Globalny lider nr 1

Często zadawane pytania

Co to jest Veeam Backup & Replication?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication to czołowa w branży, wydajna platforma tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych stworzona przez firmę Veeam, która umożliwia prostą, niezawodną i elastyczną ochronę wszystkich obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych oraz udostępnia wiele innych możliwości. Zaawansowane funkcje backupu, przywracania, replikacji i ciągłej ochrony danych sprawiają, że Veeam Backup & Replication to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające tworzenie kopii zapasowych całego środowiska — lokalnego, chmurowego lub mieszanego.

Istnieje też kilka pakietów dodatkowych opracowanych na fundamencie rozwiązania Veeam Backup & Replication:

Pakiet Veeam Availability Suite uzupełnia sprawdzone, wydajne funkcje backupu oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication o zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE, zapewniając przedsiębiorstwom dodatkowe korzyści.

Małe firmy mogą się zdecydować na pakiet Veeam Backup Essentials, który udostępnia te same funkcje co pakiet Veeam Availability Suite, ale w wersji i cenie bardziej odpowiadającej potrzebom mniejszych przedsiębiorstw.

Opracowany z myślą o usługodawcach program Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) udostępnia model cenowy typu „pay-as-you-grow” oraz umożliwia dobieranie komponentów niezbędnych do świadczenia usług BaaS i DRaaS opartych na technologiach Veeam.

WIĘCEJ INFORMACJI

Co to jest Veeam Availability Suite?
Veeam Availability Suite nie jest odrębnym produktem, ale specjalnym pakietem obejmującym rozwiązanie Veeam Backup & Replication, a także funkcje monitorowania, analiz i raportowania dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE. Ponieważ Veeam ONE jest najczęstszym dodatkiem do rozwiązania Veeam Backup & Replication, pakiet Suite stanowi najłatwiejszy i najefektywniejszy sposób korzystania z rozwiązania Veeam ONE.
Jakie obciążenia można chronić za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication?

Możliwości rozwiązania Veeam Backup & Replication są stale poszerzane — obecnie obejmuje ono wiele funkcji, które wcześniej były dostępne wyłącznie w innych produktach. Na dzień dzisiejszy za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication można chronić następujące obciążenia:

 • środowisko wirtualne: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
 • środowisko fizyczne: Microsoft Windows, Linux, Mac, IBM AIX i Oracle Solaris
 • chmura: AWS, Microsoft Azure i Google Cloud
 • aplikacje korporacyjne: Microsoft SQL, Exchange, SharePoint, Active Directory, SAP HANA, Oracle RMAN, Kubernetes, MySQL, PostgreSQL
 • udziały plików NAS

Powyższe funkcje w przeszłości mogły być licencjonowane osobno. Obecnie wszystkie poniższe możliwości są dostępne w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication bez dodatkowych kosztów w ramach licencji uniwersalnej Veeam (VUL).

 • Veeam Backup for AWS i for Microsoft Azure
 • Veeam Backup for Nutanix AHV
 • Veeam Agent for Microsoft Windows, Linux, Mac, IBM AIX i Oracle Solaris

Więcej informacji można znaleźć w porównaniu funkcji.

Czy zaawansowane funkcje monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby kopii zapasowych można uzyskać bez kupowania pakietu Veeam Availability Suite?
Funkcje monitorowania oferowane przez rozwiązanie Veeam ONE są dostępne w pakiecie Veeam Availability Suite. Funkcje te są dostępne tylko w środowiskach, w których wdrożono co najmniej wersję 6.5 rozwiązań Veeam Backup & Replication oraz Veeam ONE. Aby korzystać ze wszystkich zintegrowanych funkcji, najlepiej wybrać pakiet Veeam Availability Suite.
Jakie obciążenia można monitorować za pomocą rozwiązania Veeam ONE? 
Możliwość monitorowania dotyczy nie tylko chronionych maszyn wirtualnych (tj. vSphere, Hyper-V i Nutanix AHV) oraz narzędzi Veeam Agent, ale także ochrony kopii zapasowych na platformie Google Cloud, maszyn wirtualnych Nutanix i udziałów plików NAS.

Backup i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWS

Czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w macierzystym formacie AWS oraz Azure?

Tak. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia centralne wdrożenie poniższych typów appliance lub nawiązanie połączenia z istniejącym appliance: 

 • Appliance Veeam Backup for AWS — na potrzeby ochrony instancji Amazon EC2 i Amazon RDS przy użyciu macierzystych migawek z opcjonalnym tworzeniem kopii zapasowych w usłudze Amazon S3.
 • Appliance Veeam Backup for Microsoft Azure — na potrzeby ochrony maszyn wirtualnych Azure przy użyciu macierzystych migawek z opcjonalnym tworzeniem kopii zapasowych w usłudze Azure Blob.
 • Ponadto kopie zapasowe można powielać w pamięci masowej w środowisku lokalnym. Opcje odzyskiwania obejmują odzyskiwanie pełne i na poziomie plików na platformach AWS i Azure, w środowisku lokalnym oraz w innych lokalizacjach.
Jakie są zasady licencjonowania?
Do licencjonowania funkcji backupu i odzyskiwania danych w macierzystym formacie AWS oraz Azure można używać licencji VUL. Każda instancja Amazon EC2 lub maszyna wirtualna Azure wymaga jednej licencji niezależnie od tego, czy ochrona jest realizowana przy użyciu macierzystych migawek, kopii zapasowych w usłudze Amazon S3, kopii zapasowych na platformie Azure, kopii powielanych w środowisku lokalnym czy kombinacji tych czterech opcji.
Co jest potrzebne do korzystania z typowo chmurowych funkcji backupu i odzyskiwania w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication?
Funkcje tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych w macierzystych formatach AWS oraz Azure standardowo wchodzą w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication v11 i nowszych wersji. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication v10A można rozszerzyć o funkcje tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych w macierzystym formacie AWS, instalując wtyczkę AWS dla rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Hypervisory

Jakie hypervisory chroni rozwiązanie Veeam?
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia ochronę platform VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV w ramach jednego produktu. Żaden z tych hypervisorów nie wymaga osobnej wersji rozwiązania. Licencja VUL zapewnia obsługę wszystkich wymienionych hypervisorów.
Co zrobić, jeśli moje środowisko wirtualne obejmuje zarówno platformę VMware vSphere, jak i Microsoft Hyper-V?
Rozwiązanie Veeam nie jest przypisane do określonego hypervisora, więc to nie stanowi problemu. Na początku wystarczy kupić odpowiednią liczbę licencji, które są potrzebne w firmowym środowisku wirtualnym. W środowisku VMware vSphere, Microsoft Hyper-V lub Nutanix AHV można używać dowolnej liczby i kombinacji kupionych licencji.
Czy rozwiązanie Veeam chroni środowisko Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV)?

Tak. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych AHV za pomocą licencji VUL, przy czym każda maszyna wymaga jednej licencji. Pobierany osobno serwer proxy AHV to centralnie wdrażany, specjalnie opracowany appliance typu proxy dla platformy AHV, który ma na celu zapewnienie lepszej integracji z interfejsem Nutanix API. Udostępnia on funkcje śledzenia zmienionych bloków na platformie Acropolis, umożliwiając bezagentowe tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych z elastycznym odzyskiwaniem granularnym oraz macierzystą interakcją z narzędziami Nutanix Guest Tools.

WIĘCEJ INFORMACJI O ROZWIĄZANIU VEEAM BACKUP FOR NUTANIX AHV

Czy można przenieść ochronę innych hypervisorów na platformę Nutanix AHV?
Tak. Dzięki wprowadzonemu przez firmę Veeam modelowi przenośnych licencji subskrypcyjnych VUL kopie zapasowe można swobodnie przenosić między wszystkimi obciążeniami objętymi licencjami VUL.

Narzędzia Veeam Agent

Co to są narzędzia Veeam Agent for Microsoft WindowsLinux i Mac?

Narzędzia Veeam Agent for Microsoft Windows, for Linux for Mac — kluczowe komponenty platformy Veeam Cloud Data Management dla chmury hybrydowej — to niewielkie agenty kopii zapasowych, których zadaniem jest kompleksowy backup oraz odzyskiwanie obciążeń fizycznych i chmurowych działających na serwerach, stacjach roboczych, komputerach stacjonarnych, laptopach itp. Są one zarządzane z poziomu jednej konsoli.

Wszystkie wersje narzędzi Veeam Agent for Microsoft Windows, for Linux i for Mac są sprzedawane i licencjonowane w modelu licencji uniwersalnych Veeam (VUL) oraz dostępne w każdym produkcie objętym tym modelem. 

Czy w przypadku korzystania z bezpłatnych wersji narzędzi Veeam Agent for Microsoft Windows for Linux można tworzyć kopie zapasowe w repozytorium Veeam?

Tak. Bezpłatne wersje narzędzi Veeam Agent for Microsoft Windowsfor Linux umożliwiają tworzenie kopii zapasowych w repozytorium Veeam obsługiwanym przez licencjonowany serwer Veeam Backup & Replication. Jednak kopii zapasowych w repozytorium Veeam nie mogą jednocześnie tworzyć bezpłatna i płatna wersja agentów Veeam — należy się zdecydować na używanie wyłącznie agentów bezpłatnych lub wyłącznie agentów płatnych.

Wszystkie wersje narzędzia Veeam Agent for Microsoft Windows można wdrożyć w trybie serwerowym, aby uzyskać dostęp do specjalnych funkcji serwerowych (takich jak przetwarzanie uwzględniające specyfikę aplikacji, indeksowanie i wyszukiwanie plików, funkcje harmonogramu i przechowywania odpowiednie dla serwerów itp.). Z tego względu narzędzie to stanowi optymalny wybór, jeśli chodzi o backup serwerów wielu aplikacji korporacyjnych.

Więcej informacji na temat trybów wdrażania narzędzi Veeam Agent:

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA: VEEAM AGENT FOR MICROSOFT WINDOWS

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA: VEEAM AGENT FOR LINUX

Jakie funkcje zawierają narzędzia Veeam Agent?
Narzędzia Veeam Agent udostępniają szczególne funkcje przeznaczone dla serwerów i stacji roboczych. Dostępne możliwości ochrony serwerów i stacji roboczych przedstawiono w tym porównaniu funkcji.
Potrzebuję tylko jednej lub dwóch licencji agenta. Dlaczego muszę kupować 10?
Firma Veeam prowadzi sprzedaż w pakietach po 10 licencji przenośnych — nie sprzedaje pojedynczych licencji związanych z określonym produktem. Na szczęście licencji VUL można używać do wielu obciążeń w następujących produktach i funkcjach: Veeam Backup & Replication, Veeam ONE, wtyczki korporacyjne dla SAP HANA i Oracle, kopie zapasowe Nutanix AHV, kopie zapasowe urządzeń pamięci NAS (Network Attached Storage) itd. Jeśli chodzi o mniej niż pięć obciążeń, można wypróbować wersje bezpłatne.
Co to są narzędzia Veeam Agent for IBM AIX Oracle Solaris?

Narzędzie Veeam Agent for IBM AIX to agent kopii zapasowych, którego celem jest zapewnianie dostępności danych IBM AIX przez tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych partycji logicznych IBM. Narzędzie Veeam Agent for Oracle Solaris to agent kopii zapasowych, którego celem jest zapewnianie dostępności danych Oracle Solaris przez tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych systemu plików serwerów fizycznych oraz serwerów działających jako strefy Oracle Solaris.

Agenty dla IBM AIX i Oracle Solaris są objęte licencją VUL rozwiązania Veeam Backup & Replication lub powiązanego pakietu oraz oba wymagają odrębnego pobrania. Nie jest już dostępna osobna licencja przeznaczona wyłącznie dla narzędzia Veeam Agent for IBM AIX lub Oracle Solaris.

Wersja Community

Co to jest Veeam Backup & Replication Community Edition?
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition stanowi znakomite wprowadzenie do pełnego wachlarza funkcji rozwiązania Veeam Backup & Replication. Jest także dostępne rozwiązanie Veeam ONE Community Edition. Wersja Veeam Community udostępnia bezpłatnie te same funkcje co rozwiązanie Veeam Backup & Replication Standard dla maksymalnie 10 licencji. Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition zawiera podobne funkcje co rozwiązanie Veeam ONE i jest także dostępne bezpłatnie dla maksymalnie 10 licencji. Informacje na temat funkcji wersji Community są dostępne tutaj.

BaaS i DRaaS

Czy firma Veeam udostępnia klientom rozwiązania typu BaaS (Backup as a Service) lub DRaaS (Disaster Recovery as a Service)?

Firma Veeam współpracuje z rozbudowaną siecią dostawców usług chmurowych i zarządzanych z ponad 180 krajów. Dostępna oferta obejmuje następujące usługi:

 • BaaS i DRaaS dla centrum danych:
  Usługi zarządzane w środowisku lokalnym, tworzenie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej oraz odzyskiwanie po awarii w lokalizacji dodatkowej.
 • BaaS dla urządzeń końcowych: Bezpośrednie połączenie z chmurą na potrzeby laptopów pracowników zdalnych i serwerów.
 • BaaS dla chmury (AWS, Azure, Microsoft Office 365): Klienci mogą pewnie wdrażać chmurę dzięki usługom zarządzanym, które umożliwiają realizację strategii backupu opartej na chmurze hybrydowej lub modelu wielu chmur.

Aby znaleźć dostawcę usług BaaS lub DRaaS na swoim obszarze, skorzystaj z katalogu usług opartych na technologiach Veeam.

Jak dostawcy usług chmurowych i zarządzanych mogą używać rozwiązania Veeam Backup & Replication do świadczenia usług typu BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service)?

Korzystając z rozwiązania Veeam Backup & Replication i innych powiązanych produktów, dostawcy usług chmurowych i zarządzanych mogą świadczyć szeroką gamę usług, obejmującą BaaS i DRaaS dla centrów danych, BaaS dla urządzeń końcowych oraz BaaS dla obciążeń w chmurze, takich jak AWS, Azure i Office 365.

Dostawcom, którym zależy na efektywnym świadczeniu tych usług za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication, zalecamy zapoznanie się z funkcjami narzędzi Veeam Service Provider ConsoleVeeam Cloud Connect oraz z szerszą gamą rozwiązań z zakresu zarządzania, ochrony i dostarczania usług.

Czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia obsługę wielu dzierżawców?
Tak! W określonych zastosowaniach jest dostępna obsługa wielu dzierżawców. Jeśli na przykład rozwiązanie Veeam Backup & Replication jest używane w środowisku IaaS, dostępna jest integracja z oprogramowaniem VMware vCloud Director. Ponadto w sytuacji, gdy firma świadczy w swoim środowisku chmurowym usługi backupu i DRaaS w lokalizacji zewnętrznej, funkcja Veeam Cloud Connect macierzyście integruje się z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication w środowisku lokalnym klienta oraz przekazuje kopie zapasowe i repliki za pośrednictwem obsługującej wielu dzierżawców bramy chmurowej Cloud Connect. Funkcja Veeam Cloud Connect także zapewnia integrację z oprogramowaniem vCloud Director.
Czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication można integrować z narzędziami do zdalnego monitorowania i zarządzania?

Tak! Narzędzie Veeam Service Provider Console — specjalnie stworzone dla dostawców usług chmurowych i zarządzanych — współpracuje z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication, narzędziami Veeam Agent oraz funkcją Veeam Cloud Connect, umożliwiając zdalne monitorowanie i zarządzanie. 

WIĘCEJ INFORMACJI

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj. Zasady licencjonowania firmy Veeam są dostępne tutaj.
Jakie są zasady licencjonowania rozwiązania Veeam Backup & Replication i pokrewnych pakietów produktów?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication jest licencjonowane na trzy sposoby:

 1. W postaci przenośnej licencji VUL, obejmującej produkcyjną pomoc techniczną 24.7.365
 2. W postaci licencji „na gniazdo procesora” (z ograniczeniem do mniejszej liczby funkcji i produktów)
 3. W postaci licencji okresowej VCSP (Veeam Cloud and Service Provider), dostępnej wyłącznie dla uczestników naszego programu partnerskiego VCSP

Licencja VUL to licencja przenośna sprzedawana w pakietach po 5–10 w pełni funkcjonalnych licencji. Tego rodzaju licencje mogą być używane wymiennie w wielu produktach i obciążeniach. Dostępne są licencje o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie pakietu licencji z góry lub na płatności coroczne. Więcej informacji na temat przenośnych licencji VUL można uzyskać tutaj.

W sprawie zakupu należy skontaktować się z preferowanym sprzedawcą, znaleźć sprzedawcę produktów Veeam na danym obszarze lub przesłać zapytanie do działu sprzedaży firmy Veeam.

Jakie są zasady licencjonowania narzędzi Veeam Agent?
Wszystkie narzędzia Veeam Agent są dostępne w ramach licencji VUL rozwiązania Veeam Backup & Replication lub w programie licencji okresowych VCSP. Nie jest już dostępna osobna licencja przeznaczona wyłącznie dla narzędzi Veeam Agent.
Jak uaktualnić licencję do wyższej wersji?

Aby przejść na licencję VUL lub wykonać uaktualnienie do wyższej wersji, należy utworzyć zapytanie handlowe.

Chociaż nie jest to wymagane w przypadku wersji 11, u niektórych klientów może być konieczne zaktualizowanie pliku licencyjnego. Najnowszy plik licencyjny można pobrać w portalu licencji Veeam.

Uwaga: w przypadku użytkowników licencji okresowych VCSP procedura wygląda inaczej. Instrukcje można znaleźć na stronie VCSP Launch Resource Center w portalu ProPartner. 

Czy można pozostać przy bieżącej wersji licencji i nie wykonywać uaktualnienia z chwilą wprowadzenia najnowszej wersji produktu?
Tak, klient może pozostać przy bieżącej wersji licencji, ale nie będzie mógł zainstalować ani używać przydatnych funkcji dostępnych w najnowszej wersji.
Jak odnowić pomoc techniczną do posiadanych licencji i co się stanie z chwilą jej wygaśnięcia?

W przypadku licencji VUL klient ma dostęp do pomocy technicznej i konserwacji w trybie 24x7 przez cały okres aktywności subskrypcji.

Jeśli klient ma licencje „na gniazdo”, w celu odnowienia pomocy technicznej powinien wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie. W przypadku wygaśnięcia usług konserwacji i pomocy technicznej klient straci dostęp do pomocy technicznej firmy Veeam na wypadek problemów technicznych, a także do ewentualnych aktualizacji oprogramowania, w tym poprawek, aktualizacji funkcji i najnowszych wersji produktu.

Jak uaktualnić licencję do najnowszej wersji?

Chociaż nie jest to wymagane w przypadku wersji 11, u niektórych klientów może być konieczne zaktualizowanie pliku licencyjnego. Najnowszy plik licencyjny można pobrać w portalu licencji Veeam.

Uwaga: w przypadku użytkowników licencji okresowych VCSP procedura wygląda inaczej. Instrukcje można znaleźć na stronie VCSP Launch Resource Center w portalu ProPartner. 

Jak odnowić pomoc techniczną do posiadanych licencji?
Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.
Mam wersję rozwiązania Veeam Backup & Replication, która zawiera wbudowane bezpłatne licencje VUL. Co można chronić za ich pomocą?

Te bezpłatne licencje VUL są przyznawane wszystkim klientom korzystającym z licencji „na gniazdo” na zasadzie „jedna licencja na każde gniazdo procesora” z zachowaniem maksimum sześciu bezpłatnych licencji VUL. Licencje te umożliwiają ochronę następujących rodzajów obciążeń fizycznych i chmurowych:

 • narzędzia Veeam Agent for Microsoft Windows, for Linuxfor Mac
 • narzędzia Veeam Agent for Oracle Solaris i for IBM AIX
 • wtyczki aplikacji korporacyjnych SAP HANA i Oracle RMAN
 • Veeam Backup for AWS i Microsoft Azure
 • udziały plików NAS 
 • maszyny wirtualne Nutanix AHV
 • i inne

Uwaga: wszystkie maszyny wirtualne VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V muszą być chronione przy użyciu licencji „na gniazdo”.

Czy można scalić obecne licencje z licencjami VUL?
Licencje „na gniazdo” rozwiązania Veeam Backup & Replication lub pakietu Veeam Availability Suite można scalić z licencjami VUL. Na potrzeby bieżącego okresu pomocy technicznej można wygenerować scalony plik licencyjny na stronie my.veeam.com. Instrukcja scalania plików licencyjnych znajduje się tutaj.
Czy mogę mieć zarówno licencje VUL przypisane do obciążeń, jak i licencje przypisane do gniazd?

Chociaż licencje VUL zawsze zapewniają najwięcej funkcji i największą elastyczność, klient może mieć centralnie zarządzanie środowisko obejmujące zarówno licencje VUL, jak i licencje „na gniazdo”. Licencje „na gniazdo” rozwiązania Veeam Backup & Replication i pakietu Veeam Availability Suite można scalić z licencjami VUL. Licencje „na gniazdo” pakietu Veeam Backup Essentials można scalić z licencjami VUL rozwiązania Veeam Backup & Replication lub pakietu Veeam Availability Suite, ale nie z licencją VUL pakietu Veeam Backup Essentials.

Uwaga: Jeśli środowisko obejmuje licencje „na gniazdo”, wszystkie maszyny wirtualne vSphere lub Hyper-V w tym środowisku muszą być chronione w modelu licencjonowania „na gniazdo”. Licencje VUL mogą być używane do każdego innego typu obciążenia niebędącego maszyną wirtualną. W przypadku przejścia na model VUL nie ma żadnych ograniczeń.

Ważna uwaga: W przypadku scalania licencji „na gniazdo” i VUL należy pamiętać, że wersja scalonego środowiska i dostępne w nim funkcje zależą od licencji „na gniazdo”. Jeśli na przykład klient scali przypisane do gniazd licencje pakietu Veeam Availability Suite Enterprise z licencjami VUL pakietu Veeam Availability Suite Enterprise Plus, w środowisku zostaną utrzymane funkcje wersji Enterprise. Aby uzyskać funkcje wersji Enterprise Plus, klient powinien a) przeprowadzić migrację licencji „na gniazdo” do licencji VUL lub b) uaktualnić licencje „na gniazdo” do preferowanej wersji (prawdopodobnie będzie to wersja Enterprise Plus).

Jak scalić pliki licencyjne?
Jeśli klient chce mieć możliwość centralnego zarządzania środowiskiem, może być konieczne scalenie plików licencyjnych. W takim przypadku klient musi mieć ważną umowę o usługi konserwacji dotyczącą obu rodzajów komponentów — objętych licencjami „na gniazdo” i VUL. Więcej informacji na temat sposobu scalania licencji można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy Veeam. W razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Veeam.
Co zrobić w przypadku pakietu Veeam Backup Essentials lub innych produktów objętych limitem rozmiaru środowiska, jeśli moje środowisko wirtualne przekroczy maksymalny rozmiar?
Jeśli chcesz omówić dostępne możliwości lub ewentualne promocje, skontaktuj się z działem odnowień firmy Veeam.
Jak dodać komponenty dodatkowe przeznaczone do monitorowania i automatyzacji odzyskiwania po awarii?
Klienci korzystający z rozwiązania Veeam Backup & Replication lub innych produktów mogą dodać do nich funkcje po cenie uwzględniającej ich pierwotną inwestycję. Klienci z licencjami „na gniazdo” muszą mieć aktualną umowę o usługi konserwacji. W celu zgłoszenia prośby o uaktualnienie należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.
Obecnie moje przedsiębiorstwo ma pakiet Veeam Backup Essentials. Czy mogę kupić licencje pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Tak. Jednak w celu uzyskania scalonego klucza (obejmującego licencje pakietu Veeam Backup Essentials) klient powinien uaktualnić wszystkie licencje do licencji VUL pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication, aby zyskać pełną funkcjonalność i przenośność. Więcej informacji można znaleźć w zasadach licencjonowania.
Obecnie korzystam z modelu licencji okresowych VCSP. Czy zaszły jakieś zmiany dotyczące mojej instalacji? 

W przypadku wersji 10 klient musiał zainstalować nową licencję VUL, ale w przypadku wersji 11 nie ma takich wymogów.

Informacje na temat uzyskiwania licencji VUL i ich wdrażania w swoim środowisku można znaleźć na stronie VCSP Launch Resource Center w portalu ProPartner.

Nadal nie możesz znaleźć potrzebnych treści?

Skorzystaj z dostępnej tutaj dokumentacji technicznej, która zawiera bardziej szczegółowe informacje.