https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYmFja3VwLXJlcGxpY2F0aW9uLXN5c3RlbS1yZXF1aXJlbWVudHMuaHRtbCIsImhhc2giOiI5NTViMDdhMi1lNWQxLTQxMGEtYTY5ZS1mZmI5ZmQyYzY0MzMifQ
 

Wymagania systemowe

Veeam Backup & Replication — obsługiwane środowiska

Szczegółową listę wymagań systemowych i obsługiwanych konfiguracji można znaleźć w najnowszych informacjach o wersji rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Infrastruktura zwirtualizowana

Platformy VMware

 • vSphere 7.0
 • vSphere 6.x
 • vSphere 5.5

Maszyny wirtualne

 • Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane na platformie VMware
 • Dowolna aplikacja
 • Dowolny system plików

Platformy Microsoft

 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2 SP1

Maszyny wirtualne

 • Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane na platformie Microsoft Hyper-V
 • Dowolna aplikacja
 • Dowolny system plików

Infrastruktura fizyczna1

Microsoft Windows

 • Wersje klienckie i serwerowe
 • Obsługa wersji 64-bitowych
  i 32-bitowych
 • Szczegółowa lista wszystkich wymagań systemowych: Informacje o wersji

Linux

 • Jądro systemu Linux 2.6.32 lub nowsze
 • Obsługa wersji 64-bitowych
  i 32-bitowych
 • Szczegółowa lista wszystkich wymagań systemowych: Informacje o wersji

Infrastruktura chmurowa2

Platformy IaaS

 • Amazon Web Services
 • Instancje EC2 i obiektowa pamięć masowa S3

Obsługiwane aplikacje

Aplikacje korporacyjne i bazy danych

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie wielu aplikacji, udostępniając zaawansowane funkcje przeznaczone dla następujących produktów:
 

1 Aby korzystać z funkcji zarządzania agentami, z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication należy zainstalować pakiet redystrybucyjny narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows v3 lub nowszego i/lub narzędzia Veeam Agent dla Linuxa v3 lub nowszego.

2 Aby chronić obciążenia typowo chmurowe, należy zainstalować rozwiązanie Veeam Backup & Replication dla AWS lub zapewnić ochronę tych obciążeń przez odpowiedniego dostawcę chmury.