https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYmFja3VwLW1pY3Jvc29mdC1vZmZpY2UtMzY1LWZhcS5odG1sIiwiaGFzaCI6ImE4MzcxMzM2LTg5ZjUtNGM3YS05ODA3LWViYTZkY2E0NjU3ZSJ9

Veeam Backup dla Microsoft Office 365 — często zadawane pytania

Co to jest Veeam Backup dla Microsoft Office 365?

Rozwiązanie Veeam® Backup dla Microsoft Office 365 ogranicza ryzyko utraty dostępu do danych pakietu Office 365 i kontroli nad nimi, co przekłada się na ich nieprzerwaną ochronę i dostępność. Rozwiązanie umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych danych Office 365, oferując następujące korzyści:

  • Ochrona danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania 
  • Szybkie przywracanie pojedynczych plików i elementów Office 365 z najlepszą w branży elastycznością
  • Zgodność z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery na elementach kopii zapasowych pakietu Office 365
Co nowego w wersji 4?

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v4NOWOŚĆ udostępnia zoptymalizowaną pod kątem chmury opcję wdrożenia przeznaczoną specjalnie dla firm działających według zasady „cloud first”. Dzięki temu dane pakietu Office 365 można przechowywać w ekonomicznej obiektowej pamięci masowej — w tym na platformach AWS S3, Azure Blob i IBM Cloud oraz u dostawców obsługujących technologię S3 — zyskując następujące korzyści:

  • Redukcja kosztów dzięki obiektowej pamięci masowej — płać tylko za faktycznie używane zasoby
  • Skalowalność bez ograniczeń dzięki nieograniczonej pojemności pamięci masowej
  • Łatwiejsze wdrażanie w chmurze publicznej przez uproszczenie planowania

Ponadto wersja v4 oferuje wzmocnione zabezpieczenia dzięki szyfrowaniu danych podczas przechowywania w obiektowej pamięci masowej, szybszy backup danych programów SharePoint Online oraz OneDrive dla Firm i nie tylko!

Zobacz pełną listę nowości wprowadzonych w wersji v4

Czy rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 może być używane jako autonomiczny produkt, czy wymaga innych produktów Veeam?
Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 to odrębny, autonomiczny produkt, który jest jednym z kluczowych składników platformy Veeam Cloud Data Management. 
Czy rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 tworzy kopie zapasowe danych programu Microsoft Teams?
Tak, rozwiązanie Veeam umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych programu Microsoft Teams i ich przywracanie. Dane publikowane i udostępniane w Microsoft Teams są kronikowane w różnych miejscach, w tym w programie SharePoint Online. Korzystając z narzędzi Veeam Explorer™, można znajdować i przywracać dane programu Teams, w tym dokumenty i witryny. Można także przywracać dane dołączone do kart i kanałów programu Teams, a następnie ręcznie dołączać je ponownie do odpowiedniej lokalizacji w Teams.
Czy rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 umożliwia ochronę wdrożeń hybrydowych obejmujących lokalną instancję Exchange lub SharePoint i pakiet Office 365? 
Tak, rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 umożliwia ochronę hybrydowych wdrożeń poczty e-mail i programu SharePoint, a także przenoszenie danych między lokalnym serwerem Exchange i pakietem Office 365.
Gdzie można przechowywać kopie zapasowe pakietu Office 365?
Kopie zapasowe danych pakietu Office 365 można przechowywać w dowolnie wybranym miejscu! Jeśli klient dysponuje dodatkową lokalną pamięcią masową, może ją wykorzystać do tworzenia kopii zapasowych w środowisku lokalnym. Jeśli preferuje chmurę, ma do wyboru wiele opcji w zakresie obiektowej pamięci masowej, w tym platformy AWS S3, Azure Blob i IBM Cloud oraz dostawców obsługujących technologię S3.

Licencjonowanie

Ogólne zasady firmy Veeam dotyczące licencjonowania, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć w często zadawanych pytaniach dotyczących licencjonowania produktów Veeam.
Jak jest licencjonowane rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365?

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 jest licencjonowane w modelu subskrypcyjnym. Dostępne są subskrypcje o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie całej subskrypcji z góry lub na płatności coroczne. W przypadku dłuższych subskrypcji dostępne są większe zniżki. Więcej informacji o cenach można uzyskać tutaj i/lub od sprzedawcy

Wszystkie licencje subskrypcyjne są sprzedawane według liczby użytkowników (minimalny zakup to 10 licencji) i obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Jak należy rozumieć słowo „użytkownik” do celów licencyjnych?

Aby obliczyć liczbę potrzebnych licencji, należy ustalić liczbę użytkowników objętych subskrypcją pakietu Office 365. Nie trzeba kilkakrotnie liczyć tego samego użytkownika korzystającego z wielu komponentów pakietu Office 365 (np. ten sam użytkownik programów Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm = jeden użytkownik w rozwiązaniu Veeam Backup dla Microsoft Office 365).

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat poszczególnych komponentów pakietu Office 365:

  • Exchange Online lub lokalne wdrożenie Exchange. Skrzynka pocztowa użytkownika może być skrzynką osobistą lub skrzynką w archiwum online, ewentualnie użytkownik może korzystać z obu tych skrzynek — w każdym razie dla tego użytkownika potrzebna będzie tylko jedna licencja. Zwracamy uwagę, że współużytkowane skrzynki pocztowe i skrzynki zasobów nie wymagają licencjonowania, a ich kopie zapasowe mogą być tworzone BEZPŁATNIE.
  • OneDrive dla Firm. Licencje dotyczące użytkowników OneDrive dla Firm są automatycznie dopasowywane do ich kont e-mail. To oznacza, tej samej licencji że nie można używać do tworzenia kopii zapasowych e-maili jednego użytkownika i konta OneDrive dla Firm drugiego użytkownika. Zwracamy uwagę, że OneDrive (bez cząstki „dla Firm”) jest odrębną usługą przechowywania danych, nieobsługiwaną przez to rozwiązanie.
  • SharePoint Online lub lokalne wdrożenie SharePoint. Aby było możliwe tworzenie kopii zapasowych i chronienie firmowego środowiska SharePoint, każdy użytkownik programu SharePoint w ramach subskrypcji Office 365 (lub wdrożenia lokalnego), który otrzymał dostęp do witryn SharePoint wymagających ochrony, musi być objęty licencją. Jeśli firma ma hybrydowe wdrożenie SharePoint (obejmujące lokalną instancję SharePoint i program SharePoint Online) i ten sam użytkownik ma dostęp do obu komponentów, do obsługi tego użytkownika wystarczy jedna licencja Veeam. Zwracamy uwagę, że zewnętrzni użytkownicy programu SharePoint nie potrzebują licencji. Zewnętrzny użytkownik SharePoint to osoba nieobjęta subskrypcją pakietu Office 365, która otrzymała prawo dostępu do jednej lub wielu witryn, plików albo folderów. Uprawnienia uwierzytelnionych użytkowników zewnętrznych ograniczają się do podstawowych zadań współpracy, natomiast anonimowi użytkownicy zewnętrzni mogą edytować lub wyświetlać określone dokumenty, jeśli otrzymają odpowiednie uprawnienia.
Czy rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 jest dostępne w modelu licencjonowania instancyjnego firmy Veeam?
Nie, rozwiązanie Veeam do backupu danych pakietu Office 365 nie jest dostępne w modelu licencjonowania instancyjnego firmy Veeam. Jest ono autonomicznym produktem dostępnym w postaci licencji subskrypcyjnej kupowanej według liczby użytkowników.
Czy do istniejącej subskrypcji można dodać użytkowników?
Tak, można dodawać licencje rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 i synchronizować licencje kupione w różnych terminach w celu uzyskania jednolitego cyklu subskrypcji, który znacznie ułatwia odnawianie licencji.
Czy można usunąć użytkownika z tworzenia kopii zapasowych i zastosować jego licencję do innego użytkownika? 
Rozwiązanie Veeam liczy zarządzanych użytkowników z co najmniej jednym punktem przywracania utworzonym w ciągu ostatnich 31 dni. Po upływie miesiąca bez utworzenia kopii zapasowej danych określonego użytkownika jego licencję można zastosować do innego użytkownika, aby zacząć chronić jego dane. Istnieje także możliwość odwołania licencji bez czekania. Czynność tę można wykonać za pośrednictwem interfejsu PowerShell lub RESTful API, ale przed odwołaniem licencji trzeba usunąć wszystkie dane określonego użytkownika ze wszystkich repozytoriów.
Czy firma Veeam oferuje specjalne ceny rozwiązania do backupu danych Office 365 przeznaczone dla sektora publicznego?
Tak, Veeam oferuje zarówno tańsze licencje dla sektora publicznego, jak i licencje do użytku wewnętrznego (dla partnerów). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zniżek prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub kontakt z działem sprzedaży firmy Veeam.