Veeam wprowadza wersję V11 swojego rozwiązania, która zawiera ponad 200 udoskonaleń oraz zapobiega atakom ransomware i utracie danych, udostępniając jednocześnie jedną platformę do nowoczesnej ochrony danych

Nowe rozwiązanie „4 w 1” łączy w sobie funkcje dotyczące kopii zapasowych, replikacji i kopii migawkowych pamięci masowej, a teraz również ciągłej ochrony danych (CDP)

COLUMBUS, Ohio – 24 lutego, 2021: Veeam Software, lider w dziedzinie rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i dostawca rozwiązań Cloud Data Management, poinformował o wprowadzeniu nowej wersji Veeam Backup & Replication v11, stanowiącej zaawansowane rozwiązanie do ochrony danych w środowiskach chmurowych, wirtualnych, fizycznych i korporacyjnych. Rozwiązanie do kompleksowego zarządzania danymi zawiera ponad 200 nowych funkcji i udoskonaleń oraz jest na tyle zaawansowane i elastyczne, że umożliwia ochronę danych w każdej fazie cyklu ich życia, a jednocześnie stawia czoła złożoności środowisk wielochmurowych obejmujących chmury AWS, Microsoft Azure i Google Cloud Platform.

„Poprzednia wersja V10, zawierająca ponad 150 udoskonaleń, została wprowadzona przez Veeam zaledwie rok temu i została pobrana już ponad 700 000 razy. Fakt, że firma wprowadziła kolejną wersję — Veeam Backup & Replication v11 — zawierającą kolejne 200 nowych i zaawansowanych udoskonaleń w dziedzinie kopii zapasowych, chmury, odtwarzania po awarii i automatyzacji, doskonale ilustruje nasze tempo wprowadzania innowacji, jak również zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb naszych klientów oraz partnerów i zapewnianie im niezawodnej ochrony danych” — powiedział Danny Allan, dyrektor ds. technologii i wiceprezes ds. strategii produktowej w firmie Veeam.

Zgodnie z badaniami firmy 451 Research[i] w 69% przedsiębiorstw 75% ich personelu może efektywnie pracować zdalnie. Obciążenia są często zlokalizowane w środowiskach wielochmurowych, a pracownicy coraz częściej pracują z domu, w związku z czym zarządzanie danymi i ich kontrolowanie jest obecnie trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Odpowiadając na nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych, z którymi klienci mieli do czynienia w 2020 r., i przewidując kolejne, nowa wersja V11 udostępnia niezawodne zabezpieczenia i chroni przed atakami ransomware. W ten sposób zapewnia przedsiębiorstwom każdej wielkości bezprecedensową odporność i pomaga im skutecznie stawiać czoła coraz większemu ryzyku cyberataków teraz i w przyszłości.

W nowej wersji przedsiębiorstwa mogą wykorzystać następujące funkcje w ramach kompleksowego rozwiązania do ochrony danych:

  • Odtwarzanie po awarii z funkcjami ciągłej ochrony danych (CDP): Eliminuj przestoje i zminimalizuj ryzyko utraty danych dla obciążeń VMware warstwy pierwszej za pomocą wbudowanych funkcji CDP i uzyskaj natychmiastowe odtwarzanie do ostatniego stanu lub żądanego punktu w czasie, osiągając najlepsze wskaźniki RPO.
  • Niezawodna ochrona przed atakami ransomware: Zachowaj bezpieczeństwo danych dzięki niemodyfikowalnym, odpornym na ransomware repozytoriom Linux na kopie zapasowe zgodnymi z regulacjami SEC 17a-4(f), FINRA 4511(c) and CFTC 1.31(c)-(d), które zapobiegają szyfrowaniu i usuwaniu danych przez cyberprzestępców czy przypadkowemu ich usunięciu bez uzależniania się od dostawcy sprzętu.
  • AWS S3 Glacier i Azure Blob Archive: Obniż koszty długoterminowego archiwizowania i przechowywania danych nawet 20-krotnie, zastępując ręczne zarządzanie taśmami nową natywną obsługą pamięci masowej Amazon S3 Glacier (w tym Glacier Deep Archive) i Microsoft Azure Archive Storage. Warstwa Veeam Scale-out Backup Repository Archive Tier umożliwia również kompleksowe zarządzanie cyklem życia kopii zapasowych.
  • Google Cloud Storage: Dodano obsługę pamięci masowej Google Cloud Storage w warstwie Veeam Scale-out Backup Repository Capacity Tier, co daje klientom większy wybór opcji chmurowej pamięci masowej.
  • Rozszerzone natychmiastowe odtwarzanie danych: Jak najkrótszy czas odtwarzania danych (RTO) dzięki funkcji natychmiastowego odtwarzania danych z baz danych Microsoft SQL i Oracle oraz plików współużytkowanych w sieciowej pamięci masowej — zapewniany przez dostawcę Instant VM Recovery, pionierskiego rozwiązania do natychmiastowego odtwarzania danych.
  • Nowe rozwiązanie Veeam Agent dla urządzeń z systemem Mac: Oprócz rozwiązań Veeam Agent dla urządzeń z systemem Microsoft Windows, Linux, IBM AIX i Oracle Solaris jest teraz również dostępne rozwiązanie tworzące kopie zapasowe danych użytkowników dowolnych urządzeń z systemem macOS.
  • Funkcje BaaS i DRaaS oparte na rozwiązaniach Veeam: Wykorzystaj usługi, wiedzę i rozwiązania potrzebne do czerpania maksymalnych korzyści z V11 poprzez współpracę z dostawcami usług używającymi rozwiązań Veeam, co zapewni w pełni zarządzane tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych.

Veeam świadczy usługi Backup as a Service (BaaS) i Disaster Recovery as a Service (DRaaS) dzięki partnerstwom z czołowymi dostawcami usług chmurowych i zarządzanych w ponad 180 krajach. Aby zapewnić płynną integrację tych usług z V11, nowa konsola Veeam Service Provider Console v5 udostępnia dostawcom usług platformę WWW do scentralizowanego zarządzania, monitoringu i samoobsługowego dostępu klientów do operacji ochrony danych.  Wersja 5 zawiera teraz rozszerzone funkcje zarządzania kopiami zapasowymi dla środowisk Linux i Mac, funkcje monitorowania i raportowania kopii zapasowych danych w chmurach AWS i Azure oraz rozszerzone zabezpieczenia obejmujące uwierzytelnianie wieloskładnikowe i zaawansowane usługi ochrony wewnętrznej (insider protection).

Nowy pakiet Veeam Availability Suitev11 łączy w sobie bogate funkcje tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych charakterystyczne dla rozwiązania Veeam Backup & Replication v11 oraz funkcje monitorowania, raportowania i analizy udostępniane przez rozwiązanie Veeam ONE v11. Dzięki temu zapewnia przedsiębiorstwom pełną ochronę i widoczność danych, co daje im bezprecedensową dostępność i pełny obraz środowisk wielochmurowych oraz szerokie możliwości zarządzania nimi. Ponadto dodając pakiet Veeam DR Pack, który obejmuje narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator (znane wcześniej pod nazwą Veeam Availability Orchestrator), do rozwiązania Veeam Availability Suite lub Veeam Backup & Replication zakupionego obecnie lub wcześniej, klienci uzyskują funkcje automatyzacji odtwarzania ośrodka oraz testów DR, co pomaga im zadbać o ciągłość biznesową.

Nowa wersja Veeam Backup& Replication v11 jest dostępna do pobrania już dziś, a wszystkie funkcje wchodzą w skład Veeam Universal License (VUL) — przenoszalnej, elastycznej licencji stworzonej z myślą o chmurze, która obejmuje wszystkie obciążenia w chmurze i środowisku lokalnym. System Universal Licensing ułatwia ochronę różnych rodzajów obciążeń w ramach środowisk wielochmurowych, ponieważ licencje mogą być przenoszone pomiędzy obciążeniami bez dodatkowych kosztów. Przechodząc na wersję V11, klienci firmy Veeam mogą również otrzymać 25 dodatkowych licencji VUL bez dodatkowych kosztów, które można wykorzystać do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych w środowiskach AWS i Azure. Najnowsze informacje o cenach i sposobie zakupu produktów Veeam można znaleźć na stronie https://www.veeam.com/pricing.html. Na stronie https://go.veeam.com/v11 można również zarejestrować się do udziału w wirtualnej premierze Veeam V11, która odbędzie się 24 lutego o godz. 11:00 czasu ET. Więcej informacji znajduje się pod adresem www.veeam.com.

Cytaty:

„Klienci stoją obecnie przed bardzo trudnym wyzwaniem: muszą obniżyć koszty i złożoność, spełniając jednocześnie surowe standardy w zakresie ochrony danych. Zalety rozwiązania Veeam V11 pozwalają spełnić szereg istotnych wymagań, o których mówią nam klienci, takich jak osiąganie wyśrubowanych parametrów SLA, ograniczenie przestojów i utraty danych dzięki przygotowaniu do awarii i ochronie przed atakami ransomware, a także przestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania danych” — Krista Macomber, starszy analityk ds. rozwiązań do ochrony danych i zarządzania danymi w środowiskach wielochmurowych w Evaluator Group

„HPE dostarcza klientom inteligentne rozwiązania pamięci masowej niezbędne w ich działalności, zaspokajając jednocześnie ich palące potrzeby w zakresie odzyskiwania danych i utrzymywania ciągłości biznesu. Dzięki Veeam możemy zapewnić naszym klientom nieprzerwany dostęp do kluczowych danych potrzebnych im do szybszego prowadzenia działalności. Bardzo się cieszymy, że w wersji Veeam V11 dodano obsługę asynchronicznej replikacji kopii migawkowych dla pamięci masowej HPE Primera o znaczeniu krytycznym i udoskonalenia w zakresie Catalyst Copy dla środowisk HPE StoreOnce i HPE Cloud Volumes Backup oraz zapewniono największą w historii wydajność tworzenia kopii zapasowych na platformie Veeam podczas korzystania z systemu HPE Apollo 4510 Gen10 System” — Chris Powers, wiceprezes i dyrektor ds. tworzenia platform w oparciu o współpracę, HPE Storage

„Dzięki konsoli Veeam Service Provider Console zdalne monitorowanie naszych ofert BaaS i DRaaS i zarządzanie nimi stało się łatwe i wygodne. Obecnie klienci bardziej niż kiedykolwiek wcześniej liczą na to, że pomożemy im zachować odporność, a nowe funkcje w wersji 5 znacznie zwiększą naszą ogólną zdolność do ochrony danych klientów, tak aby mogli się oni skupić na tworzeniu innowacyjnych strategii rozwoju” — Marco Cornelissen, dyrektor ds. operacji klientów w firmie Ekco, będącej dostawcą rozwiązań chmurowych i usług współpracującym z Veeam o statusie Gold

„Po współpracy w ramach różnych ekosystemów partnerów przez kilka lat partnerstwo z Veeam stanowi powiew świeżości! Ich zaangażowanie i jasne zasady oraz wsparcie ich zespołu sprawiają, że współpraca układa się doskonale. Firma bardzo nam pomogła w przygotowaniu oferty, którą możemy bez wahania wprowadzić na rynek, osiągając w efekcie nasz wspólny sukces. Ogromną częścią tego sukcesu jest silna marka Veeam oraz jej atrakcyjna oferta produktów i nowe funkcje w ramach V11. Wszystko to dało nam więcej możliwości tworzenia rozwiązań” — David Ford, założyciel i dyrektor generalny Eloquent Technologies Group, będącej dostawcą rozwiązań chmurowych i usług współpracującym z Veeam o statusie Silver

„Dodanie pamięci masowej Azure Archive do UI ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ jako dostawca usług zdrowotnych musimy przechowywać dane przez długi czas. A ponieważ ilość danych w obrębie przedsiębiorstwa wciąż rośnie, to według naszych wstępnych szacunków rozwiązanie to 10-krotnie obniżyło koszty naszych kopii zapasowych archiwów. Jesteśmy spółką opartą na danych, więc dodanie funkcji Instant MSSQL Recovery daje nam pewność, że nasze rozwiązanie zapewniające dostępność spełni nasze wysokie i krytyczne wymagania w zakresie RPO i RTO. Dzięki ciągłej dostępności naszych danych biznesowych i danych pacjentów mogą oni liczyć na płynną obsługę, a nasze jednostki biznesowe mogą wykorzystywać te dane do poprawy obsługi pacjentów w przyszłości” — Mike Conjoice, kierownik zespołu ds. rozwiązań, Bupa Dental Care

„Szybkie wprowadzanie aktualizacji i udoskonaleń przez firmę Veeam daje nam pewność, że firma cały czas doskonali swój produkt. Dzięki koncentracji na funkcjach w chmurze publicznej, takich jak integracja cloud native, obiektowa pamięć masowa oraz nowa warstwa Archive Tier do automatycznego archiwizowania w tańszej pamięci masowej, produkty firmy Veeam pomagają nam odejść od starszej infrastruktury. Nasze plany rozwoju są zgodne z aktualizacjami firmy Veeam, a liczne aktualizacje funkcji bezpośrednio pomogły nam podczas realizowanych przez nas wdrożeń” – Jake Jayatilaka, kierownik ds. infrastruktury korporacyjnej, Clough Group


[i] 451 Research Report: Voice of the Enterprise: Digital Pulse, Coronavirus Flash Survey October 2020 - Advisory Report