Globalny lider nr 1

Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw

  • Scentralizowana ochrona dla rozproszonych centrów danych, środowisk ROBO i użytkowników mobilnych
  • Wyeliminowanie złożoności bez stosowania sieci VPN
  • Bezpieczne usługi backupu i replikacji w lokalizacji zewnętrznej dla klientów wewnętrznych
  • Błyskawiczne alokowanie repozytoriów chmurowych na platformie Microsoft Azure
WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Bezpośrednie wdrożenie lokalne w chmurze prywatnej

WYPRÓBUJ W AZURE

Skonfiguruj bezpłatnie na platformie Microsoft Azure

Korporacyjne funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii z wykorzystaniem chmury

Rozwiązanie Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw umożliwia firmom prowadzenie działalności w obszarze odzyskiwania po awarii przez świadczenie klientom wewnętrznym usług tworzenia kopii zapasowych i replikacji w lokalizacji zewnętrznej. Cechuje się ono prostotą dzięki wyeliminowaniu potrzeby korzystania z połączenia VPN oraz zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ cały ruch danych związany z tworzeniem kopii zapasowych i zarządzaniem jest przekazywany za pośrednictwem jednego portu.

Rozwiązanie umożliwia wysyłanie kopii zapasowych i replik Veeam z wielu lokalizacji do podstawowego centrum danych lub archiwizowanie tych kopii bezpośrednio w chmurze publicznej. Jednocześnie zapewnia ono elastyczność i kontrolę pozwalającą wybrać strategię korporacyjnego backupu i odzyskiwania optymalnie dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa.

Przesyłanie kopii zapasowych i replik do chmury jeszcze nigdy nie było tak łatwe Przesyłanie kopii zapasowych i replik do chmury jeszcze nigdy nie było tak łatwe

Zachowanie kontroli nad danymi

Wiele przedsiębiorstw podlega przepisom prawa i regułom ładu korporacyjnego, które ograniczają możliwość przekazania kontroli nad danymi niezależnemu usługodawcy. Przedsiębiorstwom tym zależy na centralnym zarządzaniu i zachowaniu pełnej kontroli nad danymi niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.

Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw to ekonomiczne, bardzo elastyczne rozwiązanie chmurowe, dzięki któremu duże przedsiębiorstwa mogą zachować pełną kontrolę nad danymi w całej korporacyjnej infrastrukturze kopii zapasowych — niezależnie od tego, czy kopie zapasowe ze zdalnych biur lub stacji roboczych są przechowywane w centrum danych w siedzibie, czy w chmurze publicznej. Ponadto kompleksowe szyfrowanie w źródle oraz podczas transferu i przechowywania daje klientom pewność, że ich dane są bezpieczne i pod kontrolą.

Wyższy poziom dostępności danych dzięki połączeniu platformy Microsoft Azure i rozwiązań Veeam

Tworzenie kopii zapasowych w podstawowym centrum danych lub chmurze publicznej

Duże przedsiębiorstwa obejmujące wiele lokalizacji i mające rozproszonych geograficznie pracowników potrzebują sposobu na centralne zarządzanie i przechowywanie danych znajdujących się w poszczególnych biurach lub stacjach roboczych.

Dzięki rozwiązaniu Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw jeden dział IT może centralnie zarządzać usługami backupu i replikacji w przedsiębiorstwie rozproszonym geograficznie, środowisku obejmującym zdalne biura i oddziały oraz na potrzeby użytkowników mobilnych, zachowując pełną kontrolę nad firmowymi danymi.

Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw to wydajny sposób na:

  • powielanie kopii zapasowych lub tworzenie replik serwerów wirtualnych, fizycznych i chmurowych z wielu lokalizacji w podstawowym centrum danych
  • bezpieczne i płynne tworzenie kopii zapasowych stacji roboczych użytkowników mobilnych w podstawowym centrum danych lub chmurze publicznej
  • archiwizowanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, serwerów i stacji roboczych bezpośrednio w chmurze publicznej
Kopie zapasowe lub repliki można wysyłać z oddziałów do podstawowego centrum danych Kopie zapasowe lub repliki można wysyłać z oddziałów do podstawowego centrum danych

Tworzenie kopii zapasowych i ochrona stacji roboczych pracowników przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa, których załoga obejmuje pracowników podróżujących po całym kraju, a nawet po świecie, potrzebują ochrony firmowych danych i centralnej kontroli nad nimi niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkowników.

Rozwiązanie Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw ułatwia zachowanie pełnej kontroli nad firmowymi danymi dzięki możliwości wykonywania kopii zapasowych stacji roboczych pracowników. Kopie zapasowe stacji roboczych są tworzone płynnie i bezpiecznie w podstawowym centrum danych lub chmurze publicznej.

Platforma Microsoft Azure jako zewnętrzna lokalizacja przechowywania korporacyjnych kopii zapasowych

Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw ułatwia wysyłanie kopii zapasowych do chmury publicznej Microsoft Azure. Dzięki narzędziom dostępnym w witrynie Microsoft Azure Marketplace klienci korzystający z platformy Microsoft Azure mogą błyskawicznie konfigurować korporacyjne chmurowe repozytoria kopii zapasowych i automatycznie przenosić archiwa kopii zapasowych Veeam ze środowiska lokalnego do chmury Azure. To zaawansowane połączenie rozwiązań Microsoft i Veeam sprawia, że przedsiębiorstwa zyskują ekonomiczną pamięć masową na platformie Azure oraz zapewniane przez Veeam funkcje granularnego odzyskiwania na poziomie plików.

  • Łatwe wdrożenie funkcji backupu Veeam na platformie Azure. Korzystając z jednego serwera, można w zalewie 30 minut skonfigurować próbną wersję rozwiązania Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw bezpośrednio z poziomu witryny Microsoft Azure Marketplace.
  • Szybkie powielanie kopii zapasowych do chmury Azure. Nowoczesna architektura kopii zapasowych Veeam ułatwia transfer korporacyjnych kopii zapasowych na platformę Azure dzięki ciągłemu przyrostowemu trybowi backupu, a także zasadom przechowywania dziadek-ojciec-syn i wbudowanym funkcjom kopiowania zadań.
Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw zapewnia klientom firmy Microsoft łatwą łączność i możliwość centralnego zarządzania przenoszeniem archiwów kopii zapasowych na platformę Microsoft Azure Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw zapewnia klientom firmy Microsoft łatwą łączność i możliwość centralnego zarządzania przenoszeniem archiwów kopii zapasowych na platformę Microsoft Azure

Jak możemy pomóc?

Hcwh sales

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Hcwh tech

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Hcwh forum

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam