Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych na platformie Azure

Automatyczny backup w macierzystym formacie Azure, dzięki któremu nowoczesne przedsiębiorstwo może zniwelować skutki każdej utraty danych w chmurze

WDRÓŻ BEZPŁATNIE JUŻ TERAZ

BEZPŁATNY backup 10 maszyn wirtualnych Azure

Tworzenie kopii zapasowych i ich odzyskiwanie w macierzystym formacie Azure

Microsoft Azure to niezawodna platforma przetwarzania w chmurze, która umożliwia elastyczne i skalowalne tworzenie, testowanie oraz wdrażanie nowoczesnych aplikacji. Chociaż firma Microsoft odpowiada za infrastrukturę, ze sformułowanego przez nią modelu wspólnej odpowiedzialności jasno wynika, że dane wciąż należą do klienta i to na kliencie spoczywa obowiązek ich zabezpieczenia i ochrony.

Firma Veeam® udostępnia korporacyjne funkcje tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych na platformie Azure. Obejmują one pełną automatyzację, która ułatwia ochronę wszystkich firmowych danych na platformie Azure i zarządzanie nimi na dużą skalę. Priorytetowo potraktowano opłacalność i bezpieczeństwo, jednocześnie pamiętając o niezawodności i przestrzeganiu umów SLA, aby wyeliminować ryzyko utraty danych, a przy tym zapobiec nadmiernym wydatkom na korzystanie z chmury i nieoczekiwanym kosztom.

Product Launch: VBAzure v1 - Overview Video - VBAzure Overview Video - EN

Nr 1 do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych na platformie Azure

Niezawodny backup i odzyskiwanie

Funkcje tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych w macierzystym formacie Azure, w pełni zautomatyzowane w celu zapewnienia prostej, a przy tym wydajnej ochrony danych, na którą zawsze można liczyć.

Obniżenie kosztów korzystania z chmury

Pierwsze w branży narzędzia do zarządzania kosztami i niedrogie opcje przenoszenia danych, eliminujące ryzyko nadmiernych wydatków na korzystanie z chmury.

Pewna i zgodna z przepisami ochrona

Przeciwdziałanie atakom ransomware i zagrożeniom cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym dbaniu o zgodną z przepisami ochronę i archiwizację danych.

Przystosowanie do chmury hybrydowej

Unifikacja ochrony oraz zarządzania danymi na platformie Azure ze wszystkimi danymi w chmurze hybrydowej i środowisku wielu chmur w ramach jednej warstwy sterowania.

Macierzysty format, ekonomiczność, bezpieczeństwo, przystosowanie do chmury hybrydowej

Specjalnie dla Azure

Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Azure przy użyciu specjalnie opracowanych narzędzi, które nie wymagają agentów.

Automatyzacja na podstawie zasad

Automatyzacja tworzenia migawek i kopii zapasowych na platformie Azure za pomocą w pełni konfigurowalnych zasad i harmonogramów.

Spójność aplikacji

Zerowe straty danych — podczas tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych nie dochodzi do wyłączania maszyn wirtualnych ani odłączania woluminów.

Szybkie, elastyczne odzyskiwanie

Od całych maszyn wirtualnych i woluminów po indywidualne pliki oraz foldery — odzyskiwanie w czasie rzędu sekund.

Obliczanie kosztów kopii zapasowych

Pierwszy w branży kalkulator kosztów kopii zapasowych, pozwalający uniknąć nieoczekiwanych wydatków.

Niedrogie przenoszenie

Automatyczne przenoszenie kopii zapasowych do gorącej i chłodnej warstwy pamięci Azure Blob na potrzeby ekonomicznego długoterminowego przechowywania i zapewniania zgodności z przepisami.

Obsługa wielu subskrypcji

Łatwe skalowanie i zarządzanie ochroną wszystkich obciążeń ze wszystkich subskrypcji Azure.

Backup między subskrypcjami/regionami

Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, takimi jak ransomware, przez odizolowanie danych kopii zapasowych od środowiska produkcyjnego.

Interfejs RESTful API

Integracja oraz automatyzacja funkcji backupu i odzyskiwania dla platformy Azure oraz zarządzanie nimi razem z innymi aplikacjami z firmowego stosu technologii.

Mobilność danych

Bezproblemowe przenoszenie aplikacji oraz danych do, z i w ramach platformy Azure oraz innych chmur prywatnych i publicznych.

Obsługa środowiska hybrydowego

Unifikacja ochrony oraz zarządzania danymi na platformie Azure ze wszystkimi danymi w chmurze hybrydowej i środowisku wielu chmur w ramach jednej warstwy sterowania.

Najnowsze wydanie

Obsługa środowiska hybrydowego

Unifikacja backupu oraz zarządzania danymi na platformie Azure z danymi w chmurze hybrydowej i środowisku wielu chmur w ramach jednej warstwy sterowania*.

Niedrogie przenoszenie

Automatyczne przenoszenie kopii zapasowych do warstw pamięci Azure Blob na potrzeby ekonomicznego długoterminowego przechowywania i zapewniania zgodności z przepisami.

Spójność aplikacji

Przechwytywanie wszystkich danych działających aplikacji przekłada się na zerowe straty danych podczas backupu i odzyskiwania w systemach Windows i Linux.

*W połączeniu z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication v11 lub nowszym.

Sposób działania

 • Migawki i kopie zapasowe
 • Odzyskiwanie na platformie Azure
 • Odzyskiwanie poza platformą Azure
 1. Automatyzacja migawek na podstawie zasad
 2. Przenoszenie migawek do pamięci masowej Azure Blob (warstwa gorąca lub chłodna)
 1. Odzyskiwanie całej maszyny wirtualnej Azure lub jej woluminów do pierwotnej lub innej lokalizacji wykonywane z migawki
 2. Odzyskiwanie całej maszyny wirtualnej Azure lub jej woluminów do pierwotnej lub innej lokalizacji wykonywane z kopii zapasowej w obiektowej pamięci masowej
 3. Odzyskiwanie na poziomie plików z migawki
 4. Odzyskiwanie na poziomie plików z kopii zapasowej w obiektowej pamięci masowej
 1. Powielanie kopii zapasowych do repozytorium kopii w środowisku lokalnym
 2. Instant VM Recovery
 3. Odzyskiwanie na maszynę wirtualną w środowisku lokalnym
 4. Bezpośrednie przywracanie na platformę AWS

Elastyczne warianty i ceny odpowiednie dla każdego środowiska

  Veeam Backup for Microsoft Azure

VEEAM AVAILABILITY SUITE™ 

(OBEJMUJE VEEAM BACKUP & REPLICATION™)

  Autonomiczne, ekonomiczne rozwiązanie do backupu i odzyskiwania w obrębie platformy Azure Jedna platforma do scentralizowanej ochrony danych i zarządzania nimi w wielu chmurach oraz obsługi mobilności w chmurze

Backup w macierzystym formacie Azure

   
Automatyzacja na podstawie zasad    
Odzyskiwanie pełne i na poziomie plików    
Backup/archiwizacja w pamięci Azure Blob    
Kalkulator kosztów kopii zapasowych    
Zabezpieczenia między grupami zasobów / regionami    
Scentralizowane zarządzanie w wielu chmurach / chmurze hybrydowej    

Przenośność danych, mobilność i brak uzależnienia od chmury

   
Zaawansowane monitorowanie i analizy    

Przenośna licencja uniwersalna Veeam (VUL)

   

Ekonomiczna licencja autonomiczna

   
Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure w wersji zarówno Free, jak i BYOL jest dostępne wyłącznie w postaci maszyny wirtualnej za pośrednictwem witryny Azure Marketplace.

Autonomiczny produkt

Wersja Free

BEZPŁATNIE

 

 

 

 

BEZPŁATNY backup do 10 maszyn wirtualnych Azure
Podstawowa pomoc techniczna przez e-mail

Autonomiczny produkt

Wersja BYOL

40 USD

za maszynę wirtualną Azure rocznie

Backup i odzyskiwanie wyłącznie na platformie Azure
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Chmura hybrydowa / wiele chmur

Wersja BYOL

VUL

Licencje przenośne

Backup i odzyskiwanie dowolnych danych w dowolnym miejscu
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Unifikacja backupu i odzyskiwania na platformie Azure z pozostałymi obciążeniami

Veeam Backup & Replication

Jedno rozwiązanie umożliwiające prostą, niezawodną i elastyczną ochronę WSZYSTKICH danych w środowisku chmurowym, wirtualnym i fizycznym

Zasoby dotyczące backupu i odzyskiwania na platformie Azure

Często zadawane pytania

Jak tworzyć kopie zapasowe danych w chmurze Azure?

Zgodnie ze sformułowanym przez firmę Microsoft modelem wspólnej odpowiedzialności to użytkownik odpowiada za zaplanowanie oraz wdrożenie strategii tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych danych przechowywanych na platformie Azure. Są dostępne macierzyste usługi umożliwiające tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Azure, a także wielu dostawców oferujących backup obciążeń na platformie Microsoft Azure i w środowisku lokalnym przy użyciu agentów. Jednak ochrona danych w chmurze bywa trudniejsza, niż się wydaje, a korzystanie z ograniczonych lub przestarzałych metod backupu może rodzić problemy.

Po pierwsze migawki maszyn wirtualnych Azure nie są prawdziwymi kopiami zapasowymi, a więc nie nadają się do długoterminowego przechowywania i odzyskiwania danych. Ponadto przechowywanie migawek na platformie Azure dłużej niż kilka dni wiąże się z wysokimi kosztami. Ręczne stosowanie skryptów mających zautomatyzować obsługę macierzystych migawek maszyn wirtualnych Azure szybko może stać się bardzo skomplikowane, zwłaszcza w dużych środowiskach.

Po drugie tworzenie kopii zapasowych na platformie Microsoft Azure przy użyciu agentów również nie jest rozwiązaniem optymalnym, ponieważ wdrożenie agentów wymaga dużej ilości zasobów, a ponadto agenty są trudne w skalowaniu i zajmują dodatkowe miejsce na maszynach wirtualnych.

Tymczasem typowo chmurowe rozwiązanie do backupu, takie jak Veeam Backup for Microsoft Azure, automatycznie tworzy kopie zapasowe obrazów z macierzystych migawek maszyn wirtualnych Azure na podstawie wybranych zasad backupu. Daje to większą kontrolę i ułatwia zarządzanie codziennymi operacjami ochrony danych oraz wdrażaniem zasad, a także ulepsza przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji i przyspiesza odzyskiwanie maszyn wirtualnych Azure.

Jak działa backup na platformie Azure?

Więcej informacji zawiera ten krótki film.

Zasadniczo rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure umożliwia automatyczne tworzenie migawek i kopii zapasowych maszyn wirtualnych Azure (w tym zarządzanych lub niezarządzanych dysków VHD) oraz zarządzanie nimi, co obejmuje także konfigurację maszyn. Rozwiązanie pozwala tworzyć łańcuchy kopii zapasowych przy użyciu kopii zapasowych obrazów lub przy użyciu migawek. Kopie zapasowe na poziomie obrazów mogą obejmować kopie pełne i przyrostowe. Migawki typowo chmurowe obejmują migawki z określonego punktu w czasie. Odzyskiwanie można wykonywać na poziomie całej maszyny lub na poziomie plików w czasie liczonym w sekundach.

 1. Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure umożliwia ochronę danych na maszynach wirtualnych Azure przy użyciu migawek lub kopii zapasowych, a wszystko to za pomocą specjalnie zaprojektowanych, typowo chmurowych narzędzi. Połączenie migawek i kopii zapasowych daje elastyczność w zakresie wyboru najlepszej metody ochrony danych na platformie Azure — niezależnie od tego, czy chodzi o określony plik, kilka testowych maszyn wirtualnych czy duże środowisko produkcyjne. Migawki znakomicie nadają się do testów i uaktualnień, gdy może wystąpić potrzeba szybkiego wycofania zmian do określonego punktu w czasie. Jeśli jednak chodzi o dłuższe przechowywanie i niezawodne odzyskiwanie, optymalną metodą ochrony danych na platformie Azure są kopie zapasowe. Pliki kopii zapasowych są przechowywane w usłudze Microsoft Azure Blob, a w celu obniżenia kosztów można wybrać opcję chłodnej pamięci masowej.
 2. Za każdym razem, gdy tworzony jest plik kopii zapasowej oparty na migawce maszyny wirtualnej Azure lub wykonywane jest odzyskiwanie z pliku kopii zapasowej obrazu, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure wdraża instancje tymczasowe, tzw. procesy robocze, które są wdrażane na kontach Azure tylko wtedy, gdy trzeba utworzyć kopię zapasową z migawki lub odzyskać dane.
  • Użytkownik może utworzyć szczegółową konfigurację dla każdego regionu Azure, w którym mają być wdrażane procesy robocze, lub pozostawić automatyczną obsługę konfiguracji regionów rozwiązaniu Veeam.
 3. Gdy zostanie utworzony plik kopii zapasowej maszyn wirtualnych Azure opartej na obrazie, można go zapisać w gorącej lub chłodnej warstwie pamięci masowej w zależności od obowiązujących zasad przechowywania danych.
 4. Do wyboru są różne opcje zasad. Użytkownik może określić, które konta Microsoft Azure będą objęte backupem w każdym regionie, wskazać, czy chce tworzyć kopie zapasowe odrębnych maszyn wirtualnych Azure, albo skorzystać z zasad opartych na tagach, aby nie musieć ręcznie dodawać każdej nowej maszyny wirtualnej do zasad tworzenia kopii zapasowych na platformie Azure.
 5. Dostępne są różne opcje harmonogramu tworzenia migawek (nawet z częstotliwością 60 migawek na godzinę) oraz kopii zapasowych danych Azure, które spełniają wymogi nawet najbardziej rygorystycznych umów o poziomie usług. Można też określić czas przechowywania migawek i kopii zapasowych danych Azure.
  • Opcje harmonogramu pozwalają także określić, gdzie mają być przechowywane migawki lub kopie zapasowe danych Azure. Usługa Azure Blob udostępnia gorącą i chłodną pamięć masową. Firma Veeam zaleca przechowywanie plików kopii zapasowych Azure w chłodnej warstwie pamięci masowej, ponieważ znacznie obniża to koszty ich magazynowania.
 6. Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure udostępnia wbudowany kalkulator, który automatycznie szacuje koszt skonfigurowanych zasad tworzenia kopii zapasowych danych Microsoft Azure. Wyniki obliczeń są przedstawiane z wyprzedzeniem podczas konfigurowania zasad tworzenia kopii zapasowych i obejmują miesięczne koszty korzystania z pamięci masowej Azure Blob, koszty przemieszczania danych między regionami, a nawet szacunkowe koszty przenoszenia danych kopii zapasowych do i z pamięci Azure Blob.
 7. I wreszcie dostępnych jest wiele opcji przywracania danych Azure z kopii zapasowych. Można szybko przywrócić całą maszynę wirtualną Azure, dysk wirtualny lub wybrane pliki. Podobnie jak w przypadku tworzenia kopii zapasowych Azure wdrażane są procesy robocze, które są dołączane do określonego punktu w czasie. Następnie w interfejsie rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Azure wyświetlany jest adres URL, który można otworzyć w osobnej karcie, a następnie wyszukać konkretne dane do przywrócenia.

Ogółem wykonanie niezbędnych czynności w witrynie Azure Marketplace, połączenie appliance Veeam Backup for Microsoft Azure z kontem oraz pełne skonfigurowanie zasad tworzenia kopii zapasowych zabiera nie więcej niż 15 minut! 

Dlaczego należy tworzyć kopie zapasowe danych przechowywanych w chmurze Azure?

Firma Microsoft nie tworzy kopii zapasowych danych klientów. Zgodnie ze sformułowanym przez nią modelem wspólnej odpowiedzialności to klient musi zadbać o zabezpieczenie i ochronę swoich danych w zależności od tego, czy korzysta z modelu IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) czy SaaS (Software as a Service).

Określony przez Microsoft model wspólnej odpowiedzialności stanowi, że tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych na platformie Microsoft Azure jest obowiązkiem klienta. Bez funkcji backupu i odzyskiwania nie można przywrócić aplikacji ani danych utraconych na skutek przypadkowego usunięcia, zagrożenia bezpieczeństwa, ataku ransomware, przestoju itp. Firma Veeam oferuje ekonomiczne i bezpieczne funkcje klasy korporacyjnej umożliwiające backup oraz odzyskiwanie na platformie Azure, które stanowią ochronę przed każdą utratą danych w chmurze.

Jakie rodzaje kopii zapasowych są dostępne, jeśli chodzi o dane na platformie Microsoft Azure?

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Azure.

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure umożliwia tworzenie łańcuchów kopii zapasowych na poziomie obrazu z macierzystych migawek maszyn wirtualnych Azure.

Łańcuchy kopii zapasowych obejmują pliki kopii pełnych i przyrostowych:

 • Kopia pełna — plik pełnej kopii zapasowej zawierający pełny obraz maszyny wirtualnej Azure.
 • Kopia przyrostowa — pliki przyrostowych kopii zapasowych, które zawierają przyrostowe zmiany wprowadzone w obrazie maszyny wirtualnej Azure.

Łańcuch kopii zapasowych maszyn wirtualnych Microsoft Azure jest tworzony przy użyciu ciągłego przyrostowego trybu backupu. Oznacza to, że podczas pierwszej sesji backupu w repozytorium kopii zapasowych tworzony jest plik pełnej kopii zapasowej, którego podstawą jest powielony obraz maszyny wirtualnej Azure. Plik ten stanowi punkt wyjścia dla łańcucha kopii zapasowych. Następnie rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure kopiuje wyłącznie bloki danych, które uległy zmianie od tego momentu.

Pliki zarówno pełnej kopii zapasowej, jak i kopii przyrostowych służą jako punkty przywracania danych Microsoft Azure, a użytkownik może łatwo cofnąć się do wybranego punktu w czasie. 

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam