Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Backup
dla Microsoft Office 365
1.5

Nr 1 do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych pakietu
Microsoft Office 365

Pełny dostęp, kontrola i ochrona danych pakietu Office 365

Obejrzyj tę 4-minutową prezentację i dowiedz się, jak zapewnić sobie kontrolę nad danymi programu Office 365 Exchange Online.

Ochrona danych lokalnych to oczywistość. Ale dlaczego tak wiele przedsiębiorstw zapomina o ochronie danych w chmurze?

Firma Microsoft w ramach pakietu Office 365 udostępnia szeroką gamę zaawansowanych usług, ale nie ma wśród nich kompleksowego backupu danych Office 365.

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu do danych pakietu Office 365 i kontroli nad nimi, co przekłada się na ich stałą hiperdostępność i ochronę.

BEZPŁATNA 3-MIESIĘCZNA LICENCJA

Instalacja w kilka minut — bez ograniczeń funkcji

AKTUALNOŚCI: Zawrotny wzrost popytu na rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 w związku z wdrażaniem chmury w przedsiębiorstwach

Pełna kontrola nad danymi pakietu Office 365

Dzięki pakietowi Microsoft Office 365 przedsiębiorstwo może działać w dowolnym miejscu i czasie bez utrzymywania własnej infrastruktury e-mail. Jednak chociaż infrastrukturę zapewnia firma Microsoft, nie eliminuje to konieczności posiadania kopii zapasowej krytycznych danych pakietu Office 365. 

Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony. 

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych danych Office 365, oferując następujące korzyści:

 • Ochrona danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania
 • Szybkie przywracanie pojedynczych elementów Office 365 z najlepszą w branży elastycznością
 • Zgodność z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery w archiwach kopii zapasowych pakietu Office 365

Tworzenie kopii zapasowych danych Office 365 i Exchange w dowolnej lokalizacji

select_backup.jpg
Odzyskiwanie danych pakietu Office 365 w chmurze z kopii zapasowej Veeam

Zapewnienie hiperdostępności pakietu Office 365 wymaga bezpiecznego backupu e-maili w innej lokalizacji, co pozwala ograniczyć ryzyko i mieć pewność, że w razie potrzeby będzie można przywrócić dane użytkowników. 

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 oferuje następujące korzyści:

 • Pobieranie elementów skrzynek pocztowych Office 365 Exchange Online (e-maili, terminów kalendarza i kontaktów*) z chmurowej instancji pakietu Office 365 oraz tworzenie kopii zapasowych tych danych — co tydzień, codziennie, a nawet co pięć minut — w macierzystym formacie firmy Microsoft, czyli jako bazy danych archiwum opartej na mechanizmie Extensible Storage Engine (ESE), nazywanej również bazą danych Jet Blue
 • Tworzenie kopii zapasowych danych programu Exchange w środowisku lokalnym przy użyciu tych samych interfejsów API co w przypadku pakietu Office 365, co ogranicza wpływ na firmowe centrum danych i umożliwia częstszy backup e-maili użytkowników
 • Przechowywanie kopii zapasowych w wybranym miejscu — w środowisku lokalnym, w hiperskalowej chmurze publicznej (np. Microsoft Azure lub Amazon Web Services) albo u lokalnego usługodawcy
 • Tworzenie kopii zapasowych specjalnych i zlokalizowanych wersji pakietu Office 365, łącznie z wersją dla organów administracji publicznej w USA (w tym departamentu obrony) oraz wersjami pakietu Office 365 dla Niemiec i Chin

Przywracanie danych pakietu Office 365 z najlepszą w branży elastycznością

Nie ma nic lepszego niż szybkie, granularne przywracanie e-maili, terminów kalendarza i kontaktów z pakietu Office 365 za pomocą kilku kliknięć.

Wbudowane narzędzie Veeam Explorer™ dla Microsoft Exchange daje następujące możliwości:

 • Szybkie wyszukiwanie oraz granularne odzyskiwanie pojedynczych elementów skrzynek pocztowych znajdujących się w chronionej i zarchiwizowanej kopii danych Office 365
 • Bezpośrednie przywracanie elementów skrzynki pocztowej do skrzynki w pakiecie Office 365 lub lokalnej skrzynki Exchange, zapisywanie ich jako plików, wysyłanie jako załączników do e-maili albo eksportowanie w formacie PST
restore.jpg
Przywracanie e-maili pakietu Office 365 z kopii zapasowej Veeam

Zaawansowane operacje eDiscovery w archiwach danych pakietu
Office 365

ediscovery.jpg
Operacje e-discovery można wykonywać w archiwum poczty e-mail pakietu Office 365 zapisanym w kopii zapasowej Veeam.

Gdy nie ma łatwo dostępnej kopii danych, pozyskiwanie e-maili w celu zapewnienia zgodności z zasadami lub przepisami może być procesem kosztownym, czasochłonnym i poważnie zakłócającym funkcjonowanie firmy.

Rozwiązanie Veeam udostępnia znajome, zaawansowane funkcje wyszukiwania oraz elastyczne opcje odzyskiwania i eksportu, które pozwalają wykonywać operacje eDiscovery w archiwach pakietu Office 365 — równie łatwo jak w przypadku tradycyjnych lokalnych kopii zapasowych. 

BEZPŁATNIE

NOWOŚĆ Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Bezpłatna 3-miesięczna licencja

Elastyczne opcje przywracania odpowiadające potrzebom z zakresu zgodności z przepisami

Zapewnienie zgodności z zasadami i przepisami to istotny argument za tworzeniem kopii zapasowych danych pakietu Office 365. Rozwiązanie do backupu danych Office 365 umożliwia:

 • Przechowywanie danych zgodnie z regułami przechowywania długoterminowego na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami i zasadami
 • Odzyskiwanie dokładnie tych danych które są potrzebne — ani mniej, ani więcej — przy użyciu zaawansowanych granularnych funkcji wyszukiwania 

Efektywne skalowanie i zmniejszenie nakładu pracy

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 cechuje się niezrównaną skalowalnością dzięki architekturze z wieloma repozytoriami i wieloma dzierżawcami, która:

 • Umożliwia ochronę większych wdrożeń pakietu Office 365 przy użyciu jednej instalacji
 • Ułatwia usługodawcom świadczenie usług backupu danych Office 365
 • Minimalizuje nakłady pracy, skraca czas odzyskiwania i obniża koszty za sprawą kompleksowej automatyzacji możliwej dzięki obsłudze wszystkich funkcji produktu za pośrednictwem technologii PowerShell i interfejsu RESTful API, a także samoobsługowych mechanizmów przywracania dla klientów usługodawcy
recover_office_365_and_exchange_mailbox_items_pl.png
Możliwość tworzenia kopii zapasowych danych pakietu Office 365 i lokalnego serwera Exchange zwiększa wydajność użytkowników.

Zunifikowane kopie zapasowe: Exchange i Office 365

Dbanie o hiperdostępność e-maili wymaga rozwiązania obejmującego zarówno pakiet Office 365, jak i ewentualną lokalną infrastrukturę Exchange.

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 daje następujące możliwości:

 • Ochrona hybrydowych wdrożeń poczty e-mail
 • Przenoszenie danych skrzynek pocztowych między pakietem Office 365 i lokalnym serwerem Exchange
 • Obsługa serwerów Veeam Backup dla Microsoft Office 365 z uwzględnieniem specyfiki aplikacji w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™
 • Możliwość tworzenia spójnych kopii zapasowych archiwów pakietu Office 365, usprawniających operacje eDiscovery i przywracanie pojedynczych elementów skrzynek pocztowych
*Obsługa programów SharePoint Online i OneDrive dla Firm będzie dostępna już wkrótce w rozwiązaniu Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v2.

Jak Veeam zaspokaja potrzeby przedsiębiorstw hiperdostępnych

Rozwiązanie zainstalowane w 25 tys. firm do ochrony 2,3 milionów skrzynek pocztowych Office 365

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety