Veeam raportuje wzrost przychodów o 17 proc. dzięki klientom rezygnującym z tradycyjnych narzędzi do backupu na rzecz rozwiązań zapewniających dostępność

Liczba transakcji w programie Veeam Cloud & Service Provider zwiększyła się o 73 proc. rok do roku wraz z rosnącym popytem na usługi DRaaS; Andy Vandeveld, wiceprezes ds. sprzedaży partnerskiej w firmie Citrix, przechodzi do Veeam jako szef działu sojuszy globalnych

Las Vegas, Nevada, USA: Konferencja VeeamON 2015 – 28 października 2015 r.: Veeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non-stop (Availability for the Always-On Enterprise), podał wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015 r. Wyniki te potwierdzają, że przedsiębiorstwa doceniają innowacyjne podejście Veeam do dostarczania kompleksowych rozwiązań gwarantujących dostępność.

W porównaniu z trzecim kwartałem 2014 r. Veeam odnotował:

  • 17-procentowy wzrost kwartalnych zamówień, lub wzrost o 26 proc. przy stałych kursach walut;
  • 86-procentowy wzrost przychodów (rok do roku) z edycji Veeam Availability Suite Enterprise Plus.
  • 49-procentowy wzrost przychodów ze wszystkich edycji Veeam Availability Suite;
  • 23-procentowy wzrost (rok do roku) zamówień od klientów korporacyjnych.

Wysoki wzrost obrotów firmy, zwłaszcza w sektorze dużych przedsiębiorstw, wyraźnie odbiega od spadających przychodów największych konkurentów oferujących tradycyjne rozwiązania do backupu. Najwyraźniej dyrektorzy ds. IT uświadomili sobie, że sam backup nie wystarczy. Potrzebują rozwiązań zapewniających dostępność, a tylko Veeam dowiódł, że jest w stanie spełnić wymagania klientów, pracowników i partnerów w zakresie ciągłości biznesowej. Liderzy IT niecierpliwie oczekują na premierę pakietu Veeam Availability Suite v9 oraz na oferowane przez niego możliwości, o czym świadczy 25 000 użytkowników, którzy zarejestrowali się, aby otrzymywać wiadomości i informacje o nowych funkcjach przed ogólną dostępnością pakietu (później w tym kwartale).

„Nasi nowi klienci mówią, że ich tradycyjne rozwiązania do backupu nie spełniają wymagań przedsiębiorstwa działającego non-stop — powiedział Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam. — Nic więc dziwnego, że w ostatnim kwartale nasze obroty na rynku korporacyjnym znacznie wzrosły, ponieważ klienci ci dochodzą do wniosku, że potrzebują wszechstronnego podejścia dla całego przedsiębiorstwa, a nie prowizorycznych rozwiązań poskładanych doraźnie z tradycyjnych systemów”.

Szybki wzrost w chmurze prowadzi do utworzenia nowego programu Veeam Cloud & Service Provider

Wzrost obrotów Veeam nie był ograniczony do sprzedaży Veeam Availability Suite do klientóm biznesowych. Ważnym czynnikiem sukcesów firmy była również chmura. Liczba transakcji w programie Veeam Cloud Provider wzrosła o 73 proc. rok do roku, a przystąpiło do niego już ponad 9700 dostawców usług i rozwiązań chmurowych z całego świata. Liczba ta obejmuje ponad 980 dostawców licencjonowanych do świadczenia usług Veeam Cloud Connect.

Szybki wzrost liczby dostawców oferujących usługi chmurowe Veeam doprowadził do uruchomienia programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), w ramach którego dostawcy usług zyskują możliwości zdobycia nowych klientów i zwiększania cyklicznych przychodów, zwłaszcza w miarę rosnącego popytu na usługi usuwania skutków awarii — Disaster Recovery as a Service (DRaaS). W niedawnym sondażu 71 proc. partnerów Veeam poproszonych o uwzględnienie zarówno bieżących, jak i potencjalnych klientów na swoich docelowych rynkach stwierdziło, że ponad połowa ich klientów jest zainteresowana usługami DRaaS. Rozszerzona funkcjonalność Veeam Cloud Connect w zakresie replikacji maszyn wirtualnych oraz funkcje przełączania awaryjnego w wersji v9 również umożliwiają dostawcom świadczenie chmurowych usług DRaaS.

Nowy wiceprezes ds. sojuszy globalnych

Firma Veeam poinformowała również, że rozszerza swoje kierownictwo, aby stworzyć nowe możliwości biznesowe i zacieśnić relacje z wieloletnim partnerami, takim jak Cisco, EMC, HP, Microsoft, NetApp i VMware, mianując Andy’ego Vandevelda na stanowisko wiceprezesa ds. sojuszy globalnych.

Na nowym stanowisku Andy Vandeveld będzie nadzorował strategiczne relacje Veeam z ekosystemem partnerskim, aby stworzyć nowe możliwości dostarczania rozwiązań Veeam, na przykład za pośrednictwem chmury i rozwiązań definiowanych przez oprogramowanie. Ponadto, wykorzystując partnerską filozofię Veeam „Lepsi razem”, Vandeveld zadba o zwiększanie obrotów szerszego grona partnerów Veeam oraz o zacieśnianie współpracy z integratorami systemów na całym świecie.

Przed przejściem do Veeam Andy Vandeveld piastował stanowiska kierownicze w takich firmach jak Citrix, gdzie był wiceprezesem ds. sprzedaży partnerskiej, oraz Brocade, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. globalnych integratorów systemów. W Veeam będzie bezpośrednio podlegał Danielowi Friedowi, starszemu wiceprezesowi ds. globalnej sprzedaży i marketingu.

Międzynarodowa organizacja humanitarna zwiększa dostępność swojego centrum danych

World Vision, międzynarodowa organizacja humanitarna, jest jednym z 11 300 nowych klientów, którzy postanowili zrezygnować z tradycyjnego backupu na rzecz rozwiązań Veeam zapewniających dostępność. Ze względu na niską wydajność tradycyjnego oprogramowania zespół IT organizacji poszukiwał rozwiązania, które zagwarantowałoby rzeczywiście wysoką dostępność. Teraz, po wdrożeniu rozwiązania Veeam, World Vision może zapewnić 46 000 członkom personelu w 105 krajach całodobowy dostęp do aplikacji i danych.

„Stare narzędzie do backupu nie oferowało zaawansowanych funkcji przywracania, które wykorzystują zalety wirtualizacji, takich jak odzyskiwanie wybranych elementów oraz zautomatyzowana weryfikacja przywracania — powiedział Kenneth Seow, dyrektor IT w World Vision. — Veeam pomaga ograniczyć ryzyko, zapewniając znacznie szybsze tworzenie kopii zapasowych, niż nasze poprzednie narzędzie. Rozwiązanie Veeam skróciło okno backupowe o 63 proc. Szybszy backup umożliwia nam częstsze tworzenie kopii zapasowych – o 30 proc. więcej kopii – w celu zwiększenia liczby punktów przywracania. Backup Veeam jest również bardzo stabilny. Nasze stare narzędzie było nieprzewidywalne i prowadziło do utraty kopii w przypadku przekroczenia dozwolonego czasu backupu”.

Kwartalne wyniki finansowe Veeam to nie jedyny wskaźnik świadczący o tym, że klienci biznesowi zastępują tradycyjny backupu rozwiązaniami zapewniającymi dostępność. W trzecim kwartale 2015 r. firma odnotowała również następujące osiągnięcia:

  • 168 000 klientów w 200 krajach. W trzecim kwartale 2015 r. Veeam zdobył ponad 11 300 klientów płacących za jego rozwiązania. Rozwiązania Veeam chronią obecnie niemal 10 mln maszyn wirtualnych na całym świecie.
  • 34 500 członków sieci ProPartners na całym świecie. Duży nacisk, jaki Veeam kładzie na kanały dystrybucji, przyciąga nowych resellerów i partnerów VAR do naszych rozwiązań
  • Wzrost zatrudnienia. Veeam obecnie zatrudnia 1950 osób na całym świecie.

Ceny nowego pakietu Veeam Availability Suite v9 zaczynają się od 1030 euro za gniazdo; ceny Veeam Availability Suite Enterprise Plus zaczynają się od 2060 euro za gniazdo. Zakup dowolnej edycji Veeam Availability Suite do 31 grudnia 2015 r. uprawnia do rabatu w wysokości nawet 10 proc. oraz do bezpłatnego przejścia na wersję v9 po jej premierze. W innych regionach pakiet Veeam Availability Suite jest dostępny w lokalnych cenach. Aby uzyskać więcej informacji o Veeam Availability Suite v9 i zarejestrować się w celu otrzymywania bieżących wiadomości o nowym rozwiązaniu, otwórz to łącze.

Informacje o firmie Veeam Software

Veeam rozumie, jak trudnym wyzwaniem dla firm z całego świata jest utrzymywanie ciągłości biznesowej (Always-On Business) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dlatego Veeam stworzył nowy rynek rozwiązań, które zapewniają wysoką dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non-stop — Availability for the Always-On Enterprise. W przeciwieństwie do „tradycyjnych” rozwiązań do backupu, które zapewniają wskaźniki czasu (RTO) i punktu przywracania (RPO) rzędu godzin lub dni, Veeam pomaga firmom uzyskać wskaźnik czasu i punktu przywracania (recovery time and point objectives, RTPO) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Jest to zasługą zupełnie nowego, kompleksowego rozwiązania, które oferuje szybkie przywracanie danych, zapobieganie ich utracie, zweryfikowaną ochronę, testowanie kopii zapasowych oraz pełną widoczność. Pakiet Veeam Availability Suite, w skład którego wchodzi oprogramowanie Veeam Backup & Replication, wykorzystuje wirtualizację, systemy pamięci masowych i chmurę obliczeniową – czyli technologie nowoczesnego centrum danych – aby pomóc firmom oszczędzać czas, ograniczyć ryzyko oraz znacznie obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne.

Firma została założona w 2006 roku. Obecnie posiada ponad 34 500 partnerów (ProPartner) i ponad 168 000 klientów na świecie. Główna siedziba firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a biura znajdują się w wielu krajach. Więcej informacji pod adresem http://www.veeam.com/pl/.