Wymagania systemowe

Veeam Backup & Replication — obsługiwane środowiska

Szczegółową listę wymagań systemowych i obsługiwanych konfiguracji można znaleźć w najnowszych informacjach o wersji rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Infrastruktura zwirtualizowana

vmware.svg

VMware Platforms

 • vSphere 6.x
 • vSphere 5.x

Virtual Machines

 • All OS's supported by VMware1
 • Any Application
 • Any file system
hyper_v_icon.svg

Microsoft Platforms

 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2 SP1

Virtual Machines

 • All OS’s supported by Microsoft Hyper-V
 • Any application
 • Any file system

Infrastruktura fizyczna2

physical_server_icon.svg

Platformy agentów do fizycznych serwerów i stacji roboczych

 • Microsoft Windows
 • Linux

Infrastruktura chmurowa3

aws_icon.svg

Platformy IaaS

 • Amazon Web Services
 • Instancje EC2 i RDS oraz obiektowa pamięć masowa S3

Obsługiwane aplikacje

Aplikacje korporacyjne i bazy danych

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie wielu aplikacji, udostępniając zaawansowane funkcje przeznaczone dla następujących produktów:
microsoft_exchange_icon.svg
microsoft_sharepoint_icon.svg
oracle_icon.svg
active-directory_icon.svg
sql_server_icon.svg
sap_hana_icon.svg

1 Obsługiwana jest tylko angielska wersja infrastruktury VMware

2 Aby korzystać z funkcji zarządzania agentami, z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication należy zainstalować pakiet redystrybucyjny narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows v3 lub nowszego i/lub narzędzia Veeam Agent dla Linuxa v3 lub nowszego.

3 Aby chronić obciążenia typowo chmurowe, należy zainstalować rozwiązanie Veeam Backup & Replication dla AWS lub zapewnić ochronę tych obciążeń przez odpowiedniego dostawcę chmury.