Veeam Backup for Microsoft 365

Nr 1 do backupu i odzyskiwania
pakietu Microsoft 365

Twoje dane, Twoja odpowiedzialność

  • Rynkowy lider w obszarze backupu pakietu Microsoft 365 — z NOWYMI certyfikowanymi funkcjami backupu programu Teams
  • Najbardziej elastyczny backup, najbogatsze opcje odzyskiwania i najniższe wartości RPO
  • Ochrona danych programów Exchange, SharePoint, OneDrive i Teams
WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Bez ograniczeń przez 30 dni

Tworzenie kopii zapasowych danych pakietu Microsoft 365
(dawniej Office 365)

Pakiet Microsoft 365 w ramach produktu Office 365 udostępnia zaawansowane usługi, ale nie obejmują one kompleksowego backupu danych Office 365. Rozwiązanie Veeam® Backup for Microsoft 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams — dzięki czemu są one stale chronione i dostępne.

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych danych Office 365 w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub w obiektowej pamięci masowej w chmurze — w tym na platformach Amazon S3, Azure Blob i IBM Cloud oraz w pamięci lokalnej zgodnej z technologią S3.

Dowiedz się, dlaczego trzeba tworzyć kopie zapasowe danych pakietu Microsoft 365
Protect office 365

Ochrona danych pakietu Office 365

przed zagrożeniami bezpieczeństwa
i lukami w zasadach przechowywania

Quickly restore

Szybkie przywracanie

z najlepszą w branży
elastycznością

Meet legal requirements

Zgodność z przepisami

dzięki wydajnym operacjom eDiscovery na elementach pakietu Office 365

Veeam — numer 1 do backupu danych Office 365

Liczby mówią same za siebie: Veeam to lider rynku ochrony danych pakietu Office 365

230K+

pobrań produktu

28K+

klientów

13M+

chronionych użytkowników

Dlaczego warto tworzyć kopie zapasowe pakietu Office 365?

Chociaż infrastrukturę zapewnia firma Microsoft, nie eliminuje to konieczności tworzenia kopii zapasowych krytycznych danych biznesowych pakietu Office 365. Badanie przeprowadzone wśród ponad 1000 specjalistów IT pokazało, że 80% z nich miało do czynienia z utratą danych w chmurze. Model wspólnej odpowiedzialności za pakiet Office 365 stanowi:

Dane w pakiecie Microsoft 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony.

Odpowiedzialność rozkłada się między klienta i firmę Microsoft Odpowiedzialność rozkłada się między klienta i firmę Microsoft
Możliwości

Funkcje rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia elastyczne tworzenie kopii zapasowych danych
Office 365 w dowolnym miejscu, ich przywracanie z czołową w branży elastycznością i wykonywanie zaawansowanych operacji eDiscovery.
Backup office 365 data

Backup danych
pakietu Office 365

Twórz kopie zapasowe danych programów Exchange i SharePoint Online, OneDrive dla Firm oraz Teams, korzystając z najniższej w branży wartości parametru RPO — co 5 minut.

Safeguard exchange and sharepoint

Zabezpieczenie programów SharePoint i OneDrive dla Firm

Chroń witryny, dokumenty, biblioteki i listy programu SharePoint Online oraz konta, pliki i foldery programu OneDrive dla Firm.

Protect microsoft teams data

Ochrona danych programu Microsoft Teams

Dzięki zastosowaniu interfejsów Microsoft Teams API rozwiązanie Veeam udostępnia indywidualnie dostosowany backup programu Teams, zapewniając pełną kontrolę i ochronę tych krytycznych danych.

Deploy and store data

Wdrożenie i przechowywanie w środowisku lokalnym lub w chmurze

Rozwiązanie można wdrożyć w środowisku lokalnym albo na platformie Azure lub AWS Marketplace, a dane przechowywać w obiektowej pamięci masowej w chmurze, takiej jak AWS S3 czy Azure Blob.

Leverage baas for your office 365 data

Ochrona danych Office 365 w modelu BaaS

Firma Veeam udostępnia rozbudowany ekosystem dostawców usług zarządzanych, dzięki czemu ochronę danych pakietu Office 365 możesz zlecić ekspertom.

Instant test lab

Szybkie i łatwe przywracanie danych Microsoft 365

Szybkie wyszukiwanie oraz granularne odzyskiwanie pojedynczych obiektów znajdujących się w chronionej kopii zapasowej danych Office 365.

40 restore options

45 opcji przywracania danych Office 365

Przywracaj elementy pakietu Office 365 przy użyciu najszerszego zakresu opcji odzyskiwania (45). Do odzyskania danych w wybrany sposób wystarczą 3 kliknięcia!

Ediscovery made easy

Sprawne operacje eDiscovery w pakiecie Microsoft 365

Zaawansowana wyszukiwarka, elastyczne odzyskiwanie i opcje eksportu umożliwiają wykonywanie operacji eDiscovery w całym środowisku Office 365.

Recoveries for compliance

Łatwe odzyskiwanie na potrzeby wniosków prawnych

Łatwo pobieraj dokumenty pakietu Office 365, aby szybko i ekonomicznie realizować wnioski wynikające z obowiązujących przepisów.

Scalability built to protect the enterprise

Skalowalność z myślą o ochronie przedsiębiorstwa

Architektura rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia obsługę wdrożeń w największych przedsiębiorstwach obecnych na rynku.

Throttling reduction for faster backups

Redukcja dławienia dla szybszego backupu

Korzystaj z kont dodatkowych i zapobiegaj dławieniu, aby dotrzymywać wartości parametrów RTO i RPO dla danych programów SharePoint Online oraz OneDrive dla Firm.

Hybrid support for office 365 backups

Hybrydowa obsługa backupu danych Office 365

Usprawnij ochronę danych dzięki obsłudze hybrydowego środowiska obejmującego usługę Office 365 oraz lokalne wdrożenia Exchange i SharePoint.

Diagramy i zrzuty ekranowe produktu

NOWOŚĆ w wersji V6: Większa kontrola. Łatwe odzyskiwanie.

Self service restore

Samoobsługowy portal przywracania

Samoobsługowy portal przywracania umożliwia administratorom IT bezpieczne delegowanie operacji przywracania e-maili, plików i innych danych!

Backup copy

Powielanie kopii zapasowych

Kopie zapasowe można powielać w usługach Amazon S3 Glacier, Glacier Deep Archive i Azure Archive, aby dysponować dodatkowym egzemplarzem w niedrogiej pamięci masowej.

Ceny i warianty

Firma Veeam oferuje strukturę licencjonowania, która odpowiada różnym sposobom korzystania z pakietu Office 365.

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 jest dostępne w postaci subskrypcji o okresie obowiązywania od roku do 5 lat. Im więcej lat obejmuje subskrypcja, tym większa zniżka. Licencje są sprzedawane według liczby użytkowników (minimalny zakup to 10 licencji) i rozliczane z góry oraz obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7. Wszystkie licencje obejmują obsługę programów Exchange Online, Exchange On-Premises, SharePoint Online, SharePoint On-Premises, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams.

Wersja Community

Tylko 10 użytkowników

BEZPŁATNIE

ograniczona pomoc techniczna

Płatna subskrypcja

Plany od roku do 5 lat

$1.70 USDSugerowana cena producenta

za miesiąc

Usługi zarządzane

Backup jako usługa

BaaS dla Microsoft 365

dostarczane przez partnerów firmy Veeam

 

Payment

Oszacuj koszty i potrzeby licencyjne dotyczące określonej konfiguracji produktów Veeam

Dodawanie licencji dla użytkowników pakietu Office 365 i odnowienia

W przypadku dodania nowych użytkowników pakietu Office 365 można dodać kolejne licencje rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 oraz zsynchronizować licencje kupione w różnych terminach w celu uzyskania jednolitego cyklu subskrypcji. Należy pamiętać, że w przypadku nowych licencji minimalny okres zakupu wynosi jeden rok. W przypadku odnowień pomocy technicznej wygasających w bieżącym roku wymagane jest przedłużenie całoroczne.

Po upływie okresu licencji klient traci prawo do korzystania zarówno z samego produktu, jak i z pomocy technicznej. Aby odnowić licencję subskrypcyjną, wystarczy kupić odnowienie po aktualnej stawce. Szczegółowe informacje na temat odnowień można znaleźć tutaj.

Poznaj opinie naszych klientów z serwisu TrustRadius!

Bądź na bieżąco dzięki najnowszej wiedzy

Zachowaj kontrolę nad firmowymi danymi, aby zapewnić ich stałą dostępność i ochronę

Wp cover preview 365

Nr 1 do backupu pakietu Microsoft 365 —
przewodnik firmy Veeam

Przewodnik techniczny z omówieniem komponentów infrastruktury i sposobu korzystania z rozwiązania.
więcej
 
Raport firmy Gartner:
Czy należy tworzyć kopie zapasowe pakietu Microsoft 365?

Opinia firmy Gartner na temat tego, czy należy tworzyć kopie zapasowe danych Microsoft 365.

Więcej
7 kluczowych argumentów
za backupem pakietu Microsoft 365

Przystępny raport specjalny do 5-minutowej lektury, w którym przedstawiono argumenty za ochroną danych pakietu Microsoft 365.

więcej
Backup danych Microsoft 365 dla bystrzaków

Najbardziej kompleksowy przewodnik po ochronie danych Microsoft 365.

Więcej
Prezentacja najlepszych praktyk

Obejrzyj 30-minutową prezentację techniczną dotyczącą rozwiązania Veeam.

Obejrzyj

Często zadawane pytania dotyczące backupu danych pakietu Office 365

Czy pakiet Microsoft Office 365 tworzy kopie zapasowe danych?
Pakiet Microsoft Office 365 oferuje wiele wbudowanych funkcji z zakresu dbania o zgodność z przepisami i dostępność, ale nie obejmują one kompleksowego backupu. Zgodnie ze sformułowanym przez firmę Microsoft modelem wspólnej odpowiedzialności nie odpowiada ona za dane klientów. Obowiązek ochrony danych wytworzonych w pakiecie Office 365 spoczywa na kliencie. Analitycy branżowi i specjaliści Microsoft MVP są zgodni, że chcąc ograniczyć ryzyko trwałej utraty danych pakietu Office 365, należy stosować odrębne rozwiązanie do backupu.
Jak tworzyć kopie zapasowe danych pakietu Office 365?
Aby tworzyć kopie zapasowe danych Office 365, najlepiej skorzystać z osobnego rozwiązania lub usługi do backupu. Rozwiązanie do backupu danych Office 365 zazwyczaj udostępnia proste procesy tworzenia kopii zapasowych oraz wystarczającą elastyczność harmonogramu, aby realizować dowolne wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO) i docelowego czasu odzyskiwania (RTO). Ponadto rozwiązania do backupu umożliwiają szybkie granularne odzyskiwanie danych i oferują zaawansowane funkcje wyszukiwania, za pomocą których administrator może szybko znajdować elementy potrzebne do celów prawnych.
Jak tworzyć kopie zapasowe danych programu Microsoft Teams?
Aby tworzyć kopie zapasowe danych programu Microsoft Teams, należy dobrze zrozumieć sposób jego wewnętrznego funkcjonowania. Program Teams nie jest zamkniętą całością, ale stanowi warstwę abstrakcji łączącą dane z innych aplikacji, w tym Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm. To ważne, aby tworzyć kopie zapasowe nie tylko danych pochodzących z tych źródeł, ale także konfiguracji (tj. ustawień oraz członków i struktury zespołów). Dlatego warto wdrożyć odrębne rozwiązanie do backupu obejmujące najnowsze interfejsy API firmy Microsoft, które zapewnią backup nie tylko danych z najważniejszych źródeł, ale także metadanych i konfiguracji, umożliwiając kompleksową ochronę danych oraz ich sprawne odzyskiwanie.
Jak odzyskiwać e-maile pakietu Office 365?
Jak wynika z różnych badań, najczęstszą przyczyną utraty danych w chmurze jest przypadkowe usunięcie. Dlatego odzyskiwanie e-maili programu Exchange powinno być łatwą operacją. Niezależne rozwiązania do backupu udostępniają prosty proces przywracania, dzięki czemu wystarczy kilka kliknięć, aby odzyskać skrzynki pocztowe, wiadomości, zadania, kontakty, foldery, a także całkowicie usunięte elementy i elementy objęte archiwizacją w związku z postępowaniem sądowym. Różne rozwiązania do backupu oferują różne opcje odzyskiwania, ale warto wybrać produkt udostępniający szeroką gamę opcji zapisu, wysyłania i eksportu, które pozwolą szybko przywracać dane użytkownikom. Przydaje się też możliwość przywrócenia danych do pierwotnej lub innej lokalizacji.
Hcwh sales

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Hcwh tech

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Hcwh forum

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Jeśli masz konto, zaloguj się
Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Zamów prezentację

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.