00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Dostępność dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze

Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów

Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej
Połączenie możliwości rozwiązania Veeam® Backup & Replication™ oraz pamięci masowej czołowych światowych producentów zapewnia wyższy poziom dostępności. Dzięki technologii Veeam prawdziwe kopie zapasowe i repliki z migawek można tworzyć z dowolną częstotliwością — nawet w godzinach pracy — do minimum ograniczając wpływ tego procesu na środowisko produkcyjne.
DARMOWA WERSJA PRÓBNA
W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalnośc

Pamięć masowa partnerów na potrzeby każdej firmy

Dzięki stale wydłużającej się liście partnerów Veeam w obszarze pamięci masowej niemal każda firma może korzystać z migawek, aby istotnie odciążyć środowisko produkcyjne oraz obniżyć wartości parametrów RTO i RPO. Poniżej przedstawiono listę partnerów i zakres obsługiwanych funkcji:
Partner
Pamięć masowa
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej z zachowywaniem migawek
Veeam Explorer for
Storage Snapshots
On-Demand Sandbox
for Storage Snapshots
Orkiestracja migawek podstawowych
Orkiestracja migawek dodatkowych
Cisco HyperFlex            
Dell EMC
Unity, VNX, VNXe            
Fujitsu ETERNUS DX i AF Series*            
Hewlett Packard Enterprise 3PAR StoreServ           **
StoreVirtual            
Nimble Storage           ***
Huawei OceanStor*            
IBM
Spectrum Virtualize, Storwize Family, SVC
           
N-Series           ***
INFINIDAT 
InfiniBox*
           
Lenovo
V-Series            
DM-Series
          ***
NetApp
FAS i AFF Series
          ***
HCI i SolidFire*
           
Pure Storage
FlashArray*
           

* Należy pobrać osobną wtyczkę
** Tworzenie migawek w lokalizacji docelowej objętej konfiguracją Peer Persistence
*** Replikacja migawek

Uwaga: Obsługiwana jest dowolna platforma infrastruktury konwergentnej, która korzysta ze zintegrowanych rozwiązań pamięci masowej wymienionych na powyższej liście.

Radykalne usprawnienie procesów backupu w środowisku VMware vSphere

Wykonywanie migawek w środowisku VMware vSphere może poważnie odbijać się na wydajności maszyn wirtualnych, a próby przezwyciężenia tego problemu technicznego i dotrzymania obowiązujących umów SLA często kosztują administratorów sporo wysiłku.

Rozwiązanie Veeam radykalnie usprawnia ten proces, zapewniając wbudowaną integrację z produkcyjną pamięcią masową. Wykorzystanie funkcji migawek pamięci masowej pozwala ograniczyć wpływ operacji zatwierdzania migawki (snapshot commit) na środowisko produkcyjne w trakcie tworzenia kopii zapasowych i replik.

Teraz w przypadku obciążeń powodujących duże natężenie operacji wejścia/wyjścia nie trzeba ograniczać się do codziennych kopii zapasowych — kopie i repliki można tworzyć nawet co 15 minut!

A job keeps a VM snapshot for only a brief moment, which results in instant VM snapshot commit
Zadanie korzysta z migawki maszyny wirtualnej przez bardzo krótki czas, co pozwala na natychmiastowe zatwierdzenie zmian

Szybkie tworzenie kopii zapasowych w środowisku VMware vSphere i krótkie czasy RPO

Migawki pamięci masowej można tworzyć często i przy minimalnym wpływie na środowisko produkcyjne, jednak nie może to być jedyne używane w firmie rozwiązanie do backupu. Co się stanie w przypadku awarii lub uszkodzenia samej pamięci masowej? Nawet replikacja macierzowa nie zapewnia stuprocentowego bezpieczeństwa danych. Dlatego wielu klientów woli dodatkowo tworzyć prawdziwe kopie zapasowe i przechowywać je w innej pamięci masowej.

Rozwiązanie Veeam łączy zalety dwóch rodzajów migawek: środowiska vSphere (kopie zapasowe spójne aplikacyjnie) oraz pamięci masowej (niskie wartości docelowego punktu odzyskiwania — RPO). Dzięki temu można:

 • Tworzyć kopie zapasowe w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością, znacznie poprawiając osiągane parametry RPO.
 • Przyspieszyć cały proces dzięki tworzeniu kopii zapasowych z migawek pamięci masowej nawet 50-krotnie szybciej niż w konkurencyjnych rozwiązaniach.
 • Znacznie ograniczyć wpływ operacji backupu na środowisko produkcyjne.

Zasada działania

How Backup from Storage Snapshots works
Zasada tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej

Współpracując z pamięcią masową czołowych producentów oraz platformą VMware, rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy kopie zapasowe i repliki z migawek pamięci w opisany niżej sposób. Zadanie backupu/replikacji:

 1. Analizuje, które maszyny objęte zadaniem mają dyski w obsługiwanej pamięci masowej.
 2. Uruchamia tworzenie migawki vSphere dla wszystkich maszyn wirtualnych znajdujących się w tym samym woluminie pamięci masowej. (W ramach tworzenia migawki vSphere wykonywane jest normalne przetwarzanie każdej maszyny z uwzględnieniem specyfiki aplikacji).
 3. Uruchamia tworzenie migawki danego woluminu po utworzeniu migawek wszystkich maszyn wirtualnych.
 4. Pobiera informacje o prześledzonych zmianach bloków dla migawek maszyn wirtualnych utworzonych w punkcie 2.
 5. Natychmiast uruchamia operację usuwania migawek vSphere na produkcyjnych maszynach wirtualnych.
 6. Montuję migawkę pamięci masowej na jednym z serwerów proxy kopii zapasowych połączonych z siecią SAN.
 7. Odczytuje nowe i zmienione bloki danych dysków wirtualnych bezpośrednio z migawki pamięci masowej i przesyła je do repozytorium kopii zapasowych lub maszyny wirtualnej-repliki.
 8. Uruchamia operację usuwania migawki pamięci masowej po utworzeniu kopii zapasowych wszystkich maszyn wirtualnych.

W konsekwencji maszyny wirtualne działają z migawek przez najkrótszy możliwy czas, podczas gdy zadania uzyskują dane z migawek maszyn przechowywanych w migawce pamięci masowej. Dzięki temu migawki maszyn wirtualnych nie rozrastają się nadmiernie, a ich zatwierdzanie odbywa się bardzo szybko i nie powoduje przeciążenia produkcyjnej pamięci masowej długą procedurą scalania, tak jak to ma miejsce w przypadku klasycznych technik backupu z migawek maszyn wirtualnych.

Odzyskiwanie z migawek pamięci masowej — Veeam Explorer™ dla Storage Snapshots

Kopie zapasowe są nic nie warte bez możliwości odzyskania danych. Rozwiązanie Veeam umożliwia realizację praktycznie dowolnego scenariusza odzyskiwania, w tym odzyskiwania granularnego z migawek pamięci masowej.

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety