Globalny lider nr 1

Veeam Data Platform Essentials

Veeam Data Platform Essentials a inne produkty

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Bezpłatnie: pełne funkcje przez 30 dni

Czynniki wyróżniające

Czym wyróżnia się Veeam

Od ponad dziesięciu lat firma Veeam jest liderem i innowatorem, który wprowadza funkcje pionierskie w skali branży, eliminując największe wyzwania związane z ochroną danych. Na tle innych produktów rozwiązania Veeam wyróżniają się zaawansowanymi funkcjami tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych objętymi solidną pomocą techniczną, a także wyjątkowo wysokimi ocenami zadowolenia klientów.

Zobacz, jak wydajne, łatwe w obsłudze i przystępne cenowo rozwiązanie Veeam do backupu w małych firmach prezentuje się na tle innych produktów z tej kategorii.

Veeam

Inne produkty dla MŚP

Jedna platforma

Kompleksowa platforma umożliwiająca tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie oraz monitorowanie WSZYSTKICH obciążeń, takich jak maszyny wirtualne, serwery fizyczne, stacje robocze, instancje chmurowe, aplikacje i nie tylko.

Wiele produktów

Większość produktów nie umożliwia ochrony wszystkich obciążeń w ramach jednej platformy, przez co klienci muszą zapełniać luki różnymi, bardziej złożonymi rozwiązaniami.

Elastyczne licencjonowanie

Licencja uniwersalna Veeam (VUL) to elastyczne i przenośne rozwiązanie, które umożliwia ochronę wielu różnych obciążeń w środowisku lokalnym i chmurze. Wraz ze zmianami zachodzącymi w środowisku można odpowiednio zmieniać przypisanie licencji rozwiązania do backupu.

Trwałe przypisanie licencji

Licencje niektórych produktów są na stałe przypisane do typu obciążenia, niezależnie od ewentualnych zmian w środowisku. Jednak niektórzy producenci udostępniają licencje powiązane z pojemnością lub urządzeniem oraz oferują pewną elastyczność w zakresie przypisania licencji.

Wydajna ochrona przed ransomware

W firmie Veeam wypracowaliśmy specjalne podejście do reakcji na ewentualny atak ransomware. Pomagamy klientom w odzyskaniu danych dzięki procesowi obejmującemu trzy etapy: ochronę, detekcję i odzyskiwanie.

Ograniczona ochrona przed ransomware

Większość producentów nie ma kompleksowego podejścia do ochrony przed atakami ransomware. Ich produkty oferują ograniczoną ochronę, niejednokrotnie nie zawierają funkcji wykrywania zagrożeń oraz nie zapewniają odzyskiwania danych wolnego od ransomware.

Rozbudowany system pomocy technicznej

System pomocy technicznej firmy Veeam obejmuje kilkuset specjalistów ds. pomocy dostępnych w trybie 24.7.365 na całym świecie, ogromną bazę wiedzy z zasobami ułatwiającymi doskonalenie umiejętności technicznych, filmami instruktażowymi i szczegółowymi przewodnikami użytkownika, a także prężne społeczności i fora użytkowników, w których można liczyć na pomoc kolegów i koleżanek z branży.

Minimum pomocy technicznej

Inni producenci po prostu nie są w stanie działać na taką skalę oraz nie mają odpowiedniego personelu i zasobów. Ze względu na ograniczoną liczbę pracowników, dostępnych tylko w określonych strefach czasowych i regionach, oferują ograniczoną pomoc techniczną. Klient potrzebuje dodatkowego czasu na rozwiązywanie problemów i usuwanie błędów — najczęściej wykonywane samodzielnie!

Porównanie funkcji

Funkcja Veeam Data Platform Essentials Inne rozwiązania do backupu dla małych firm Czym wyróżnia się Veeam
Odzyskiwanie
Przywracanie całej maszyny, dysków i plików systemu operacyjnego-gościa    

Veeam: Umożliwia odzyskanie całej maszyny oraz wybranych dysków i plików systemu operacyjnego-gościa z jednej kopii zapasowej.

Inne rozwiązania: Prawie wszystkie produkty umożliwiają odzyskanie całej maszyny, dysków i plików systemu operacyjnego-gościa. 

Natychmiastowe odzyskiwanie dowolnego obciążenia między platformami   Brak lub częściowo Veeam: Rozszerzenie opatentowanej technologii Instant VM Recovery firmy Veeam na inne obciążenia sprawiło, że obecnie dowolne obciążenie — maszynę wirtualną, serwer fizyczny, stację roboczą, instancję chmurową — można błyskawicznie odzyskać na dowolną platformę — vSphere, AWS, Azure, Hyper-V — przez jego uruchomienie bezpośrednio z kopii zapasowej.
Inne rozwiązania: Większość produktów pozwala natychmiast odzyskać maszynę wirtualną. Jednak tylko nieliczne produkty umożliwiają natychmiastowe odzyskiwanie obciążeń na inne platformy niż VMware lub Hyper-V. A nawet jeśli dają taką możliwość, zazwyczaj dotyczy ona tylko serwerów fizycznych (natychmiastowym odzyskiwaniem nie są objęte inne obciążenia, takie jak stacje robocze czy instancje chmurowe).
Bezagentowe odzyskiwanie elementów aplikacji   Brak lub częściowo

Veeam: Umożliwia bezagentowe odzyskiwanie pojedynczych elementów z kopii zapasowych takich aplikacji jak Microsoft Exchange, SharePoint, SQL, Active Directory, Oracle itp.

Inne rozwiązania: Połowa produktów nie umożliwia granularnego odzyskiwania elementów aplikacji. Te, które dają taką możliwość, zazwyczaj wymagają agentów do odzyskiwania elementów aplikacji i udostępniają ograniczone opcje odzyskiwania (np. tylko pobieranie elementów na serwer kopii zapasowych).

Przywracanie do chmury publicznej i obiektowej pamięci masowej   Brak lub częściowo

Veeam: Umożliwia odzyskiwanie danych bezpośrednio do takich chmur publicznych jak AWS, Microsoft Azure i Azure Stack.

Inne rozwiązania: Ponad połowa produktów nie umożliwia odzyskiwania danych do chmur publicznych. Te, które dają taką możliwość, zazwyczaj wymagają wykonania większej liczby czynności ręcznych niż rozwiązanie Veeam lub obsługują tylko jedną platformę chmurową.

Backup
Bezagentowe tworzenie kopii zapasowych obrazów z uwzględnieniem aplikacji   Częściowo

Veeam: Umożliwia bezagentowe tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych maszyn wirtualnych na poziomie obrazu z przetwarzaniem uwzględniającym specyfikę aplikacji.

Inne rozwiązania: Większość produktów tworzy spójne aplikacyjnie kopie zapasowe maszyn wirtualnych bez użycia agentów, ale żaden z nich nie obsługuje tylu aplikacji co rozwiązanie Veeam. Kilka produktów wymaga agentów do przetwarzania dzienników lub uwzględniania specyfiki aplikacji, co jest potrzebne do granularnego odzyskiwania elementów aplikacji.

Powielanie kopii zapasowych    

Veeam: Umożliwia powielanie danych kopii zapasowych w innym systemie dyskowym w celu uzyskania dodatkowego egzemplarza kopii. Kopie zapasowe mogą być wysyłane do lokalizacji zewnętrznej wykorzystującej inne komponenty sprzętowe.

Inne rozwiązania: Wszystkie produkty umożliwiają powielanie danych istniejących kopii zapasowych w innym repozytorium.

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie z migawek pamięci masowej    

Veeam: Umożliwia dowolnie częste tworzenie kopii zapasowych w postaci obrazów z migawek pamięci masowej przy minimalnym wpływie na środowisko produkcyjne, a także odzyskiwanie pojedynczych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych Windows, plików gościa i elementów aplikacji z migawek pamięci masowej.

Inne rozwiązania: Niemal żaden produkt nie umożliwia tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych z migawek pamięci masowej. Natomiast nieliczne produkty, które umożliwiają odzyskiwanie danych z migawek pamięci masowej, zazwyczaj obsługują niewiele macierzy i udostępniają ograniczone opcje odzyskiwania (np. bez granularnego odzyskiwania elementów aplikacji).

Powielanie kopii zapasowych w chmurze i obiektowej pamięci masowej   Częściowo lub w pełni

Veeam: Umożliwia natychmiastowe powielanie nowo utworzonych kopii zapasowych w obiektowej pamięci masowej na podstawie określonych zasad powielania.

Inne rozwiązania: Większość produktów umożliwia powielanie kopii zapasowych w obiektowej pamięci masowej w chmurze, ale wiele z nich obsługuje ograniczoną liczbę platform chmurowych, nie oferuje zaawansowanych ustawień powielania kopii zapasowych lub udostępnia ograniczone opcje odzyskiwania danych z kopii zapasowych przechowywanych w chmurze. Ponad połowa produktów nie umożliwia odzyskiwania danych do chmur publicznych. Te, które dają taką możliwość, zazwyczaj wymagają wykonania większej liczby czynności ręcznych niż rozwiązanie Veeam lub obsługują tylko jedną platformę chmurową. 

Zautomatyzowane testy kopii zapasowych i weryfikacja odzyskiwania   Brak lub częściowo

Veeam: Umożliwia automatyczne testowanie odzyskiwalności chronionych maszyn wirtualnych przez ich uruchamianie bezpośrednio z pliku kopii zapasowej lub repliki w odizolowanym środowisku przy użyciu opatentowanych przez firmę Veeam funkcji SureBackup i SureReplica. Ponadto rozwiązanie Veeam obsługuje wbudowane skrypty do weryfikowania aplikacji.

Inne rozwiązania: Połowa produktów nie umożliwia weryfikowania odzyskiwalności chronionych maszyn wirtualnych. Te, które dają taką możliwość, zazwyczaj oferują tylko podstawową izolację na potrzeby odzyskiwania próbnego, nie wykonują zaawansowanych testów weryfikacyjnych albo nie udostępniają zautomatyzowanego lub elastycznego planowania weryfikacji.

Skalowalne, niezależne od rodzaju pamięci masowej tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych urządzeń NAS   Brak lub częściowo

Veeam: Pozwala zmodernizować ochronę danych NAS i przywracać je w dowolnej lokalizacji dzięki szerokiej obsłudze serwerów i udziałów plików SMB, NFS, Microsoft Windows oraz Linux bez konieczności stosowania interfejsów API określonego producenta czy protokołu NDMP. Rozwiązanie Veeam obejmuje także macierzysty mechanizm śledzenia zmienionych plików, który polepsza wartości parametru RPO.

Inne rozwiązania: Niektóre produkty nie umożliwiają ochrony danych NAS. Te, które dają taką możliwość, zazwyczaj chronią tylko określone typy urządzeń NAS, ponieważ korzystają z protokołu NDMP, lub są mało efektywne, ponieważ nie zawierają takich funkcji jak śledzenie zmienionych bloków.

Niezmienność na potrzeby ochrony przed atakami ransomware   W niektórych produktach

Veeam: Umożliwia tworzenie niezmiennych egzemplarzy kopii zapasowych dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji obiektowej pamięci masowej dostępnych w usłudze Amazon S3 oraz w obsługiwanych urządzeniach lokalnej obiektowej pamięci masowej zgodnych z technologią S3.

Inne rozwiązania: Połowa produktów umożliwia tworzenie niezmiennych egzemplarzy kopii zapasowych.

Inne funkcje
Zaawansowane monitorowanie i raportowanie    

Veeam: Rozwiązanie Veeam ONE udostępnia zaawansowane funkcje monitorowania i analizowania całego środowiska IT, które obejmują kompleksowe pulpity oraz ponad sto gotowych i konfigurowalnych raportów, a także mechanizmy inteligentnej diagnostyki i zautomatyzowanych czynności naprawczych, które umożliwiają automatyczne wykrywanie i rozwiązywanie problemów.

Inne rozwiązania: Zawierają tylko podstawowe funkcje monitorowania, które zazwyczaj ograniczają się do statystyk zadań tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych.

Replikacja maszyn wirtualnych na podstawie obrazów   Częściowo

Veeam: Umożliwia replikację maszyn wirtualnych na miejscu lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii. Umożliwia także wstępne wypełnianie maszyn wirtualnych-replik danymi z istniejących kopii zapasowych.

Inne rozwiązania: Większość produktów do backupu obejmuje zintegrowane funkcje replikacji maszyn wirtualnych, ale zazwyczaj są one objęte ograniczeniami, takimi jak dodatkowe koszty, obsługa wyłącznie platformy VMware czy replikacja maszyn wirtualnych wyłącznie z kopii zapasowych (nie z maszyn produkcyjnych).

Macierzysta obsługa taśm   Częściowo

Veeam: Umożliwia przechowywanie kopii zapasowych na niezależnych napędach taśmowych, w bibliotekach taśm i w wirtualnych bibliotekach taśm.

Inne rozwiązania: Większość produktów umożliwia przechowywanie kopii zapasowych na taśmach, ale wiele z nich ma pewne ograniczenia, takie jak ograniczone możliwości zarządzania taśmami, ograniczone opcje odzyskiwania z taśm czy wymóg korzystania z odrębnego produktu.

Przeciągnij, aby wyświetlić większy obszar tabeli
Payment

Potrzebujesz pomocy w obliczeniu potrzeb licencyjnych?

Zasoby

Data protection trends report 2023

Trendy w ochronie danych w 2023 r.

Największy raport na temat branży ochrony danych, obejmujący opinie ponad 4 tys. menedżerów IT.

Więcej informacji
Retail wp
10 najlepszych praktyk z zakresu backupu w środowisku VMware

10 najlepszych praktyk związanych z tworzeniem kopii zapasowych w środowisku VMware.

Więcej informacji
Ransomware protection

Małe firmy vs. ransomware

Dowiedz się, dlaczego kopie zapasowe to ostatnia linia obrony przed atakami ransomware.

Obejrzyj
Board replay icon

Webinarium nt. backupu w chmurze dla małych firm

Poznaj najlepsze praktyki z zakresu tworzenia kopii zapasowych w chmurze.

Obejrzyj
* Oceny i recenzje: 4,6/5 na podstawie 1428 recenzji dostępnych 6 października 2022 r. w kategorii Enterprise Backup and Recovery Software Solutions. GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym, a PEER INSIGHTS jest znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w USA oraz innych krajach i zostały one tutaj użyte za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści dostępne w serwisie Gartner Peer Insights obejmują opinie użytkowników na temat korzystania z wymienionych w nim produktów, nie powinny być traktowane jako stwierdzenia dotyczące stanu faktycznego i nie odzwierciedlają poglądów firmy Gartner ani jej podmiotów stowarzyszonych. Firma Gartner nie popiera żadnych dostawców, produktów czy usług przedstawionych w tych treściach ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych wprost lub dorozumianych, dotyczących tych treści, w tym jakichkolwiek gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.

Rozpocznij przygodę z rozwiązaniami Veeam!

Już dziś zrób kolejny krok w kierunku modernizacji
i ochrony swoich danych.

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Skontaktuj się z nami

Opisz swoje środowisko, podając liczbę serwerów lub maszyn wirtualnych, stosowany hypervisor itp. Pomoże to nam szybko odpowiedzieć na Twoją prośbę.
Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Ta witryna jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz obowiązują w niej Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług firmy Google.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Zamów prezentację

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.