Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v2

Nr 1 do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych pakietu Microsoft Office 365

Pełny dostęp, kontrola i ochrona danych pakietu Office 365

Obejrzyj ten krótki film pokazowy i zobacz, jak tworzyć kopie zapasowe oraz odzyskiwać dane programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm przy użyciu rozwiązania Veeam

Ochrona danych lokalnych to oczywistość. Ale dlaczego tak wiele przedsiębiorstw zapomina o ochronie danych w chmurze?

Firma Microsoft w ramach pakietu Office 365 udostępnia szeroką gamę zaawansowanych usług, ale nie ma wśród nich kompleksowego backupu danych Office 365.

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online oraz OneDrive dla Firm — dzięki czemu są one stale hiperdostępne i chronione.

BLOG: Model wspólnej odpowiedzialności za pakiet Office 365. Dowiedz się, co chroni firma Microsoft i dlaczego.

Pełna kontrola nad danymi pakietu Office 365

Dzięki pakietowi Microsoft Office 365 przedsiębiorstwo może działać w dowolnym miejscu i czasie bez utrzymywania własnej infrastruktury poczty e-mail, plików i zarządzania zawartością. Jednak chociaż infrastrukturę zapewnia firma Microsoft, nie eliminuje to konieczności posiadania kopii zapasowej krytycznych danych pakietu Office 365. 

Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony. 

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych danych Office 365, oferując następujące korzyści:

 • Ochrona danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania
 • Szybkie przywracanie pojedynczych plików i elementów Office 365 z najlepszą w branży elastycznością
 • Zgodność z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery w archiwach kopii zapasowych pakietu Office 365
Rozwiązanie Veeam Backup zapewnia pełny dostęp i pełną kontrolę nad danymi znajdującymi się w pakiecie Office 365
Rozwiązanie Veeam Backup zapewnia pełny dostęp i pełną kontrolę nad danymi znajdującymi się w pakiecie Office 365

Kopie zapasowe danych Office 365 w dowolnej lokalizacji

Tworzenie kopii zapasowej danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint i OneDrive dla Firm
Tworzenie kopii zapasowej danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint i OneDrive dla Firm

Zapewnienie hiperdostępności pakietu Office 365 wymaga bezpiecznego backupu danych programów SharePoint, OneDrive dla Firm i Exchange w innej lokalizacji, tak aby mieć pewność, że w razie potrzeby będzie można przywrócić dane użytkowników.

 • Pobieranie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm z chmurowej instancji pakietu Office 365 oraz tworzenie kopii zapasowych tych danych — co tydzień, codziennie, a nawet co pięć minut — w macierzystym formacie firmy Microsoft, czyli jako bazy danych archiwum opartej na mechanizmie Extensible Storage Engine (ESE), nazywanej również bazą danych Jet Blue
 • Tworzenie kopii zapasowych danych programów Exchange i SharePoint w środowisku lokalnym przy użyciu tych samych interfejsów API co w przypadku pakietu Office 365, co umożliwia częstszy backup e-maili użytkowników
 • Przechowywanie kopii zapasowych w wybranym miejscu — w środowisku lokalnym, w hiperskalowej chmurze publicznej (np. Microsoft Azure lub Amazon Web Services) albo u lokalnego usługodawcy
 • Tworzenie kopii zapasowych specjalnych i zlokalizowanych wersji pakietu Office 365, łącznie z wersją dla organów administracji publicznej w USA (w tym departamentu obrony) oraz wersjami pakietu Office 365 dla Niemiec i Chin

Przywracanie danych pakietu Office 365 z najlepszą w branży elastycznością

Nie ma nic lepszego niż szybkie, granularne, wykonywane kilkoma kliknięciami przywracanie e-maili pakietu Office 365, witryn, dokumentów, bibliotek i list programu SharePoint oraz kont, plików i folderów OneDrive dla Firm.

Wbudowane narzędzie Veeam Explorer™ dla Microsoft Exchange, SharePoint i OneDrive dla Firm daje następujące możliwości:

 • Szybkie wyszukiwanie oraz granularne odzyskiwanie pojedynczych elementów skrzynek pocztowych znajdujących się w chronionej i zarchiwizowanej kopii danych Office 365
 • Bezpośrednie przywracanie elementów skrzynki pocztowej do skrzynki w pakiecie Office 365 lub lokalnej skrzynki Exchange, zapisywanie ich jako plików, wysyłanie jako załączników do e-maili albo eksportowanie w formacie PST
Łatwe przywracanie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint i OneDrive dla Firm z kopii zapasowej Veeam
Łatwe przywracanie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint i OneDrive dla Firm z kopii zapasowej Veeam

Zaawansowane operacje eDiscovery w archiwach danych pakietu
Office 365

Wykonywanie operacji eDiscovery w archiwum pakietu Office 365 zapisanym w kopii zapasowej Veeam
Wykonywanie operacji eDiscovery w archiwum pakietu Office 365 zapisanym w kopii zapasowej Veeam

Gdy nie ma łatwo dostępnej kopii danych, pozyskiwanie e-maili w celu zapewnienia zgodności z zasadami lub przepisami może być procesem kosztownym, czasochłonnym i poważnie zakłócającym funkcjonowanie firmy.

Rozwiązanie Veeam udostępnia znajome, zaawansowane funkcje wyszukiwania oraz elastyczne opcje odzyskiwania i eksportu, które pozwalają wykonywać operacje eDiscovery w archiwach pakietu Office 365 — równie łatwo jak w przypadku tradycyjnych lokalnych kopii zapasowych. 

Bezpłatna 30-dniowa licencja

NOWOŚĆ Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Elastyczne opcje przywracania odpowiadające potrzebom z zakresu zgodności z przepisami

Zapewnienie zgodności z zasadami i przepisami to istotny argument za tworzeniem kopii zapasowych danych pakietu Office 365. Rozwiązanie do backupu danych Office 365 umożliwia:

 • Przechowywanie danych zgodnie z regułami przechowywania długoterminowego na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami i zasadami
 • Odzyskiwanie dokładnie tych danych które są potrzebne — ani mniej, ani więcej — przy użyciu zaawansowanych granularnych funkcji wyszukiwania 

Efektywne skalowanie i zmniejszenie nakładu pracy

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 cechuje się niezrównaną skalowalnością dzięki architekturze z wieloma repozytoriami i wieloma dzierżawcami, która:

 • Umożliwia ochronę większych wdrożeń pakietu Office 365 przy użyciu jednej instalacji
 • Ułatwia usługodawcom świadczenie usług backupu danych Office 365
 • Minimalizuje nakłady pracy, skraca czas odzyskiwania i obniża koszty za sprawą kompleksowej automatyzacji możliwej dzięki obsłudze wszystkich funkcji produktu za pośrednictwem technologii PowerShell i interfejsu RESTful API, a także samoobsługowych mechanizmów przywracania dla klientów usługodawcy
Możliwość tworzenia kopii zapasowych danych pakietu Office 365 i lokalnego serwera Exchange zwiększa wydajność użytkowników
Możliwość tworzenia kopii zapasowych danych pakietu Office 365 i lokalnego serwera Exchange zwiększa wydajność użytkowników

Zunifikowane kopie zapasowe obciążeń lokalnych i pakietu Office 365

Dbanie o hiperdostępność e-maili i innych danych wymaga rozwiązania obejmującego zarówno pakiet Office 365, jak i ewentualne lokalne instancje programów Exchange oraz SharePoint.

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 daje następujące możliwości:

 • Ochrona hybrydowych wdrożeń poczty e-mail i programu SharePoint
 • Przenoszenie danych skrzynek pocztowych między lokalnym serwerem Exchange i pakietem Office 365
 • Obsługa serwerów Veeam Backup dla Microsoft Office 365 z uwzględnieniem specyfiki aplikacji w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™
 • Możliwość tworzenia spójnych kopii zapasowych archiwów pakietu Office 365, usprawniających operacje eDiscovery i przywracanie pojedynczych elementów skrzynek pocztowych

Jak Veeam zaspokaja potrzeby przedsiębiorstw hiperdostępnych

Rozwiązanie zainstalowane w 29 tys. firm do ochrony 2,7 milionów skrzynek pocztowych Office 365

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety