00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Veeam Direct Restore to Microsoft Azure

Przywracanie DOWOLNEJ kopii zapasowej na platformie Microsoft Azure w 2 krokach

Funkcja Veeam Direct Restore to Microsoft Azure — wchodząca w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication — umożliwia przywracanie lokalnych maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V, serwerów fizycznych oraz urządzeń końcowych na platformę Microsoft Azure.

Ponadto funkcję tę można połączyć z narzędziem Veeam PN (Powered Network), aby utworzyć rozwiązanie do odzyskiwania na żądanie — zyskując lokalny dostęp do maszyn wirtualnych przywróconych na platformę Microsoft Azure.

POBIERZ BEZPŁATNĄ WERSJĘ PRÓBNĄ

Zrób pierwsze kroki z rozwiązaniem
Veeam Backup & Replication

direct_restore_to_microsoft_azure_pl.png
Funkcja Restore to Microsoft Azure umożliwia przywracanie maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Microsoft Windows lub Linux

2 łatwe kroki do odzyskiwania danych na platformie Azure!

1.svg
Zarejestruj subskrypcję Azure w rozwiązaniu Veeam
2.svg
Przywróć DOWOLNĄ kopię zapasową bezpośrednio do Azure

Przywracanie danych na platformie Azure

Dzisiejsze centra danych nie ograniczają się już do lokalizacji fizycznych. Za pomocą chmury Microsoft Azure działy IT mogą zoptymalizować alokację zasobów oraz poprawić skalowalność i efektywność działania. Oferowana przez firmę Veeam funkcja Direct Restore to Microsoft Azure pozwala administratorom przywracać lub migrować do chmury Azure obciążenia fizyczne (P2V) lub wirtualne (V2V). Nie są do tego konieczne złożone konfiguracje ani dodatkowe inwestycje w sprzęt, co obniża koszty operacyjne.

Platforma Azure może służyć jako dodatkowa lokalizacja odzyskiwania, uruchamiana i skalowana odpowiednio do potrzeb.

Szybkie przywracanie obciążeń na platformę Azure

Szybkie i wydajne przywracanie w chmurze Azure jest możliwe z kopii zapasowej Veeam dowolnego typu. Dzięki tej technologii nie trzeba wcześniej wdrażać odrębnego appliance, a operację przywracania do Azure można wykonać bezpośrednio w interfejsie użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication. Instalacja agenta maszyny wirtualnej Azure odbywa się automatycznie (dotyczy tylko maszyn z systemem Windows), udostępniając opcje sekwencyjnego oraz równoległego przywracania dysku i maszyny wirtualnej.

screenshot_3.png
Odzyskiwanie kopii zapasowych Veeam na platformie Azure

Wykonywanie zaplanowanych migracji obciążeń

Czy zamierzasz przenieść do chmury publicznej Microsoft Azure niektóre firmowe maszyny wirtualne, a może nawet jakiś starszy serwer fizyczny? Teraz możesz łatwo wykonywać zaplanowane operacje przenoszenia maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V lub pozostałych w firmie serwerów fizycznych do chmury.

Czy w związku z zakończeniem obsługi technicznej systemu Windows Server 2008 R2 przenosisz jego instancje na platformę Azure? Więcej informacji

screenshot_2.png
Przenoszenie hosta wirtualnego, starszego serwera fizycznego lub urządzenia końcowego na platformę Microsoft Azure

Tworzenie środowiska testowego opartego na platformie Azure

Chmura Azure może być bardzo przydatna jako środowisko testowe.

Przechowywane w niej kopie zapasowe stanowią wierne odwzorowanie środowiska produkcyjnego, dzięki czemu można bezpiecznie testować poprawki i krytyczne aktualizacje przed ich wdrożeniem produkcyjnym.

screenshot_1.png
Używanie platformy Azure jako środowiska testowego lub programistycznego
Funkcja przywracania kopii zapasowych bezpośrednio na platformę Microsoft Azure sprawia, że platformy tej można używać jako chmurowego centrum danych na żądanie do celów odzyskiwania, w pełni wykorzystując elastyczne i skalowalne zasoby chmury Azure.

Odzyskiwanie na żądanie w chmurze za pomocą rozwiązania Veeam PN dla Microsoft Azure

veeam_recovery_to_azure.jpg.web.1280.1280.jpeg
Wykorzystanie platformy Microsoft Azure jako lokalizacji odzyskiwania na żądanie

Veeam PN dla Microsoft Azure to BEZPŁATNE rozwiązanie, które upraszcza i automatyzuje konfigurowanie lokalizacji odzyskiwania na platformie Microsoft Azure przy użyciu prostej sieci definiowanej programowo (SDN). Ułatwia ono zachowanie ciągłości działania oraz dostępności przez uproszczenie wdrożeń sieci VPN i jest przeznaczone dla firm DOWOLNEJ wielkości, w tym usługodawców. Veeam PN:

  • Dzięki współpracy z funkcją Veeam Direct Restore to Microsoft Azure udostępnia nową generację mechanizmów odzyskiwania na żądanie w chmurze — bez złożonych wdrożeń sieci VPN — umożliwiając zachowanie ciągłości działania i dostępności.
  • Udostępnia płynnie działającą i bezpieczną sieć między zasobami IT w środowisku lokalnym i na platformie Azure.
  • Zapewnia łatwą w obsłudze i w pełni zautomatyzowaną łączność sieciową między dowolnymi lokalizacjami

W przypadku wdrożeń w środowisku lokalnym i chmurze — pobierz

W przypadku wdrożeń na platformie Azure — pobierz

Pobierz nasz dokument White Paper

Recovery to Microsoft Azure: 4 powody, dla których Veeam PN to ułatwia!

Pobierz nasz dokument White Paper i dowiedz się, dlaczego właśnie TERAZ jest najlepsza pora na wzbogacenie opcji odzyskiwania o platformę Azure

Obejrzyj prezentację produktu

Nagrana sesja z udziałem inżyniera systemowego firmy Veeam

Pobierz teraz

Restore to Microsoft Azure

Więcej bezpłatnych produktów

Bezpłatne narzędzia do monitorowania i raportowania