliencie.
Dlaczego warto tworzyć kopie zapasowe danych AWS?
Jak wynika z określonego przez AWS modelu wspólnej odpowiedzialności, obowiązek tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych na platformie AWS spoczywa na kliencie. Podobnie jak w środowisku lokalnym trzeba zadbać o ochronę aplikacji i danych, aby przeciwdziałać czynnikom mogącym spowodować ich utratę, takim jak przypadkowe usunięcie, cyberzagrożenia bezpieczeństwa, ataki ransomware i przestoje. Firma Veeam udostępnia łatwe w obsłudze, ekonomiczne i bezpieczne rozwiązanie do backupu i odzyskiwania na platformie AWS, dzięki któremu można się zabezpieczyć przed każdym scenariuszem utraty danych w chmurze.
Jakie usługi AWS obsługuje i chroni rozwiązanie Veeam?
 • Backup Amazon EC2
 • Backup Amazon RDS
 • Amazon EFS
 • Backup Amazon VPC
 • Amazon S3
 • AWS Outposts
* Oceny i recenzje: 4,6/5 na podstawie 1428 recenzji dostępnych 6 października 2022 r. w kategorii Enterprise Backup and Recovery Software Solutions. GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym, a PEER INSIGHTS jest znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w USA oraz innych krajach i zostały one tutaj użyte za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści dostępne w serwisie Gartner Peer Insights obejmują opinie użytkowników na temat korzystania z wymienionych w nim produktów, nie powinny być traktowane jako stwierdzenia dotyczące stanu faktycznego i nie odzwierciedlają poglądów firmy Gartner ani jej podmiotów stowarzyszonych. Firma Gartner nie popiera żadnych dostawców, produktów czy usług przedstawionych w tych treściach ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych wprost lub dorozumianych, dotyczących tych treści, w tym jakichkolwiek gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.

Rozpocznij przygodę z rozwiązaniami Veeam

Zrób kolejny krok w kierunku modernizacji i ochrony swoich danych

Skontaktuj się z nami

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Ta witryna jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz obowiązują w niej Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług firmy Google.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Zamów prezentację

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.