https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYmFja3VwLWF6dXJlLmh0bWwiLCJoYXNoIjoiN2VhYjc4NzItNjY2MC00MzFkLWI1MzYtOGJjNTcyYmUxYmE4In0

Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych na platformie Azure

Automatyczny backup w macierzystym formacie Azure, dzięki któremu nowoczesne przedsiębiorstwo może zniwelować skutki każdej utraty danych w chmurze

WDRÓŻ BEZPŁATNIE JUŻ TERAZ

BEZPŁATNY backup 10 maszyn wirtualnych Azure

Tworzenie kopii zapasowych i ich odzyskiwanie w macierzystym formacie Azure

Microsoft Azure to niezawodna platforma przetwarzania w chmurze, która umożliwia elastyczne i skalowalne tworzenie, testowanie oraz wdrażanie nowoczesnych aplikacji. Chociaż firma Microsoft odpowiada za infrastrukturę, ze sformułowanego przez nią modelu wspólnej odpowiedzialności jasno wynika, że dane wciąż należą do klienta i to na kliencie spoczywa obowiązek ich zabezpieczenia i ochrony.

Firma Veeam® udostępnia korporacyjne funkcje tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych na platformie Azure. Obejmują one pełną automatyzację, która ułatwia ochronę wszystkich firmowych danych na platformie Azure i zarządzanie nimi na dużą skalę. Priorytetowo potraktowano opłacalność i bezpieczeństwo, jednocześnie pamiętając o niezawodności i przestrzeganiu umów SLA, aby wyeliminować ryzyko utraty danych, a przy tym zapobiec nadmiernym wydatkom na korzystanie z chmury i nieoczekiwanym kosztom.

Nr 1 do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych na platformie Azure

Niezawodny backup i odzyskiwanie

Funkcje tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych w macierzystym formacie Azure, w pełni zautomatyzowane w celu zapewnienia prostej, a przy tym wydajnej ochrony danych, na którą zawsze można liczyć.

Obniżenie kosztów korzystania z chmury

Pierwsze w branży narzędzia do zarządzania kosztami i niedrogie opcje przenoszenia danych, eliminujące ryzyko nadmiernych wydatków na korzystanie z chmury.

Pewna i zgodna z przepisami ochrona

Przeciwdziałanie atakom ransomware i zagrożeniom cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym dbaniu o zgodną z przepisami ochronę i archiwizację danych.

Przystosowanie do chmury hybrydowej

Unifikacja ochrony oraz zarządzania danymi na platformie Azure ze wszystkimi danymi w chmurze hybrydowej i środowisku wielu chmur w ramach jednej warstwy sterowania.

Macierzysty format, ekonomiczność, bezpieczeństwo, przystosowanie do chmury hybrydowej

Specjalnie dla Azure

Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Azure przy użyciu specjalnie opracowanych narzędzi, które nie wymagają agentów.

Automatyzacja na podstawie zasad

Automatyzacja tworzenia migawek i kopii zapasowych na platformie Azure za pomocą w pełni konfigurowalnych zasad i harmonogramów.

Spójność aplikacji

Zerowe straty danych — podczas tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych nie dochodzi do wyłączania maszyn wirtualnych ani odłączania woluminów.

Szybkie, elastyczne odzyskiwanie

Od całych maszyn wirtualnych i woluminów po indywidualne pliki oraz foldery — odzyskiwanie w czasie rzędu sekund.

Obliczanie kosztów kopii zapasowych

Pierwszy w branży kalkulator kosztów kopii zapasowych, pozwalający uniknąć nieoczekiwanych wydatków.

Niedrogie przenoszenie

Automatyczne przenoszenie kopii zapasowych do gorącej i chłodnej warstwy pamięci Azure Blob na potrzeby ekonomicznego długoterminowego przechowywania i zapewniania zgodności z przepisami.

Obsługa wielu subskrypcji

Łatwe skalowanie i zarządzanie ochroną wszystkich obciążeń ze wszystkich subskrypcji Azure.

Backup między subskrypcjami/regionami

Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, takimi jak ransomware, przez odizolowanie danych kopii zapasowych od środowiska produkcyjnego.

Interfejs RESTful API

Integracja oraz automatyzacja funkcji backupu i odzyskiwania dla platformy Azure oraz zarządzanie nimi razem z innymi aplikacjami z firmowego stosu technologii.

Mobilność danych

Bezproblemowe przenoszenie aplikacji oraz danych do, z i w ramach platformy Azure oraz innych chmur prywatnych i publicznych.

Obsługa środowiska hybrydowego

Unifikacja ochrony oraz zarządzania danymi na platformie Azure ze wszystkimi danymi w chmurze hybrydowej i środowisku wielu chmur w ramach jednej warstwy sterowania.

Najnowsze wydanie

Obsługa środowiska hybrydowego

Unifikacja backupu oraz zarządzania danymi na platformie Azure z danymi w chmurze hybrydowej i środowisku wielu chmur w ramach jednej warstwy sterowania*.

Niedrogie przenoszenie

Automatyczne przenoszenie kopii zapasowych do warstw pamięci Azure Blob na potrzeby ekonomicznego długoterminowego przechowywania i zapewniania zgodności z przepisami.

Spójność aplikacji

Przechwytywanie wszystkich danych działających aplikacji przekłada się na zerowe straty danych podczas backupu i odzyskiwania w systemach Windows i Linux.

*W połączeniu z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication v11 lub nowszym.

Sposób działania

 • Migawki i kopie zapasowe
 • Odzyskiwanie na platformie Azure
 • Odzyskiwanie poza platformą Azure
 1. Automatyzacja migawek na podstawie zasad
 2. Przenoszenie migawek do pamięci masowej Azure Blob (warstwa gorąca lub chłodna)
 1. Odzyskiwanie całej maszyny wirtualnej Azure lub jej woluminów do pierwotnej lub innej lokalizacji wykonywane z migawki
 2. Odzyskiwanie całej maszyny wirtualnej Azure lub jej woluminów do pierwotnej lub innej lokalizacji wykonywane z kopii zapasowej w obiektowej pamięci masowej
 3. Odzyskiwanie na poziomie plików z migawki
 4. Odzyskiwanie na poziomie plików z kopii zapasowej w obiektowej pamięci masowej
 1. Powielanie kopii zapasowych do repozytorium kopii w środowisku lokalnym
 2. Instant VM Recovery
 3. Odzyskiwanie na maszynę wirtualną w środowisku lokalnym
 4. Bezpośrednie przywracanie na platformę AWS

Elastyczne warianty i ceny odpowiednie dla każdego środowiska

Możliwości Veeam Backup for Microsoft Azure

Autonomiczne rozwiązanie przeznaczone do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych obciążeń Azure wyłącznie na platformie Azure
Veeam Backup & Replication

Rozwiązanie nr 1 do backupu i odzyskiwania, które pozwala zunifikować ochronę danych oraz zarządzanie nimi w chmurze hybrydowej / środowisku wielu chmur

Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych na platformie Azure

   
Kontrolowanie kosztów    
Bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów    
Nieograniczona przenośność danych    
Zarządzanie w chmurze hybrydowej / wielu chmurach    
Scentralizowane monitorowanie i raportowanie    
Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure w wersji zarówno Free, jak i BYOL jest dostępne wyłącznie w postaci maszyny wirtualnej za pośrednictwem witryny Azure Marketplace.

Autonomiczny produkt

Wersja Free

BEZPŁATNIE

 

 

 

 

BEZPŁATNY backup do 10 maszyn wirtualnych Azure
Podstawowa pomoc techniczna przez e-mail

Autonomiczny produkt

Wersja BYOL

40 USD

za maszynę wirtualną Azure rocznie

Backup i odzyskiwanie wyłącznie na platformie Azure
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Chmura hybrydowa / wiele chmur

Wersja BYOL

VUL

Licencje przenośne

Backup i odzyskiwanie dowolnych danych w dowolnym miejscu
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Unifikacja backupu i odzyskiwania na platformie Azure z pozostałymi obciążeniami

Veeam Backup & Replication

Jedno rozwiązanie umożliwiające prostą, niezawodną i elastyczną ochronę WSZYSTKICH danych w środowisku chmurowym, wirtualnym i fizycznym

Zasoby dotyczące backupu i odzyskiwania na platformie Azure

Często zadawane pytania

Czy platforma Azure tworzy kopie zapasowe danych?
Krótka odpowiedź brzmi: nie. Firma Microsoft nie zapewnia tworzenia kopii zapasowych danych. Zgodnie ze sformułowanym przez nią modelem wspólnej odpowiedzialności obowiązek zabezpieczenia i ochrony danych (oprócz innych aspektów) spoczywa na kliencie w zależności od tego, czy korzysta on z usług IaaS, PaaS czy SaaS.
Dlaczego należy tworzyć kopie zapasowe danych na platformie Azure?
Jak wynika z określonego przez firmę Microsoft modelu wspólnej odpowiedzialności, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych na platformie Microsoft Azure jest obowiązkiem klienta. Bez funkcji backupu i odzyskiwania nie można przywrócić danych utraconych na skutek przypadkowego usunięcia, zagrożenia bezpieczeństwa, ataku ransomware, przestoju itp. Firma Veeam oferuje ekonomiczne i bezpieczne funkcje klasy korporacyjnej umożliwiające backup i odzyskiwanie na platformie Azure, które stanowią ochronę przed każdą utratą danych w chmurze.
Jak działają funkcje backupu i odzyskiwania na platformie Azure oferowane przez firmę Veeam?
Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure umożliwia automatyczne tworzenie migawek i kopii zapasowych maszyn wirtualnych Azure (zarządzanych lub niezarządzanych dysków VHD) oraz zarządzanie nimi, co obejmuje także konfigurację maszyn. Rozwiązanie pozwala tworzyć łańcuchy kopii zapasowych przy użyciu kopii zapasowych obrazów lub przy użyciu migawek. Kopie zapasowe na poziomie obrazów mogą obejmować kopie pełne i przyrostowe. Migawki typowo chmurowe obejmują migawki z określonego punktu w czasie. Odzyskiwanie można wykonywać na poziomie całej maszyny i na poziomie plików w czasie liczonym w sekundach.

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam