https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYmFja3VwLW1hbmFnZW1lbnQtdG9vbC12bS1waHlzaWNhbC1jbG91ZC5odG1sIiwiaGFzaCI6ImYyZTRkZDllLTNlMzEtNGJmZS05NWFmLWQ4NzViYTE5N2EzYSJ9

Scentralizowane wdrażanie agentów Veeam i zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych

Zarządzanie obciążeniami wirtualnymi, fizycznymi i chmurowymi za pomocą jednej konsoli

Zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych przy użyciu odrębnych konsol jest zadaniem złożonym i czasochłonnym. Ale teraz możesz wyjątkowo łatwo zarządzać WSZYSTKIMI obciążeniami przy użyciu jednej konsoli i na zawsze pozbyć się tradycyjnych narzędzi do backupu.

Pakiet Veeam® Availability Suite™ 9.5 upraszcza zarządzanie ochroną danych i zwiększa użyteczność dzięki dodaniu mechanizmów agentowego tworzenia kopii zapasowych bezpośrednio do konsoli Veeam Backup & Replication™. Bezpośrednia integracja z narzędziami Veeam Agent dla Linuxa i Veeam Agent dla Microsoft Windows sprawia, że funkcjami backupu opartymi na hypervisorze i na agentach można zarządzać przy użyciu jednej konsoli, co pozwala na ochronę obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych z poziomu jednej lokalizacji.

POBIERZ BEZPŁATNĄ WERSJĘ PRÓBNĄ
Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni

Zarządzanie maszynami wirtualnymi i fizycznymi oraz obciążeniami chmurowymi z poziomu jednej konsoli

Bezpośrednia integracja narzędzi Veeam Agent dla Linuxa i Veeam Agent dla Microsoft Windows z pakietem Veeam Availability Suite daje następujące możliwości:

Scentralizowanie wdrażanie agentów kopii zapasowych

Aby żadne komputery z systemem Windows ani Linux nie pozostały bez ochrony, wdróż centralnie narzędzia Veeam Agent dla Linuxa i Veeam Agent dla Microsoft Windows, korzystając z automatycznego wykrywania przy użyciu dynamicznych grup ochrony opartych na kontenerach Active Directory lub plików CSV wyeksportowanych z obecnego systemu CMDN.

Jedna konsola umożliwiająca dbanie o dostępność obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych

Macierzyste funkcje konsoli rozwiązania Veeam Backup & Replication zapewniają pełną kontrolę nad ochroną danych WSZYSTKICH obciążeń. Tworzeniem kopii zapasowych i zaawansowanymi mechanizmami przywracania można łatwo zarządzać niezależnie od tego, gdzie znajduje się chronione obciążenie (w środowisku wirtualnym lub fizycznym albo w chmurze).

Obsługa klastrów pracy awaryjnej systemu Windows

Krytyczne klastry pracy awaryjnej systemu Microsoft Windows Server, w tym klastry pracy awaryjnej SQL Server i grupy dostępności AlwaysOn SQL Server, można chronić w sposób spójny pod względem transakcyjnym — wykorzystując przy tym pełne możliwości technologii odzyskiwania granularnego firmy Veeam do odzyskiwania plików gościa i elementów aplikacji.  

Monitorowanie i raportowanie agentów w celu uproszczenia obsługi

Aby zaoszczędzić czas i uprościć pracę podczas zarządzania tworzeniem kopii zapasowych serwerów fizycznych oraz komputerów stacjonarnych i laptopów, rozwiązanie Veeam ONE udostępnia funkcję całodobowego monitorowania, w tym przegląd alarmów i stanów zadań. Ponadto raport na temat chronionych i niechronionych agentów zapewnia pełny wgląd w stan agentów, w tym informacje dotyczące liczby i typów agentów objętych ochroną, stanu kopii zapasowych z łączną liczbą operacji zakończonych powodzeniem, ostrzeżeniem i niepowodzeniem oraz powodu braku ochrony agentów w celu ułatwienia dalszych działań.

WIĘCEJ INFORMACJI O ROZWIĄZANIU VEEAM ONE

Zapewnianie dostępności obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej

Aby zarządzać tworzeniem kopii zapasowych komputerów i serwerów fizycznych w pakiecie Veeam Availability Suite, należy zainstalować najnowszą wersję narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i/lub narzędzia Veeam Agent dla Linuxa.

Veeam Agent dla Linuxa

Veeam Agent dla Linuxa to prosty agent kopii zapasowych dla systemu Linux, którego zadaniem jest zapewnianie dostępności instancji serwerów i stacji roboczych Linux niezależnie od tego, czy znajdują się w chmurze publicznej, czy w środowisku lokalnym. Veeam Agent dla Linuxa umożliwia tworzenie kopii zapasowych instancji Linux działających w chmurze lub w środowisku lokalnym, zapewniając elastyczne opcje odzyskiwania i dostęp do repozytoriów kopii zapasowych Veeam jako lokalizacji docelowych.

WIĘCEJ INFORMACJI O NARZĘDZIU VEEAM AGENT DLA LINUXA

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Veeam Agent dla Microsoft Windows to łatwy w obsłudze agent kopii zapasowych, którego zadaniem jest zapewnianie dostępności obciążeń Windows przez tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie fizycznych oraz działających w chmurze serwerów i stacji roboczych, a także urządzeń końcowych użytkowników zdalnych. W odniesieniu do komputerów stacjonarnych i przenośnych z systemem Windows oraz nielicznych serwerów fizycznych, których nie można poddać wirtualizacji, narzędzie to pomaga w zapełnieniu luki, która występuje w części przedsiębiorstw dysponujących dużymi, heterogenicznymi środowiskami IT oraz umożliwia bardziej elastyczne lokowanie obciążeń dzięki zapewnianiu dostępności obciążeń działających w chmurze. 

WIĘCEJ INFORMACJI O NARZĘDZIU VEEAM AGENT DLA MICROSOFT WINDOWS

Skalowalne opcje zarządzania na miarę potrzeb biznesowych

Skalowalne funkcje zdalnego konfigurowania kopii zapasowych i zarządzania backupem dla dużych przedsiębiorstw

Czy potrzebujesz łatwego, skalowalnego sposobu na zdalne wdrażanie i monitorowanie wielu stacji roboczych i serwerów oraz zarządzanie nimi niezależnie od lokalizacji? Narzędzie Veeam Service Provider Console for the Enterprise pozwala scentralizować zarządzanie rozproszoną infrastrukturą kopii zapasowych — obejmującą obciążenia wirtualne, fizyczne i chmurowe — bez potrzeby nawiązywania bezpośredniej łączności czy korzystania z sieci VPN. 

Więcej informacji

Zbyt duża liczba agentów do zarządzania?

Partnerzy Veeam Cloud & Service Provider chętnie pomogą

Czy wiesz o międzynarodowej sieci ponad 14 000 partnerów firmy Veeam uczestniczących w programie Veeam Cloud & Service Provider? Pomagają oni w zarządzaniu instalacją agentów i tworzeniem kopii zapasowych — oferując nawet odpowiednie usługi hostingowe — dzięki czemu Ty możesz się skoncentrować na ważniejszych zadaniach. 

Znajdź partnera

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety