Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Backup & Replication 9.5

Kompleksowa ochrona danych obejmująca wszystkie obciążenia

Zrzuty ekranowe produktów

Rozwiązanie Veeam Backup Community Edition umożliwia migrację działającej maszyny wirtualnej VMware do dowolnego hosta lub magazynu danych — nawet w przypadku niekorzystania z klastrów ani współużytkowanej pamięci masowej
Rozwiązanie Veeam Backup Community Edition umożliwia migrację działającej maszyny wirtualnej VMware do dowolnego hosta lub magazynu danych — nawet w przypadku niekorzystania z klastrów ani współużytkowanej pamięci masowej
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia zlecanie zadań przywracania administratorom z działu wsparcia, a nawet przyznawanie użytkownikom uprawnień do samodzielnego przywracania plików
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia zlecanie zadań przywracania administratorom z działu wsparcia, a nawet przyznawanie użytkownikom uprawnień do samodzielnego przywracania plików
Elementy programu SharePoint można szybko zlokalizować i przywrócić do pierwotnej lub nowej witryny SharePoint, wysłać w e-mailu albo zapisać w określonej lokalizacji.
Elementy programu SharePoint można szybko zlokalizować i przywrócić do pierwotnej lub nowej witryny SharePoint, wysłać w e-mailu albo zapisać w określonej lokalizacji.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint zapewnia błyskawiczny wgląd w kopie zapasowe programu SharePoint oraz umożliwia wyszukiwanie i przywracanie poszczególnych elementów lub list SharePoint.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint zapewnia błyskawiczny wgląd w kopie zapasowe programu SharePoint oraz umożliwia wyszukiwanie i przywracanie poszczególnych elementów lub list SharePoint.
Dzięki migawkom pamięci masowej można kilkoma kliknięciami tworzyć pełne izolowane kopie środowiska produkcyjnego.
Dzięki migawkom pamięci masowej można kilkoma kliknięciami tworzyć pełne izolowane kopie środowiska produkcyjnego.
Wybieranie opcji weryfikacji w nowym zadaniu SureBackup
Wybieranie opcji weryfikacji w nowym zadaniu SureBackup
Kompleksowe 256-bitowe szyfrowanie AES umożliwia zabezpieczenie kopii zapasowych w źródle oraz w trakcie transferu i przechowywania
Kompleksowe 256-bitowe szyfrowanie AES umożliwia zabezpieczenie kopii zapasowych w źródle oraz w trakcie transferu i przechowywania
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory umożliwia przywracanie poszczególnych atrybutów obiektów, całych obiektów, a nawet całych jednostek organizacyjnych wraz z hierarchią
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory umożliwia przywracanie poszczególnych atrybutów obiektów, całych obiektów, a nawet całych jednostek organizacyjnych wraz z hierarchią
Korzystając z funkcji SureBackup i SureReplica, można automatycznie na bieżąco weryfikować wszystkie kopie zapasowe i repliki maszyn wirtualnych w specjalnym laboratorium
Korzystając z funkcji SureBackup i SureReplica, można automatycznie na bieżąco weryfikować wszystkie kopie zapasowe i repliki maszyn wirtualnych w specjalnym laboratorium
Po zainstalowaniu autonomicznej konsoli na stacji roboczej można zdalnie zarządzać serwerem kopii zapasowych przez sieć.
Po zainstalowaniu autonomicznej konsoli na stacji roboczej można zdalnie zarządzać serwerem kopii zapasowych przez sieć.
Inicjowanie planu przełączania awaryjnego jednym kliknięciem
Inicjowanie planu przełączania awaryjnego jednym kliknięciem
Tworzenie kopii zapasowych i replikowanie maszyn wirtualnych na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii
Tworzenie kopii zapasowych i replikowanie maszyn wirtualnych na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii
Aby dokończyć odzyskiwanie maszyny wirtualnej, przywróconą maszynę można przenieść do produkcyjnej pamięci masowej.
Aby dokończyć odzyskiwanie maszyny wirtualnej, przywróconą maszynę można przenieść do produkcyjnej pamięci masowej.
Można skonfigurować globalną pulę nośników, korzystającą z kilku bibliotek taśm lub niezależnych napędów.
Można skonfigurować globalną pulę nośników, korzystającą z kilku bibliotek taśm lub niezależnych napędów.
Aby umożliwić akcelerację sieci WAN, w firmowej infrastrukturze backupu należy wdrożyć dwa akceleratory.
Aby umożliwić akcelerację sieci WAN, w firmowej infrastrukturze backupu należy wdrożyć dwa akceleratory.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server umożliwia łatwy wybór wymaganego stanu bazy danych.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server umożliwia łatwy wybór wymaganego stanu bazy danych.
Konfigurując repozytorium Scale-Out Backup Repository, uzyskuje się możliwość zwiększania jego pojemności w dowolnym momencie.
Konfigurując repozytorium Scale-Out Backup Repository, uzyskuje się możliwość zwiększania jego pojemności w dowolnym momencie.
Kontenery, obiekty i atrybuty można eksportować jako pliki LDF
Kontenery, obiekty i atrybuty można eksportować jako pliki LDF
Można tworzyć kopie zapasowe zwirtualizowanych serwerów Microsoft SQL i ich dzienników transakcji.
Można tworzyć kopie zapasowe zwirtualizowanych serwerów Microsoft SQL i ich dzienników transakcji.
Bazę danych Microsoft Active Directory można przeglądać bezpośrednio z kopii zapasowej lub repliki
Bazę danych Microsoft Active Directory można przeglądać bezpośrednio z kopii zapasowej lub repliki
Dodawanie pamięci masowej Data Domain
Dodawanie pamięci masowej Data Domain
Serwery proxy interakcji z gościem ograniczają ruch w sieci WAN i zmniejszają obciążenie serwera kopii zapasowych.
Serwery proxy interakcji z gościem ograniczają ruch w sieci WAN i zmniejszają obciążenie serwera kopii zapasowych.
Zadanie korzysta z migawki maszyny wirtualnej przez bardzo krótki czas, co pozwala na natychmiastowe zatwierdzenie zmian
Zadanie korzysta z migawki maszyny wirtualnej przez bardzo krótki czas, co pozwala na natychmiastowe zatwierdzenie zmian
Określanie danych użytkownika funkcji Cloud Connect
Określanie danych użytkownika funkcji Cloud Connect
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint zapewnia ważne informacje na temat elementów, które mają być przywrócone.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint zapewnia ważne informacje na temat elementów, które mają być przywrócone.
Veeam Cloud Connect to szybka i bezpieczna metoda backupu, replikacji i przywracania maszyn wirtualnych z chmury.
Veeam Cloud Connect to szybka i bezpieczna metoda backupu, replikacji i przywracania maszyn wirtualnych z chmury.
Bazę danych można przywrócić nawet do konkretnej transakcji.
Bazę danych można przywrócić nawet do konkretnej transakcji.
W przypadku awarii serwera Microsoft SQL narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server pozwala przywrócić bazy danych do wybranego punktu w czasie.
W przypadku awarii serwera Microsoft SQL narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server pozwala przywrócić bazy danych do wybranego punktu w czasie.
Funkcja błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej umożliwia przywrócenie całej maszyny z kopii zapasowej w kilka minut.
Funkcja błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej umożliwia przywrócenie całej maszyny z kopii zapasowej w kilka minut.
Opcja wirtualnej pełnej kopii zapasowej ułatwia optymalną archiwizację na taśmie łańcuchów kopii zapasowych tworzonych w trybie ciągłym przyrostowym.
Opcja wirtualnej pełnej kopii zapasowej ułatwia optymalną archiwizację na taśmie łańcuchów kopii zapasowych tworzonych w trybie ciągłym przyrostowym.
Serwer montowania umożliwia optymalne kierowanie ruchu danych związanego z maszynami wirtualnymi, zmniejszenie obciążenia sieci i przyspieszenie procesu przywracania.
Serwer montowania umożliwia optymalne kierowanie ruchu danych związanego z maszynami wirtualnymi, zmniejszenie obciążenia sieci i przyspieszenie procesu przywracania.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia pięć stopni kompresji, które pozwalają zmniejszyć rozmiar plików kopii zapasowych i wykorzystanie zasobów sieciowych.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia pięć stopni kompresji, które pozwalają zmniejszyć rozmiar plików kopii zapasowych i wykorzystanie zasobów sieciowych.
Eliminując nadmiarowe dane maszyn wirtualnych przy użyciu deduplikacji danych dostępnej w rozwiązaniach Veeam, można zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć masową.
Eliminując nadmiarowe dane maszyn wirtualnych przy użyciu deduplikacji danych dostępnej w rozwiązaniach Veeam, można zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć masową.
Można przywracać elementy aplikacji z żądanego punktu przywracania
Można przywracać elementy aplikacji z żądanego punktu przywracania
Funkcja planowanego przełączania awaryjnego ułatwia migracje centrów danych i czynności konserwacyjne.
Funkcja planowanego przełączania awaryjnego ułatwia migracje centrów danych i czynności konserwacyjne.
Całe obiekty kontenerów i atrybuty można przywracać do pierwotnej lokalizacji lub do innych lokalizacji Active Directory
Całe obiekty kontenerów i atrybuty można przywracać do pierwotnej lokalizacji lub do innych lokalizacji Active Directory
Veeam Explorer dla SharePoint to wbudowane narzędzie, które umożliwia przeglądanie baz danych zawartości programu Microsoft SharePoint wewnątrz kopii zapasowych Veeam.
Veeam Explorer dla SharePoint to wbudowane narzędzie, które umożliwia przeglądanie baz danych zawartości programu Microsoft SharePoint wewnątrz kopii zapasowych Veeam.
Można tworzyć kopie zapasowe dzienników transakcji systemów baz danych Oracle.
Można tworzyć kopie zapasowe dzienników transakcji systemów baz danych Oracle.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i selektywne eksportowanie elementów (e-maili, skrzynek pocztowych, notatek, kontaktów itp.) bezpośrednio z kopii zapasowych maszyn wirtualnych Exchange 2010 i 2013
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i selektywne eksportowanie elementów (e-maili, skrzynek pocztowych, notatek, kontaktów itp.) bezpośrednio z kopii zapasowych maszyn wirtualnych Exchange 2010 i 2013
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication nie tworzy kopii zapasowych „brudnych bloków” obecnych w systemie operacyjnym gościa maszyny wirtualnej.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication nie tworzy kopii zapasowych „brudnych bloków” obecnych w systemie operacyjnym gościa maszyny wirtualnej.
Wybieranie elementów do przywrócenia z listy w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint
Wybieranie elementów do przywrócenia z listy w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint
Veeam zapewnia obsługę systemów pamięci masowej EMC, HP i NetApp
Veeam zapewnia obsługę systemów pamięci masowej EMC, HP i NetApp
Funkcji błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej można używać zarówno do przywracania maszyny produkcyjnej, jak i do testów odzyskiwania po awarii.
Funkcji błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej można używać zarówno do przywracania maszyny produkcyjnej, jak i do testów odzyskiwania po awarii.
Można włączyć przetwarzanie równoległe między wieloma napędami taśmowymi.
Można włączyć przetwarzanie równoległe między wieloma napędami taśmowymi.
Elementy programu Microsoft SharePoint można przywracać w kilka minut.
Elementy programu Microsoft SharePoint można przywracać w kilka minut.
Bazę danych można przywrócić do ostatniego stanu lub do wymaganego punktu przywracania.
Bazę danych można przywrócić do ostatniego stanu lub do wymaganego punktu przywracania.
Akceleratory WAN to wydzielone komponenty odpowiedzialne za globalne buforowanie danych i ich deduplikację.
Akceleratory WAN to wydzielone komponenty odpowiedzialne za globalne buforowanie danych i ich deduplikację.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication gwarantuje bezpieczeństwo danych podczas ich przesyłania między komponentami Veeam.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication gwarantuje bezpieczeństwo danych podczas ich przesyłania między komponentami Veeam.
Veeam oferuje funkcję Veeam Cloud Connect Replication — szybkie i bezpieczne rozwiązanie do odzyskiwania awaryjnego działające w chmurze.
Veeam oferuje funkcję Veeam Cloud Connect Replication — szybkie i bezpieczne rozwiązanie do odzyskiwania awaryjnego działające w chmurze.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia archiwizację plików i kopii zapasowych maszyn wirtualnych na taśmach.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia archiwizację plików i kopii zapasowych maszyn wirtualnych na taśmach.
Veeam poprawia wydajność tworzenia kopii zapasowych przy użyciu funkcji deduplikacji po stronie źródła dostępnej w oprogramowaniu HP StoreOnce Catalyst.
Veeam poprawia wydajność tworzenia kopii zapasowych przy użyciu funkcji deduplikacji po stronie źródła dostępnej w oprogramowaniu HP StoreOnce Catalyst.
Veeam umożliwia przywracanie elementów aplikacji z kopii zapasowych w kilka minut.
Veeam umożliwia przywracanie elementów aplikacji z kopii zapasowych w kilka minut.
Precyzyjne ustawianie punktu przywracania w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server
Precyzyjne ustawianie punktu przywracania w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server
Veeam oferuje wygodne w użyciu opcje tworzenia kopii zapasowych na taśmie oraz archiwizacji plików na taśmie.
Veeam oferuje wygodne w użyciu opcje tworzenia kopii zapasowych na taśmie oraz archiwizacji plików na taśmie.
Dane maszyn wirtualnych można uzyskać bezpośrednio z plikowej podstawowej pamięci masowej przy użyciu własnego klienta NFS firmy Veeam.
Dane maszyn wirtualnych można uzyskać bezpośrednio z plikowej podstawowej pamięci masowej przy użyciu własnego klienta NFS firmy Veeam.
W trybie dostępu bezpośredniego NFS rozwiązanie Veeam Backup & Replication omija host ESX(i) oraz odczytuje/zapisuje dane bezpośrednio z lub w magazynach danych NFS.
W trybie dostępu bezpośredniego NFS rozwiązanie Veeam Backup & Replication omija host ESX(i) oraz odczytuje/zapisuje dane bezpośrednio z lub w magazynach danych NFS.
Wbudowana akceleracja sieci WAN
Wbudowana akceleracja sieci WAN
Ustawienia przechowywania na taśmach
Ustawienia przechowywania na taśmach
Zasada tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej
Zasada tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej
Narzędzie Veeam Explorer dla Active Directory udostępnia unikalną funkcję odzyskiwania haseł
Narzędzie Veeam Explorer dla Active Directory udostępnia unikalną funkcję odzyskiwania haseł
Ustawienia integracji z pamięcią masową
Ustawienia integracji z pamięcią masową
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint umożliwia przywracanie dokumentów, elementów, bibliotek dokumentów i list programu SharePoint.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint umożliwia przywracanie dokumentów, elementów, bibliotek dokumentów i list programu SharePoint.
Veeam oferuje wygodne w użyciu opcje tworzenia kopii zapasowych na taśmie oraz archiwizacji plików na taśmie.
Veeam oferuje wygodne w użyciu opcje tworzenia kopii zapasowych na taśmie oraz archiwizacji plików na taśmie.
Eliminując nadmiarowe dane maszyn wirtualnych przy użyciu deduplikacji danych dostępnej w rozwiązaniach Veeam, można zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć masową.
Eliminując nadmiarowe dane maszyn wirtualnych przy użyciu deduplikacji danych dostępnej w rozwiązaniach Veeam, można zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć masową.
Aby umożliwić akcelerację sieci WAN, w firmowej infrastrukturze backupu należy wdrożyć dwa akceleratory.
Aby umożliwić akcelerację sieci WAN, w firmowej infrastrukturze backupu należy wdrożyć dwa akceleratory.
Akceleratory WAN to wydzielone komponenty odpowiedzialne za globalne buforowanie danych i ich deduplikację.
Akceleratory WAN to wydzielone komponenty odpowiedzialne za globalne buforowanie danych i ich deduplikację.
Elementy programu SharePoint można szybko zlokalizować i przywrócić do pierwotnej lub nowej witryny SharePoint, wysłać w e-mailu albo zapisać w określonej lokalizacji.
Elementy programu SharePoint można szybko zlokalizować i przywrócić do pierwotnej lub nowej witryny SharePoint, wysłać w e-mailu albo zapisać w określonej lokalizacji.
Maszyny wirtualne i fizyczne z kopii zapasowych Veeam można przywracać bezpośrednio na platformę Microsoft Azure.
Maszyny wirtualne i fizyczne z kopii zapasowych Veeam można przywracać bezpośrednio na platformę Microsoft Azure.
Po zainstalowaniu autonomicznej konsoli na stacji roboczej można zdalnie zarządzać serwerem kopii zapasowych przez sieć.
Po zainstalowaniu autonomicznej konsoli na stacji roboczej można zdalnie zarządzać serwerem kopii zapasowych przez sieć.
Elementy programu Microsoft SharePoint można przywracać w kilka minut.
Elementy programu Microsoft SharePoint można przywracać w kilka minut.
Można skonfigurować globalną pulę nośników, korzystającą z kilku bibliotek taśm lub niezależnych napędów.
Można skonfigurować globalną pulę nośników, korzystającą z kilku bibliotek taśm lub niezależnych napędów.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication nie tworzy kopii zapasowych „brudnych bloków” obecnych w systemie operacyjnym gościa maszyny wirtualnej.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication nie tworzy kopii zapasowych „brudnych bloków” obecnych w systemie operacyjnym gościa maszyny wirtualnej.
Bazę danych można przywrócić nawet do konkretnej transakcji.
Bazę danych można przywrócić nawet do konkretnej transakcji.
W trybie dostępu bezpośredniego NFS rozwiązanie Veeam Backup & Replication omija host ESX(i) oraz odczytuje/zapisuje dane bezpośrednio z lub w magazynach danych NFS.
W trybie dostępu bezpośredniego NFS rozwiązanie Veeam Backup & Replication omija host ESX(i) oraz odczytuje/zapisuje dane bezpośrednio z lub w magazynach danych NFS.
Aby kontrolować migrację danych w infrastrukturze wirtualnej, można przypisywać lokalizacje do obiektów infrastruktury kopii zapasowych.
Aby kontrolować migrację danych w infrastrukturze wirtualnej, można przypisywać lokalizacje do obiektów infrastruktury kopii zapasowych.
Aby zwiększyć szybkość operacji syntetycznych w repozytoriach kopii zapasowych w folderach udostępnionych i systemie Windows, rozwiązanie Veeam Backup & Replication korzysta z technologii szybkiego klonowania.
Aby zwiększyć szybkość operacji syntetycznych w repozytoriach kopii zapasowych w folderach udostępnionych i systemie Windows, rozwiązanie Veeam Backup & Replication korzysta z technologii szybkiego klonowania.
Bazę danych Microsoft Active Directory można przeglądać bezpośrednio z kopii zapasowej lub repliki
Bazę danych Microsoft Active Directory można przeglądać bezpośrednio z kopii zapasowej lub repliki
Ustawienia integracji z pamięcią masową
Ustawienia integracji z pamięcią masową
Bazę danych można przywrócić do ostatniego stanu lub do wymaganego punktu przywracania.
Bazę danych można przywrócić do ostatniego stanu lub do wymaganego punktu przywracania.
Wbudowana akceleracja sieci WAN
Wbudowana akceleracja sieci WAN
Dodawanie pamięci masowej Data Domain
Dodawanie pamięci masowej Data Domain
Narzędzie Veeam Explorer dla Active Directory udostępnia unikalną funkcję odzyskiwania haseł
Narzędzie Veeam Explorer dla Active Directory udostępnia unikalną funkcję odzyskiwania haseł
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint zapewnia ważne informacje na temat elementów, które mają być przywrócone.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint zapewnia ważne informacje na temat elementów, które mają być przywrócone.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia archiwizację plików i kopii zapasowych maszyn wirtualnych na taśmach.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia archiwizację plików i kopii zapasowych maszyn wirtualnych na taśmach.
Precyzyjne ustawianie punktu przywracania w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server
Precyzyjne ustawianie punktu przywracania w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server
Funkcja koligacji serwerów proxy pozwala sterować przypisaniem zasobów w infrastrukturze kopii zapasowych i ograniczyć czynności administracyjne.
Funkcja koligacji serwerów proxy pozwala sterować przypisaniem zasobów w infrastrukturze kopii zapasowych i ograniczyć czynności administracyjne.
Veeam zapewnia obsługę systemów pamięci masowej IBM, Dell EMC, HP i NetApp
Veeam zapewnia obsługę systemów pamięci masowej IBM, Dell EMC, HP i NetApp
Można przywracać elementy aplikacji z żądanego punktu przywracania
Można przywracać elementy aplikacji z żądanego punktu przywracania
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia pięć stopni kompresji, które pozwalają zmniejszyć rozmiar plików kopii zapasowych i wykorzystanie zasobów sieciowych.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia pięć stopni kompresji, które pozwalają zmniejszyć rozmiar plików kopii zapasowych i wykorzystanie zasobów sieciowych.
Serwery proxy interakcji z gościem ograniczają ruch w sieci WAN i zmniejszają obciążenie serwera kopii zapasowych.
Serwery proxy interakcji z gościem ograniczają ruch w sieci WAN i zmniejszają obciążenie serwera kopii zapasowych.
Konfigurując repozytorium Scale-Out Backup Repository, uzyskuje się możliwość zwiększania jego pojemności w dowolnym momencie.
Konfigurując repozytorium Scale-Out Backup Repository, uzyskuje się możliwość zwiększania jego pojemności w dowolnym momencie.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint umożliwia przywracanie dokumentów, elementów, bibliotek dokumentów i list programu SharePoint.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint umożliwia przywracanie dokumentów, elementów, bibliotek dokumentów i list programu SharePoint.
Kontenery, obiekty i atrybuty można eksportować jako pliki LDF
Kontenery, obiekty i atrybuty można eksportować jako pliki LDF
W przypadku awarii serwera Microsoft SQL narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server pozwala przywrócić bazy danych do wybranego punktu w czasie.
W przypadku awarii serwera Microsoft SQL narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server pozwala przywrócić bazy danych do wybranego punktu w czasie.
Można tworzyć kopie zapasowe dzienników transakcji systemów baz danych Oracle.
Można tworzyć kopie zapasowe dzienników transakcji systemów baz danych Oracle.
Funkcji błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej można używać zarówno do przywracania maszyny produkcyjnej, jak i do testów odzyskiwania po awarii.
Funkcji błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej można używać zarówno do przywracania maszyny produkcyjnej, jak i do testów odzyskiwania po awarii.
Zasada tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej
Zasada tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej
Veeam poprawia wydajność tworzenia kopii zapasowych przy użyciu funkcji deduplikacji po stronie źródła dostępnej w oprogramowaniu HP StoreOnce Catalyst.
Veeam poprawia wydajność tworzenia kopii zapasowych przy użyciu funkcji deduplikacji po stronie źródła dostępnej w oprogramowaniu HP StoreOnce Catalyst.
Wybieranie opcji weryfikacji w nowym zadaniu SureBackup
Wybieranie opcji weryfikacji w nowym zadaniu SureBackup
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia zlecanie zadań przywracania administratorom z działu wsparcia, a nawet przyznawanie użytkownikom uprawnień do samodzielnego przywracania plików
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia zlecanie zadań przywracania administratorom z działu wsparcia, a nawet przyznawanie użytkownikom uprawnień do samodzielnego przywracania plików
Inicjowanie planu przełączania awaryjnego jednym kliknięciem
Inicjowanie planu przełączania awaryjnego jednym kliknięciem
Ustawienia przechowywania na taśmach
Ustawienia przechowywania na taśmach
Całe obiekty kontenerów i atrybuty można przywracać do pierwotnej lokalizacji lub do innych lokalizacji Active Directory
Całe obiekty kontenerów i atrybuty można przywracać do pierwotnej lokalizacji lub do innych lokalizacji Active Directory
Veeam oferuje funkcję Veeam Cloud Connect Replication — szybkie i bezpieczne rozwiązanie do odzyskiwania awaryjnego działające w chmurze.
Veeam oferuje funkcję Veeam Cloud Connect Replication — szybkie i bezpieczne rozwiązanie do odzyskiwania awaryjnego działające w chmurze.
Opcja wirtualnej pełnej kopii zapasowej ułatwia optymalną archiwizację na taśmie łańcuchów kopii zapasowych tworzonych w trybie ciągłym przyrostowym.
Opcja wirtualnej pełnej kopii zapasowej ułatwia optymalną archiwizację na taśmie łańcuchów kopii zapasowych tworzonych w trybie ciągłym przyrostowym.
Serwer montowania umożliwia optymalne kierowanie ruchu danych związanego z maszynami wirtualnymi, zmniejszenie obciążenia sieci i przyspieszenie procesu przywracania.
Serwer montowania umożliwia optymalne kierowanie ruchu danych związanego z maszynami wirtualnymi, zmniejszenie obciążenia sieci i przyspieszenie procesu przywracania.
Korzystając z funkcji SureBackup i SureReplica, można automatycznie na bieżąco weryfikować wszystkie kopie zapasowe i repliki maszyn wirtualnych w specjalnym laboratorium
Korzystając z funkcji SureBackup i SureReplica, można automatycznie na bieżąco weryfikować wszystkie kopie zapasowe i repliki maszyn wirtualnych w specjalnym laboratorium
Wybieranie elementów do przywrócenia z listy w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint
Wybieranie elementów do przywrócenia z listy w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint
Veeam umożliwia przywracanie elementów aplikacji z kopii zapasowych w kilka minut.
Veeam umożliwia przywracanie elementów aplikacji z kopii zapasowych w kilka minut.
Dane maszyn wirtualnych można uzyskać bezpośrednio z plikowej podstawowej pamięci masowej przy użyciu własnego klienta NFS firmy Veeam.
Dane maszyn wirtualnych można uzyskać bezpośrednio z plikowej podstawowej pamięci masowej przy użyciu własnego klienta NFS firmy Veeam.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory umożliwia przywracanie poszczególnych atrybutów obiektów, całych obiektów, a nawet całych jednostek organizacyjnych wraz z hierarchią
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory umożliwia przywracanie poszczególnych atrybutów obiektów, całych obiektów, a nawet całych jednostek organizacyjnych wraz z hierarchią
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i selektywne eksportowanie elementów (e-maili, skrzynek pocztowych, notatek, kontaktów itp.) bezpośrednio z kopii zapasowych maszyn wirtualnych Exchange 2010 i 2013
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i selektywne eksportowanie elementów (e-maili, skrzynek pocztowych, notatek, kontaktów itp.) bezpośrednio z kopii zapasowych maszyn wirtualnych Exchange 2010 i 2013
Zadanie korzysta z migawki maszyny wirtualnej przez bardzo krótki czas, co pozwala na natychmiastowe zatwierdzenie zmian
Zadanie korzysta z migawki maszyny wirtualnej przez bardzo krótki czas, co pozwala na natychmiastowe zatwierdzenie zmian
Veeam Cloud Connect to szybka i bezpieczna metoda backupu, replikacji i przywracania maszyn wirtualnych z chmury.
Veeam Cloud Connect to szybka i bezpieczna metoda backupu, replikacji i przywracania maszyn wirtualnych z chmury.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication gwarantuje bezpieczeństwo danych podczas ich przesyłania między komponentami Veeam.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication gwarantuje bezpieczeństwo danych podczas ich przesyłania między komponentami Veeam.
Dzięki integracji rozwiązań Veeam z systemami pamięci masowej można do minimum ograniczyć wpływ operacji tworzenia kopii zapasowych, replikacji i przywracania na środowisko produkcyjne.
Dzięki integracji rozwiązań Veeam z systemami pamięci masowej można do minimum ograniczyć wpływ operacji tworzenia kopii zapasowych, replikacji i przywracania na środowisko produkcyjne.
Można włączyć przetwarzanie równoległe między wieloma napędami taśmowymi.
Można włączyć przetwarzanie równoległe między wieloma napędami taśmowymi.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint zapewnia błyskawiczny wgląd w kopie zapasowe programu SharePoint oraz umożliwia wyszukiwanie i przywracanie poszczególnych elementów lub list SharePoint.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint zapewnia błyskawiczny wgląd w kopie zapasowe programu SharePoint oraz umożliwia wyszukiwanie i przywracanie poszczególnych elementów lub list SharePoint.
Aby dokończyć odzyskiwanie maszyny wirtualnej, przywróconą maszynę można przenieść do produkcyjnej pamięci masowej.
Aby dokończyć odzyskiwanie maszyny wirtualnej, przywróconą maszynę można przenieść do produkcyjnej pamięci masowej.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server umożliwia łatwy wybór wymaganego stanu bazy danych.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server umożliwia łatwy wybór wymaganego stanu bazy danych.
Veeam Explorer dla SharePoint to wbudowane narzędzie, które umożliwia przeglądanie baz danych zawartości programu Microsoft SharePoint wewnątrz kopii zapasowych Veeam.
Veeam Explorer dla SharePoint to wbudowane narzędzie, które umożliwia przeglądanie baz danych zawartości programu Microsoft SharePoint wewnątrz kopii zapasowych Veeam.
Funkcja planowanego przełączania awaryjnego ułatwia migracje centrów danych i czynności konserwacyjne.
Funkcja planowanego przełączania awaryjnego ułatwia migracje centrów danych i czynności konserwacyjne.

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety