Nowość Veeam Availability Suite 9.5 Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Veeam Cloud Connect

Odzyskiwanie po awarii i tworzenie kopii zapasowej w lokalizacji zewnętrznej w oparciu o chmurę

 

Idealne połączenie: Veeam i zaufany dostawca DRaaS.

Kopie zapasowe i repliki maszyn wirtualnych można przenieść do lokalizacji zewnętrznej bez wdrażania odrębnej, złożonej infrastruktury i ponoszenia związanych z nią kosztów. Funkcja Veeam® Cloud Connect udostępnia w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę tworzenia, replikacji i przywracania kopii zapasowych z chmury..

Wystarczy wybrać usługodawcę i przenieść kopie zapasowe maszyn wirtualnych lub zadania replikacji do chmury — odzyskiwanie po awarii i tworzenie kopii zapasowej w lokalizacji zewnętrznej w oparciu o chmurę jest teraz naprawdę łatwe!

Cloud Connect Overview
DARMOWA WERSJA PRÓBNA
W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

Znajdź usługodawcę

 • Odzyskiwanie po awarii w oparciu o chmurę — DRaaS
 • Tworzenie kopii zapasowych w chmurze

DRaaS jako element wszechstronnej strategii dostępności

Odzyskiwanie po awarii jako usługę (Disaster Recovery-as-a-Service, DRaaS) wdraża się zazwyczaj jako dodatek lub oddzielny element ogólnej strategii dostępności. DRaaS pozwala uniknąć inwestycji w centrum danych, które zwiększają złożoność zarządzania i niepewność, czy po poważnej awarii rzeczywiście uda się odzyskać dane.

Firma Veeam® oferuje DRaaS w ramach wszechstronnej strategii dostępności. Wykorzystujemy inwestycje w wirtualizację oraz pamięć masową w centrum danych i rozszerzamy ich możliwości za pośrednictwem chmury hybrydowej. Przystępna cenowo i skuteczna replikacja maszyn wirtualnych w oparciu o obrazy zapewnia prawdziwe odzyskiwanie po awarii w oparciu o chmurę w odniesieniu do WSZYSTKICH aplikacji (RTPO < 15 minut). Jest to możliwe dzięki najlepszym i najbardziej zaufanym dostawcom DRaaS z całego świata — wystarczy wybrać tego, który najlepiej zaspokoi nasze potrzeby!

Veeam Cloud Connect Replication: DRaaS that is extremely powerful and extremely easy

DRaaS spodoba się naszym klientom ze względu na swobodę wyboru pełnego lub selektywnego przełączania awaryjnego i powrotu po awarii do nowej lub dotychczasowej infrastruktury.

Nicolas Power
dyrektor generalny
Zettagrid

Szybkie i bezpieczne odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę

Funkcja Veeam Cloud Connect z replikacją maszyn wirtualnych umożliwia najlepsze wykorzystanie zalet DRaaS. Oferuje w pełni zintegrowane, szybkie i bezpieczne odzyskiwanie po awarii w oparciu o chmurę za pośrednictwem dostawcy DRaaS.

Zaawansowana replikacja maszyn wirtualnych w oparciu o obrazy dostępna w ramach funkcji Veeam Cloud Connect jest prosta w konfiguracji i łatwa w obsłudze za pośrednictwem usługodawcy. Oto jej cechy:

 • Host chmurowy w lokalizacji awaryjnej obejmujący zasoby procesora, pamięć RAM i masową oraz zasoby sieciowe przydzielone przez dostawcę DRaaS.
 • Pełne przełączanie awaryjne na lokalizację zdalną po kilku kliknięciach w bezpiecznym portalu internetowym oraz opcja częściowego przełączania awaryjnego umożliwiająca natychmiastowe przełączanie tylko na wybrane repliki maszyn wirtualnych.
 • Pełny i częściowy powrót po awarii — przywracanie normalnego funkcjonowania.
 • Wbudowane urządzenia-rozszerzenia sieciowe, które upraszczają obsługę sieci i pozwalają zachować ciągłość komunikacji między działającymi maszynami wirtualnymi niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.
 • Przełączanie awaryjne 1 kliknięciem — mechanizmy umożliwiające szybką realizację i testowanie przełączania awaryjnego w ramach symulacji bez zakłócania pracy obciążeń produkcyjnych.
 • Jednoportowa łączność z usługodawcą za pośrednictwem bezpiecznego, niezawodnego połączenia TLS/SSL z usługodawcą przy użyciu funkcji szyfrowania ruchu.
 • Różne technologie redukcji ruchu, w tym wbudowana akceleracja sieci WAN, replikacja z kopii zapasowej, BitLooker™ i wstępne wypełnianie replik.

Wystarczy wybrać usługodawcę współpracującego z firmą Veeam i skierować zadania replikacji do hosta w chmurze udostępnianego przez dostawcę DRaaS.

Watch short demo: Veeam Cloud Connect Replication
Fast, secure cloud-based disaster recovery

Właściwe stosowanie zasady „3-2-1” dotyczącej tworzenia kopii zapasowych w chmurze

Zasada „3-2-1” mówi, że dane należy przechowywać w trzech egzemplarzach, na dwóch różnych nośnikach pamięci masowej, w tym jeden poza siedzibą firmy. Przechowywanie kopii zapasowych na zewnątrz firmy może być kłopotliwe z powodu ograniczonej przepustowości, dynamicznie rosnącej ilości danych oraz braku zasobów niezbędnych do stworzenia i utrzymywania prawdziwego zewnętrznego repozytorium kopii.

Funkcja Veeam Cloud Connect powoduje, że zasadę „3-2-1” można wdrożyć bez inwestowania środków finansowych i zasobów w dodatkową lokalizację oraz bez zwiększania przepustowości. Wystarczy skorzystać z chmurowego repozytorium kopii zapasowych udostępnianego przez uczestnika programu Veeam Cloud & Service Provider oraz z wbudowanej technologii akceleracji sieci WAN.

Obejrzyj webinarium

Kopie zapasowe zapisujemy u usługodawcy, któremu ufamy, a zaufanie jest niezmiernie ważne.

Jukka Kokkola
specjalista ds. informatyki i telekomunikacji
Geotrim Oy

Łatwe w obsłudze funkcje tworzenia kopii zapasowych w chmurze

Firma Veeam zapewnia wydajne i niezawodne funkcje, które pomagają uniknąć ryzyka katastrofalnej utraty danych. Funkcja Veeam Cloud Connect daje następujące korzyści:

 • Hosting kopii zapasowych: Kopie zapasowe mogą być przesyłane do zewnętrznego, hostowanego repozytorium w chmurze za pośrednictwem bezpiecznego połączenia SSL — bez potrzeby kupowania dodatkowych licencji Veeam.
 • Pełny wgląd i kontrola: Dane przechowywane w hostowanych repozytoriach kopii zapasowych można wyświetlać i odzyskiwać bezpośrednio z poziomu konsoli operatora. Możliwe jest również bieżące śledzenie wykorzystania repozytoriów i otrzymywanie powiadomień o terminach przedłużenia umowy.
 • Nowoczesna architektura kopii zapasowych: nasz kompleksowy produkt umożliwia wykorzystanie nowoczesnej technologii backupu firmy Veeam, obejmującej m.in. funkcję powielania kopii zapasowych z wbudowaną akceleracją sieci WAN, ciągły przyrostowy tryb tworzenia kopii, przetwarzanie równoległe maszyn wirtualnych i ich dysków oraz schemat przechowywania GPS (dziadek-ojciec-syn)
 • Kompleksowe szyfrowanie: Wszystkie dane są szyfrowane w źródle (przed opuszczeniem firmowej sieci) oraz podczas transferu i przechowywania. Odbywa się to bez negatywnego wpływu na współczynnik redukcji danych zapewniany przez wbudowane funkcje kompresji i akceleracji sieci WAN.
W razie awarii całe maszyny wirtualne, pliki maszyn, dyski twarde maszyn oraz pliki systemu operacyjnego-gościa można przywracać z chmury kilkoma kliknięciami.
W razie awarii całe maszyny wirtualne, pliki maszyn, dyski twarde maszyn oraz pliki systemu operacyjnego-gościa można przywracać z chmury kilkoma kliknięciami.
Use a backup job to store data on-premises for fast local restores, then use a backup copy job to send data off site to the service provider’s cloud repository for risk mitigation
Za pomocą zadania tworzenia kopii zapasowej można zapisać dane lokalnie z myślą o szybkim przywróceniu, a następnie przy użyciu zadania powielania kopii — przesłać dane do repozytorium chmurowego wybranego usługodawcy w celu ograniczenia ryzyka
BEZPŁATNIE

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Veeam Cloud Connect — licencjonowanie

Funkcja Veeam Cloud Connect z tworzeniem kopii zapasowych i replikacją jest zawarta w pakiecie Veeam Availability Suite™, rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ i pakiecie Veeam Backup Essentials™ dla wszystkich użytkowników końcowych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat i uzyskiwania dodatkowej licencji. W celu korzystania z niej należy jednak uzyskać subskrypcję na odpowiednim komputerze oraz zasoby pamięci masowej od wybranego usługodawcy.

Dostawcę DRaaS lub repozytorium kopii zapasowych można łatwo znaleźć w katalogu programu Veeam Cloud & Service Provider na podstawie kryteriów takich jak lokalizacja centrum danych, obszar świadczonych usług, typ oferty, hypervisor itp. Usługodawcę można również dodać lub znaleźć bezpośrednio w konsoli kopii zapasowych Veeam.

Znajdź usługodawcę

Uwaga, usługodawcy!

Grono klientów firmy Veeam zainteresowanych usługami DRaaS jest szerokie i nieustannie rośnie! Zachęcamy do oferowania DRaaS do celów replikacji przy użyciu Veeam Cloud Connect oraz repozytoriów chmurowych na kopie zapasowe tworzone za pomocą tej funkcji. Przystąp do programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), aby oferować usługi odzyskiwania po awarii w chmurze oraz chmurowe repozytoria kopii zapasowych szerokiemu gronu klientów firmy Veeam z całego świata.

Jest to ogromna szansa dla usługodawców, a funkcja Veeam Cloud Connect ułatwia jej wykorzystanie przez pozyskiwanie nowych klientów, zwiększanie cyklicznych przychodów i wejście na dynamicznie rozwijający się rynek usług chmurowych i DRaaS.

Więcej informacji na temat funkcji Veeam Cloud Connect dla usługodawców:

Więcej informacji o funkcji Veeam Cloud Connect

Przywracanie DOWOLNEJ kopii zapasowej Veeam w chmurze

Dzięki ulepszonej obsłudze oprogramowania VMware vCloud Director w pakiecie Veeam Availability Suite 9.5 usługodawcy mogą uprościć zarządzanie oraz obniżyć koszty, udostępniając dzierżawcom samoobsługowe funkcje backupu i przywracania.

Więcej

NOWOŚĆ! Direct Restore to Microsoft Azure

BEZPŁATNY, prekonfigurowany appliance w Azure, który umożliwia przywracanie kopii zapasowych Veeam w chmurze. Teraz lokalne maszyny wirtualne, serwery fizyczne i urządzenia końcowe z systemem Windows możesz przywracać lub przenosić do chmury.

Więcej

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety