Kyndryl i Veeam ogłaszają globalne partnerstwo strategiczne, aby zapewnić kompleksową odporność cybernetyczną

Partnerstwo dostarczy klientom usługi z zakresu cyberodporności, które zwiększają ciągłość biznesową i elastyczność oraz obniżają koszty.

NOWY JORK, 21 lutego 2024 – Firmy Kyndryl (NYSE: KD), największy na świecie dostawca usług infrastruktury technicznej oraz Veeam® Software, lider pod względem udziału w rynku oprogramowania do replikacji i ochrony danych, ogłosiły dziś zawarcie globalnego sojuszu strategicznego. Jego celem jest dostarczenie klientom usług w obszarze odporności, wspieranych przez innowacyjne technologie, profesjonalne zarządzanie infrastrukturą i usługi odzyskiwania danych po incydentach. W ramach sojuszu Kyndryl staje się akredytowanym partnerem Veeam Accredited Service Partner (VASP).

Kyndryl oferuje profesjonalne usługi oraz wdrożenia techniczne zintegrowane z rozwiązaniami Veeam, zapewniając klientom szereg możliwości:

  • Kompleksowaodporność cybernetyczna: wykorzystuje zintegrowane podejście, aby pomóc klientom wzmocnić zaufanie ich interesariuszy, dzięki strategiom skutecznego odzyskiwania danych po wystąpieniu niepożądanych sytuacji, takich jak incydenty cybernetyczne, błędy ludzkie i awarie sprzętu.
  • Uproszczona zmiana dostawcy: zapewnia klientom płynne przejście na nowoczesną, bezpieczną i zgodną z przepisami infrastrukturę bazującą na chmurze, dzięki skalowalnym i konfigurowalnym opcjom tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych w środowiskach chmury hybrydowej i multi cloud.
  • Nowoczesne rozwiązania do ochrony danych: pomaga klientom w modernizowaniu oraz zabezpieczaniu danych w przedsiębiorstwie, przy wykorzystaniu uproszczonego i kompleksowego podejścia bazującego na jednej platformie do skutecznej, solidnej i niezawodnej ochrony danych, nowoczesnych aplikacji, zasobów i systemów SaaS.
  • Zwiększona wydajność operacyjna: umożliwia klientom elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych i standardów branżowych, poprzez zintegrowaną automatyzację zwiększającą wydajność operacyjną.

Partnerstwo łączy doświadczenie Kyndryl w zakresie zarządzanych usług bezpieczeństwa i funkcji zarządzania infrastrukturą z Veeam. Klienci Kyndryl korzystają z uproszczonej i całościowej ochrony danych oraz odzyskiwania zasobów po ataku ransomware, optymalizacji kosztów, wydajności operacyjnej, zgodności z przepisami oraz łatwym przepływie danych, wraz z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa środowisk chmury natywnej i Kubernetes – Veeam jest skoncentrowany na tym, aby firmy były przygotowane do odbicia się, gdy wydarzy się najgorsze. Niezależnie od tego, czy chodzi o cyberatak, awarię czy klęskę żywiołową, dajemy klientom pewność, że ich dane są bezpieczne i można je szybko odzyskać, aby utrzymać ciągłość biznesową – mówi John Jester, CRO w Veeam. – Cieszymy się, że możemy połączyć naszą technologię ze skalą i doświadczeniem Kyndryl, aby dostarczyć klientom na całym świecie korzyści płynące z rozwiązań Veeam. Razem zapewnimy firmom ciągłość działania.

Badania Enterprise Strategy Group wskazują, że światowy rynek pilnie potrzebuje zaawansowanej cyberodporności, dlatego rozszerzone partnerstwo między Veeam i Kyndryl pojawia się w kluczowym momencie – komentuje Christophe Bertrand, Practice Director w Enterprise Strategy Group.Rozbudowane oferty, które ci wieloletni partnerzy opracowali na bazie swoich technologii i kompetencji, są ściśle skoncentrowane na kluczowych potrzebach klientów i rynku. Przez ostatnich kilka lat obserwowaliśmy owocny rozwój tego partnerstwa i spodziewamy się, że te solidne oferty zostaną dobrze przyjęte w czasach, gdy przedsiębiorstwa mierzą się z cyberprzestępczością i złożonością środowisk IT.

W obliczu stale rosnących cyberzagrożeń zapewnienie odporności cybernetycznej jest dla naszych klientów najwyższym priorytetem – mówi Debbie Nevin, Vice President of Global Alliances w Kyndryl. – Partnerstwo z Veeam pomaga nam wspierać ciągłość biznesową naszych klientów, a także zdolność do odzyskania danych po coraz bardziej zaawansowanych incydentach cybernetycznych.

Więcej informacji na temat partnerstwa Kyndryl i Veeam można znaleźć na stronie: https://www.kyndryl.com/us/en/about-us/alliances.

O Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) jest największym na świecie dostawcą usług infrastruktury IT, wspierającym tysiące klientów z obszaru enterprise w ponad 60 krajach. Firma projektuje, buduje, zarządza i modernizuje złożone, systemy informatyczne o krytycznym znaczeniu, na których każdego dnia polega świat. Więcej informacji: www.kyndryl.com.

O Veeam

Veeam® jest liderem pod względem udziału w rynku oprogramowania do replikacji i ochrony danych. Misją firmy jest pomoc każdej firmie nie tylko w przywracaniu działalności po awarii lub utracie danych, ale także w rozwoju. Veeam zapewnia firmom maksymalną odporność poprzez dostarczanie rozwiązań bezpieczeństwa, odzyskiwania danych i wolności danych w chmurze hybrydowej. Veeam Data Platform to zintegrowane rozwiązanie dla środowisk chmurowych, wirtualnych, fizycznych, SaaS i Kubernetes, które daje kierownikom działów IT i bezpieczeństwa pewność, że ich aplikacje i dane są chronione i zawsze dostępne.

Firma Veeam, z siedzibą w Columbus w stanie Ohio i biurami w ponad 30 krajach, chroni ponad 450 tys. klientów na całym świecie, w tym 74% firm z listy Global 2000, które ufają, że Veeam zapewni ciągłość działania ich organizacji. Maksymalna odporność zaczyna się od Veeam. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.veeam.com lub profilach Veeam w serwisach LinkedIn @veeam-software i X @veeam. 

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. Takie stwierdzenia często zawierają słowa takie jak „będzie”, „przewidywać”, „spodziewać się”, „projektować”, „planować”, „prognozować”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „cel”, „może”, „powinien”, „byłby”, „mógłby”, „perspektywa” i inne podobne słowa, wyrażenia, ich zaprzeczenia lub inne odmiany. Wszystkie stwierdzenia, inne niż stwierdzenia faktów historycznych, w tym między innymi stwierdzenia reprezentujące przekonania kierownictwa dotyczące przyszłych wydarzeń, transakcji, strategii, operacji i wyników finansowych, mogą być stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia te nie gwarantują przyszłych wyników i odnoszą się wyłącznie do daty niniejszej informacji prasowej, a Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania swoich stwierdzeń dotyczących przyszłości. Rzeczywiste rezultaty lub wyniki mogą znacznie różnić się od tych sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, co jest konsekwencją ryzyk i niepewności, w tym tych opisanych w sekcji „Czynniki ryzyka” w ostatnim raporcie rocznym Spółki, na formularzu 10-K złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd