https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYmFja3VwLWZpbGVzLWVuY3J5cHRpb24uaHRtbCJ9

Kompleksowe szyfrowanie

  • 256-bitowe szyfrowanie AES
  • Wbudowana funkcja rozwiązania Veeam Backup & Replication
  • Odzyskiwanie nawet w przypadku utraty hasła
  • Elastyczny wybór miejsca i czasu odszyfrowania

Zabezpieczenie danych kopii zapasowych

Funkcja szyfrowania kopii zapasowych jest niezbędna w każdym środowisku IT i nie powinna być sprzedawana osobno. Firma Veeam® oferuje wbudowane kompleksowe 256-bitowe szyfrowanie AES, które umożliwia szyfrowanie plików kopii zapasowych w źródle (podczas tworzenia kopii) oraz w trakcie transferu i przechowywania.
Obejrzyj, jak działa funkcja kompleksowego szyfrowania firmy Veeam

Zalety wbudowanego szyfrowania

W przypadku korzystania z odrębnych narzędzi szyfrujących użytkownik nie dysponuje wystarczającą wiedzą na temat zawartości i kontekstu kopii zapasowych. Ponadto większość algorytmów redukcji danych nie radzi sobie z zaszyfrowanymi strumieniami danych.

Jednak w rozwiązaniach Veeam kompleksowe szyfrowanie jest funkcją wbudowaną, a opracowane przez Veeam technologie redukcji danych, takie jak kompresja, deduplikacja i akceleracja sieci WAN, zachowują swoją wydajność również w przypadku kopii zapasowych zaszyfrowanych przy użyciu funkcji Veeam.

Veeam Backup & Replication secures your data with end-to-end AES 256-bit encryption. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication chroni dane za pomocą kompleksowego 256-bitowego szyfrowania AES.

Ochrona przed utratą hasła

W większości przedsiębiorstw utrata hasła równa się utracie danych. Ale Twoja firma nie musi należeć do tej większości. W przypadku rozwiązań Veeam kompleksowe szyfrowanie zapewnia ochronę zaszyfrowanych kopii zapasowych przed utratą hasła bez obniżania poziomu bezpieczeństwa.

Jak to możliwe?

  1. Każdy plik kopii zapasowej Veeam jest szyfrowany przy użyciu wygenerowanego losowo klucza szyfrującego.
  2. Każdy klucz szyfrujący kopii zapasowej ma dwa hasła: hasło zadania backupu tworzone przez administratora oraz klucz publiczny generowany automatycznie w sposób niejawny przez narzędzie Veeam Enterprise Manager oraz przekazywany do wszystkich serwerów kopii zapasowych.
  3. Jeśli ktoś zapomni hasła zadania backupu lub administrator odejdzie z firmy, w narzędziu Enterprise Manager za pomocą mechanizmu wyzwanie-odpowiedź wciąż będzie można uzyskać dostęp do danych bez obniżania poziomu bezpieczeństwa.
Even if you lose or forget the password, you can still recover data from encrypted backup files with the help of Veeam Enterprise Manager. Nawet w przypadku zgubienia lub zapomnienia hasła dane z zaszyfrowanych plików kopii zapasowych wciąż można odzyskać przy użyciu narzędzia Veeam Enterprise Manager.

Elastyczność szyfrowania

Stosowane przez firmę Veeam 256-bitowe szyfrowanie AES umożliwia zabezpieczenie danych:

  • podczas tworzenia kopii zapasowej, zanim dane opuszczą sieć firmową
  • podczas transferu między komponentami (np. między serwerem proxy a repozytorium), gdy dane muszą pozostać niezaszyfrowane w lokalizacji docelowej
  • podczas przechowywania danych kopii zapasowej w lokalizacji docelowej (np. na dysku, na taśmie lub w chmurze), co znakomicie sprawdza się w przypadku wysyłania szyfrowanych kopii zapasowych do lokalizacji zewnętrznej przy użyciu funkcji powielania kopii i akceleracji sieci WAN

Ponadto można elastycznie określać zasady szyfrowania kopii zapasowych. Użytkownik może na przykład nie szyfrować lokalnych kopii zapasowych Veeam, aby przyspieszyć operacje backupu i przywracania danych, ale zdecydować się na szyfrowanie kopii przesyłanych do lokalizacji zewnętrznej lub do chmury albo zapisywanych na taśmie. Ponadto różne kopie zapasowe można chronić różnymi hasłami, podczas gdy w celu zwiększenia bezpieczeństwa szyfrowania faktyczne klucze szyfrujące są generowane losowo w ramach każdej sesji.

Veeam Backup & Replication secures data in-flight as it is transferred between components. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication zabezpiecza dane podczas ich przesyłania między komponentami.