Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v2

Veeam Backup dla Microsoft Office 365 — często zadawane pytania

Co to jest Veeam Backup dla Microsoft Office 365?

Rozwiązanie Veeam® Backup dla Microsoft Office 365 ogranicza ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm — dzięki czemu są one stale hiperdostępne i chronione. Rozwiązanie umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych danych Office 365, oferując następujące korzyści:

  • Ochrona danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania 
  • Szybkie przywracanie pojedynczych plików i elementów Office 365 z najlepszą w branży elastycznością
  • Zgodność z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery w archiwach kopii zapasowych pakietu Office 365
Co nowego w wersji 2?

Wersja 2 umożliwia kontrolowanie danych pakietu Office 365 dzięki tworzeniu i odzyskiwaniu kopii zapasowych w programach Exchange, SharePoint oraz OneDrive. Oto jej cechy:

  • NOWOŚĆ! Ochrona danych programu OneDrive dla Firm. Szybkie, wydajne tworzenie kopii zapasowych kont Office 365 OneDrive dla Firm z możliwością przywracania oraz eksportowania plików i folderów za pomocą NOWEGO narzędzia Veeam Explorer™ dla Microsoft OneDrive. 
  • NOWOŚĆ! Ochrona danych programu SharePoint. Możliwość tworzenia kopii zapasowych programu SharePoint Online i lokalnych wdrożeń SharePoint oraz szybkiego, elastycznego odzyskiwania witryn, dokumentów, bibliotek i list SharePoint przy użyciu dobrze znanego, a obecnie wbudowanego narzędzia Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint.   
  • ULEPSZENIE! Znaczne udoskonalenia z zakresu łatwości obsługi i elastyczności backupu w zmodyfikowanym kreatorze zadań — wyjątkowo łatwa konfiguracja, wyszukiwanie i bieżący wgląd w dane. 
Czy rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 może być używane jako autonomiczny produkt, czy wymaga innych produktów Veeam?
Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 to odrębny, autonomiczny produkt, który jest jednym z kluczowych składników platformy Veeam Availability Platform. 
Jakie komponenty pakietu Office 365 obsługuje i chroni rozwiązanie Veeam Backup 
dla Microsoft Office 365 (Microsoft Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams)? 
Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 obsługuje programy Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm. Obsługuje także lokalne wdrożenia Exchange i SharePoint. Rozwiązanie umożliwia też ochronę programu Microsoft Teams, jeśli bazowa pamięć masowa danych Teams wchodzi w skład usługi SharePoint Online, Exchange Online lub OneDrive dla Firm. 
Czy rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 umożliwia ochronę wdrożeń hybrydowych obejmujących lokalną instancję Exchange lub SharePoint i pakiet Office 365? 
Tak, rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 umożliwia ochronę hybrydowych wdrożeń poczty e-mail i programu SharePoint, a także przenoszenie danych między środowiskiem lokalnym i pakietem Office 365. 

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.
Jak jest licencjonowane rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365?

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 jest licencjonowane w modelu subskrypcyjnym. Dostępne są subskrypcje o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie całej subskrypcji z góry lub na płatności coroczne. W przypadku dłuższych subskrypcji dostępne są większe zniżki. Więcej informacji o cenach można uzyskać tutaj i/lub od sprzedawcy

Wszystkie licencje subskrypcyjne są sprzedawane według liczby użytkowników (minimalny zakup to dziesięć licencji) i obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Jak należy rozumieć słowo „użytkownik” do celów licencyjnych?

Aby obliczyć liczbę potrzebnych licencji, należy ustalić liczbę użytkowników objętych subskrypcją pakietu Office 365. Nie trzeba kilkakrotnie liczyć tego samego użytkownika korzystającego z wielu komponentów pakietu Office 365 (np. ten sam użytkownik programów Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm = jeden użytkownik w rozwiązaniu Veeam Backup dla Microsoft Office 365).

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat poszczególnych komponentów pakietu Office 365:

  • Exchange Online lub lokalne wdrożenie Exchange. Skrzynka pocztowa użytkownika może być skrzynką osobistą lub skrzynką w archiwum online, ewentualnie użytkownik może korzystać z obu tych skrzynek — w każdym razie dla tego użytkownika potrzebna będzie tylko jedna licencja. Zwracamy uwagę, że współużytkowane skrzynki pocztowe i skrzynki zasobów nie wymagają licencjonowania, a ich kopie zapasowe mogą być tworzone BEZPŁATNIE.
  • OneDrive dla Firm. Licencje dotyczące użytkowników OneDrive dla Firm są automatycznie dopasowywane do ich kont e-mail. To oznacza, tej samej licencji że nie można używać do tworzenia kopii zapasowych e-maili jednego użytkownika i konta OneDrive dla Firm drugiego użytkownika. Zwracamy uwagę, że OneDrive (bez cząstki „dla Firm”) jest odrębną usługą przechowywania danych, nieobsługiwaną przez to rozwiązanie.
  • SharePoint Online lub lokalne wdrożenie SharePoint. Aby było możliwe tworzenie kopii zapasowych i chronienie firmowego środowiska SharePoint, każdy użytkownik programu SharePoint w ramach subskrypcji Office 365 (lub wdrożenia lokalnego), który otrzymał dostęp do witryn SharePoint wymagających ochrony, musi być objęty licencją. Jeśli firma ma hybrydowe wdrożenie SharePoint (obejmujące lokalną instancję SharePoint i program SharePoint Online) i ten sam użytkownik ma dostęp do obu komponentów, do obsługi tego użytkownika wystarczy jedna licencja Veeam. Zwracamy uwagę, że zewnętrzni użytkownicy programu SharePoint nie potrzebują licencji. Zewnętrzny użytkownik SharePoint to osoba nieobjęta subskrypcją pakietu Office 365, która otrzymała prawo dostępu do jednej lub wielu witryn, plików albo folderów. Uprawnienia uwierzytelnionych użytkowników zewnętrznych ograniczają się do podstawowych zadań współpracy, natomiast anonimowi użytkownicy zewnętrzni mogą edytować lub wyświetlać określone dokumenty, jeśli otrzymają odpowiednie uprawnienia.
Czy do istniejącej subskrypcji można dodać użytkowników?
Tak, można dodawać licencje rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 i synchronizować licencje kupione w różnych terminach w celu uzyskania jednolitego cyklu subskrypcji, który znacznie ułatwia odnawianie licencji.
Czy można usunąć użytkownika z tworzenia kopii zapasowych i zastosować jego licencję do innego użytkownika? 
Rozwiązanie Veeam liczy zarządzanych użytkowników z co najmniej jednym punktem przywracania utworzonym w ciągu ostatnich 31 dni. Po upływie miesiąca bez utworzenia kopii zapasowej danych określonego użytkownika jego licencję można zastosować do innego użytkownika, aby rozpocząć ochronę jego danych.