Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Veeam Cloud Connect Backup dla usługodawców

Szybkie i bezpieczne kopie zapasowe w chmurze

Obejrzyj 3-minutowy film

Dzięki funkcji Veeam® Cloud Connect klienci firmy Veeam mogą łatwo rozciągnąć firmową infrastrukturę kopii zapasowych na środowisko chmurowe. Ponadto Veeam Cloud Connect ułatwia dostawcom usług oferowanie hostowanych repozytoriów kopii zapasowych lub kompleksowych usług backupu przy użyciu rozwiązań Veeam.

UWAGA: Dostawcom usług oferujemy bezpłatną wersję próbną w ramach programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). W celu jej pobrania wystarczy zalogować się przy użyciu poświadczeń VCSP.Jeszcze nie należysz do programu VCSP? Przystąp do niego — jest bezpłatny, nie zobowiązuje do zakupu, a odpowiedni formularz można wypełnić online.

DARMOWA WERSJA PRÓBNA
W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

Kopie zapasowe w chmurze

Każda firma powinna przechowywać kopie zapasowe w lokalizacji zewnętrznej. Jednak wiele przedsiębiorstw nie dysponuje takim obiektem, a ponadto wynoszenie taśm lub nośników wymiennych poza siedzibę firmy jest uciążliwe. Dlatego coraz więcej klientów wybiera chmurę, widząc w niej lepszą alternatywę.

Stwarza to ogromną szansę dla dostawców usług. Funkcja Veeam Cloud Connect pomaga w jej wykorzystaniu przez pozyskiwanie nowych klientów, zwiększanie cyklicznych przychodów oraz wejście na dynamicznie rozwijający się rynek usług chmurowych.

Zasada działania

find_sp.png
Łączenie się z dostawcami usług oferującymi repozytoria chmurowe oraz wyszukiwanie takich dostawców jest możliwe bezpośrednio w konsoli kopii zapasowych Veeam.

Funkcja Veeam Cloud Connect integruje hostowane repozytoria kopii zapasowych (tzw. repozytoria chmurowe) bezpośrednio z konsolą kopii zapasowych Veeam:

  • Klient klika przycisk umożliwiający dodanie dostawcy usług i wprowadza otrzymane poświadczenia.
  • Repozytoria chmurowe pojawiają się w infrastrukturze kopii zapasowych.

To wszystko! Nie ma żadnej sieci VPN ani odrębnej konsoli, a repozytoria chmurowe funkcjonują podobnie do innych repozytoriów kopii zapasowych — z tym, że są dostępne nawet w przypadku utraty podstawowej kopii zapasowej lub centrum danych.

Konfiguracja w 10 minut

Korzystając z funkcji Veeam Cloud Connect, usługodawca może łatwo przygotować lokalizację przechowywania kopii zapasowych Veeam. Może to być zupełnie odrębna oferta albo element szerszej usługi tworzenia kopii zapasowych świadczonej w oparciu o technologie Veeam. Wystarczy jeden serwer, aby w zaledwie 10 minut skonfigurować infrastrukturę chmurową na potrzeby rozwiązania Veeam.

Infrastruktura ta obejmuje bramę do usług chmurowych, która:

  • Wirtualizuje ruch sieciowy między usługodawcą a klientami.
  • Bezpiecznie przesyła dane za pośrednictwem połączenia SSL/TSL, używając jednego portu w celu uproszczenia konfiguracji zapory sieciowej oraz eliminując potrzebę korzystania z połączenia VPN.

Usługodawca może także wdrożyć większą liczbę bram usług chmurowych, aby zapewnić wysoką dostępność i automatyczne równoważenie obciążeń.

Wielu dzierżawców

Funkcja Veeam Cloud Connect została zaprojektowana od postaw z myślą o środowiskach hostingu z wieloma dzierżawcami:

  • Jedno repozytorium kopii zapasowych można podzielić na większą liczbę segmentów i dla każdego z nich określić odrębnego dzierżawcę.
  • Alokacją zasobów i terminami ważności można zarządzać osobno dla poszczególnych dzierżawców.

Poszczególne repozytoria chmurowe są całkowicie odrębne. Klienci mogą również szyfrować kopie zapasowe. Operacja ta jest wykonywana w źródle (zanim dane opuszczą sieć klienta) i nie zwiększa stopnia wykorzystania przepustowości. Dzieje się tak, ponieważ w odróżnieniu od akceleratorów WAN ogólnego przeznaczenia funkcja akceleracji sieci WAN opracowana przez Veeam zachowuje współczynnik redukcji danych nawet w przypadku strumieni zaszyfrowanych.

Veeam-Cloud-Connect-diagram-800x480.png
Funkcja Veeam Cloud Connect zapewnia obsługę wielu dzierżawców, eliminuje potrzebę korzystania z połączeń VPN i upraszcza konfigurację zapory sieciowej.

Nie przegap szansy!

Zapotrzebowanie na przechowywanie kopii zapasowych w chmurze rośnie. Wynika to głównie z coraz większej akceptacji rozwiązań hostowanych, potrzeby zapewnienia nieprzerwanego dostępu do aplikacji i danych oraz wzmożonej koncentracji komórek IT na działaniach generujących przychody (oraz związanego z tym popytu na usługi zarządzane, w tym z zakresu backupu).

Oferta firmy Veeam w doskonały sposób spełnia wymogi związane z udanym wejściem na ten dynamicznie rozwijający się rynek:

Najlepszy w branży program dla dostawców usług, obejmujący elastyczne opcje wdrażania i model licencji comiesięcznych z opłatami uzależnionymi od stopnia rozwoju. Więcej informacji

320 000 klientów, w tym wielu poszukujących lokalizacji zewnętrznej do przechowywania kopii zapasowych.

59 000 partnerów, w tym wielu poszukujących usługi łączności z chmurą, którą mogliby polecać lub sprzedawać klientom korzystającym z rozwiązań Veeam.

Brak konkurencji ze strony firmy Veeam: nie oferujemy własnej platformy chmurowej ani własnej usługi backupu — umożliwiamy to naszym partnerom!

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety