Veeam Backup for Microsoft Office 365 — często zadawane pytania

Co to jest Veeam Backup for Microsoft Office 365?

Rozwiązanie Veeam® Backup for Microsoft Office 365 ogranicza ryzyko utraty dostępu do danych pakietu Office 365 i kontroli nad nimi, co przekłada się na ich nieprzerwaną ochronę i dostępność. Rozwiązanie umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych danych Office 365, oferując następujące korzyści:

  • Ochrona danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania 
  • Szybkie przywracanie pojedynczych plików i elementów Office 365 z najlepszą w branży elastycznością
  • Zgodność z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery na elementach kopii zapasowych pakietu Office 365
Co nowego w wersji 5?

W NOWYM rozwiązaniu Veeam® Backup for Microsoft Office 365 v5 dodano indywidualnie dostosowane funkcje backupu i odzyskiwania dla programu Microsoft Teams. Teraz czołowe rozwiązanie do backupu pakietu Office 365 znacznie ułatwia użytkownikom szybkie znajdowanie i przywracanie danych programu Teams, w tym całych zespołów, określonych kanałów i ustawień. Wersja v5 oferuje także bardzo zaawansowaną skalowalność na potrzeby większych przedsiębiorstw.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT NOWOŚCI W WERSJI v5

Czy rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 może być używane jako autonomiczny produkt, czy wymaga innych produktów Veeam?
Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 to odrębny, autonomiczny produkt, który jest jednym z kluczowych składników platformy Veeam Cloud Data Management. 
Czy za pomocą rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Office 365 można tworzyć kopie zapasowe programu Microsoft Teams?
Tak, rozwiązanie Veeam umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych programu Microsoft Teams i ich przywracanie. Dane publikowane i udostępniane w Microsoft Teams są kronikowane w różnych miejscach, w tym w programie SharePoint Online. Korzystając z narzędzi Veeam Explorer™, można znajdować i przywracać dane programu Teams, w tym dokumenty i witryny. Można także przywracać dane dołączone do kart i kanałów programu Teams, a następnie ręcznie dołączać je ponownie do odpowiedniej lokalizacji w Teams.
Czy rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 umożliwia ochronę wdrożeń hybrydowych obejmujących lokalną instancję Exchange lub SharePoint i pakiet Office 365? 
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 umożliwia ochronę hybrydowych wdrożeń poczty e-mail i programu SharePoint, a także przenoszenie danych między lokalnym serwerem Exchange i pakietem Office 365.
Gdzie można przechowywać kopie zapasowe pakietu Office 365?
Kopie zapasowe danych pakietu Office 365 można przechowywać w dowolnie wybranym miejscu! Jeśli klient dysponuje dodatkową lokalną pamięcią masową, może ją wykorzystać do tworzenia kopii zapasowych w środowisku lokalnym. Jeśli preferuje chmurę, ma do wyboru wiele opcji w zakresie obiektowej pamięci masowej, w tym platformy AWS S3, Azure Blob, IBM Cloud i Wasabi oraz dostawców obsługujących technologię S3.

Licencjonowanie

Jak jest licencjonowane rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365?

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 jest licencjonowane w modelu subskrypcyjnym. Dostępne są subskrypcje o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie całej subskrypcji z góry lub na płatności coroczne. W przypadku dłuższych subskrypcji dostępne są większe zniżki. Więcej informacji o cenach można uzyskać tutaj i/lub od sprzedawcy

Wszystkie licencje subskrypcyjne są sprzedawane według liczby użytkowników (minimalny zakup to 10 licencji) i obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Jak należy rozumieć słowo „użytkownik” do celów licencyjnych?

Aby obliczyć liczbę potrzebnych licencji, należy ustalić liczbę użytkowników objętych subskrypcją pakietu Office 365. Nie trzeba kilkakrotnie liczyć tego samego użytkownika korzystającego z wielu komponentów pakietu Office 365 (np. ten sam użytkownik programów Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm = jeden użytkownik w rozwiązaniu Veeam Backup for Microsoft Office 365).

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat poszczególnych komponentów pakietu Office 365:

  • Exchange Online lub lokalne wdrożenie Exchange. Skrzynka pocztowa użytkownika może być skrzynką osobistą lub skrzynką w archiwum online, ewentualnie użytkownik może korzystać z obu tych skrzynek — w każdym razie dla tego użytkownika potrzebna będzie tylko jedna licencja. Zwracamy uwagę, że współużytkowane skrzynki pocztowe i skrzynki zasobów nie wymagają licencjonowania, a ich kopie zapasowe mogą być tworzone BEZPŁATNIE.
  • OneDrive dla Firm. Licencje dotyczące użytkowników OneDrive dla Firm są automatycznie dopasowywane do ich kont e-mail. To oznacza, tej samej licencji że nie można używać do tworzenia kopii zapasowych e-maili jednego użytkownika i konta OneDrive dla Firm drugiego użytkownika. Zwracamy uwagę, że OneDrive (bez cząstki „dla Firm”) jest odrębną usługą przechowywania danych, nieobsługiwaną przez to rozwiązanie.
  • SharePoint Online lub lokalne wdrożenie SharePoint. Aby było możliwe tworzenie kopii zapasowych i chronienie firmowego środowiska SharePoint, każdy użytkownik programu SharePoint w ramach subskrypcji Office 365 (lub wdrożenia lokalnego), który otrzymał dostęp do witryn SharePoint wymagających ochrony, musi być objęty licencją. Jeśli firma ma hybrydowe wdrożenie SharePoint (obejmujące lokalną instancję SharePoint i program SharePoint Online) i ten sam użytkownik ma dostęp do obu komponentów, do obsługi tego użytkownika wystarczy jedna licencja Veeam. Zwracamy uwagę, że zewnętrzni użytkownicy programu SharePoint nie potrzebują licencji. Zewnętrzny użytkownik SharePoint to osoba nieobjęta subskrypcją pakietu Office 365, która otrzymała prawo dostępu do jednej lub wielu witryn, plików albo folderów. Uprawnienia uwierzytelnionych użytkowników zewnętrznych ograniczają się do podstawowych zadań współpracy, natomiast anonimowi użytkownicy zewnętrzni mogą edytować lub wyświetlać określone dokumenty, jeśli otrzymają odpowiednie uprawnienia.
  • Microsoft Teams. Chroniąc zespół przy użyciu rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Office 365, należy mieć licencję dla każdego użytkownika, który jest aktywnym członkiem zespołu i ma płatną licencję programu Teams w pakiecie Office 365.
Czy rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 jest dostępne w modelu licencjonowania uniwersalnego firmy Veeam?
Nie, rozwiązanie Veeam do backupu danych pakietu Office 365 nie jest dostępne w modelu licencjonowania uniwersalnego firmy Veeam. Jest ono autonomicznym produktem dostępnym w postaci licencji subskrypcyjnej kupowanej według liczby użytkowników.
Czy do istniejącej subskrypcji można dodać użytkowników?
Tak, można dodawać licencje rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Office 365 i synchronizować licencje kupione w różnych terminach w celu uzyskania jednolitego cyklu subskrypcji, który znacznie ułatwia odnawianie licencji.
Czy można usunąć użytkownika z tworzenia kopii zapasowych i zastosować jego licencję do innego użytkownika? 
Rozwiązanie Veeam liczy zarządzanych użytkowników z co najmniej jednym punktem przywracania utworzonym w ciągu ostatnich 31 dni. Po upływie miesiąca bez utworzenia kopii zapasowej danych określonego użytkownika jego licencję można zastosować do innego użytkownika, aby zacząć chronić jego dane. Istnieje także możliwość odwołania licencji bez czekania. Czynność tę można wykonać za pośrednictwem interfejsu PowerShell lub RESTful API, ale przed odwołaniem licencji trzeba usunąć wszystkie dane określonego użytkownika ze wszystkich repozytoriów.
Czy firma Veeam oferuje specjalne ceny rozwiązania do backupu danych Office 365 przeznaczone dla sektora publicznego?
Tak, Veeam oferuje zarówno tańsze licencje dla sektora publicznego, jak i licencje do użytku wewnętrznego (dla partnerów). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zniżek prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub kontakt z działem sprzedaży firmy Veeam.

Dodatkowe często zadawane pytania

Czy istnieje bezpłatna wersja tego produktu?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 Community Edition jest bezpłatne dla maksymalnie 10 użytkowników, 10 zespołów i 1 TB danych programu SharePoint.
Czy ten produkt ma funkcje zabezpieczeń?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 zwiększa bezpieczeństwo danych kopii zapasowych pakietu Office 365 za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego. Jest także dostępne szyfrowanie przeznaczone dla danych Office 365 przechowywanych w obiektowej pamięci masowej.
Czy ten produkt pomaga w spełnianiu wymagań prawnych?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 umożliwia przechowywanie danych zgodnie z zasadami przechowywania długoterminowego wynikającymi z uwarunkowań prawnych.
Czy ten produkt można rozbudowywać?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 umożliwia ochronę większych wdrożeń pakietu Office 365 przy użyciu jednej instalacji, łącznie z automatycznym skalowaniem repozytorium w poziomie w celu wyeliminowania problemów z limitami rozmiaru plików.
Czy za pomocą tego produktu można chronić hybrydowe wdrożenia pakietu Office 365?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 umożliwia ochronę hybrydowych wdrożeń poczty e-mail i programu SharePoint oraz przenoszenie danych skrzynek pocztowych między lokalnym serwerem Exchange i środowiskiem Office 365.
Czy za pomocą tego produktu można tworzyć kopie zapasowe specjalnych i zlokalizowanych wersji pakietu Office 365?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 zapewnia obsługę wersji pakietu Office 365 dla organów administracji publicznej w USA (w tym departamentu obrony) oraz wersji pakietu Office 365 dla Niemiec i Chin.
Czy ten produkt mogą oferować usługodawcy?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 umożliwia usługodawcom świadczenie usług backupu danych pakietu Office 365.
Czy ten produkt obsługuje środowisko PowerShell i interfejs RESTful API?
Tak, korzystając z rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Office 365, można zminimalizować nakłady pracy, skrócić czas odzyskiwania oraz obniżyć koszty dzięki kompleksowej automatyzacji za pośrednictwem technologii PowerShell i interfejsu RESTful API — obejmującej wszystkie funkcje produktu — a także samoobsługowym mechanizmom przywracania przeznaczonym dla klientów usługodawcy.
Jak mogę przekonać inne osoby w swoim przedsiębiorstwie o konieczności backupu pakietu Office 365?

Za pomocą tego szczegółowego przewodnika możesz przekonać np. swojego szefa, kolegę lub koleżankę z branży, a nawet członków swojego zespołu, że warto tworzyć kopie zapasowe danych pakietu Office 365. Przygotowaliśmy materiały, które pomagają uzasadnić potrzebę backupu pakietu Office 365.

Krok 1. Opisz model wspólnej odpowiedzialności za pakiet Office 365 i uzasadnij potrzebę tworzenia kopii zapasowych.

Krok 2. Przedstaw atuty rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Office 365 przy użyciu prezentacji lub testów kopii zapasowych.

Krok 3. Porównaj rozwiązanie Veeam z innymi produktami na niezależnych platformach z ocenami.

Krok 4. Zaplanuj budżet, opcje cenowe i oszczędności.