Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Odzyskiwanie danych przedsiębiorstwa związanych z dowolną usługą IT i aplikacją

Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów

Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej
Połączenie możliwości rozwiązania Veeam® Backup & Replication™ oraz pamięci masowej czołowych światowych producentów zapewnia wyższy poziom dostępności. Dzięki technologii Veeam prawdziwe kopie zapasowe i repliki z migawek można tworzyć z dowolną częstotliwością — nawet w godzinach pracy — do minimum ograniczając wpływ tego procesu na środowisko produkcyjne.
DARMOWA WERSJA PRÓBNA
W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalnośc

Pamięć masowa partnerów na potrzeby każdej firmy

Dzięki stale wydłużającej się liście partnerów Veeam w obszarze pamięci masowej niemal każda firma może korzystać z migawek, aby istotnie odciążyć środowisko produkcyjne oraz obniżyć wartości parametrów RTO i RPO. Poniżej przedstawiono listę partnerów i zakres obsługiwanych funkcji:
Partner
PAMIĘĆ MASOWA
KOPIE ZAPASOWE Z MIGAWEK PAMIĘCI MASOWEJ
KOPIE ZAPASOWE Z MIGAWEK PAMIĘCI MASOWEJ Z ZACHOWYWANIEM MIGAWEK
Veeam Explorer DLA
Storage Snapshots
On-Demand Sandbox
for Storage Snapshots
ORKIESTRACJA MIGAWEK
REPLIKACJA MIGAWEK
Cisco HyperFlex            
Dell EMC
Unity, VNX, VNXe            
Hewlett Packard Enterprise
3PAR StoreServ            
StoreVirtual            
Nimble Storage            
IBM
Spectrum Virtualize, rodzina Storwize, SAN Volume Controller
           
N-Series            
INFINIDAT* 
InfiniBox
           
Lenovo
Storage V Series            
NetApp
FAS i AFF Series            
Pure Storage*
FlashArray
           

* Należy pobrać osobną wtyczkę

Uwaga: Obsługiwana jest dowolna platforma infrastruktury konwergentnej, która korzysta ze zintegrowanych rozwiązań pamięci masowej wymienionych na powyższej liście.

Radykalne usprawnienie procesów backupu w środowisku VMware vSphere

Wykonywanie migawek w środowisku VMware vSphere może poważnie odbijać się na wydajności maszyn wirtualnych, a próby przezwyciężenia tego problemu technicznego i dotrzymania obowiązujących umów SLA często kosztują administratorów sporo wysiłku.

Rozwiązanie Veeam radykalnie usprawnia ten proces, zapewniając wbudowaną integrację z produkcyjną pamięcią masową. Wykorzystanie funkcji migawek pamięci masowej pozwala ograniczyć wpływ operacji zatwierdzania migawki (snapshot commit) na środowisko produkcyjne w trakcie tworzenia kopii zapasowych i replik.

Teraz w przypadku obciążeń powodujących duże natężenie operacji wejścia/wyjścia nie trzeba ograniczać się do codziennych kopii zapasowych — kopie i repliki można tworzyć nawet co 15 minut!

A job keeps a VM snapshot for only a brief moment, which results in instant VM snapshot commit
Zadanie korzysta z migawki maszyny wirtualnej przez bardzo krótki czas, co pozwala na natychmiastowe zatwierdzenie zmian

Szybkie tworzenie kopii zapasowych w środowisku VMware vSphere i krótkie czasy RPO

Migawki pamięci masowej można tworzyć często i przy minimalnym wpływie na środowisko produkcyjne, jednak nie może to być jedyne używane w firmie rozwiązanie do backupu. Co się stanie w przypadku awarii lub uszkodzenia samej pamięci masowej? Nawet replikacja macierzowa nie zapewnia stuprocentowego bezpieczeństwa danych. Dlatego wielu klientów woli dodatkowo tworzyć prawdziwe kopie zapasowe i przechowywać je w innej pamięci masowej.

Rozwiązanie Veeam łączy zalety dwóch rodzajów migawek: środowiska vSphere (kopie zapasowe spójne aplikacyjnie) oraz pamięci masowej (niskie wartości docelowego punktu odzyskiwania — RPO). Dzięki temu można:

 • Tworzyć kopie zapasowe w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością, znacznie poprawiając osiągane parametry RPO.
 • Przyspieszyć cały proces dzięki tworzeniu kopii zapasowych z migawek pamięci masowej nawet 50-krotnie szybciej niż w konkurencyjnych rozwiązaniach.
 • Znacznie ograniczyć wpływ operacji backupu na środowisko produkcyjne.

Zasada działania

How Backup from Storage Snapshots works
Zasada tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej

Współpracując z pamięcią masową czołowych producentów oraz platformą VMware, rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy kopie zapasowe i repliki z migawek pamięci w opisany niżej sposób. Zadanie backupu/replikacji:

 1. Analizuje, które maszyny objęte zadaniem mają dyski w obsługiwanej pamięci masowej.
 2. Uruchamia tworzenie migawki vSphere dla wszystkich maszyn wirtualnych znajdujących się w tym samym woluminie pamięci masowej. (W ramach tworzenia migawki vSphere wykonywane jest normalne przetwarzanie każdej maszyny z uwzględnieniem specyfiki aplikacji).
 3. Uruchamia tworzenie migawki danego woluminu po utworzeniu migawek wszystkich maszyn wirtualnych.
 4. Pobiera informacje o prześledzonych zmianach bloków dla migawek maszyn wirtualnych utworzonych w punkcie 2.
 5. Natychmiast uruchamia operację usuwania migawek vSphere na produkcyjnych maszynach wirtualnych.
 6. Montuję migawkę pamięci masowej na jednym z serwerów proxy kopii zapasowych połączonych z siecią SAN.
 7. Odczytuje nowe i zmienione bloki danych dysków wirtualnych bezpośrednio z migawki pamięci masowej i przesyła je do repozytorium kopii zapasowych lub maszyny wirtualnej-repliki.
 8. Uruchamia operację usuwania migawki pamięci masowej po utworzeniu kopii zapasowych wszystkich maszyn wirtualnych.

W konsekwencji maszyny wirtualne działają z migawek przez najkrótszy możliwy czas, podczas gdy zadania uzyskują dane z migawek maszyn przechowywanych w migawce pamięci masowej. Dzięki temu migawki maszyn wirtualnych nie rozrastają się nadmiernie, a ich zatwierdzanie odbywa się bardzo szybko i nie powoduje przeciążenia produkcyjnej pamięci masowej długą procedurą scalania, tak jak to ma miejsce w przypadku klasycznych technik backupu z migawek maszyn wirtualnych.

Odzyskiwanie z migawek pamięci masowej — Veeam Explorer™ dla Storage Snapshots

Kopie zapasowe są nic nie warte bez możliwości odzyskania danych. Rozwiązanie Veeam umożliwia realizację praktycznie dowolnego scenariusza odzyskiwania, w tym odzyskiwania granularnego z migawek pamięci masowej.

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety