https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYmFja3VwLWZhcS5odG1sIiwiaGFzaCI6IjQ4OWY3YWNhLTg2NjAtNGZiOS1iYzg4LTI3YTM4NDljMGM3NiJ9
 

Często zadawane pytania

 • Często zadawane pytania: Veeam Backup & Replication i produkty pokrewne
 • Licencjonowanie
Co to jest Veeam Backup & Replication?

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ to stworzona przez firmę Veeam nowoczesna, wydajna platforma tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania, która umożliwia prostą, niezawodną i elastyczną ochronę wszystkich obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych oraz udostępnia wiele innych możliwości. Zaawansowane funkcje backupu, przywracania i replikacji sprawiają, że Veeam Backup & Replication to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające tworzenie kopii zapasowych całego środowiska — lokalnego, chmurowego lub mieszanego.

Pakiet Veeam Availability Suite™ uzupełnia sprawdzone, wydajne funkcje backupu oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication o zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE™, zapewniając przedsiębiorstwom dodatkowe korzyści. Ponadto małe i średnie firmy mogą się zdecydować na pakiet Veeam Backup Essentials™, który udostępnia te same funkcje co pakiet Veeam Availability Suite, ale w wersji i cenie bardziej odpowiadającej potrzebom mniejszych przedsiębiorstw.

WIĘCEJ INFORMACJI

Jakie obciążenia można chronić za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication?

Możliwości rozwiązania Veeam Backup & Replication są stale poszerzane — obecnie obejmuje ono wiele funkcji, które wcześniej były dostępne wyłącznie w innych produktach. Na dzień dzisiejszy za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication można chronić następujące obciążenia:

 • środowisko wirtualne: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
 • środowisko fizyczne: Microsoft Windows i Linux
 • chmura: instancje AWS i maszyny wirtualne Microsoft Azure
 • aplikacje korporacyjne: SAP HANA i Oracle RMAN
 • udziały plików NAS

Powyższe możliwości mogą być oznaczone indywidualnymi nazwami funkcji, a w przeszłości mogły być licencjonowane osobno. Obecnie wszystkie te możliwości są dostępne w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication bez dodatkowych kosztów w ramach licencji uniwersalnej Veeam (VUL).

 • Veeam Backup for AWS i Microsoft Azure
 • Veeam Backup for Nutanix AHV
 • Veeam Agent for Microsoft Windows, Linux, IBM AIX i Oracle Solaris

Więcej informacji można znaleźć w porównaniu funkcji.

Czy zaawansowane funkcje monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby kopii zapasowych można uzyskać bez kupowania pakietu Veeam Availability Suite?
Funkcje monitorowania zapewniane przez rozwiązanie Veeam ONE wchodzą w skład zarówno pakietu Veeam Availability Suite, jak i pakietu Veeam Backup Essentials. Funkcje te są dostępne tylko w środowiskach, w których wdrożono co najmniej wersję 6.5 rozwiązań Veeam Backup & Replication oraz Veeam ONE. Aby móc korzystać ze wszystkich zintegrowanych funkcji, należy mieć tę samą wersję obu tych rozwiązań.
Jakie obciążenia można monitorować za pomocą rozwiązania Veeam ONE? 
Dzięki wprowadzeniu wersji v10 użytkownicy mogą nie tylko monitorować chronione maszyny wirtualne vSphere i Hyper-V oraz narzędzia Veeam Agent, ale także monitorować ochronę maszyn wirtualnych Nutanix i udziałów plików NAS.

Hypervisory

Czy do ochrony środowisk VMware vSphere potrzebny jest inny produkt niż do środowisk Microsoft Hyper-V?
Nie. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje wiele hypervisorów i nasze licencje nie są już związane z określonym hypervisorem. Licencje VUL umożliwiają ochronę środowisk vSphere, Hyper-V i Nutanix AHV, natomiast licencje „na gniazdo” — ochronę wyłącznie środowisk vSphere i Hyper-V.
Co zrobić, jeśli moje środowisko wirtualne obejmuje zarówno platformę VMware vSphere, jak i Microsoft Hyper-V?
Licencje Veeam już nie są związane z określonym hypervisorem, więc to nie stanowi problemu. Na początku wystarczy kupić odpowiednią liczbę licencji wieczystych „na gniazdo” lub instancji subskrypcji, które są potrzebne w firmowym środowisku wirtualnym. W środowisku VMware vSphere i/lub Microsoft Hyper-V można używać dowolnej liczby i kombinacji kupionych licencji.

Narzędzia Veeam Agent

Co to są narzędzia Veeam Agent for Microsoft WindowsLinux?

Narzędzia Veeam Agent for Microsoft WindowsLinux — kluczowe komponenty platformy Veeam Cloud Data Management™ dla chmury hybrydowej — to niewielkie agenty kopii zapasowych, których zadaniem jest kompleksowy backup oraz odzyskiwanie obciążeń fizycznych i chmurowych działających na serwerach, stacjach roboczych, komputerach stacjonarnych, laptopach itp. Są one zarządzane z poziomu jednej konsoli.

Wszystkie wersje narzędzi Veeam Agent for Microsoft WindowsLinux są sprzedawane i licencjonowane w modelu licencji uniwersalnych Veeam (VUL) oraz dostępne w każdym produkcie objętym tym modelem. Narzędzia Veeam Agent mogą być centralnie zarządzane za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication, ale także wdrażane jako autonomiczne produkty.

Czy w przypadku korzystania z bezpłatnych wersji narzędzi Veeam Agent for Microsoft WindowsLinux można tworzyć kopie zapasowe w repozytorium Veeam?

Tak. Bezpłatne wersje narzędzi Veeam Agent for Microsoft WindowsLinux umożliwiają tworzenie kopii zapasowych w repozytorium Veeam obsługiwanym przez licencjonowany serwer Veeam Backup & Replication. Jednak kopii zapasowych w repozytorium Veeam nie mogą jednocześnie tworzyć bezpłatna i płatna wersja agentów Veeam — należy się zdecydować na używanie wyłącznie agentów bezpłatnych lub wyłącznie agentów płatnych.

Wszystkie wersje narzędzia Veeam Agent for Microsoft Windows można wdrożyć w trybie serwerowym, aby uzyskać dostęp do specjalnych funkcji serwerowych (takich jak przetwarzanie uwzględniające specyfikę aplikacji, indeksowanie i wyszukiwanie plików, funkcje harmonogramu i przechowywania odpowiednie dla serwerów itp.). Z tego względu narzędzie to stanowi optymalny wybór, jeśli chodzi o backup serwerów wielu aplikacji korporacyjnych.

Więcej informacji na temat trybów wdrażania narzędzi Veeam Agent:

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA: VEEAM AGENT FOR MICROSOFT WINDOWS

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA: VEEAM AGENT FOR LINUX

Jakie funkcje są dostępne w poszczególnych wersjach produktu?
Narzędzia Veeam Agent są neutralne pod względem wersji funkcjonalnej (edycji), ale mają pewne szczególne funkcje przeznaczone dla serwerów i stacji roboczych. Dostępne możliwości ochrony serwerów i stacji roboczych przedstawiono w porównaniu funkcji.
Czy istnieje minimalna wielkość zakupu licencji narzędzi Veeam Agent for Microsoft Windows i Linux?
Nowe licencje VUL mogą być używane zarówno do autonomicznych wdrożeń samych narzędzi Veeam Agent, jak i w sytuacji, gdy narzędzia Veeam Agent są zarządzane za pośrednictwem serwera Veeam Backup & Replication. Minimalna wielkość zakupu licencji wynosi 10 sztuk zgodnie ze szczegółowymi zasadami licencjonowania.
Czy przejście na model VUL oznacza wzrost ceny narzędzia Veeam Agent for Microsoft Windows lub Veeam Agent for Linux?
Nie, tak naprawdę koszt jest niższy! Chociaż wspomniane posunięcie może sugerować, że narzędzia Veeam Agent obecnie kosztują więcej, w rzeczywistości zawsze były one neutralne pod względem wersji produktu. Niedawne obniżki kosztów sprawiły, że obecnie ochrona za pomocą narzędzi Veeam Agent jest bardziej opłacalna, a zatem chronienie każdego serwera lub stacji roboczej kosztuje mniej.
Potrzebuję tylko jednej lub dwóch licencji agenta. Dlaczego muszę kupować 10?
Firma Veeam zmieniła zasady sprzedaży licencji subskrypcyjnych. Obecnie sprzedajemy pulę licencji przenośnych, a nie tylko pojedyncze licencje związane z określonym produktem. Minimalna wielkość zamówienia licencji uniwersalnych Veeam (VUL) wynosi 10 instancji (sztuk). Na szczęście licencji VUL można używać do wielu obciążeń w następujących produktach i funkcjach: Veeam Backup & Replication, Veeam ONE, wtyczki korporacyjne dla SAP HANA i Oracle, kopie zapasowe Nutanix AHV, kopie zapasowe urządzeń pamięci NAS (Network Attached Storage) itd.
Co to są narzędzia Veeam Agent for IBM AIX Oracle Solaris?

Narzędzie Veeam Agent for IBM AIX to agent kopii zapasowych, którego celem jest zapewnianie dostępności danych IBM AIX przez tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych partycji logicznych IBM. Narzędzie Veeam Agent for Oracle Solaris to agent kopii zapasowych, którego celem jest zapewnianie dostępności danych Oracle Solaris przez tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych systemu plików serwerów fizycznych oraz serwerów działających jako strefy Oracle Solaris. 

Każde z tych narzędzi jest dostępne wyłącznie jako komponent przeznaczony do odrębnego pobrania i wdrożenia, który można połączyć z serwerem Veeam Backup & Replication na potrzeby scentralizowanych operacji zarządzania licencjami, wysyłania powiadomień i przywracania. Narzędzia Veeam Agent for IBM AIXOracle Solaris są licencjonowane w modelu licencji uniwersalnej Veeam (VUL) i kupowane z dowolnym produktem objętym tym modelem (np. Veeam Backup & Replication) albo w programie licencji okresowych VCSP. Nie jest już dostępna osobna licencja przeznaczona wyłącznie dla narzędzia Veeam Agent for IBM AIX lub Oracle Solaris.

Backup i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWS

Czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWS?
Za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication można centralnie wdrożyć appliance Veeam Backup for AWS lub nawiązać połączenie z istniejącym appliance, aby chronić instancje Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) przy użyciu macierzystych migawek i (opcjonalnie) przez tworzenie kopii zapasowych w usłudze Amazon S3 Ponadto kopie zapasowe można powielać w pamięci masowej w środowisku lokalnym. Opcje odzyskiwania obejmują odzyskiwanie pełne i na poziomie plików na platformach AWS i Microsoft Azure oraz w środowisku lokalnym.
Jakie są zasady licencjonowania?
Do licencjonowania funkcji backupu i odzyskiwania danych w macierzystym formacie AWS można używać licencji VUL. Każda instancja Amazon EC2 wymaga jednej licencji niezależnie od tego, czy ochrona jest realizowana przy użyciu macierzystych migawek, kopii zapasowych w usłudze Amazon S3, kopii powielanych w środowisku lokalnym czy kombinacji tych trzech opcji.
Czy backup i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWS wchodzi w skład wszystkich wersji rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Nie. Funkcja ta nie jest dostępna w wersjach Community i Starter.
Co jest potrzebne do korzystania z funkcji backupu i odzyskiwania w macierzystym formacie AWS w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication?

Veeam Backup for Nutanix AHV

Co to jest Veeam Backup for Nutanix AHV?

Jest to centralnie wdrażany, specjalnie opracowany appliance typu proxy dla platformy AHV, który ma na celu zapewnienie lepszej integracji z interfejsem Nutanix API. Udostępnia on funkcje śledzenia zmienionych bloków na platformie Acropolis, umożliwiając bezagentowe tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych z elastycznym odzyskiwaniem granularnym oraz macierzystą interakcję z narzędziami Nutanix Guest Tools. 

WIĘCEJ INFORMACJI O ROZWIĄZANIU VEEAM BACKUP FOR NUTANIX AHV

Jakie są obecne zasady licencjonowania rozwiązania Veeam Backup for Nutanix AHV?
Rozwiązanie Veeam Backup for Nutanix AHV to pakiet przeznaczony do bezpłatnego pobrania. Sam appliance proxy nie wymaga dodatkowej licencji. Veeam Backup for Nutanix AHV korzysta z wprowadzonego przez firmę Veeam modelu przenośnych licencji subskrypcyjnych pod nazwą VUL. Każde chronione obciążenie AHV zużywa jedną licencję VUL.
Czy rozwiązanie Veeam Backup for Nutanix AHV może być używane jako autonomiczny produkt, czy wymaga innych produktów Veeam?
Tak, w celu zapewnienia optymalnych rezultatów rozwiązanie to jest zazwyczaj używane z rozwiązaniami Veeam Backup & Replication i Veeam ONE. Można także wdrożyć je niezależnie oraz używać do zarządzania przywracaniem migawek i orkiestracją, jeśli rozwiązanie Veeam Backup & Replication nie jest dostępne.
Czy można przejść na kopie zapasowe Nutanix AHV z innego produktu Veeam?
Tak. Dzięki wprowadzonemu przez firmę Veeam modelowi przenośnych licencji subskrypcyjnych VUL kopie zapasowe można swobodnie przenosić między wszystkimi obciążeniami objętymi licencjami VUL.

Veeam Backup & Replication Community Edition

Co to jest Veeam Backup & Replication Community Edition?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition stanowi znakomite wprowadzenie do pełnego wachlarza funkcji rozwiązania Veeam Backup & Replication. Jest także dostępne rozwiązanie Veeam ONE Community Edition. Veeam Veeam Community udostępnia bezpłatnie te same funkcje co rozwiązanie Veeam Backup & Replication Standard dla maksymalnie 10 licencji. Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition zawiera podobne funkcje co rozwiązanie Veeam ONE i jest także dostępne bezpłatnie dla maksymalnie 10 licencji.

Tutaj znajdziesz porównanie funkcji wersji Veeam Community.

Czy wersja Community rozwiązań Veeam Backup & Replication i Veeam ONE zastąpiła ich wersje bezpłatne (Free Edition)?
Tak, stało się to w wersji Update 4. Jeśli klient obecnie korzysta z rozwiązania Veeam Backup Free Edition lub Veeam ONE Free Edition, na jego koncie nic się nie zmieni. Ponieważ klient pobrał dany produkt, jego kod pozostanie na komputerze. Jeśli jednak klient postanowi przejść na wersję Update 4 lub nowszą, aby móc korzystać z nowych funkcji, na koncie zostanie wykonana konwersja i pojawi się na nim wersja Veeam Community.

BaaS i DRaaS

Jak dostawcy usług chmurowych i zarządzanych mogą używać pakietu Veeam Availability Suite do świadczenia usług typu BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service)?

Korzystając z pakietu Veeam Availability Suite i innych powiązanych produktów, dostawcy usług chmurowych i zarządzanych mogą świadczyć zróżnicowaną gamę usług, obejmującą ochronę danych w środowisku IaaS (Infrastructure as a Service), zdalne usługi zarządzane dotyczące lokalnych wdrożeń u klientów, backup w lokalizacji zewnętrznej i DRaaS. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZASTOSOWAŃ U USŁUGODAWCÓW

Czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia obsługę wielu dzierżawców?

Tak! W określonych zastosowaniach jest dostępna obsługa wielu dzierżawców. Jeśli na przykład rozwiązanie Veeam Backup & Replication jest używane w środowisku IaaS, dostępna jest integracja z oprogramowaniem vCloud Director. Ponadto w sytuacji, gdy firma świadczy w swoim środowisku chmurowym usługi backupu i DRaaS w lokalizacji zewnętrznej, funkcja Veeam Cloud Connect macierzyście integruje się z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication w środowisku lokalnym klienta oraz przekazuje kopie zapasowe i repliki za pośrednictwem obsługującej wielu dzierżawców bramy chmurowej Cloud Connect. Funkcja Veeam Cloud Connect także zapewnia integrację z oprogramowaniem vCloud Director.

WIĘCEJ INFORMACJI

Czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication można integrować z narzędziami do zdalnego monitorowania i zarządzania?

Tak! Narzędzie Veeam Service Provider Console — specjalnie stworzone dla dostawców usług chmurowych i zarządzanych — współpracuje z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication, narzędziami Veeam Agent oraz funkcją Veeam Cloud Connect, umożliwiając zdalne monitorowanie i zarządzanie. 

WIĘCEJ INFORMACJI

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj. Zasady licencjonowania firmy Veeam są dostępne tutaj.
Jakie są zasady licencjonowania rozwiązania Veeam Backup & Replication i produktów pokrewnych?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication jest licencjonowane na trzy sposoby:

 1. W postaci przenośnej licencji VUL, obejmującej produkcyjną pomoc techniczną 24.7.365
 2. W postaci licencji „na gniazdo” z podstawową lub produkcyjną pomocą techniczną
 3. W postaci licencji okresowej VCSP (Veeam Cloud and Service Provider), dostępnej wyłącznie dla uczestników naszego programu partnerskiego VCSP

Ze względu na charakter środowiska lub obciążenia niektóre funkcje mogą być dostępne tylko w przypadku licencji VUL.

Licencje VUL to przenośne licencje subskrypcyjne sprzedawane w pakietach, które współgrają z modelem kosztów operacyjnych (OpEx). Tego rodzaju licencje mogą być używane wymiennie w wielu produktach i obciążeniach. Dostępne są licencje o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie pakietu licencji z góry lub na płatności coroczne. Więcej informacji na temat przenośnych licencji VUL można uzyskać tutaj.

W sprawie zakupu należy skontaktować się z preferowanym sprzedawcą, znaleźć sprzedawcę produktów Veeam na danym obszarze lub przesłać zapytanie do działu sprzedaży firmy Veeam.

Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?
Aby wykonać uaktualnienie do innej wersji funkcjonalnej, należy utworzyć zapytanie handlowe.
Jak uaktualnić licencję do najnowszej wersji?

Wersja v10 wymaga nowego pliku licencyjnego, nawet jeśli klient nie zamierza uaktualniać posiadanej edycji rozwiązania. Zaktualizowany plik licencyjny wersji v10 można pobrać w portalu licencji Veeam.

Uwaga: w przypadku użytkowników licencji okresowych VCSP procedura wygląda inaczej. Instrukcje można znaleźć na stronie VCSP Launch Resource Center w portalu ProPartner. 

Jak odnowić pomoc techniczną do licencji wieczystych?
Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.
Jakie są zasady licencjonowania narzędzi Veeam Agent for Microsoft Windows i Linux?
Oba produkty wchodzą w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication, a ponadto można je pobrać osobno. Są licencjonowane w modelu VUL z dowolnym produktem objętym tym modelem (np. Veeam Backup & Replication) albo w programie licencji okresowych VCSP. Nie jest już dostępna osobna jednostka licencyjna przeznaczona dla narzędzi Veeam Agent for Microsoft Windows i Veeam Agent for Linux.
Jakie są zasady licencjonowania narzędzi Veeam Agent for IBM AIX v2 i Oracle Solaris v2?
Narzędzia Veeam Agent for IBM AIXOracle Solaris są dostępne wyłącznie jako komponent przeznaczony do odrębnego pobrania i wdrożenia, który można połączyć z serwerem Veeam Backup & Replication na potrzeby scentralizowanych operacji zarządzania licencjami, wysyłania powiadomień i przywracania. Narzędzia Veeam Agent for IBM AIX i Oracle Solaris są licencjonowane w modelu licencji uniwersalnej Veeam (VUL) i kupowane z dowolnym produktem objętym tym modelem (np. Veeam Backup & Replication) albo w programie licencji okresowych VCSP. Nie jest już dostępna osobna licencja przeznaczona wyłącznie dla narzędzia Veeam Agent for IBM AIX lub Oracle Solaris.
Co mam zrobić w przypadku uaktualniania wcześniejszej wersji rozwiązania Veeam Backup & Replication lub Veeam ONE?
Wszyscy dotychczasowi klienci, niezależnie od typu licencji, muszą zaktualizować plik licencyjny natychmiast po wykonaniu uaktualnienia do wersji v10. Z chwilą zainstalowania wersji v10 zaczyna obowiązywać nowy model VUL.
Czy można pozostać przy bieżącej wersji licencji i nie wykonywać uaktualnienia?
Tak, klient może pozostać przy bieżącej wersji licencji, ale nie będzie mógł zainstalować ani używać przydatnych funkcji dostępnych w najnowszej wersji. 
Mam licencję „na gniazdo” rozwiązania Veeam Backup & Replication lub pakietu Veeam Availability Suite, do której są dołączone bezpłatne licencje VUL. Co można chronić za ich pomocą?

Bezpłatne licencje VUL są przyznawane wszystkim klientom korzystającym z licencji „na gniazdo” na zasadzie „jedna licencja VUL na każde gniazdo procesora” (z zachowaniem maksimum sześciu instancji) oraz umożliwiają ochronę obciążeń fizycznych i chmurowych. Obejmuje to następujące produkty i rodzaje obciążeń:

 • narzędzia Veeam Agent for Microsoft Windows i for Linux
 • narzędzia Veeam Agent for Oracle Solaris i for IBM AIX
 • wtyczki aplikacji korporacyjnych SAP HANA i Oracle RMAN
 • Veeam Backup for AWS
 • udziały plików 
 • maszyny wirtualne Nutanix AHV
 • i inne

Uwaga: wszystkie maszyny wirtualne VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V muszą być chronione przy użyciu licencji „na gniazdo”.

Mam licencję „na gniazdo” rozwiązania Veeam Backup & Replication lub pakietu Veeam Availability Suite i potrzebuję centralnego zarządzania obejmującego narzędzia Veeam Agent. Czy mogę uzyskać scalony plik licencyjny do mojej infrastruktury?
Narzędzia Veeam Agent można scalić z licencją „na gniazdo” rozwiązania Veeam Backup & Replication lub pakietu Veeam Availability Suite. Na potrzeby bieżącego okresu pomocy technicznej można wygenerować scalony plik licencyjny na stronie my.veeam.com. Instrukcja scalania plików licencyjnych znajduje się tutaj.
Czy mogę mieć zarówno licencje VUL przypisane do obciążeń, jak i licencje przypisane do gniazd?

Klient może mieć centralnie zarządzane środowisko obejmujące zarówno licencje VUL, jak i licencje „na gniazdo”. Licencje „na gniazdo” rozwiązania Veeam Backup & Replication i pakietu Veeam Availability Suite można scalić z licencjami VUL. Licencje „na gniazdo” pakietu Veeam Backup Essentials można scalić z licencjami VUL rozwiązania Veeam Backup & Replication lub pakietu Veeam Availability Suite. Jeśli klient chroni maszyny wirtualne VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V za pomocą licencji „na gniazdo”, wszystkie maszyny vSphere/ Hyper-V w danym środowisku muszą być chronione w modelu licencjonowania „na gniazdo”. Licencje VUL mogą być używane do każdego innego typu obciążenia niebędącego maszyną wirtualną.

Ważna uwaga: W przypadku scalania licencji „na gniazdo” i VUL należy pamiętać, że wersja scalonego środowiska i dostępne w nim funkcje zależą od licencji „na gniazdo”. Jeśli na przykład klient scali przypisane do gniazd licencje pakietu Veeam Availability Suite Enterprise z licencjami VUL pakietu Veeam Availability Suite Enterprise Plus, w środowisku zostaną utrzymane funkcje wersji Enterprise. Aby uzyskać funkcje wersji Enterprise Plus, klient powinien a) przeprowadzić migrację licencji „na gniazdo” do licencji VUL lub b) uaktualnić licencje „na gniazdo” do preferowanej wersji (prawdopodobnie będzie to wersja Enterprise Plus).

Jak scalić pliki licencyjne?

Jeśli klient chce mieć możliwość centralnego zarządzania środowiskiem, może być konieczne scalenie plików licencyjnych. W takim przypadku klient musi mieć ważną umowę o usługi konserwacji dotyczącą obu rodzajów komponentów — objętych licencjami „na gniazdo” i VUL. Więcej informacji na temat sposobu scalania licencji można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy VeeamW razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Veeam.

Firma Veeam oferuje dwie elastyczne opcje instalowania i scalania licencji: instalację licencji w produkcie oraz scalanie licencji w portalu. Instalacja licencji w produkcie może być wykonywana w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication oraz umożliwia oddzielne instalowanie zarówno licencji „na gniazdo”, jak i licencji instancyjnych. Klucze uprzednio scalonych licencji „na gniazdo” i licencji instancyjnych wersji Update 4 można pobrać jako osobne pliki licencyjne na potrzeby instalacji licencji w produkcie w wersji v10. 

Scalanie licencji w portalu odbywa się w portalu klientów firmy Veeam i umożliwia scalenie wielu licencji VUL w jeden plik licencyjny VUL. Ponadto użytkownik może scalić wiele licencji „na gniazdo” w jeden plik licencji „na gniazdo”.

zasadach licencjonowania firmy Veeam można znaleźć pełne informacje na temat funkcji monitorowania dostępnych w rozwiązaniu Veeam ONE w zależności od rodzaju scalenia licencji rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Co zrobić w przypadku pakietu Veeam Backup Essentials lub innych produktów objętych limitem rozmiaru środowiska, jeśli moje środowisko wirtualne przekroczy maksymalny rozmiar?
Jeśli chcesz omówić dostępne możliwości lub ewentualne promocje, skontaktuj się z działem odnowień firmy Veeam.
Co się stanie, jeśli po scaleniu wszystkich moich licencji subskrypcyjnych pakietu Veeam Backup Essentials w modelu „na maszynę wirtualną” oraz licencji narzędzi Veeam Agent liczba licencji przekroczy 50?

Pakiet Veeam Backup Essentials jest produktem dla małych i średnich firm oferowanym w znacznie niższej cenie. Jeśli ograniczenie wielkości środowiska zostanie przekroczone, zachęcamy do przejścia na pakiet Veeam Availability Suite lub rozwiązanie Veeam Backup & Replication. Jeśli instalacja produktu służy do zarządzania środowiskiem obejmującym więcej niż 50 instancji, podczas odnawiania subskrypcji można wybrać jedną z poniższych opcji zależnie od potrzeb biznesowych:

 • Jeśli jest wymagane centralne zarządzanie, zalecamy uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite.
 • Jeśli nie jest wymagane centralne zarządzanie, można podzielić subskrypcję na kilka licencji pakietu Veeam Backup Essentials (po maksymalnie 50 instancji każda) i w tej postaci je odnowić.

Jeśli chcesz omówić dostępne możliwości lub ewentualne promocje, skontaktuj się z działem odnowień firmy Veeam.

Korzystam z rozwiązania Veeam Backup & Replication i chcę je uzupełnić o monitorowanie, DR Pack lub inne funkcje dodatkowe. Jak to zrobić?
Klienci korzystający z rozwiązania Veeam Backup & Replication lub innych produktów mogą dodać do nich funkcje po cenie uwzględniającej ich pierwotną inwestycję. Klienci z licencjami „na gniazdo” muszą mieć aktualną umowę o usługi konserwacji. W celu zgłoszenia prośby o uaktualnienie należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.
Co się stanie z licencją rozwiązania Veeam ONE, jeśli uaktualnię pakiet Veeam Backup Essentials do rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Jeśli klient uaktualnia pakiet Veeam Backup Essentials dla MŚP do rozwiązania Veeam Backup & Replication, licencja rozwiązania Veeam ONE traci ważność, a klient traci prawo do korzystania z pomocy technicznej i konserwacji do rozwiązania Veeam ONE. Klient musi podpisać i przesłać oświadczenie o skasowaniu kopii rozwiązania Veeam ONE oraz powinien zaprzestać korzystania z niego. Jeśli doszło do pomyłki, prosimy o kontakt z działem odnowień firmy Veeam w celu wykonania uaktualnienia do pakietu Veeam Availability Suite.
Obecnie moje przedsiębiorstwo ma pakiet Veeam Backup Essentials. Czy mogę kupić licencje pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Tak. Jednak w celu uzyskania scalonego klucza (obejmującego licencje pakietu Veeam Backup Essentials) klient powinien uaktualnić wszystkie licencje do pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication. Więcej informacji można znaleźć w zasadach licencjonowania.
Obecnie w zakresie licencjonowania korzystam z modelu cenowego licencji okresowych VCSP. Czy zaszły jakieś zmiany dotyczące mojej instalacji? 

Tak. Podczas wykonywania uaktualnienia do wersji v10 konieczne będzie zainstalowanie nowej licencji VUL.

Nowy model licencji zmienia jednostki wykorzystania, przy czym ich wymagana liczba jest dopasowywana do licencji okresowej VCSP danego produktu. Jeśli przykładowo klient chce chronić 50 maszyn wirtualnych przy użyciu rozwiązania Veeam Backup & Replication Enterprise Plus, w systemie VUL potrzebnych będzie 650 licencji.

Ponadto rozszerzono uprawnienia dotyczące rozwiązania Veeam ONE. Aby lepiej wspierać świadczenie usług dodatkowych, obecnie rozwiązanie Veeam ONE ma osobny plik licencyjny i umożliwia monitorowanie dowolnego obciążenia Veeam Backup & Replication niezależnie od zainstalowanej wersji czy typu licencji.

Informacje na temat uzyskiwania licencji VUL i ich wdrażania w swoim środowisku można znaleźć na stronie VCSP Launch Resource Center w portalu ProPartner.

Nadal nie możesz znaleźć potrzebnych treści?

Skorzystaj z dostępnej tutaj dokumentacji technicznej, która zawiera bardziej szczegółowe informacje.