Globalny lider nr 1
Veeam Backup for Microsoft 365

Nr 1 do backupu i odzyskiwania pakietu Microsoft 365

Twoje dane, Twoja odpowiedzialność

 • Lider w obszarze backupu pakietu Microsoft 365 — 17 mln chronionych użytkowników
 • Pełna ochrona programów Exchange, SharePoint, OneDrive i Teams
 • Wdrożenie w postaci usługi lub do samodzielnego zarządzania: Veeam daje wybór!
WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Bez ograniczeń przez 30 dni

Backup danych pakietu Microsoft 365 (Office 365)

Pakiet Microsoft 365 (dawniej Office 365) udostępnia zaawansowane usługi, ale nie obejmują one kompleksowego backupu danych Office 365. Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams — dzięki czemu są one stale chronione i dostępne.

Ochrona danych pakietu Microsoft 365 w każdym miejscu

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych pakietu Office 365 w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub w obiektowej pamięci masowej w chmurze — w tym na platformach Amazon S3, Azure Blob i IBM Cloud oraz w pamięci zgodnej z technologią S3. Ponadto rozwiązanie może być zarządzane zewnętrznie w postaci usługi.
Zabezpieczenie krytycznych danych

Chroń dane pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem i zagrożeniami bezpieczeństwa.

Odzyskiwanie danych zgodnie z potrzebami

Szybko przywracaj dane z najlepszą w branży elastycznością.

Dbanie o zgodność z przepisami

Spełniaj wymagania prawne dzięki szybkim funkcjom wyszukiwania.
 

Nr 1 do backupu danych Office 365

Liczby mówią same za siebie: Veeam to lider rynku ochrony danych pakietu Office 365!
260K+
pobrań produktu
32K+
klientów
17M+
chronionych użytkowników

Dlaczego warto tworzyć kopie zapasowe pakietu Office 365?

Chociaż firma Microsoft zapewnia infrastrukturę, nie eliminuje to konieczności tworzenia kopii zapasowych krytycznych danych biznesowych znajdujących się w pakiecie Office 365. Według agencji ESG 53% badanych przedsiębiorstw podało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyło utraty danych w aplikacjach SaaS. Model wspólnej odpowiedzialności za pakiet Office 365 określa to jasno: dane w pakiecie Microsoft 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony.
Odpowiedzialność rozkłada się między klienta i firmę Microsoft Odpowiedzialność rozkłada się między klienta i firmę Microsoft
Możliwości

Funkcje rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia elastyczne tworzenie kopii zapasowych danych Office 365 w dowolnym miejscu, ich przywracanie z czołową w branży elastycznością i wykonywanie zaawansowanych operacji eDiscovery.

Backup danych pakietu Office 365

Twórz kopie zapasowe danych programów Exchange i SharePoint Online, OneDrive dla Firm oraz Teams, korzystając z najniższej w branży wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO), wynoszącej zaledwie 5 minut!

Zabezpieczenie programów SharePoint i OneDrive dla Firm

Chroń witryny, dokumenty, biblioteki i listy programu SharePoint Online oraz konta, pliki i foldery programu OneDrive dla Firm.

Ochrona danych programu Microsoft Teams

Dzięki zastosowaniu interfejsów Microsoft Teams API rozwiązanie Veeam udostępnia indywidualnie dostosowany backup programu Teams, zapewniając pełną kontrolę i ochronę krytycznych danych.

Wdrożenie i przechowywanie w środowisku lokalnym lub w chmurze

Rozwiązanie można wdrożyć w środowisku lokalnym albo na platformie Azure lub AWS Marketplace, a dane przechowywać w obiektowej pamięci masowej w chmurze, takiej jak AWS S3 czy Azure Blob.

Ochrona danych Office 365 w modelu BaaS

Firma Veeam udostępnia rozbudowany ekosystem dostawców usług zarządzanych, dzięki czemu ochronę danych pakietu Office 365 możesz zlecić ekspertom.

50 opcji odzyskiwania danych Office 365

Niezależnie od tego, czy chodzi o odzyskiwanie pojedynczych elementów czy o zbiorcze, jednoczesne odzyskiwanie wielu użytkowników, KAŻDĄ operację odzyskiwania można wykonać trzema kliknięciami!

Sprawne operacje eDiscovery w pakiecie Microsoft 365

Wykonuj zaawansowane operacje wyszukiwania w całym środowisku Office 365, aby znaleźć określone elementy wymagające odzyskania lub wyeksportowania.

Szybkie spełnianie wymagań prawnych

Łatwo wyszukuj i pobieraj dokumenty pakietu Office 365, aby terminowo realizować wnioski kierowane do przedsiębiorstwa na mocy obowiązujących przepisów.

Skalowalność z myślą o ochronie przedsiębiorstwa

Architektura rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia obsługę wdrożeń w największych przedsiębiorstwach obecnych na rynku.

Wbudowane zabezpieczenia

Korzystaj z dodatkowych, niezmiennych egzemplarzy kopii zapasowych, uwierzytelniania wieloskładnikowego i szyfrowania danych pakietu Office 365 przechowywanych w obiektowej pamięci masowej.

Zaawansowane monitorowanie i raportowanie

Monitoruj zasoby kopii zapasowych pakietu Office 365 i pamięci masowej, otrzymuj ostrzeżenia w celu rozwiązywania problemów i generuj raporty pomagające dotrzymywać parametrów RPO.

Hybrydowa obsługa backupu danych Office 365

Usprawnij ochronę danych dzięki obsłudze hybrydowego środowiska obejmującego usługę Office 365 oraz lokalne wdrożenia Exchange i SharePoint.

Najnowsze wydanie

Veeam Backup for Microsoft 365 v7

Niezmienność. Pełny wgląd. Większa kontrola.

Przechowywanie niezmiennych egzemplarzy kopii zapasowych w dowolnej obiektowej pamięci masowej

Zaawansowane funkcje monitorowania i raportowania

Większa kontrola na poziomie dzierżawcy w przypadku korzystania z usług BaaS

ZASADA DZIAŁANIA

Wdrożenie i przechowywanie danych w dowolnie wybranym miejscu

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 składa się z trzech komponentów: serwera kopii zapasowych służącego do centralnego określania konfiguracji, serwera proxy kopii zapasowych odpowiadającego za transfer danych i repozytorium kopii zapasowych, w którym są przechowywane dane. Taka budowa zapewnia swobodę, która umożliwia elastyczne wdrażanie rozwiązania i przechowywanie danych w dowolnie wybranym miejscu: w środowisku lokalnym lub w chmurze.

Niezawodne kopie zapasowe

Definiując zadania tworzenia kopii zapasowych dotyczące danych pakietu Microsoft 365, można je dokładnie dostosować do firmowych potrzeb z zakresu ochrony danych.

 • Można się zdecydować na backup całej organizacji albo wybrać konkretne obiekty, które mają być uwzględniane w kopiach zapasowych lub z nich wykluczane.
 • Elastyczny harmonogram sprawia, że kopie zapasowe pakietu Office 365 mogą być tworzone o dowolnie wybranej porze i z dowolną częstotliwością.

Wydajne operacje eDiscovery

Skorzystaj ze szczegółowych filtrów i indeksu, aby szybko przeszukiwać kopie zapasowe pakietu Microsoft 365 i znaleźć dokładnie ten zestaw danych, który chcesz odzyskać.

 • Przeglądaj całą zawartość kopii zapasowej z możliwością dostępu do najnowszego zapisanego stanu lub punktu w czasie.
 • Zaawansowane kryteria oparte na treści danych ułatwiają wykonywanie rozbudowanych operacji eDiscovery.

Szybkie odzyskiwanie

Narzędzia Veeam Explorer umożliwiają szybkie przywracanie danych pakietu Microsoft 365 z kopii zapasowych Veeam, udostępniając ponad 50 sposobów odzyskiwania.

 • W kreatorze przywracania można łatwo wybrać plik do przywrócenia przy użyciu uwierzytelniania nowoczesnego lub podstawowego. 
 • Dane można odzyskać do pierwotnej lub nowej lokalizacji. Do wyboru są także opcje przywracania wcześniejszych wersji, brakujących/zmienionych elementów, a także zapisu, wysyłania i eksportu.

Model usługowy i możliwość samodzielnego zarządzania

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 można wdrożyć zgodnie z wymaganiami firmy: w modelu usługowym (as-a-Service) lub do samodzielnego zarządzania.

 • Partner programu Veeam Cloud and Service Provider skonfiguruje Twoje środowisko kopii zapasowych (serwery, repozytoria, kopie zapasowe) i włączy potrzebne opcje samoobsługi.
 • Rozwiązanie można wdrożyć w środowisku lokalnym (w takim przypadku kopie zapasowe są przechowywane w lokalnej pamięci masowej) albo bezpośrednio jako maszynę wirtualną / instancję w serwisach Azure Marketplace, AWS Marketplace lub IBM Cloud.
Ceny i warianty

Dodawanie licencji dotyczących pakietu Office 365 i odnowienia

Firma Veeam oferuje strukturę licencjonowania, która odpowiada różnym sposobom korzystania z pakietu Office 365.

Wersja Community

Tylko 10 użytkowników

BEZPŁATNIE

ograniczona pomoc techniczna

Płatna subskrypcja

Plany od roku do 5 lat

$1.80 USD
Sugerowana cena producenta

za miesiąc

Usługi zarządzane

Backup-as-a-Service

BaaS dla pakietu Microsoft 365

dostarczane przez partnerów firmy Veeam

 

Wszystkie licencje obejmują obsługę programów Exchange Online, Exchange On-Premises, SharePoint Online, SharePoint On-Premises, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams.
Payment blue

Oszacuj koszty i potrzeby licencyjne dotyczące określonej konfiguracji produktów Veeam

Najbardziej wiarygodne marki wybierają rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365

Logo Staples
Logo Brunel
Logo Dc
Logo Admiral
Logo Loomis
Logo Wcef
Logo Nowego Orleanu

Poznaj opinie naszych klientów z serwisu TrustRadius!

latest insights

Bądź na bieżąco dzięki najnowszej wiedzy

Zachowaj kontrolę nad firmowymi danymi, aby zapewnić ich stałą dostępność i ochronę.
Wp 365 podgląd okładki

Nr 1 do backupu pakietu Microsoft 365 — przewodnik firmy Veeam

Przewodnik techniczny z omówieniem komponentów infrastruktury i sposobu korzystania z rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365.

Raport firmy Gartner®: czy warto tworzyć kopie zapasowe pakietu Microsoft 365?

Opinia firmy Gartner® na temat tego, czy należy tworzyć kopie zapasowe danych Microsoft 365.

7 kluczowych argumentów za backupem pakietu Microsoft 365

Przystępny raport specjalny do 5-minutowej lektury, w którym przedstawiono argumenty za ochroną danych pakietu Microsoft 365.

Backup pakietu Microsoft 365 dla bystrzaków

Najbardziej kompleksowy przewodnik po ochronie danych pakietu Microsoft 365.

Prezentacja najlepszych praktyk

Obejrzyj 30-minutową prezentację techniczną dotyczącą rozwiązań Veeam.

Często zadawane pytania dotyczące backupu danych pakietu Office 365

Czy pakiet Microsoft 365 tworzy kopie zapasowe danych?
Pakiet Microsoft 365 oferuje wiele wbudowanych funkcji z zakresu dbania o zgodność z przepisami i dostępność, ale nie obejmują one kompleksowego backupu. Zgodnie ze sformułowanym przez firmę Microsoft modelem wspólnej odpowiedzialności nie odpowiada ona za dane klientów — obowiązek ochrony danych wytworzonych w pakiecie Microsoft 365 spoczywa na kliencie. Analitycy branżowi i specjaliści Microsoft MVP są zgodni, że chcąc ograniczyć ryzyko trwałej utraty danych pakietu Microsoft 365, należy stosować odrębne rozwiązanie do backupu.
Jak tworzyć kopie zapasowe danych pakietu Office 365?
Aby tworzyć kopie zapasowe danych Office 365, najlepiej skorzystać z osobnego rozwiązania lub usługi do backupu. Rozwiązanie do backupu danych Office 365 zazwyczaj udostępnia proste procesy tworzenia kopii zapasowych oraz wystarczającą elastyczność harmonogramu, aby realizować dowolne wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO) i docelowego czasu odzyskiwania (RTO). Ponadto rozwiązania do backupu umożliwiają szybkie i granularne odzyskiwanie danych oraz oferują zaawansowane funkcje wyszukiwania, za pomocą których administrator może szybko znajdować elementy potrzebne do celów prawnych. 
Jak tworzyć kopie zapasowe danych programu Microsoft Teams?
Aby tworzyć kopie zapasowe danych programu Microsoft Teams, należy dobrze zrozumieć sposób jego wewnętrznego funkcjonowania. Program Teams nie jest zamkniętą całością, tylko stanowi warstwę abstrakcji łączącą dane z innych aplikacji, w tym Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm. To ważne, aby tworzyć kopie zapasowe nie tylko danych pochodzących z tych źródeł, ale także konfiguracji (tj. ustawień oraz członków i struktury zespołów). Dlatego należy wdrożyć odrębne rozwiązanie do backupu wyposażone w najnowsze interfejsy API firmy Microsoft, które zapewnią tworzenie kopii zapasowych nie tylko danych z najważniejszych źródeł, ale także metadanych i konfiguracji, umożliwiając kompleksową ochronę danych oraz ich sprawne odzyskiwanie.
Jak odzyskiwać e-maile pakietu Office 365?
Jak wynika z różnych badań, najczęstszą przyczyną utraty danych w chmurze jest przypadkowe usunięcie. Dlatego odzyskiwanie e-maili programu Exchange powinno być łatwą operacją. Niezależne rozwiązania do backupu udostępniają prosty proces przywracania, dzięki czemu wystarczy kilka kliknięć, aby odzyskać skrzynki pocztowe, wiadomości, zadania, kontakty i foldery, a także całkowicie usunięte elementy i elementy objęte archiwizacją w związku z postępowaniem sądowym. Różne rozwiązania do backupu oferują różne opcje odzyskiwania, ale warto wybrać produkt udostępniający szeroką gamę opcji zapisu, wysyłania i eksportu, które pozwolą szybko przywracać dane użytkownikom. Przydaje się też możliwość przywrócenia danych do pierwotnej lub innej lokalizacji.

Na dobry początek

5 powodów

7 argumentów za backupem pakietu Microsoft 365

Przystępny dokument do 5-minutowej lektury: dlaczego warto chronić dane pakietu Office 365

5 powodów

Obejrzyj prezentację

Obejrzyj nagraną prezentację zawierającą techniczne omówienie rozwiązania 

5 powodów

Kontakt

Niezależnie od tego, czy chcesz zamówić wycenę czy prezentację, zachęcamy do kontaktu!

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Skontaktuj się z nami

Opisz swoje środowisko, podając liczbę serwerów lub maszyn wirtualnych, stosowany hypervisor itp. Pomoże to nam szybko odpowiedzieć na Twoją prośbę.
Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Ta witryna jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz obowiązują w niej Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług firmy Google.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Zamów prezentację

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.