00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam Backup & Replication dla AWS

Najlepsze rozwiązanie do backupu i odzyskiwania na platformie AWS

 • Omówienie

Typowo chmurowe funkcje backupu i odzyskiwania obciążeń AWS

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication dla AWS łączy typowo chmurowe funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i odzyskiwania po awarii przeznaczone dla obciążeń AWS z możliwością konsolidacji danych kopii zapasowych w centralnym repozytorium Veeam.

Teraz możesz bez obaw wdrożyć środowisko wielochmurowe i całościowo nim zarządzać, wchodząc na niespotykany dotąd poziom inteligentnego zarządzania danymi.

Bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i przywracanie obciążeń AWS

Amazon Web Services to solidna platforma chmurowa, która pozwala tworzyć i wdrażać aplikacje biznesowe bez nakładów finansowych i czasowych niezbędnych do budowy i utrzymania własnej infrastruktury. Jednak zgodnie z określonym przez AWS modelem wspólnej odpowiedzialności obowiązek zabezpieczenia firmowych aplikacji i danych spoczywa na kliencie.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication dla AWS obniża ryzyko utraty dostępu do aplikacji w chmurze oraz zapewnia ochronę danych AWS przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa na poziomie danych i przestojami. Umożliwia także zebranie w centralnym repozytorium wszystkich danych kopii zapasowych Veeam (pochodzących z lokalnych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych itp.).

Backup stworzony specjalnie dla platformy AWS

Typowo chmurowa, bezagentowa ochrona danych stworzona specjalnie dla platformy AWS — wykorzystanie migawek AWS w ramach wirtualnego appliance Veeam-N2WS dostępnego w witrynie AWS Marketplace. Rozwiązanie umożliwia szybkie odzyskanie zarówno całego serwera lub całej instancji, jak i określonego woluminu lub pojedynczego pliku.
backup-purpose-built.png
Kopię zapasową danych AWS można szybko i niezawodnie utworzyć bezpośrednio z migawki AWS

Mobilność w chmurze i niższe koszty

enable-cloud-mobility.png
Kopie zapasowe instancji EC2 można odłączać od infrastruktury AWS
Kopie zapasowe można odłączyć od infrastruktury AWS EC2 i przechowywać dane w niedrogim formacie w obiektowej pamięci masowej Amazon S3 lub w środowisku lokalnym. Przechowywanie kopii zapasowych niezależnie od migawek Amazon EBS pozwala obniżyć koszty ochrony danych, poszerza możliwości przechowywania i ułatwia przenoszenie danych. 

Wydajne, niezawodne odzyskiwanie obciążeń AWS

Maksymalnie wykorzystaj oferowane przez firmę Veeam zaawansowane, niezawodne technologie odzyskiwania, którym zaufało ponad 343 000 klientów na całym świecie. Dzięki poniższym funkcjom uzyskasz czołowe w branży parametry RTO:

 • Natychmiastowe odzyskiwanie instancji Amazon EC2 do pierwotnego regionu AWS, a także do innego regionu lub na inne konto
 • Odzyskiwanie baz danych do określonego punktu w czasie oraz odzyskiwanie awaryjne między regionami i/lub kontami w przypadku baz danych Amazon RDS, Redshift i DynamoDB
 • Funkcje powielania kopii zapasowych Veeam i bezpośredniego przywracania zapewniające mobilność w chmurze
 • Zaawansowane funkcje wyszukiwania pozwalające znajdować dokładnie te dane, które są potrzebne, bez przywracania całej instancji lub montowania woluminu
aws-recovery.png
Instancje Amazon EC2 można natychmiast odzyskiwać na platformę AWS

Typowo chmurowe podejście do backupu

Wielu dostawców pod etykietą „chmury” sprzedaje dotychczasowe technologie w nieco tylko zmienionej konfiguracji. Jednak próba chronienia obciążeń AWS przy użyciu zwykłego rozwiązania przeznaczonego do backupu w centrum danych daje marne rezultaty. Obciążenia typowo chmurowe mają swoją specyfikę, dlatego backup w środowisku AWS wymaga zasadniczo odmiennego podejścia.

Veeam Backup & Replication dla AWS to rozwiązanie oparte na podejściu typowo chmurowym i stworzone specjalnie dla platformy AWS. Daje ono następujące możliwości:

 • Tworzenie przyrostowych kopii zapasowych instancji Amazon EC2, woluminów EBS i baz danych RDS na poziomie bloków dzięki rozszerzeniu i ulepszeniu migawek Amazon
 • Planowanie niezawodnych operacji backupu pozwalających uzyskać wartości parametrów RPO i RTO na poziomie poniżej 15 minut, tworzenie indywidualnych okresów przechowywania odpowiadających różnym rodzajom obciążeń oraz zyskanie poczucia pewności dzięki wbudowanemu szyfrowaniu
 • Tworzenie spójnych kopii zapasowych aplikacji produkcyjnych opartych na platformie EC2 bez przełączania systemów w tryb offline dzięki obsłudze programów MySQL, MongoDB, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, Exchange, Active Directory, SharePoint i innych

Dlaczego warto tworzyć kopie zapasowe obciążeń AWS?

Dostawcy hiperskalowych chmur publicznych, na przykład Amazon, odpowiadają za infrastrukturę bazową — czyli sprzęt, którym firma normalnie dysponuje w środowisku lokalnym. Jednak istnieje wiele zagrożeń, na które odpowiedzią może być wyłącznie specjalne rozwiązanie do backupu w chmurze AWS. Należą do nich:

 • Błędy człowieka — w razie przypadkowego usunięcia danych albo pomyłki administratora lub programisty skutecznym ratunkiem jest kopia zapasowa
 • Złośliwe działania — firmy potrzebują ochrony przed coraz częstszymi zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Przestoje — problemy z dostępem występujące w określonym regionie, a nawet w ramach określonego konta AWS

Kolejny sposób ograniczania ryzyka, na jakie narażone są obciążenia działające w chmurze, to przechowywanie kopii zapasowych poza infrastrukturą chmurową. Rozwiązanie Veeam — oprócz możliwości przechowywania danych na platformie AWS S3 — udostępnia funkcję powielania kopii zapasowych, dzięki której dane z chmury można wysyłać do środowiska lokalnego lub w inne wybrane miejsce. W razie potrzeby dane AWS można przywrócić na platformę AWS — w sposób szybki i łatwy.