https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvY2xvdWQtZGF0YS1yZWNvdmVyeS1henVyZS5odG1sIiwiaGFzaCI6ImJmYzFmNzY5LTY0MTQtNGY2ZC1iNzdhLWMyMmNhMDgwMTQxYyJ9

Veeam Direct Restore to Microsoft Azure

  • 2 kroki do platformy Azure
  • Odzyskiwanie danych na żądanie
  • Łatwe przenoszenie obciążeń 
  • Prace rozwojowo-testowe w chmurze
Wypróbuj bezpłatnie

Zrób pierwsze kroki z rozwiązaniem
Veeam Backup & Replication

Przywracanie DOWOLNEJ kopii zapasowej na platformie Microsoft Azure w 2 krokach

Funkcja Veeam Direct Restore to Microsoft Azure — wchodząca w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication™ — umożliwia przywracanie lokalnych maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V, serwerów fizycznych oraz urządzeń końcowych na platformę Microsoft Azure.

Ponadto funkcję tę można połączyć z narzędziem Veeam PN (Powered Network), aby utworzyć rozwiązanie do odzyskiwania na żądanie — zyskując lokalny dostęp do maszyn wirtualnych przywróconych na platformę Microsoft Azure.

Funkcja Restore to Microsoft Azure umożliwia przywracanie maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Microsoft Windows lub Linux

2 łatwe kroki do przywracania na platformie Azure!

Zarejestruj subskrypcję Azure w rozwiązaniu Veeam
Przywróć DOWOLNĄ kopię zapasową bezpośrednio do Azure
Dzisiejsze centra danych nie ograniczają się już do lokalizacji fizycznych. Za pomocą chmury Microsoft Azure działy IT mogą zoptymalizować alokację zasobów oraz poprawić skalowalność i efektywność działania. Oferowana przez firmę Veeam funkcja Direct Restore to Microsoft Azure pozwala administratorom przywracać do chmury Azure obciążenia fizyczne (P2V) lub wirtualne (V2V). Nie są do tego konieczne złożone konfiguracje ani dodatkowe inwestycje w sprzęt, co obniża koszty operacyjne.

Szybkie przywracanie obciążeń na platformę Azure

Szybką i wydajną operację przywracania w chmurze Azure można przeprowadzić z kopii zapasowej Veeam dowolnego typu. Dzięki tej technologii nie trzeba wcześniej wdrażać odrębnego appliance, a operację przywracania do Azure można wykonać bezpośrednio w interfejsie użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication. Instalacja agenta maszyny wirtualnej Azure odbywa się automatycznie (dotyczy tylko maszyn z systemem Windows), udostępniając opcje sekwencyjnego oraz równoległego przywracania dysku i maszyny wirtualnej.

Zaplanowane przenoszenie obciążeń

Czy zamierzasz przenieść do chmury publicznej Microsoft Azure niektóre firmowe maszyny wirtualne, a może nawet jakiś starszy serwer fizyczny? Teraz możesz łatwo wykonywać zaplanowane operacje przenoszenia do chmury maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V albo pozostałych w firmie serwerów fizycznych.

Czy w związku z zakończeniem obsługi technicznej systemu Windows Server 2008 R2 przenosisz jego instancje na platformę Azure? Więcej informacji

Tworzenie środowiska testowego opartego na platformie Azure

Chmura Azure może być bardzo przydatnym środowiskiem testowym. Przechowywane w niej kopie zapasowe stanowią wierne odwzorowanie środowiska produkcyjnego, dzięki czemu można bezpiecznie testować poprawki i krytyczne aktualizacje przed ich wdrożeniem produkcyjnym.

Pozwala to także skrócić cykl rozwojowy bez potrzeby kupowania czy alokowania nowych zasobów sprzętowych w systemie lokalnym.

Odzyskiwanie na żądanie w chmurze za pomocą rozwiązania Veeam PN (Powered Network)

Veeam PN dla Microsoft Azure to BEZPŁATNE rozwiązanie, które upraszcza i automatyzuje konfigurowanie lokalizacji odzyskiwania na platformie Microsoft Azure przy użyciu prostej sieci definiowanej programowo (SDN). Ułatwia ono zachowanie ciągłości działania oraz dostępności przez uproszczenie wdrożeń sieci VPN i jest przeznaczone dla firm DOWOLNEJ wielkości, w tym usługodawców. Veeam PN:

  • Dzięki współpracy z funkcją Veeam Direct Restore to Microsoft Azure udostępnia nową generację mechanizmów odzyskiwania na żądanie w chmurze — bez złożonych wdrożeń sieci VPN — umożliwiając zachowanie ciągłości działania i dostępności.
  • Udostępnia płynnie działającą i bezpieczną sieć między zasobami IT w środowisku lokalnym i na platformie Azure.
  • Zapewnia łatwą w obsłudze i w pełni zautomatyzowaną łączność sieciową między dowolnymi lokalizacjami.

Wdrażanie w środowisku lokalnym i chmurze — pobierz

Wdrażanie na platformie Azure — pobierz

Wykorzystanie platformy Microsoft Azure jako lokalizacji odzyskiwania na żądanie
White paper
Odzyskiwanie danych na platformie Microsoft Azure: 4 powody, dla których Veeam PN to ułatwia!
Pobierz White Paper
White paper
5 najważniejszych kwestii dotyczących mobilności w chmurze z perspektywy strategii ochrony danych
Pobierz White Paper

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora społeczności Veeam

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam