Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Backup
dla Microsoft Office 365
1.5

Nr 1 do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych pakietu
Microsoft Office 365

Twoje dane, Twój obowiązek

Obejrzyj tę 4-minutową prezentację i dowiedz się, jak zapewnić sobie kontrolę nad danymi programu Office 365 Exchange Online.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma całkowicie przeszła na pakiet Office 365, ma hybrydowe środowisko Exchange/Office 365, czy oferuje usługi tworzenia kopii zapasowych pakietu Office 365, jej cele biznesowe są takie same. Potrzebna jej jest kontrola nad danymi oraz poręczne funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych pakietu Office 365.

Jednym z najtrudniejszych przeżyć dla pracownika działu IT jest sytuacja, gdy może tylko wysłać zgłoszenie serwisowe i czekać. Nie skazuj się na taki los.

Rozwiązanie Veeam® Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu do e-maili programu Exchange Online i zapewnia dostępność użytkownikom.

BEZPŁATNA 3-MIESIĘCZNA LICENCJA

Instalacja w kilka minut — bez ograniczeń funkcji

Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy

Pakiet Microsoft Office 365 sprawia, że przedsiębiorstwo funkcjonujące non stop (Always-On Enterprise™) może działać w dowolnym miejscu i czasie bez utrzymywania własnej infrastruktury e-mail. Jest też znakomitym sposobem na ograniczenie wielkości środowiska lokalnego i zwolnienie zasobów IT. Jednak chociaż infrastrukturę zapewnia firma Microsoft, nie eliminuje to konieczności posiadania kopii zapasowej danych pakietu Office 365.

Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony. 

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 oferuje następujące korzyści:

  • Kontrola nad firmowymi danymi pakietu Office 365
  • Ograniczenie czasu i nakładu pracy niezbędnego do znajdowania i przywracania e-maili
  • Ochrona przed scenariuszami utraty danych, przed którymi nie zabezpiecza firma Microsoft
  • Ułatwienie migracji e-maili między pakietem Office 365 i lokalnym serwerem Exchange
control_your_office365data.png
Aby zachować kontrolę nad danymi pakietu Office 365, można tworzyć ich kopie zapasowe w podstawowym centrum danych.

Tworzenie kopii zapasowych danych Office 365 i Exchange w dowolnej lokalizacji

select_backup.jpg
Odzyskiwanie danych pakietu Office 365 w chmurze z kopii zapasowej Veeam

Konieczność tworzenia kopii zapasowych e-maili z pakietu Office 365 w dodatkowej lokalizacji może wynikać z wielu powodów, takich jak konieczność przestrzegania reguły backupu 3-2-1, ułatwienie operacji eDiscovery oraz zachowanie zgodności z wewnętrznymi zasadami i wymogami prawnymi. Jednak najważniejsza jest chęć ograniczenia ryzyka i zyskania pewności, że w razie potrzeby będzie można przywrócić dane użytkowników.

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 pozwala pobierać elementy skrzynek pocztowych Office 365 Exchange Online (e-maile, terminy kalendarza i kontakty*), w tym foldery publiczne, z chmurowej instancji pakietu Office 365 oraz tworzyć kopie zapasowe tych danych w macierzystym formacie programu Microsoft Exchange, czyli jako bazy danych archiwum opartej na mechanizmie Extensible Storage Engine (ESE), nazywanej również bazą danych Jet Blue. Ponadto przy użyciu tych samych interfejsów API co w przypadku pakietu Office 365 można w środowisku lokalnym tworzyć kopie zapasowe danych programu Exchange. Ogranicza to wpływ na infrastrukturę Exchange i umożliwia częstszy backup e-maili użytkowników. 

Ponadto kopie zapasowe można przechowywać w wybranym miejscu — w środowisku lokalnym, w hiperskalowej chmurze publicznej (np. Microsoft Azure lub Amazon Web Services) albo u lokalnego usługodawcy. Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 obsługuje nawet specjalne i zlokalizowane wersje pakietu Office 365, łącznie z wersją dla organów administracji publicznej w USA (w tym departamentu obrony) oraz wersjami pakietu Office 365 dla Niemiec i Chin. 

Przywracanie e-maili, terminów kalendarza i kontaktów pakietu Office 365

Przywracanie e-maili pakietu Office 365 z kopii zapasowej Veeam

Nie ma nic lepszego niż szybkie i wydajne przywracanie elementów skrzynek pocztowych pakietu Office 365 w ramach odzyskiwania granularnego.

Wbudowane narzędzie Veeam Explorer™ dla Microsoft Exchange umożliwia szybkie wyszukiwanie i odzyskiwanie pojedynczych elementów skrzynek pocztowych przechowywanych w archiwach pakietu Office 365 lub lokalnych kopiach zapasowych programu Exchange. Elementy skrzynek pocztowych można przywracać bezpośrednio do skrzynki w pakiecie Office 365 lub lokalnej skrzynki Exchange, zapisywać jako pliki, wysyłać jako załączniki do e-maili albo eksportować w formacie PST.

restore.jpg
Przywracanie e-maili pakietu Office 365 z kopii zapasowej Veeam

Operacje e-discovery w archiwach poczty e-mail pakietu Office 365

ediscovery.jpg
Operacje e-discovery można wykonywać w archiwum poczty e-mail pakietu Office 365 zapisanym w kopii zapasowej Veeam.

Gdy nie jest dostępna lokalna kopia danych, pozyskiwanie e-maili w celu zapewnienia zgodności z zasadami lub przepisami może być procesem kosztownym i czasochłonnym, a nawet poważnie zakłócić normalne funkcjonowanie firmy.

W przypadku rozwiązań Veeam ten problem nie istnieje! Korzystając ze znajomych, zaawansowanych funkcji wyszukiwania oraz elastycznych opcji odzyskiwania i eksportu dostępnych w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft Exchange, można wykonywać operacje eDiscovery w archiwach poczty e-mail pakietu Office 365 — równie łatwo jak w przypadku kopii zapasowych lokalnego serwera Exchange.

BEZPŁATNIE

NOWOŚĆ Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Bezpłatna 3-miesięczna licencja

Spełnienie wymagań prawnych

Zapewnienie zgodności z zasadami i przepisami to istotny argument za tworzeniem kopii zapasowych danych pakietu Office 365. Dzięki kopiom zapasowym e-maile z pakietu Office 365 można przechowywać dowolnie długo — nawet jeśli w praktyce oznacza to „bezterminowo”.

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 umożliwia przechowywanie danych zgodnie z zasadami przechowywania długoterminowego wynikającymi z uwarunkowań prawnych. Dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania granularnego możesz mieć pewność, że odzyskasz dokładnie te dane, których potrzebujesz — i nic więcej.

Efektywne skalowanie i zmniejszenie nakładu pracy

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 cechuje się niezrównaną skalowalnością dzięki architekturze z wieloma repozytoriami i wieloma dzierżawcami, która umożliwia ochronę większych wdrożeń pakietu Office 365 przy użyciu jednej instalacji oraz ułatwia usługodawcom świadczenie usług backupu danych Office 365 

Ponadto kompleksowa automatyzacja dzięki obsłudze wszystkich funkcji produktu za pośrednictwem zestawu PowerShell i interfejsu RESTful API, a także samoobsługowe mechanizmy przywracania dla klientów usługodawcy pozwalają ograniczyć nakład pracy związanej z zarządzaniem, skrócić czas odzyskiwania i obniżyć koszty. 

recover_office_365_and_exchange_mailbox_items_pl.png
Możliwość tworzenia kopii zapasowych danych pakietu Office 365 i lokalnego serwera Exchange zwiększa wydajność użytkowników.

Zunifikowane kopie zapasowe: Exchange i Office 365

Wiele firm nie przeniosło jeszcze wszystkich użytkowników poczty elektronicznej do pakietu Office 365, a w dużych przedsiębiorstwach proces ten może potrwać wiele lat. Jeśli zaś chodzi o usługodawców, część ich klientów korzysta z pakietu Office, a część z lokalnego serwera Exchange. Dlatego potrzebne jest rozwiązanie obejmujące zarówno pakiet Office 365, jak i lokalną infrastrukturę Exchange.

Veeam Backup dla Microsoft Office 365 umożliwia także ochronę wdrożeń poczty e-mail w chmurze hybrydowej oraz przenoszenie danych skrzynek pocztowych między pakietem Office 365 i lokalnym serwerem Exchange.

Ponadto rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ obsługuje przetwarzanie serwerów Veeam Backup dla Microsoft Office 365 z uwzględnieniem specyfiki aplikacji, umożliwiając tworzenie spójnych kopii zapasowych archiwów Office 365 i usprawniając operacje e-discovery wykonywane w tych kopiach oraz przywracanie z nich pojedynczych elementów skrzynek pocztowych.

*Obsługa programów SharePoint Online i OneDrive dla Firm będzie dostępna już wkrótce w rozwiązaniu Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v2.


Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety