https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYmFja3VwLXJlcGxpY2F0aW9uLXN5c3RlbS1yZXF1aXJlbWVudHMuaHRtbCJ9

Wymagania systemowe

Veeam Backup & Replication — obsługiwane środowiska

Szczegółową listę wymagań systemowych i obsługiwanych konfiguracji można znaleźć w najnowszych informacjach o wersji rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Infrastruktura zwirtualizowana

Platformy VMware

 • vSphere 6.x
 • vSphere 5.x

Maszyny wirtualne

 • Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane na platformie VMware1
 • Dowolna aplikacja
 • Dowolny system plików

Platformy Microsoft

 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2 SP1

Maszyny wirtualne

 • Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane na platformie Microsoft Hyper-V
 • Dowolna aplikacja
 • Dowolny system plików

Infrastruktura fizyczna2

Platformy agentów do fizycznych serwerów i stacji roboczych

 • Microsoft Windows
 • Linux

Infrastruktura chmurowa3

Platformy IaaS

 • Amazon Web Services
 • Instancje EC2 i RDS oraz obiektowa pamięć masowa S3

Obsługiwane aplikacje

Aplikacje korporacyjne i bazy danych

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie wielu aplikacji, udostępniając zaawansowane funkcje przeznaczone dla następujących produktów:

1 Obsługiwana jest tylko angielska wersja infrastruktury VMware

2 Aby korzystać z funkcji zarządzania agentami, z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication należy zainstalować pakiet redystrybucyjny narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows v3 lub nowszego i/lub narzędzia Veeam Agent dla Linuxa v3 lub nowszego.

3 Aby chronić obciążenia typowo chmurowe, należy zainstalować rozwiązanie Veeam Backup & Replication dla AWS lub zapewnić ochronę tych obciążeń przez odpowiedniego dostawcę chmury.