00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET

Wymagania systemowe

Veeam Backup & Replication — obsługiwane środowiska

Szczegółową listę wymagań systemowych i obsługiwanych konfiguracji można znaleźć w najnowszych informacjach o wersji rozwiązania Veeam Backup & Replication. Aby poznać wymagania dotyczące innego produktu Veeam, wybierz go z listy po prawej stronie.

Infrastruktura VMware

Platformy

 • vSphere 6.x
 • vSphere 5.x

Hosty

 • ESXi 6.x
 • ESXi 5.x

Oprogramowanie

 • vCenter Server 6.x (opcjonalnie)
 • vCenter Server 5.x (opcjonalnie)
 • vCloud Director 5.5, 8.0, and 9.1 (opcjonalnie)

Maszyny wirtualne

 • Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane na platformie VMware*
 • Dowolna aplikacja
 • Dowolny system plików

*Obsługiwana jest tylko angielska wersja infrastruktury VMware

Infrastruktura Microsoft

Platformy

 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2 SP1

Hosty

 • Windows Server Hyper-V 2019
 • Windows Server Hyper-V 2016
 • Windows Server Hyper-V 2012 R2
 • Windows Server Hyper-V 2012
 • Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1
 • Microsoft Hyper-V Server (bezpłatny hypervisor)

Oprogramowanie

 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2016 lub nowsze (opcjonalnie)
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 (opcjonalnie)
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (opcjonalnie)
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 (opcjonalnie)

Maszyna wirtualna

 • Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane na platformie Microsoft Hyper-V
 • Dowolna aplikacja
 • Dowolny system plików

Zarządzanie agentami

Aby korzystać z funkcji zarządzania agentami, z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication należy zainstalować pakiet redystrybucyjny narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows v3 lub nowszego i/lub narzędzia Veeam Agent dla Linuxa v3 lub nowszego.