NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej — HPE, NetApp, Dell EMC, Nimble i Cisco!

Backup from Storage Snapshots
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej

Połączenie możliwości rozwiązania Veeam® Backup & Replication™ oraz migawek Hewlett Packard Enterprise, NetApp, Dell EMC, NimbleNOWOŚĆ i CiscoNOWOŚĆzapewnia wyższy poziom dostępności.

Prawdziwe kopie zapasowe i repliki z migawek pamięci masowej HPE, NetApp, Dell EMC, Nimble lub Cisco można tworzyć z dowolną częstotliwością — nawet w godzinach pracy — do minimum ograniczając wpływ tego procesu na środowisko produkcyjne.

DARMOWA WERSJA PRÓBNA
W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalnośc

Radykalne usprawnienie procesów backupu w środowisku VMware vSphere

Wykonywanie migawek w środowisku VMware vSphere może poważnie odbijać się na wydajności maszyn wirtualnych, a próby przezwyciężenia tego problemu technicznego i dotrzymania obowiązujących umów SLA często kosztują administratorów sporo wysiłku.

Rozwiązanie Veeam radykalnie usprawnia ten proces, zapewniając wbudowaną integrację z produkcyjną pamięcią masową. Wykorzystanie funkcji migawek pamięci masowej pozwala ograniczyć wpływ operacji zatwierdzania migawki (snapshot commit) na środowisko produkcyjne w trakcie tworzenia kopii zapasowych i replik.

Teraz w przypadku obciążeń powodujących duże natężenie operacji wejścia/wyjścia nie trzeba ograniczać się do codziennych kopii zapasowych — kopie i repliki można tworzyć nawet co 15 minut!

A job keeps a VM snapshot for only a brief moment, which results in instant VM snapshot commit
Zadanie korzysta z migawki maszyny wirtualnej przez bardzo krótki czas, co pozwala na natychmiastowe zatwierdzenie zmian

Szybkie tworzenie kopii zapasowych w środowisku VMware vSphere i krótkie czasy RPO

Migawki pamięci masowej można wykonywać często i przy minimalnym wpływie na środowisko produkcyjne, jednak nie może to być jedyne używane w firmie rozwiązanie do backupu. Co się stanie w przypadku awarii lub uszkodzenia samej pamięci masowej? Nawet replikacja macierzowa nie zapewnia stuprocentowego bezpieczeństwa danych. Dlatego wielu klientów woli dodatkowo tworzyć prawdziwe kopie zapasowe i przechowywać je w innym miejscu.

Rozwiązanie Veeam łączy zalety dwóch rodzajów migawek: środowiska vSphere (kopie zapasowe spójne aplikacyjnie) oraz pamięci masowej (niskie wartości docelowego punktu odzyskiwania — RPO). Dzięki temu można:

 • Tworzyć kopie zapasowe w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością, znacznie poprawiając osiągane parametry RPO.
 • Przyspieszyć cały proces dzięki tworzeniu kopii zapasowych z migawek pamięci masowej nawet 20-krotnie szybciej niż w konkurencyjnych rozwiązaniach.
 • Znacznie ograniczyć wpływ operacji backupu na środowisko produkcyjne.

Zasada działania

How Backup from Storage Snapshots works
Zasada tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej

Współpracując z pamięcią masową HPE, NetApp, Dell EMC, Nimble lub Cisco oraz platformą VMware, rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy kopie zapasowe i repliki z migawek pamięci w opisany niżej sposób. Zadanie backupu/replikacji:

 1. Analizuje, które maszyny objęte zadaniem mają dyski w obsługiwanej pamięci masowej.
 2. Uruchamia tworzenie migawki vSphere dla wszystkich maszyn wirtualnych znajdujących się w tym samym woluminie pamięci masowej. (W ramach tworzenia migawki vSphere wykonywane jest normalne przetwarzanie każdej maszyny z uwzględnieniem specyfiki aplikacji).
 3. Uruchamia tworzenie migawki danego woluminu po utworzeniu migawek wszystkich maszyn wirtualnych.
 4. Pobiera informacje o prześledzonych zmianach bloków dla migawek maszyn wirtualnych utworzonych w punkcie 2.
 5. Natychmiast uruchamia operację usuwania migawek vSphere na produkcyjnych maszynach wirtualnych.
 6. Montuję migawkę pamięci masowej na jednym z serwerów proxy kopii zapasowych połączonych z siecią SAN.
 7. Odczytuje nowe i zmienione bloki danych dysków wirtualnych bezpośrednio z migawki pamięci masowej i przesyła je do repozytorium kopii zapasowych lub maszyny wirtualnej-repliki.
 8. Uruchamia operację usuwania migawki pamięci masowej po utworzeniu kopii zapasowych wszystkich maszyn wirtualnych.

W konsekwencji maszyny wirtualne działają z migawek przez najkrótszy możliwy czas, podczas gdy zadania uzyskują dane z migawek maszyn przechowywanych w migawce pamięci masowej. Dzięki temu migawki maszyn wirtualnych nie rozrastają się nadmiernie, a ich zatwierdzanie odbywa się bardzo szybko i nie powoduje przeciążenia produkcyjnej pamięci masowej długą procedurą scalania, tak jak to ma miejsce w przypadku klasycznych technik backupu z migawek maszyn wirtualnych.

Obsługiwane pamięci masowe:

Dell EMC:

 • Dell EMC Unity
 • Dell EMC VNX
 • Dell EMC VNX2
 • Dell EMC VNXe

HPE:

 • HPE 3PAR StoreServ
 • HPE StoreVirtual
 • HPE StoreVirtual VSA
 • Nimble CS Series
 • Nimble AF Series

NetApp — wszystkie rodzaje pamięci masowej oparte na technologii Data ONTAP, w tym:

 • NetApp FAS
 • NetApp FlexArray (V-Series)
 • NetApp Data ONTAP Edge VSA
 • IBM N-Series

Nimble:

 • CS-Series
 • Macierze AF

Cisco:

 • HyperFlex
 • UCS

Odzyskiwanie z migawek pamięci masowej — Veeam Explorer for Storage Snapshots

Kopie zapasowe są nic nie warte bez możliwości odzyskania danych. Rozwiązanie Veeam umożliwia realizację praktycznie dowolnego scenariusza odzyskiwania, w tym odzyskiwania granularnego z migawek pamięci masowej.

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety