Rozwiązanie Veeam Recovery to Microsoft Azure: szybki, łatwy w użyciu, prosty we wdrożeniu i niedrogi sposób utrzymywania ciągłości biznesowej

  • Gwarancja ciągłości biznesowej. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać Microsoft Azure do przywracania danych, co umożliwi eliminację wysokich kosztów utrzymywania dedykowanej lokalizacji awaryjnej
  • Prostota wdrożenia. Proste konfigurowanie i wdrażanie lokalizacji awaryjnej za pomocą Veeam PN – nowego kompletnego rozwiązania do konfiguracji łączności sieciowej
  • Szybkość i łatwość użycia. Bezproblemowa i bezpieczna migracja lokalnych usług do Microsoft Azure

 

BAAR, Szwajcaria, 25 stycznia 2018 r.: Firma Veeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), poinformowała o dostępności narzędzia Veeam Recovery to Microsoft Azure z Veeam PN (Powered Network). To nowe, gotowe do użytku rozwiązanie zapewnia szybki, łatwy w użyciu, prosty we wdrożeniu i niedrogi sposób utrzymywania ciągłości biznesowej. Obejmuje ono nowy, BEZPŁATNY produkt o nazwie Veeam PN – łatwe w użyciu, zużywające niewiele zasobów rozwiązanie SDN (software defined networking), które pozwala wyeliminować skomplikowaną instalację VPN i uprościć konfigurację sieci, umożliwiając stworzenie lokalizacji awaryjnej w chmurze Microsoft Azure.

 

Funkcjonowanie firm zależy od tego, czy ich działy IT dysponują odpowiednim planem podtrzymania działalności, kiedy dojdzie do katastrofy naturalnej lub awarii. Według Gartner®a, „choć nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ będzie miał przestój na daną firmę, niedawne sondaże branżowe pokazują, że przeciętne przedsiębiorstwo szacuje straty na około 5600 dolarów za każdą minutę nieplanowanego przestoju w swoim podstawowym środowisku komputerowym”[i]. Oznacza to ponad 300 tysięcy dolarów na godzinę. Niestety, w wielu przedsiębiorstwach mechanizmy backupu i przywracania są niewystarczające. Po pierwsze, koszty utrzymywania i wspierania zdalnej lokalizacji awaryjnej dla lustrzanego systemu ze zduplikowanym sprzętem i oprogramowaniem są zaporowe ze względu na wysokie nakłady kapitałowe. Po drugie, backup i przywracanie są niezwykle praco- i czasochłonne.

 

Veeam Recovery to Microsoft Azure zapewnia prosty, bezpieczny sposób przywracania lokalnych usług w chmurze publicznej. Za pomocą Veeam Availability Suite firmowy dział IT może automatycznie uruchomić chmurową instancję Azure i bezpiecznie połączyć firmę z klientami, partnerami i pracownikami, bez względu na to, gdzie się znajdują, bez kosztów utrzymywania zapasowego systemu. To kompletne, gotowe do użytku rozwiązanie umożliwia przywracanie kopii zapasowych Veeam w chmurze, a jego uzupełnieniem jest Veeam PN, łatwe w użyciu, zużywające niewiele zasobów rozwiązanie SDN (software defined networking), które upraszcza konfigurację sieci i eliminuje skomplikowaną instalację VPN, umożliwiając stworzenie lokalizacji awaryjnej w chmurze Microsoft Azure. Veeam Recovery to Microsoft Azure w połączeniu Veeam PN jest kompletnym rozwiązaniem do przywracania danych w chmurze, które pomaga firmom uniknąć wysokich wydatków kapitałowych oraz problemów związanych z budowaniem i utrzymywaniem zdalnej lokalizacji awaryjnej.

 

„W zeszłym roku na świecie nie brakowało katastrof naturalnych, od huraganów i pożarów po trzęsienia ziemi i powodzie” – powiedział Danny Allan, wiceprezes ds. strategii produktowej w Veeam. – „Choć jednak organizacje zdawały sobie sprawę, że muszą być przygotowane na każdy rodzaj awarii, wiele z nich nie mogło sobie pozwolić na stworzenie redundantnej lokalizacji. Dzięki Veeam Recovery to Microsoft Azure dyrektorzy przedsiębiorstw mogą spać spokojnie, wiedząc, że jeśli dojdzie do awarii, firma będzie nadal funkcjonować w chmurze publicznej bez ponoszenia ogromnych kosztów i zużywania całego czasu personelu IT”.

 

Rozwiązanie Veeam Recovery to Microsoft Azure z Veeam PN ma na celu upraszczać i automatyzować konfigurowania lokalizacj awaryjne w Microsoft Azure poprzez ograniczenie złożoności wdrożeń VPN. Rozwiązanie oferuje kompletne przywracanie danych w chmurze, stanowiąc narzędzie, które pomaga organizacjom uniknąć wysokich nakładów kapitałowych oraz problemów związanych z budowaniem i utrzymywaniem zdalnej lokalizacji awaryjnej. Veeam Recovery to Microsoft Azure zaprojektowano pod kątem firm każdej wielkości, w tym dostawców usług. Zapewnia ono bezproblemową i bezpieczną łaczność sieciową między zasobami lokalnymi i znajdującymi się w chmurze Azure, a także łatwą w użyciu i w pełni zautomatyzowaną łączność między lokalizacjami. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Veeam Recovery to Microsoft Azure i Veeam PN.

 

WYPOWIEDZI

„Veeam pozostaje jednym z naszych najważniejszych globalnych partnerów, tworząc narzędzia takie jak Veeam Recovery to Microsoft Azure. To nowe rozwiązanie jeszcze bardziej ułatwi klientom korzystanie z Microsoft Azure jako awaryjnej lokalizacji dla usług wirtualnych i fizycznych” – powiedział Tad Brockway, dyrektor generalny, Microsoft Azure Storage w Microsoft Corp.

 

„Organizacje z różnych branż chcą szerzej korzystać ze skalowalnych, dostępnych na żądanie usług chmurowych, aby zwiększyć niezawodność i zmniejszyć koszty przywracania. Jednak często mają problemy z koordynowaniem poszczególnych zadań, takich jak konfigurowanie sieci, które są potrzebne, żeby zacząć i na bieżąco dbać o funkcjonowanie systemu. Rozwiązania takie jak Veeam Powered Network pomagają firmom wykorzystać pełen potencjał chmury publicznej do szybszego i bardziej kompleksowego przywracania” – powiedział Rick Villars, wiceprezes ds. badań nad centrami danych i chmurą w IDC.

 

Informacje o firmie Veeam Software

Veeam rozumie, jak trudnym wyzwaniem dla firm z całego świata jest utrzymywanie ciągłości biznesowej (Always-On Enterprise) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dlatego Veeam stworzył nowy rynek rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop — Availability for the Always-On Enterprise — pomagając firmom i instytucjom uzyskać wskaźnik czasu i punktu przywracania (recovery time and point objectives, RTPO) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Jest to możliwe dzięki zupełnie nowemu rozwiązaniu, które oferuje szybkie przywracanie danych, zapobieganie ich utracie, zweryfikowane odzyskiwanie, testowanie kopii zapasowych oraz pełny wgląd. Pakiet Veeam Availability Suite, w skład którego wchodzi oprogramowanie Veeam Backup & Replication, wykorzystuje wirtualizację, systemy pamięci masowych i chmurę obliczeniową – czyli technologie nowoczesnego centrum danych. Czyni to, aby pomóc firmom oszczędzać czas, ograniczyć ryzyko oraz znacznie obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne. W ten sposób wspiera klientów Veeam w realizowaniu ich bieżących i przyszłych celów biznesowych.

 

Firma została założona w 2006 roku. Obecnie posiada ponad 53 tys. partnerów (ProPartner) i ponad 282 tys. klientów na świecie. Główna siedziba firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a jej biura znajdują się w ponad 30 krajach. Więcej informacji pod adresem https://www.veeam.com/pl lub na profilu Twitter @veeam.


[i] Gartner®, „Three Moves for CIOs to Lower Business Costs with Cloud”, Ron Blair, 24 marca 2017 r.