00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL

Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw

Dla przedsiębiorstw rozproszonych geograficznie i środowisk ROBO

Ceny i pakiety

Rozwiązanie Veeam® Cloud Connect dla przedsiębiorstw to dodatkowa usługa subskrypcyjna przeznaczona do dużych wdrożeń następujących produktów:

  • Veeam Availability Suite™
  • Veeam Backup & Replication™
  • Veeam Agent dla Microsoft Windows

Pakiet Veeam Availability Suite lub rozwiązanie Veeam Backup & Replication są potrzebne do tworzenia kopii zapasowych i replik maszyn wirtualnych oraz wysyłania ich do chmury lub centrum danych w siedzibie. Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows jest potrzebne do tworzenia kopii zapasowych serwerów fizycznych i stacji roboczych oraz wysyłania ich do chmury lub centrum danych w siedzibie. Nie są dostępne funkcje replikacji do chmury publicznej oraz replikacji serwerów fizycznych i stacji roboczych.

Ten osobno kupowany dodatek wymaga, aby klient miał umowę Microsoft Enterprise Agreement (EA) lub umowę VMware Enterprise License Agreement (ELA). Aby móc dokonać zakupu, klient musi przedstawić ważny numer umowy Microsoft EA lub VMware ELA.

Klientów, którzy nie spełniają żadnego z powyższych wymagań, zachęcamy do korzystania z funkcji Veeam Cloud Connect za pośrednictwem partnera-uczestnika programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP).

10 LICENCJI INSTANCYJNYCH Licencja instancyjna to wprowadzona przez firmę Veeam licencja subskrypcyjna nowej generacji. Licencje instancyjne są przenośne i mogą być stosowane do wielu typów obciążeń oraz produktów. Licencje instancyjne obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7, są przyznawane i mierzone według liczby instancji oraz sprzedawane w pakietach po 10 instancji. Firma Veeam oferuje licencje subskrypcyjne o okresie od roku do pięciu lat, a klient może zapłacić za licencje z góry lub zdecydować się na płatności coroczne. W przypadku dłuższego okresu licencji i płatności z góry można zaoszczędzić nawet 25%.  — licencjonowanie według liczby instancji

Subskrypcja 3-letnia, sprzedaż w pakietach po 10 instancji
Oszczędność 20% w porównaniu z okresem 1-rocznym

Obejmuje produkcyjną pomoc techniczną 24x7

STANDARD
$400 USD
rocznie

ENTERPISE
$800 USD
rocznie

ENTERPRISE PLUS
$1,200 USD
rocznie

 

Uwaga:

Funkcja Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw jest objęta nowym modelem przenośnych licencji instancyjnych firmy Veeam, które są sprzedawane w pakietach po 10 sztuk. Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw może korzystać z instancji w dowolnej wersji, przy czym różne obciążenia wymagają różnej ilości — zależnie od wersji instancji. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Firma Veeam prowadzi sprzedaż za pośrednictwem partnerów handlowych. W sprawie szczegółowych danych cenowych oraz wycen prosimy kontaktować się z partnerem. Jeśli nie masz wybranego partnera handlowego, możesz znaleźć sprzedawcę lub skontaktować się z działem sprzedaży w celu uzyskania pomocy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT LICENCJI INSTANCYJNYCH
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE LICENCJONOWANIA

VEEAM CLOUD CONNECT DLA PRZEDSIĘBIORSTW  SUGEROWANA CENA PRODUCENTA
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS

10 LICENCJI INSTANCYJNYCH Licencja instancyjna to wprowadzona przez firmę Veeam licencja subskrypcyjna nowej generacji. Licencje instancyjne są przenośne i mogą być stosowane do wielu typów obciążeń oraz produktów. Licencje instancyjne obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7, są przyznawane i mierzone według liczby instancji oraz sprzedawane w pakietach po 10 instancji. Firma Veeam oferuje licencje subskrypcyjne o okresie od roku do pięciu lat, a klient może zapłacić za licencje z góry lub zdecydować się na płatności coroczne. W przypadku dłuższego okresu licencji i płatności z góry można zaoszczędzić nawet 25%. licencjonowanie według liczby instancji

Subskrypcja 3-letnia, sprzedaż w pakietach po 10 instancji
Oszczędność 20% w porównaniu z okresem 1-rocznym

Obejmuje produkcyjną pomoc techniczną 24x7

$400 USD
rocznie
$800 USD
rocznie
$1,200 USD
rocznie

 

Uwaga:

Funkcja Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw jest objęta nowym modelem przenośnych licencji instancyjnych firmy Veeam, które są sprzedawane w pakietach po 10 sztuk. Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw może korzystać z instancji w dowolnej wersji, przy czym różne obciążenia wymagają różnej ilości — zależnie od wersji instancji. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Firma Veeam prowadzi sprzedaż za pośrednictwem partnerów handlowych. W sprawie szczegółowych danych cenowych oraz wycen prosimy kontaktować się z partnerem. Jeśli nie masz wybranego partnera handlowego, możesz znaleźć sprzedawcę lub skontaktować się z działem sprzedaży w celu uzyskania pomocy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT LICENCJI INSTANCYJNYCH
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE LICENCJONOWANIA

Licencje, odnawianie

Licencja na Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw jest udzielana na podstawie łącznej liczby maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i stacji roboczych, które będą objęte tworzeniem kopii zapasowych lub na podstawie łącznej liczby maszyn wirtualnych replikowanych za pośrednictwem tej technologii chmurowej. Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw można kupić do obsługi całego środowiska lub jego części. Maszyny wirtualne, serwery fizyczne i stacje robocze obsługiwane przez pakiet Veeam Availability Suite, rozwiązanie Veeam Backup & Replication lub narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows, które nie są przenoszone do lokalizacji zewnętrznej przy użyciu rozwiązania Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw, nie muszą być licencjonowane.

Wszystkie licencje subskrypcyjne obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7. Po upływie okresu licencji klient traci prawo do korzystania zarówno z samych produktów, jak i z pomocy technicznej. Aby odnowić licencję subskrypcyjną, wystarczy kupić kolejną licencję po aktualnej stawce.