Globalny lider nr 1

Często zadawane pytania na temat rozwiązań do backupu pakietu Microsoft Office 365

Typowe pytania dotyczące tworzenia kopii zapasowych danych pakietu Microsoft 365

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Bez ograniczeń przez 30 dni

Veeam Backup for Microsoft 365 — często zadawane pytania

Co to jest Veeam Backup for Microsoft 365?

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 ogranicza ryzyko utraty dostępu do danych pakietu Microsoft 365 i kontroli nad nimi, co przekłada się na ich nieprzerwaną ochronę i dostępność. Rozwiązanie umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych danych pakietu Microsoft 365 (dawniej Office 365), oferując następujące korzyści:

  • Ochrona danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania
  • Szybkie przywracanie pojedynczych plików i elementów Office 365 z najlepszą w branży elastycznością
  • Zgodność z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery na elementach kopii zapasowych pakietu Office 365
Co nowego w wersji V7?

W rozwiązaniu Veeam Backup for Microsoft 365 v7 dodano funkcję powielania kopii zapasowych w dowolnej obiektowej pamięci masowej z zachowaniem niezmienności, integrację z rozwiązaniem Veeam ONE na potrzeby zaawansowanego monitorowania i raportowania, pogłębioną integrację z narzędziem Veeam Service Provider Console w celu zwiększenia kontroli podczas korzystania z usług BaaS, a także ulepszenia przywracania samoobsługowego. 

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT NOWOŚCI W WERSJI V7

Czy rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 może być używane jako autonomiczny produkt czy wymaga innych produktów Veeam?
Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 to odrębny, autonomiczny produkt, który jest jednym z kluczowych składników platformy Veeam Platform.
Czy w tym produkcie są dostępne funkcje monitorowania i raportowania?
Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 udostępnia zaawansowane funkcje monitorowania i raportowania kopii zapasowych pakietu Office 365 realizowane za pośrednictwem rozwiązania Veeam ONE. Dostęp do tych funkcji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Czy ten produkt zawiera funkcje niezmienności? 
Za pomocą rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 można zapisywać niezmienne egzemplarze kopii zapasowych w DOWOLNEJ obiektowej pamięci masowej, w tym Azure Blob/Archive, Amazon S3/Glacier i pamięci zgodnej z technologią S3.
Czy za pomocą rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 można tworzyć kopie zapasowe programu Microsoft Teams?
Tak, rozwiązanie Veeam umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych programu Microsoft Teams i ich przywracanie. Dane publikowane i udostępniane w Microsoft Teams są kronikowane w różnych miejscach, w tym w programie SharePoint Online. Korzystając z narzędzi Veeam Explorer, można znajdować i przywracać dane programu Teams, w tym dokumenty i witryny. Można także przywracać dane dołączone do kart i kanałów programu Teams, a następnie ręcznie dołączać je ponownie do odpowiedniej lokalizacji w Teams.
Czy rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia ochronę wdrożeń hybrydowych obejmujących program Exchange lub SharePoint On-Premises i pakiet Microsoft 365 (Office 365)?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia ochronę hybrydowych wdrożeń poczty e-mail i programu SharePoint, a także przenoszenie danych między programem Exchange On-Premises i pakietem Office 365.
Gdzie można przechowywać kopie zapasowe pakietu Microsoft 365 (Office 365)?
Kopie zapasowe danych pakietu Microsoft 365 (Office 365) można przechowywać w dowolnie wybranym miejscu! Jeśli klient dysponuje dodatkową lokalną pamięcią masową, może ją wykorzystać do tworzenia kopii zapasowych w środowisku lokalnym. Jeśli preferuje chmurę, ma do wyboru wiele opcji w zakresie obiektowej pamięci masowej, w tym platformy AWS S3, Azure Blob, IBM Cloud i Wasabi oraz dostawców obsługujących technologię S3. Może także tworzyć dodatkowe egzemplarze kopii zapasowych i przechowywać je w niedrogiej długoterminowej pamięci masowej, takiej jak Amazon S3 Glacier, Glacier Deep Archive i Azure Archive.
Od czego zacząć?

Na początek należy wybrać miejsce wdrożenia rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365. Pierwszy sposób wdrożenia polega na pobraniu rozwiązania z witryny Veeam.com. Drugi sposób to wdrożenie w witrynie Azure Marketplace lub AWS Marketplace albo na platformie IBM Cloud.

Zobacz, jak łatwe jest wdrożenie — z poziomu witryny Veeam.com lub w chmurze.

Licencjonowanie

Jak jest licencjonowane rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365?

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 jest licencjonowane w modelu subskrypcyjnym. Dostępne są subskrypcje o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie całej subskrypcji z góry lub na płatności coroczne. W przypadku dłuższych okresów subskrypcji dostępne są większe zniżki. Więcej informacji o cenach można uzyskać tutaj i/lub od sprzedawcy.

Wszystkie licencje subskrypcyjne są sprzedawane według liczby użytkowników (minimalny zakup to 10 licencji) i obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Jak należy rozumieć słowo „użytkownik” do celów licencyjnych?

Aby obliczyć liczbę potrzebnych licencji, należy ustalić liczbę użytkowników objętych subskrypcją pakietu Microsoft 365. Nie trzeba kilkakrotnie liczyć tego samego użytkownika korzystającego z wielu komponentów pakietu Microsoft 365 (np. ten sam użytkownik programów Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm = jeden użytkownik w rozwiązaniu Veeam Backup for Microsoft 365).

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat poszczególnych komponentów pakietu Microsoft 365:

  • Exchange Online lub Exchange On-Premises. Skrzynka pocztowa użytkownika może być skrzynką osobistą lub skrzynką w archiwum online, ewentualnie użytkownik może korzystać z obu tych skrzynek — w każdym razie dla tego użytkownika potrzebna będzie tylko jedna licencja. Zwracamy uwagę, że współużytkowane skrzynki pocztowe i skrzynki zasobów nie wymagają licencjonowania, a ich kopie zapasowe mogą być tworzone BEZPŁATNIE.
  • OneDrive dla Firm. Licencje dotyczące użytkowników OneDrive dla Firm są automatycznie dopasowywane do ich kont e-mail. To oznacza, że tej samej licencji nie można używać do tworzenia kopii zapasowych e-maili jednego użytkownika i konta OneDrive dla Firm drugiego użytkownika. Zwracamy uwagę, że OneDrive (bez cząstki „dla Firm”) jest odrębną usługą przechowywania danych, nieobsługiwaną przez to rozwiązanie.
  • SharePoint Online lub SharePoint On-Premises. Aby było możliwe tworzenie kopii zapasowych i chronienie firmowego środowiska SharePoint, każdy użytkownik programu SharePoint w ramach subskrypcji Microsoft 365 (lub wdrożenia lokalnego), który otrzymał dostęp do witryn SharePoint wymagających ochrony, musi być objęty licencją. Jeśli firma ma hybrydowe wdrożenie SharePoint (tj. obejmujące programy SharePoint On-Premises oraz SharePoint Online) i ten sam użytkownik ma dostęp do obu komponentów, do obsługi tego użytkownika wystarczy jedna licencja Veeam. Zwracamy uwagę, że zewnętrzni użytkownicy programu SharePoint nie potrzebują licencji. Zewnętrzny użytkownik SharePoint to osoba nieobjęta subskrypcją pakietu Microsoft 365, która otrzymała prawo dostępu do jednej lub wielu witryn, plików albo folderów. Uprawnienia uwierzytelnionych użytkowników zewnętrznych ograniczają się do podstawowych zadań współpracy, natomiast anonimowi użytkownicy zewnętrzni mogą edytować lub wyświetlać określone dokumenty, jeśli otrzymają odpowiednie uprawnienia.
  • Microsoft Teams. Chroniąc zespół przy użyciu rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365, należy mieć licencję dla każdego użytkownika, który jest aktywnym członkiem zespołu i ma płatną licencję programu Teams w pakiecie Microsoft 365.
Czy rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 jest dostępne w modelu licencji uniwersalnej Veeam?
Nie, rozwiązanie firmy Veeam do backupu danych pakietu Microsoft 365 nie jest dostępne w modelu licencji uniwersalnej Veeam. Jest ono autonomicznym produktem dostępnym w postaci licencji subskrypcyjnej kupowanej według liczby użytkowników. 
Czy do istniejącej subskrypcji można dodać użytkowników?
Tak, można dodawać licencje rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 i synchronizować licencje kupione w różnych terminach w celu uzyskania jednolitego cyklu subskrypcji, który znacznie ułatwia odnawianie licencji.
Czy można usunąć użytkownika z tworzenia kopii zapasowych i zastosować jego licencję do innego użytkownika?
W rozwiązaniu Veeam do grona zarządzanych użytkowników zaliczani są użytkownicy, dla których w ciągu ostatnich 31 dni został utworzony co najmniej jeden punkt przywracania. Po upływie miesiąca od utworzenia ostatniej kopii zapasowej danych określonego użytkownika jego licencję można zastosować do innego użytkownika, aby zacząć chronić jego dane. Istnieje także możliwość odwołania licencji bez czekania. Czynność tę można wykonać za pośrednictwem interfejsu PowerShell lub RESTful API, ale przed odwołaniem licencji trzeba usunąć wszystkie dane określonego użytkownika ze wszystkich repozytoriów.
Czy firma Veeam oferuje specjalne ceny rozwiązania do backupu danych Microsoft 365 (Office 365) przeznaczone dla sektora publicznego?
Tak, Veeam oferuje zarówno tańsze licencje dla sektora publicznego, jak i licencje do użytku wewnętrznego (dla partnerów). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zniżek należy się skontaktować ze sprzedawcą lub działem sprzedaży firmy Veeam.

Dodatkowe często zadawane pytania

Czy istnieje bezpłatna wersja tego produktu?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 Community Edition jest bezpłatne dla maksymalnie 10 użytkowników, 10 zespołów i 1 TB danych programu SharePoint.
Czy ten produkt ma funkcje zabezpieczeń? 
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 zwiększa bezpieczeństwo danych kopii zapasowych pakietu Microsoft 365 (Office 365) za pomocą niezmiennych dodatkowych egzemplarzy kopii zapasowych oraz szyfrowania, którym można objąć dowolne dane pakietu Microsoft 365 przechowywane w obiektowej pamięci masowej.
Czy ten produkt pomaga w spełnianiu wymagań prawnych?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia przechowywanie danych zgodnie z zasadami przechowywania długoterminowego wynikającymi z uwarunkowań prawnych.
Czy ten produkt można rozbudowywać?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia ochronę większych wdrożeń pakietu Microsoft 365 (Office 365) przy użyciu jednej instalacji, łącznie z automatycznym skalowaniem repozytorium w poziomie w celu wyeliminowania problemów z limitami rozmiaru plików.
Czy za pomocą tego produktu można chronić hybrydowe wdrożenia pakietu Microsoft 365 (Office 365)?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia ochronę hybrydowych wdrożeń poczty e-mail i programu SharePoint oraz przenoszenie danych skrzynek pocztowych między programem Exchange On-Premises i środowiskiem Microsoft 365 (Office 365).
Czy za pomocą tego produktu można tworzyć kopie zapasowe specjalnych i zlokalizowanych wersji pakietu Microsoft 365 (Office 365)?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 zapewnia obsługę wersji pakietu Microsoft 365 (Office 365) dla organów administracji publicznej w USA (w tym departamentu obrony) oraz wersji pakietu Microsoft 365 (Office 365) dla Niemiec i Chin.
Czy ten produkt mogą oferować usługodawcy?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia usługodawcom świadczenie usług backupu danych pakietu Microsoft 365 (Office 365).
Czy ten produkt obsługuje środowisko PowerShell i interfejs RESTful API?
Tak, korzystając z rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365, można zminimalizować nakłady pracy, skrócić czas odzyskiwania oraz obniżyć koszty dzięki kompleksowej automatyzacji za pośrednictwem technologii PowerShell i interfejsu RESTful API — obejmującej wszystkie funkcje produktu — a także samoobsługowym mechanizmom przywracania przeznaczonym dla klientów usługodawcy.
Czy ten produkt udostępnia funkcje samoobsługi?
Tak, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 udostępnia samoobsługowy portal przywracania, dzięki czemu administratorzy mogą udzielać uprawnień do przywracania użytkownikom pakietu Microsoft 365 (Office 365) oraz firmowemu działowi wsparcia/pomocy. Również usługodawcy mogą umożliwić klientom samodzielne przywracanie.
Jak mogę przekonać inne osoby w swoim przedsiębiorstwie o konieczności backupu pakietu Microsoft 365 (Office 365)?

Za pomocą tego szczegółowego przewodnika możesz przekonać np. swojego szefa, kolegę lub koleżankę z branży, a nawet członków swojego zespołu, że warto tworzyć kopie zapasowe danych pakietu Microsoft 365 (Office 365). Przygotowaliśmy materiały, które pomagają uzasadnić potrzebę backupu pakietu Office 365.

Krok 1. Opisz model wspólnej odpowiedzialności za pakiet Microsoft 365 (Office 365) i uzasadnij potrzebę tworzenia kopii zapasowych.

Krok 2. Przedstaw atuty rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 przy użyciu prezentacji lub testów kopii zapasowych.

Krok 3. Porównaj rozwiązanie Veeam z innymi produktami na niezależnych platformach z ocenami.

Krok 4. Zaplanuj budżet, opcje cenowe i oszczędności.

Czy firma Microsoft tworzy kopie zapasowe pakietu Microsoft 365 (Office 365)?
Powszechne przekonanie, że firma Microsoft tworzy kopie zapasowe danych pakietu Microsoft 365 (Office 365), jest błędne. W rzeczywistości Microsoft zapewnia dużą odporność i wbudowane narzędzia umożliwiające dbanie o zgodność z przepisami, ale nie udostępnia kompleksowych funkcji backupu. Sformułowany przez firmę Microsoft model wspólnej odpowiedzialności określa, że obowiązek ochrony danych wciąż spoczywa na kliencie. Więcej informacji na temat modelu wspólnej odpowiedzialności można znaleźć w tym artykule na blogu.
Czy naprawdę trzeba tworzyć kopie zapasowe pakietu Microsoft 365 (Office 365)?
Istnieją ważne powody, dla których warto tworzyć kopie zapasowe danych pakietu Microsoft 365 (Office 365). W przedsiębiorstwach przypadki niezamierzonego usunięcia danych są na porządku dziennym, ale czasami trudno jest odszukać usunięte pliki, a jeśli nie obejmą ich zasady przechowywania, może dojść do ich trwałej utraty. Obecnie istnieje szereg zagrożeń, takich jak ataki ransomware i złośliwi użytkownicy wewnętrzni. Kopie zapasowe pakietu Office 365 dają pewność, że w razie skutecznego ataku na środowisko Microsoft 365 będzie można odzyskać dane. Jeśli nadal nie wiesz, czy warto tworzyć kopie zapasowe danych pakietu Office 365, zapoznaj się z tym raportem firmy Gartner®.
Jaki jest najlepszy sposób na tworzenie kopii zapasowych pakietu Microsoft 365 (Office 365)?
Zasadniczo każdy klient musi określić własne kryteria dotyczącego tego, co jest dla niego ważne w odniesieniu do backupu pakietu Microsoft 365 (Office 365). Wybierając rozwiązanie do backupu, warto uwzględnić takie istotne czynniki jak wdrożenie, wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO) dla kopii zapasowych oraz możliwości przechowywania i odzyskiwania danych. Na szczęście opracowaliśmy listę kontrolną, która ułatwia ocenę rozwiązań do backupu pakietu Office 365, a webinarium na jej temat jest dostępne tutaj. Przygotowaliśmy również porównanie pokazujące, czym Veeam różni się od innych rozwiązań do backupu pakietu Office 365. Jest ono dostępne tutaj.

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.