Globalny lider nr 1

Veeam Backup for Microsoft Azure

Backup i odzyskiwanie na platformie Azure

Prostota, ekonomiczność, bezpieczeństwo, przystosowanie do chmury hybrydowej

 • Ochrona wszystkich firmowych danych na platformie Azure w macierzystym formacie
 • Niemal zerowe wartości RTO, od całych instancji po pojedyncze pliki
 • Niedrogi backup ułatwiający realizację celów dotyczących przechowywania danych i zgodności z przepisami
WDRÓŻ BEZPŁATNIE JUŻ TERAZ

BEZPŁATNY backup 10 maszyn wirtualnych Azure

Zamów prezentację

Skontaktuj się z inżynierem systemowym

Backup i odzyskiwanie w macierzystym formacie Azure

Nr 1 do backupu na platformie Azure
Microsoft Azure to platforma przetwarzania w chmurze, która umożliwia elastyczne i skalowalne tworzenie, testowanie oraz wdrażanie nowoczesnych aplikacji. Chociaż firma Microsoft odpowiada za infrastrukturę tej platformy, zgodnie z modelem wspólnej odpowiedzialności obowiązek ochrony danych spoczywa na kliencie.
NOWE rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure v4 umożliwia w pełni automatyczne tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w macierzystym formacie Azure, ułatwiając ochronę wszystkich firmowych danych na platformie Azure oraz zarządzanie nimi.
Veeam Backup for Microsoft Azure
Set and forget simplicity

Skonfiguruj i zapomnij!

Automatyzacja macierzystych migawek i kopii zapasowych na podstawie zasad.

Actualize cloud savings

Niskie koszty backupu

Kontroluj koszty, jednocześnie realizując cele z zakresu przechowywania danych i zgodności z przepisami.

One platform

Jedna platforma

Centralnie zarządzaj innymi środowiskami chmurowymi, wirtualnymi, fizycznymi, SaaS i Kubernetes.

Fast and flexible recovery

Szybkie i elastyczne odzyskiwanie

Niemal zerowe wartości RTO w odniesieniu do wszystkich danych — od całych instancji po pojedyncze pliki.

Security compliance protection

Większe bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Stosuj najlepsze praktyki platformy Azure z zakresu ochrony przed atakami ransomware.

Cloud mobility

Mobilność w chmurze

Pełna mobilność dzięki tworzeniu kopii zapasowych, odzyskiwaniu i migracji do dowolnego środowiska.

Funkcje

Macierzysty format, ekonomiczność, bezpieczeństwo, przystosowanie do chmury hybrydowej

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure udostępnia zaawansowane możliwości, dzięki którym można łatwo zabezpieczać i chronić dane przedsiębiorstwa oraz nimi zarządzać.
Azure native
Specjalnie dla Azure

Macierzyste migawki pozwalają osiągnąć niskie wartości RPO bez stosowania agentów.

Policy based automation
Pełna automatyzacja

Chroń dane dzięki automatyzacji opartej na zasadach i etykietom.

Low cost tiering
Niedrogie przenoszenie

Automatycznie przenoś migawki
do niedrogich klas pamięci masowej.

Azure sql backup
Backup baz Azure SQL

Twórz i odzyskuj kopie zapasowe baz danych Azure SQL przy użyciu automatyzacji opartej na zasadach.

Restful api
Backup dla Azure Files

Funkcje tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych oraz indeksowania na poziomie plików przeznaczone dla usługi Azure Files.

Fast flexible recovery
Szybkie odzyskiwanie

Unikaj utraty danych dzięki elastycznym opcjom odzyskiwania instancji, woluminów i plików.

App and data mobility
Mobilność aplikacji i danych

Mobilność w chmurze obejmująca platformę Azure, środowisko lokalne i inne chmury publiczne.

Cross subscription region backup
Backup między
subskrypcjami/regionami

Odizoluj kopie zapasowe od środowiska produkcyjnego, aby zabezpieczyć dane przez zagrożeniami.

Simple setup
Kontrola dostępu na podstawie ról

Deleguj prawa dostępu i uprawnienia do operacji ochrony danych.

Backup cost calculation
Obliczanie kosztów

Unikaj zaskakująco wysokich rachunków dzięki pierwszemu w branży kalkulatorowi kosztów kopii zapasowych.

Multi subscription support
Obsługa wielu subskrypcji

Skaluj i zarządzaj ochroną obciążeń objętych subskrypcją Azure.

One platform
Przystosowanie do chmury hybrydowej

Scentralizuj operacje backupu Azure w ramach jednej platformy obejmującej także inne firmowe obciążenia.

Co nowego na platformie Azure?

Zapoznaj się z najnowszą wersją, aby mieć pewność, że Twoja firma jest na bieżąco.

 • Backup i odzyskiwanie w usłudze Azure Files

  Teraz funkcje backupu i odzyskiwania w macierzystym formacie Azure obejmują także usługę Azure Files — w pełni zautomatyzowane i bezpieczne rozwiązanie do obsługi nawet największych systemów plików.

 • Backup i przywracanie konfiguracji

  Twórz kopie zapasowe konfiguracji w repozytorium kopii, aby ułatwić odzyskiwanie, przyspieszyć migracje i umożliwić wykonywanie testów.

 • Ulepszony interfejs użytkownika i wyższy komfort

  Lepszy wgląd w infrastrukturę kopii zapasowych dzięki przeglądowi sesji, wąskich gardeł, informacji o zasadach, chronionych obciążeń i nie tylko!

Jak rozwiązanie Veeam tworzy kopie zapasowe na platformie Azure

 1. Automatyzacja migawek i kopii zapasowych na podstawie zasad
 2. Przenoszenie migawek do pamięci masowej Azure Blob (warstwa gorąca lub chłodna)
 1. Odzyskiwanie całej maszyny wirtualnej Azure lub jej woluminów do pierwotnej albo innej lokalizacji wykonywane z migawek i kopii zapasowej w obiektowej pamięci masowej
 2. Odzyskiwanie na poziomie plików z migawki i kopii zapasowej w obiektowej pamięci masowej
 1. Powielanie kopii zapasowych do repozytoriów kopii w środowisku lokalnym
 2. Instant VM Recovery
 3. Odzyskiwanie na maszyny wirtualne w środowisku lokalnym (dotyczy wyłącznie maszyn wirtualnych)
 4. Bezpośrednie przywracanie na platformy AWS i Google Cloud

Ceny i warianty

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure w wersji zarówno Free, jak i BYOL jest dostępne wyłącznie w postaci maszyny wirtualnej za pośrednictwem witryny Azure Marketplace.

Autonomiczny produkt

Free Edition

BEZPŁATNIE

 

BEZPŁATNY backup do 10 maszyn wirtualnych Azure
Podstawowa pomoc techniczna przez e-mail

Autonomiczny produkt

Wersja BYOL

40 USD

za maszynę wirtualną Azure rocznie

Backup i odzyskiwanie wyłącznie na platformie Azure z produkcyjną pomocą techniczną w trybie 24.7. 365

Chmura hybrydowa / wiele chmur

Wersja BYOL

VUL

Licencja przenośna

Backup i odzyskiwanie dowolnych danych w dowolnym miejscu
Produkcyjna pomoc techniczna 24.7.365

  Veeam Backup for Microsoft Azure
Veeam Backup & Replication
  Autonomiczne rozwiązanie przeznaczone do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych obciążeń Azure wyłącznie na platformie Azure Rozwiązanie nr 1 do backupu i odzyskiwania, które pozwala zunifikować ochronę danych oraz zarządzanie nimi w chmurze hybrydowej i środowisku wielu chmur
Backup i odzyskiwanie na platformie Azure    
Kontrolowanie kosztów    
Bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów    
Nieograniczona przenośność danych    
Zarządzanie w chmurze hybrydowej / wielu chmurach    
Przeciągnij, aby wyświetlić większy obszar tabeli

Unifikacja backupu i odzyskiwania na platformie Azure z pozostałymi obciążeniami

Vbr img

Veeam Backup & Replication

Centralnie zarządzaj kopiami zapasowymi danych Azure razem z innymi środowiskami chmurowymi, wirtualnymi, fizycznymi, SaaS i Kubernetes.

Usługi BaaS dotyczące danych Azure

Clouds cloud user baa s person provider

UŻYTKOWNICY

Potrzebujesz pomocy w backupie na platformie Azure?

Nasza globalna sieć usługodawców udostępnia usługi backupu danych Azure w modelu BaaS oparte na technologiach Veeam. Teraz możesz zlecić zadania związane z ochroną danych ekspertom i w pełni skoncentrować się na rozwoju firmy. (Albo pójść na długi, spokojny lunch — nic nam do tego!)


Clouds cloud providers connectors spread structure

USŁUGODAWCY

Czy jesteś usługodawcą i chcesz poszerzyć ofertę o usługi BaaS dotyczące danych Azure?

W firmie Veeam zyskasz prawdziwego partnera, który pomoże Ci świadczyć rentowne usługi backupu danych Azure w modelu BaaS z wykorzystaniem technologii Veeam. Aby rozpocząć, dołącz do programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). To nic nie kosztuje! W programie zyskasz dostęp do wyjątkowych produktów, cen i korzyści opracowanych z myślą o ułatwieniu działalności usługowej.

Bądź na bieżąco dzięki najnowszej wiedzy i trendom dotyczącym platformy Azure i rozwiązań Veeam

Wp cover customer azure

Veeam i Azure —
referencje klientów

Dowiedz się, jak rozwiązania Veeam i platforma Microsoft Azure chronią krytyczne dane i aplikacje.

Więcej
Transforming data protection azure
Opis rozwiązania Veeam + Azure

Dowiedz się, jak Twoja firma może przeobrazić strategię ochrony danych.

więcej informacji
Conversational azure backup best practices

Z cyklu Conversational: najlepsze praktyki dotyczące backupu na platformie Azure

10 najlepszych praktyk z zakresu backupu na platformie Azure — bezpośrednio od dwóch specjalistów Microsoft MVP!

pobierz e-book
Cloud protection trends 2021 report cover

Trendy w ochronie chmury w 2021 roku

Poznaj czynniki i wyzwania kształtujące przyszłość branży IT.

Pobierz raport

Więcej informacji o tworzeniu i odzyskiwaniu kopii zapasowych na platformie Azure

Jak tworzyć kopie zapasowe w chmurze Azure?

Zgodnie ze sformułowanym przez firmę Microsoft modelem wspólnej odpowiedzialności to użytkownik odpowiada za zaplanowanie oraz wdrożenie strategii tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych danych przechowywanych na platformie Azure. Są dostępne macierzyste usługi umożliwiające tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Azure, baz danych Azure SQL i obciążeń Azure Files, a także wielu dostawców oferujących backup obciążeń na platformie Azure i w środowisku lokalnym przy użyciu agentów. Jednak ochrona danych w chmurze bywa trudniejsza, niż się wydaje, więc korzystanie z ograniczonych lub przestarzałych metod backupu może rodzić pewne problemy.

Po pierwsze migawki maszyn wirtualnych Azure nie są prawdziwymi kopiami zapasowymi, a więc nie nadają się do długoterminowego przechowywania i odzyskiwania danych. Ponadto przechowywanie migawek na platformie Azure dłużej niż kilka dni wiąże się z wysokimi kosztami. Także ręczne stosowanie skryptów automatyzujących obsługę macierzystych migawek maszyn wirtualnych Azure szybko może się stać skomplikowane, zwłaszcza w dużych środowiskach.

Po drugie tworzenie kopii zapasowych na platformie Azure przy użyciu agentów również nie jest rozwiązaniem optymalnym, ponieważ wdrożenie agentów wymaga dużej ilości zasobów, a ponadto agenty są trudne w skalowaniu i zajmują dodatkowe miejsce na maszynach wirtualnych.

Tymczasem typowo chmurowe rozwiązanie do backupu, takie jak Veeam Backup for Microsoft Azure, automatycznie tworzy kopie zapasowe obrazów z macierzystych migawek maszyn wirtualnych Azure na podstawie wybranych zasad backupu. Daje to większą kontrolę i ułatwia zarządzanie codziennymi operacjami ochrony danych oraz wdrażaniem zasad, a także ulepsza przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji i przyspiesza odzyskiwanie maszyn wirtualnych Azure.

Jak działa backup na platformie Azure?

Więcej informacji zawiera ten krótki film.

Zasadniczo rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure umożliwia automatyczne tworzenie migawek i kopii zapasowych maszyn wirtualnych Azure (w tym zarządzanych lub niezarządzanych dysków VHD) oraz zarządzanie nimi, co obejmuje także konfigurację maszyn. Rozwiązanie pozwala tworzyć łańcuchy kopii zapasowych przy użyciu kopii zapasowych obrazów lub przy użyciu migawek. Kopie zapasowe na poziomie obrazów mogą obejmować kopie pełne i przyrostowe, a migawki typowo chmurowe obejmują migawki z określonego punktu w czasie. Odzyskiwanie można wykonywać na poziomie całej maszyny lub na poziomie plików w czasie liczonym w sekundach.

 • Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure umożliwia ochronę danych na maszynach wirtualnych Azure przy użyciu migawek lub kopii zapasowych, a wszystko to za pomocą specjalnie zaprojektowanych, typowo chmurowych narzędzi. Połączenie migawek i kopii zapasowych daje elastyczność w zakresie wyboru najlepszej metody ochrony danych na platformie Azure — niezależnie od tego, czy chodzi o określony plik, kilka testowych maszyn wirtualnych czy duże środowisko produkcyjne. Migawki znakomicie nadają się do testów i uaktualnień, gdy występuje potrzeba szybkiego wycofania zmian do określonego punktu w czasie. Jeśli jednak chodzi o dłuższe przechowywanie i niezawodne odzyskiwanie, optymalną metodą ochrony danych na platformie Azure są kopie zapasowe. Pliki kopii zapasowych są przechowywane w usłudze Microsoft Azure Blob, co oznacza, że w celu obniżenia kosztów można wybrać opcję chłodnej pamięci masowej.
 • Za każdym razem, gdy tworzony jest plik kopii zapasowej oparty na migawce maszyny wirtualnej Azure lub wykonywane jest odzyskiwanie z pliku kopii zapasowej obrazu, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure wdraża instancje tymczasowe, tzw. procesy robocze. Są one wdrażane na kontach Azure tylko wtedy, gdy trzeba utworzyć kopię zapasową z migawki lub przywrócić dane.
 • Użytkownik może utworzyć szczegółową konfigurację dla każdego regionu Azure, w którym mają być wdrażane procesy robocze, lub pozostawić automatyczną obsługę konfiguracji rozwiązaniu Veeam. Ta druga opcja eliminuje konieczność osobnego konfigurowania ustawień dla każdego regionu.
 • Gdy zostanie utworzony plik opartej na obrazie kopii zapasowej maszyn wirtualnych Azure, można go zapisać w gorącej lub chłodnej warstwie pamięci masowej — w zależności od obowiązujących zasad przechowywania danych.
 • Do wyboru są różne opcje zasad. Użytkownik może określić, które konta Azure mają być objęte backupem w każdym regionie, a także zdecydować, czy chce tworzyć kopie zapasowe odrębnych maszyn wirtualnych Azure czy skorzystać z zasad opartych na tagach, aby nie musieć ręcznie dodawać każdej nowej maszyny wirtualnej do zasad tworzenia kopii zapasowych na platformie Azure.
 • Dostępne są różne opcje harmonogramu tworzenia migawek (nawet z częstotliwością 60 migawek na godzinę) oraz kopii zapasowych danych Azure, które spełniają wymogi nawet najbardziej rygorystycznych umów SLA. Można też określić czas przechowywania migawek i kopii zapasowych danych Azure.
 • Opcje harmonogramu pozwalają także określić, gdzie mają być przechowywane migawki lub kopie zapasowe danych Azure. Ponadto usługa Azure Blob udostępnia gorącą i chłodną pamięć masową. Firma Veeam zaleca przechowywanie plików kopii zapasowych Azure w chłodnej warstwie pamięci masowej, ponieważ znacznie obniża to koszty ich magazynowania.
 • Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure ma wbudowany kalkulator, który automatycznie szacuje koszt skonfigurowanych zasad tworzenia kopii zapasowych danych Azure. Wyniki obliczeń są przedstawiane z wyprzedzeniem podczas konfigurowania zasad tworzenia kopii zapasowych w postaci miesięcznych kosztów korzystania z pamięci masowej Azure Blob. Obejmuje to koszty przemieszczania danych między regionami, a nawet szacunkowe koszty przenoszenia danych kopii zapasowych do i z pamięci Azure Blob.
 • I wreszcie dostępnych jest wiele opcji przywracania danych Azure z kopii zapasowych. Można szybko przywrócić całą maszynę wirtualną Azure, dysk wirtualny lub wybrane pliki. Podobnie jak w przypadku tworzenia kopii zapasowych Azure wdrażane są procesy robocze, które są dołączane do określonego punktu w czasie. Następnie w interfejsie rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Azure wyświetlany jest adres URL, za pomocą którego można wyszukać konkretne dane do przywrócenia.

Ogółem wykonanie niezbędnych czynności w witrynie Azure Marketplace, połączenie appliance Veeam Backup for Microsoft Azure z kontem i skonfigurowanie zasad tworzenia kopii zapasowych zabiera nie więcej niż 15 minut!

Dlaczego należy tworzyć kopie zapasowe danych przechowywanych w chmurze Azure?

Firma Microsoft nie tworzy kopii zapasowych danych klientów. Zgodnie ze sformułowanym przez nią modelem wspólnej odpowiedzialności to klient wciąż musi zadbać o zabezpieczenie i ochronę swoich danych, niezależnie od tego, czy korzysta z modelu IaaS, Paas czy SaaS.

Określony przez Microsoft model wspólnej odpowiedzialności stanowi, że tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych na platformie Azure jest obowiązkiem klienta. Bez funkcji backupu i odzyskiwania nie można przywrócić danych utraconych na skutek przypadkowego usunięcia, zagrożenia bezpieczeństwa, ataku ransomware, przestoju itp. Firma Veeam oferuje ekonomiczne i bezpieczne funkcje klasy korporacyjnej umożliwiające backup oraz odzyskiwanie na platformie Azure, które dają ochronę przed każdą utratą danych w chmurze.

Jakie rodzaje kopii zapasowych są dostępne, jeśli chodzi o dane na platformie Azure?

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Azure.

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure umożliwia tworzenie łańcuchów kopii zapasowych na poziomie obrazu z macierzystych migawek maszyn wirtualnych Azure.

Łańcuchy kopii zapasowych obejmują pliki kopii pełnych i przyrostowych:

 • Kopia pełna — plik pełnej kopii zapasowej zawierający kompletny obraz maszyny wirtualnej Azure.
 • Kopia przyrostowa — pliki przyrostowych kopii zapasowych, w których zapisywane są przyrostowe zmiany wprowadzone w obrazie maszyny wirtualnej Azure.

Przyrostowy tryb backupu służy do tworzenia łańcucha kopii zapasowych maszyn wirtualnych Azure. Oznacza to, że podczas pierwszej sesji backupu w repozytorium kopii zapasowych tworzony jest plik pełnej kopii zapasowej, którego podstawą jest powielony obraz maszyny wirtualnej Azure. Plik ten stanowi punkt wyjścia dla łańcucha kopii zapasowych. Następnie rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure kopiuje wyłącznie bloki danych, które uległy zmianie.

Pliki zarówno pełnej kopii zapasowej, jak i kopii przyrostowych służą jako punkty przywracania danych Azure, a użytkownik może łatwo cofnąć się do dowolnie wybranego punktu w czasie.

* Oceny i recenzje: 4,6/5 na podstawie 1428 recenzji dostępnych 6 października 2022 r. w kategorii Enterprise Backup and Recovery Software Solutions. GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym, a PEER INSIGHTS jest znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w USA oraz innych krajach i zostały one tutaj użyte za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści dostępne w serwisie Gartner Peer Insights obejmują opinie użytkowników na temat korzystania z wymienionych w nim produktów, nie powinny być traktowane jako stwierdzenia dotyczące stanu faktycznego i nie odzwierciedlają poglądów firmy Gartner ani jej podmiotów stowarzyszonych. Firma Gartner nie popiera żadnych dostawców, produktów czy usług przedstawionych w tych treściach ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych wprost lub dorozumianych, dotyczących tych treści, w tym jakichkolwiek gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.

Rozpocznij przygodę z rozwiązaniami Veeam

Już dziś zrób kolejny krok w kierunku modernizacji
i ochrony swoich danych

Zamów prezentację

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Skontaktuj się z nami

Opisz swoje środowisko, podając liczbę serwerów lub maszyn wirtualnych, stosowany hypervisor itp. Pomoże to nam szybko odpowiedzieć na Twoją prośbę.
Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Ta witryna jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz obowiązują w niej Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług firmy Google.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.